Długość postępowań w sądach

Oświadczenie Ministerstwa Sprawiedliwości w sprawie długości postępowań w sądach

W związku z publikacjami niektórych mediów, które zawierają nieprawdziwe informacje o rezultatach reformy sądownictwa, a w szczególności o zmianach w długości postępowań sądowych, Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło informacje zgodne ze stanem faktycznym.

Efekty reform

Jak podało Ministerstwo Sprawiedliwości, realizuje ono reformę wymiaru sprawiedliwości, która przynosi wymierne pozytywne efekty. Mimo że wiele ważnych zmian, jak np. reformy postępowania karnego i cywilnego, w praktyce dopiero zacznie funkcjonować, udało się zahamować trwający od 10 lat negatywny trend polegający na wydłużaniu czasu postępowań sądowych.

Porady prawne

Wyraźna poprawa nastąpiła w przypadku spraw karnych. Czas trwania postępowań rozpatrywanych przez sądy okręgowe skrócił się obecnie o prawie trzy miesiące w stosunku do 2015 roku. W sądach rejonowych średni czas trwania postępowań karnych skrócił się od 2015 r. z 5,9 miesiąca do 4,8 miesięcy w 2018 r.

Tendencja wydłużania się spraw cywilnych, która w wyraźny sposób była widoczna w czasach rządów PO-PSL została wyhamowana. W okresie od 2012 r. do 2015 r. średni czas trwania spraw cywilnych w sądach okręgowych wzrósł o ponad 30 dni. Natomiast w okresie od 2015 r. do 2018 r. wzrósł zaledwie o kilka dni.

W istotnych dziedzinach spraw cywilnych następuje poprawa. Dotyczy tak ważnych dla Polaków zagadnień, jak np. przestrzeganie praw pracowników.

Aż 6 miesięcy (tj. o 176,6 dni) krócej wyniósł w I półroczu 2019 r. średni czas rozpatrywania wnoszonych przez inspektorów pracy spraw o ustalenie stosunku pracy w porównaniu do okresu sprzed reformy, a więc I półrocza 2016 r.

Postępowania z zakresu ubezpieczeń i prawa pracy trwają w sądach rejonowych przeciętnie pół roku, a więc o 3 miesiące krócej niż w 2016 r.

Jednocześnie w I półroczu 2019 r. sądy rejonowe rozpatrzyły 1,5 razy więcej spraw dotyczących prawa pracy niż w I półroczu 2016 r. – ich liczba wzrosła z 39,5 tysięcy do 54,4 tysięcy. Do tej kategorii spraw, ważnych dla Polaków dotkniętych nieuczciwością pracodawców, Ministerstwo Sprawiedliwości przykłada szczególną wagę. Dlatego zniosło opłaty sądowe dla pracowników, którzy dochodzą swoich praw w sądach pracy.

Wprowadzenie losowego przydziału spraw sędziom, przywrócenie instytucji asesora, a więc „sędziego na próbę”, a także uchwalenie przed kilkoma tygodniami gruntownych reform kodeksów postępowania cywilnego i karnego, wraz z dokończeniem reformy ustrojowej sądów, znacząco przyspieszy postępowania.Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne