Delegowanie pracowników. Porozumienie już osiągnięte

11.12.2013

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Ministrowie do spraw pracy Unii Europejskiej porozumieli się w sprawie stosowania nowej dyrektywy, która ma lepiej chronić prawa pracowników delegowanych.

Powinny ich obowiązywać przepisy kraju, w którym pracują, dotyczące m.in. godzin pracy, minimalnego wynagrodzenia, minimalnej liczby płatnych dni wolnych czy norm BHP. Dyrektywa ma utrudnić obchodzenie przepisów przez nieuczciwych przedsiębiorców i lepiej chronić pracowników delegowanych.

Największe kontrowersje budziła propozycja wprowadzenia tzw. solidarnej odpowiedzialności. W jej myśl za niewywiązywanie się z obowiązków wobec pracowników delegowanych przez podwykonawcę byłby odpowiedzialny także główny wykonawca.

Porady prawne

Zdaniem podsekretarza stanu Radosława Mleczki wprowadzenie takiego rozwiązania mogłoby prowadzić do tego, że firmy delegujące znajdą się w sytuacji trudniejszej, niż firmy w inny sposób angażujące pracowników.

Ministrowie ustalili, że odpowiedzialność solidarna będzie obowiązywała wyłącznie w sektorze budownictwa. Poszczególne kraje będą mogły jednak zdecydować, że zamiast niej wprowadzą inne formy odpowiedzialności, np. sankcje wobec głównego wykonawcy. Ministrowie porozumieli się też w sprawie katalogu środków kontroli przedsiębiorców delegujących pracowników.

(mpips.gov.pl)

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne