Co zrobić ze znalezioną rzeczą?

18.5.2009

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Jeżeli znajdziemy wówczas jakiś cenny przedmiot i nie wiemy, kto jest jego właścicielem, to nie możemy go zatrzymać. Natomiast mamy prawo otrzymać znaleźne w wysokości jednej dziesiątej wartości rzeczy.

(...)Spotykamy też zwierzęta, które zabłąkały się lub uciekły. One również traktowane są jak rzeczy znalezione.

(...)Znalezionej rzeczy nie można zatrzymać nawet wówczas, gdy znalazca nie wie, kim jest właściciel rzeczy, albo nie zna jego adresu.

Gazeta Prawna 18.08.2005 r.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Jak współwłaściciele mogą korzystać ze wspólnej nieruchomości?

Od czego zależy sposób korzystania z rzeczy wspólnej przez współwłaścicieli? Ustawową regulację sposobu korzystania z rzeczy wspólnej, w tym także ze wspólnej nieruchomości zawiera art. 206 k.c., który stanowi, że „Każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy oraz do korzystania z niej w takim zakresie, (...)

Co zrobić, jeśli umowa o dzieło jest niewłaściwie wykonywana?

Co zrobić, jeśli umowa o dzieło jest niewłaściwie wykonywana?

Jeśli przyjmujący zamówienie się spóźnia…  Zamawiający ma prawo kontroli sposobu wykonywania umowy. Może więc oceniać rzetelność wykonawcy oraz prawdopodobieństwo dotrzymania terminu. Zgodnie z art. 635 Kodeksu cywilnego (K.c.), jeżeli przyjmujący zamówienie opóźnia się z rozpoczęciem lub wykończeniem dzieła tak dalece, że nie jest (...)

Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna

Dowód na bycie spadkobiercą – opinia prawna

Stan faktyczny Moja babcia wykupiła od Gminy mieszkanie na raty. Przed śmiercią zdążyła spłacić połowę należności. To mieszkanie przeszło w spadku na jej dwóch synów: mojego ojca i mojego wujka, którzy nie spłacali zaległości. W mieszkaniu tym mieszkał i był zameldowany tylko mój ojciec. Zmarł ojciec i po nim w spadku dziedziczę ja i mój brat. Złożyliśmy w sądzie wniosek (...)

Jak udowodnić swoje prawo do spadku? - opinia prawna

Jak udowodnić swoje prawo do spadku? - opinia prawna

Stan faktyczny Moja babcia wykupiła od Gminy mieszkanie na raty. Przed śmiercią zdążyła spłacić połowę należności. To mieszkanie przeszło w spadku na jej dwóch synów: mojego ojca i mojego wujka, którzy nie spłacali zaległości. W mieszkaniu tym mieszkał i był zameldowany tylko mój ojciec. Zmarł ojciec i po nim w spadku dziedziczę ja i mój brat. Złożyliśmy w sądzie wniosek (...)

Czy dziecko dziedziczy po rodzicach z rodziny zastępczej - opinia prawna

Czy dziecko dziedziczy po rodzicach z rodziny zastępczej - opinia prawna

Stan faktyczny Przez 30 lat wychowywałam się w rodzinie zastępczej (rodzina siostry mojej biologicznej matki). Po śmierci mojej mamy/ciotki otrzymałam w spadku po niej prawo do połowy domu, działki itd. jednym słowem do wszystkiego co do niej należało. Przeprowadziłam postępowanie spadkowe i wraz z moim tatą przybranym byłam współwłaścicielem. Nie dokonywaliśmy podziału majątku (...)

Znalezione pieniądze będzie można zatrzymać

Znalezione pieniądze będzie można zatrzymać

Nowelizacja przepisów znosi obowiązek przekazania staroście znalezionej niewielkiej kwoty pieniędzy – do 100 zł lub jej równowartości w walucie obcej. Znalazca kwoty poniżej 100 zł nie będzie więc zobowiązany do przekazania jej staroście, w przypadku gdy nie da się ustalić właściciela. Dotychczas znalazca, jeśli nie był w stanie ustalić właściciela pieniędzy, (...)

Zasady obrotu skamielinami i innymi minerałami - opinia prawna

Zasady obrotu skamielinami i innymi minerałami - opinia prawna

  Stan faktyczny Proszę o informacje dotyczące praw własności do znalezionych skamielin, minerałów, meteorytów, bursztynu oraz o podanie uwarunkowań prawnych związanych z przetwarzaniem, obrotem, w tym exportem i importem tych przedmiotów w ramach działalności gospodarczej oraz obrotem w ramach działalności kolekcjonerskiej. Porada prawna 1. Prawo własności meteorytów Kwestia (...)

Ustawa o rzeczach znalezionych. Będzie przysługiwać znaleźne

Ustawa o rzeczach znalezionych. Będzie przysługiwać znaleźne

Rząd przyjął założenia do projektu ustawy o rzeczach znalezionych, która określa m.in. obowiązki i uprawnienia znalazcy, zasady i sposób przejmowania znalezionych rzeczy oraz sposób poszukiwania osób uprawnionych do odbioru rzeczy znalezionych. Kosztowności, papiery wartościowe i przedmioty historyczne o wartości powyżej 50 zł będzie trzeba oddawać staroście. Przepisy przygotowane (...)

Nowe zasady postępowania z rzeczami znalezionymi

Nowe zasady postępowania z rzeczami znalezionymi

Znalazca wartościowej rzeczy, tzw. skarbu, otrzyma 50 procent wartości przedmiotu wtedy, gdy poszukiwanie właściciela byłoby bezcelowe. Ministerstwo Sprawiedliwości zamierza odświeżyć zasady postępowania z rzeczami znalezionymi. Propozycje przepisów znalazły się w nowelizacji kodeksu cywilnego, który został skierowany do uzgodnień międzyresortowych. Dokument nie zmieni (...)

Co z niedoręczoną przesyłką?

Co z niedoręczoną przesyłką?

Nowelizacja wprowadza w Prawie pocztowym właściwe odesłania do ustawy o rzeczach znalezionych, która kompleksowo reguluje zasady postępowania z rzeczami, których właściciela nie można ustalić lub których nie można dostarczyć do właściciela. Co przewiduje ustawa z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo pocztowe? Celem nowelizacji jest likwidacja zawartych (...)

Prokuratoria Generalna

Prokuratoria Generalna

Czego dotyczy nowa ustawa?  Z dniem 15 marca 2006 r. wchodzą w życie zasadnicze przepisy ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa. Celem tej ustawy jest: utworzenie centralnego organu administracji państwowej: Prokuratorii Generalnej, którego zadaniem będzie reprezentacja i ochrona interesów i praw majątkowych Skarbu Państwa; wprowadzenie zmian w zakresie (...)

Przejęcie przez Skarb Państwa niezagospodarowanych nieruchomości niewzruszalne?

Przejęcie przez Skarb Państwa niezagospodarowanych nieruchomości niewzruszalne?

Trybunał Konstytucyjny odniósł się do kwestii możliwości wznowienia postępowania, stwierdzenia nieważności i uchylenia lub zmiany decyzji o przejęciu przez Skarb Państwa nieruchomości, na których właściciele nie gospodarowali osobiście lub przy pomocy członków rodziny pozostających we wspólnocie. Obywatele jednak nie będą mogli kwestionować decyzji o przejęciu (...)

Zasiedzenie przez Skarb Państwa nieruchomości przejętej na podstawie dekretu z 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich - opinia prawna

Zasiedzenie przez Skarb Państwa nieruchomości przejętej na podstawie dekretu z 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich - opinia prawna

Stan faktycznyMoi rodzice w 1946 r. nabyli pewną nieruchomość, obecnie położoną w dość atrakcyjnej okolicy. Niestety, w 1953 r. mój ojciec został uwięziony przez ówczesne władze. Nie znam dokładnie przebiegu wydarzeń, ale z tego, co mówili moi rodzice, nieruchomość została "zabrana" przez Skarb Państwa. Posiadam (mocno już zniszczony) odpis orzeczenia (...)

Kto reprezentuje Skarb Państwa w sporze z Prezesem ZUS?

Kto reprezentuje Skarb Państwa w sporze z Prezesem ZUS?

Sądowi Najwyższemu zadano pytanie czy minister właściwy do Spraw Skarbu Państwa reprezentuje pozwany Skarb Państwa w procesie o odszkodowanie za szkodę wyrządzoną przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w okresie gdy jednostka ta działała jako centralny organ administracji państwowej? Sąd Najwyższy podjął uchwałę, że w sprawie o wynagrodzenie szkody wyrządzonej przez Prezesa (...)

Skarb Państwa może zasiedzieć nieruchomość przejętą w ramach władztwa publicznego

Skarb Państwa może zasiedzieć nieruchomość przejętą w ramach władztwa publicznego

Rzecznik Praw Obywatelskich wniósł o podjęcie uchwały zawierającej odpowiedź na pytanie: "czy Państwo władając nieruchomością nabytą w ramach sprawowania władztwa publicznego (imperium), wykonuje jednocześnie władztwo właścicielskie, które ze względu na swój charakter może być posiadaniem samoistnym w rozumieniu art. 336 k.c., prowadzącym do zasiedzenia nieruchomości?". Sąd (...)

Co nowego w Prawie wodnym i ustawie o żegludze śródlądowej?

Co nowego w Prawie wodnym i ustawie o żegludze śródlądowej?

Wkrótce wejdą w życie 2 ustawy związane z szeroko rozumianą wodą. Nowelizacja Prawa wodnego zmniejsza rygory formalne związane z postępowaniami administracyjnymi w zakresie udzielania zgód i przyrzeczeń wodnoprawnych. Z kolei ustawa zmienia strukturę terenowej administracji żeglugi śródlądowej i wzmacnia urzędy żeglugi śródlądowej. Co przewiduje ustawa (...)

Czy Święty Krzyż odzyska swoje skarby?

Czy Święty Krzyż odzyska swoje skarby?

Już wkrótce na ręce ambasadora Austrii w Polsce trafi specjalna petycja. - Księga na wpisy od niedzieli jest wystawiona w krużganku. Podpisało się już prawie 300 osób, ale zachęcamy kolejne osoby - mówi o. Bernard Briks, superior klasztoru Misjonarzy Oblatów Najświętszej Marii Panny na Świętym Krzyżu. (...) To przecież dobra kultury narodowej, które są skarbem nas wszystkich. Jesteśmy (...)

Jeśli znajdziesz cenną rzecz musisz ją oddać urzędnikom

Jeśli znajdziesz cenną rzecz musisz ją oddać urzędnikom

Poszukiwanie i handel przedmiotami zabytkowymi podlegają ograniczeniom – często trzeba mieć zgodę urzędników, inaczej grozi odpowiedzialność karna. Najwięcej emocji budzą rzeczy wykopane z ziemi. Gdy znajdziemy coś cennego (materialnie, artystycznie lub naukowo), a trudno ustalić właściciela, powinniśmy przekazać znalezisko urzędnikom. Należy się nam wówczas odpowiednie wynagrodzenie (...)

Znalezione nie kradzione, ale czy opodatkowane?

Znalezione nie kradzione, ale czy opodatkowane?

Zgodnie z art. 9 ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (dalej pdof) dochodem ze źródła przychodów, co do zasady jest nadwyżka sumy przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przekraczają sumę przychodów, różnica jest stratą ze źródła przychodów. (...)

Jakie prawa i obowiązki ma znalazca rzeczy

Jakie prawa i obowiązki ma znalazca rzeczy

Uporządkowanie regulacji prawnych dotyczących rzeczy znalezionych rozproszonych dotychczas w różnych aktach prawnych oraz dostosowanie regulacji dotyczących rzeczy znalezionych do aktualnych warunków społeczno – gospodarczych – to cel przyjętego przez rząd projektu ustawy o rzeczach znalezionych. W projekcie ustawy określono obowiązki i prawa znalazcy rzeczy: zasadę i sposób (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Rozliczenie zarządcy nieruchomości

Rozliczenie zarządcy nieruchomości

Kamienica ma kilku współwłaścicieli (w tym Skarb Państwa). Zarządza nią udziałowiec większościowy. Kamienica jest w stanie opłakanym: sypią się tynki, jest przegnity dach itp. Są żądania (...)

Współwłasność a wynajęcie lokalu

Współwłasność a wynajęcie lokalu

Od niedawna jestem współwłaścicielem kamienicy. Jeden ze współwłaścicieli zajmuje lokal użytkowy w którym prowadzi działalność gospodarczą. Niedawno dowiedziałem sie że ten współwłaściciel (...)

Uprawnienia współwłaściciela

Uprawnienia współwłaściciela

Jestem współwłaścicielem domu mieszkalnego (w częściach ułamkowych po 50%). Stanowi on współwłasność drugiej osoby. Umownie podzieliliśmy go do użytkowania między siebie, gdyż nie posiada (...)

Uprawnienia współwłaściciela rzeczy wspólnej

Uprawnienia współwłaściciela rzeczy wspólnej

Planuję przebudowę, "rozbudowę" istniejącego na planach geodezyjnych zabudowania gospodarczego na garaż. Ponieważ teren, na którym leży to zabudowanie należy w 1/3 do mnie jako współwłaściciela, (...)

Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić.

Lokator nie zgadza się na podwyżkę czynszu, jednocześnie nie chce się wyprowadzić.

Wypowiedziałam umowę człowiekowi któremu wynajmuję mieszkanie. Dałam mu do podpisania nową umowę na której widnieje podwyższony czynsz. Niestety lokator, ani nie chce podpisać nowej umowy, ani (...)

Pozostawienie rzeczy przez najemcę

Pozostawienie rzeczy przez najemcę

Co powinien zrobić właściciel mieszkania z rzeczami wynajmujacego porzuconymi w jego mieszkaniu po wygaśnieciu umowy wynajmu, w przypadku, kiedy osoba ta unika kontaktu z właścicielem w związku (...)

Umyślne pozostawienie rzeczy przez najemcę

Umyślne pozostawienie rzeczy przez najemcę

Nowi właściciele mieszkania chcą wymeldować lokatora, który jest zameldowany w ich mieszkaniu tymczasowo. Od kilku miesięcy lokator ten przebywa w innym miejscu (u swoich rodziców), gdzie był przez (...)

Zatrzymanie dowodów z dokumentów

Zatrzymanie dowodów z dokumentów

W dniu dzisiejszym zadzwonił do mnie pan z CBŚ informując mnie, że na zlecenie prokuratury ma zabezpieczyć dokumenty mojego klienta (któremu świadczę usługę księgową na podstawie umowy) dotyczące (...)

Obowiązek zwrotu znalezionych pieniędzy

Obowiązek zwrotu znalezionych pieniędzy

Moja sześcioletnia siostrzenica znalazła na terenie szkoły 150 zł, po czym pobiegła do pani świetliczanki i chciała jej te pieniążki oddać. Pani świetliczanka stwierdziła że skoro je znalazła (...)

Zwrot zatrzymanych rzeczy

Zwrot zatrzymanych rzeczy

Czy Sąd może zatrzymać moje rzeczy zatrzymane w trakcie przeszukania mojego mieszkania, w związku z podejrzeniem popełnienia przestępstwa przez mojego konkubenta, jeśli śledztwo wobec niego zostało (...)

Obligacje komunalne

Obligacje komunalne

Na rynku papierów wartościowych emitowane są obligacje komunalne (jednostek samorządu terytorialnego) np. obligacje miasta Warszawy. Jakie jest ryzyko posiadacza papierów w przypadku niewypłacalności (...)

Prawidłowe oznaczenie pozwanego w sprawie cywilnej

Prawidłowe oznaczenie pozwanego w sprawie cywilnej

Czy prawidłowo oznaczyłem w pozwie pozwanego, jako III Urząd Skarbowy w R.? Czy nie powinienem oznaczyć go np. jako Skarb Państwa Naczelnik III Urzędu Skarbowego w R.? Chodzi o proces cywilny w zakresie (...)

Zasiedzenie

Zasiedzenie

Małżeństwo otrzymało w 1981 r. od rodziców żony gospodarstwo rolne wraz z domem w drodze umowy przekazania gospodarstwa gospodarstwo rolnego. Jednakże przekazujący gospodarstwo nie byli jego właścicielami (...)

Odszkodowanie od komornika

Odszkodowanie od komornika

Kto reprezentuje Skarb Państwa w sprawie przed sądem o odszkodowanie - jeżeli komornik sądowy spowodował szkody - a na mocy przepisów o komornikach sądowych istnieje solidarna odpowiedzialność (...)

Kwalifikacje członków rady nadzorczej

Kwalifikacje członków rady nadzorczej

W statucie firmy w której większościowy pakiet udziałów posiada "prywatny" inwestor, zapisano, że kandydatem na członka Rady Nadzorczej wybieranym przez pracowników może być wyłącznie pracownik, (...)

Znalezienie skarbu

Znalezienie skarbu

W ogrodzie na terenie prywatnej posesji właściciel dokonujący wykopu pod kolejną zabudowę wydobył z ziemi średniowieczne monety i precjoza. Niektóre z nich mogą stanowić znaczną wartość. Na (...)

Wysokość opłaty za poszukiwanie majątku dłużnika

Wysokość opłaty za poszukiwanie majątku dłużnika

Wierzyciel ponosi koszty związane ze zleceniem komornikowi poszukiwania majątku, najpierw zaliczkę, potem "znaleźne". Czy w razie skutecznej egzekucji są one przerzucane na dłużnika? Czy opłata (...)

FORUM PRAWNE

KONTAKTY Z DZIECKIEM

KONTAKTY Z DZIECKIEM MĄŻ Z KTÓRYM OBECNIE NIE MIESZKAM WNIÓSŁ SPRAWĘ DO SĄDU O UMOŻLIWIENIE KONTAKTÓ-W Z DZIECKIEM. NIE MIAŁ TAKIEGO POWODU PON-IEWAŻZ DZIECKIEM WIDUJE SIĘ CODZIENNIE W MIEJSCU (...)

Chcę się rozwieść

Chcę się rozwieść Jestem z mężem 5 lat po ślubie,mamy dwoje dzieci.Chce się z nim rozwieść. Mieszkamy razem, jednak od 2 lat nic nas nie łączy poza wspólną opieką nad dziećmi i rachunkami. (...)

Presco atakuje!!! co robić?

Presco atakuje!!! co robić? Witam, dostałem pismo od firmy PRESCO - "Ostateczne wezwanie do zapłaty", bo jak tego nie zrobię to 26.07.04 sprawa bedzie w sądzie" i sam nie wiem co mam (...)

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

Ograniczenie władzy rodzicielskiej

Ograniczenie władzy rodzicielskiej Ojciec mojego dziecka nigdy nie był moim mężem i nie mieszkał ze mną od chwili urodzenia się naszej córki. Wcześniej kilka miesięcy mieszkaliśmy razem, ale (...)

rzeczy znalezione (rower, torby, komórki, kosmetyki itp.) i przechowywane przez staroste w biurze rzeczy

rzeczy znalezione (rower, torby, komórki, kosmetyki itp.) i przechowywane przez staroste w biurze rzeczy rzeczy znalezione (rower, torby, komórki, kosmetyki itp.) i przechowywane przez staroste w biurze (...)

przywłaszczenie rzeczy znalezionej???

przywłaszczenie rzeczy znalezionej??? Witam wszystkich serdecznie i proszę o pomoc. Znalazłem się w bardzo przykrej dla mnie sytuacji. W miesiącu grudniu ubiegłego roku znalazłem telefon komórkowy (...)

Kontrola legalnosci oprogramowania na jakiej podstawie?

Kontrola legalnosci oprogramowania na jakiej podstawie? Witam, Wiele sie ostatnio slyszy na temat "najsc" policji na prywatne osoby i firmy w celu kontroli legalnosci oprogramowania. Pomijajac (...)

Spadek adwokat Łódź

Spadek adwokat Łódź A ja miałem do czynienia z mec. Chróścielewskim. Bardzo szybko zainterweniował w mojej sprawie, terminowo, prodesjonalnie. Adwokat zna sie na prawie spadkowym i można z nim (...)

znalezienie \"fantów\" przy pracach ziemnych

znalezienie \"fantów\" przy pracach ziemnych Witam, mój chłopak czasami dorabia sobie, pracując fizycznie. Plewi ogródki, przekopuje je, wykopuje stare drzewa. Mówi że lubi czasami popracować tak (...)

Prawo Autorskie - strona na facebook-u

Prawo Autorskie - strona na facebook-u Witam, Sprawa wygląda następująco, mam zamiar stworzyć stronę na facebook-u (tzw. fanpage) o nazwie np. "xxx". Problem w tym, że nie wiem czy mogę użyć tej (...)

Wykonałam skarb

Wykonałam skarb Dział nie do końca ten, ale nic innego mi nie pasowało. Sprawa wygląda tak. Moja prababcia zmarła 2 lata temu. W jej domu odnalazłam kilka dokumentów z XVII i XVIII wieku. Z tego (...)

Wykopałam skarb

Wykopałam skarb Dział nie do końca ten, ale nic innego mi nie pasowało. Sprawa wygląda tak. Moja prababcia zmarła 2 lata temu. W jej domu odnalazłam kilka dokumentów z XVII i XVIII wieku. Z tego (...)

Powództwo przeciwegzekucyjne

Powództwo przeciwegzekucyjne Chcę wystąpić z powództwem przeciwegzekucyjnym przeciwko tytułowi wykonawczemu z klauzulą, wystawionemu przez Urząd Skarbowy.Jako zarzut chcę przedstawić do potrącenia (...)

kto reprezentuje skarb państwa?

kto reprezentuje skarb państwa? kto reprezentuje skarb państwa?

Wymeldowanie chorego psychicznie ojca

Wymeldowanie chorego psychicznie ojca Witam. Mam naprawdę poważny problem, który w dodatku jest strasznie złożony. Mam ojca chorego na dwubiegunowość. Mama kilka lat temu za jego prośbami zameldowała (...)

potrzebuje pomocy ogromny kłopot z ojcem dzieci - chce mi je zabrać!!!

potrzebuje pomocy ogromny kłopot z ojcem dzieci - chce mi je zabrać!!! Proszę o pomoc moja sytuacja jest bardzo nie typowa mój mąż szantażem ograniczył mi prawa rodzicielskie po tym jak postanowiłam (...)

odebranie psa

odebranie psa Witam wszystkich forumowiczów. Mam problem. Byłam z facetem 1,5 roku w tym roku na święta ofiarowałam mu pieska szczeniak mieszaniec bo mieszkaniec ale matka szczeniaka z ukochanej (...)

Minimalna kwota alimentów?? Proszę o pomoc!

Minimalna kwota alimentów?? Proszę o pomoc! Witam serdecznie, mój brat ma sprawę rozwodową przed sobą,rozwód jest z jej winy bo całe życie go olewała, liczyli sie dla niej tylko znajomi i rodzice. (...)

Administrator odmawia wydania zgody na założenie licznika energetycznego

Administrator odmawia wydania zgody na założenie licznika energetycznego Dzień Dobry! Moim problemem jest brak zgody na założenie licznika energii elektrycznej. Dotychczas energia elektryczna była (...)

Porady prawne