Biznesmen dostanie zasiłek z bezrobocia

1.2.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Wystarczy zawiesić działalność, zgłosić się do urzędu pracy i po 90 dniach złożyć wniosek o nawet 890 zł wsparcia.

Już jutro samozatrudniony będzie mógł zawiesić działalność i zarejestrować się w urzędzie pracy. W okresie wstrzymania biznesu skorzysta on z wielu przywilejów, jakie daje status bezrobotnego, np. do bezpłatnego leczenia.

Możliwe będzie także skorzystanie z aktywizacji zawodowej, przyuczenia do zawodu lub przekwalifikowania. Ponadto po 90 dniach od zarejestrowania się w powiatowym urzędzie pracy przedsiębiorca będzie mógł pobierać zasiłek dla bezrobotnych. Pierwsze pieniądze wpłyną zatem na jego konto najwcześniej 1 maja.

Porady prawne

Nowe przepisy pozwolą posiadać status bezrobotnego także osobie, która dopiero zakłada własną firmę i posiada już numer REGON.

Jeżeli przyszły biznesmen poda we wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej późniejszy termin otworzenia firmy, status bezrobotnego będzie mu przysługiwał aż do tego dnia. W takim przypadku o zasiłek można się starać nie po 90, a już po 7 dniach.

Aby dostać pieniądze trzeba oczywiście spełnić określone w ustawie warunki, m.in. przepracować co najmniej 365 dni w okresie 18 miesięcy przed rejestracją w urzędzie pracy.

Zasiłki dla bezrobotnych (kwoty brutto):

1. podstawowy (100 proc. przy stażu pracy od 5 do 20 lat)
- w okresie pierwszych trzech miesięcy 742,10 zł
- w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 582,70 zł
2. obniżony (80 proc. przy stażu pracy do 5 lat)  
- w okresie pierwszych trzech miesięcy 593,70 zł
- w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 466,20 zł
3. podwyższony (120 proc. przy stażu pracy co najmniej 20 lat)  
- w okresie pierwszych trzech miesięcy 890,60 zł 
- w okresie kolejnych miesięcy posiadania prawa do zasiłku 699,30 zł

Nowela ułatwi również życie samozatrudnionym, którzy ukończyli 45 lat. Po zarejestrowaniu się jako osoba bezrobotna będą oni mogli szkolić się i podjąć studia podyplomowe za pieniądze z Funduszu Pracy.

Przedsiębiorcy na bezrobociu nie skorzystają jednak z wszystkich przywilejów, jakie przysługują innym niepracującym. Niemożliwe będzie np. uzyskanie dotacji z urzędu pracy na założenie firmy, które wynosi teraz 19,2 tys. zł.

Również kobiety w ciąży skorzystają na nowych przepisach. Po zmianach starosta nie będzie mógł wykreślić ich z listy bezrobotnych nawet wtedy, gdy będą chorować nieprzerwanie przez 90 dni w czasie ciąży. Okres ochronny będzie trwał również przez 30 dni po porodzie.

PODSTAWA PRAWNA: ustawa z 16 grudnia 2010 roku o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw  (Dz.U. nr 257, poz. 1725).

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne