Dofinansowanie na usługi opiekuńcze

26.5.2019

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Gminy z dofinansowaniem na usługi opiekuńcze

Rozwój usług opiekuńczych to szansa na dłuższe życie w lepszym zdrowiu. W ramach programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2019 finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych dofinansowanie na łączną kwotę blisko 31,5 mln zł otrzyma 320 gmin.

Z roku na rok rośnie liczba osób korzystających z usług opiekuńczych. W 2016 r. skorzystało z nich ponad 94 tys. osób, w 2017 – przeszło 100 tys. Realizacja usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym i finansowanym ze środków budżetu gminy. Samorządy mogą korzystać z dwóch programów dot. usług opiekuńczych. Jeden to „Opieka75+”, a drugi finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Z programu finansowanego ze SFWON skorzystać będą mogły osoby z niepełnosprawnościami poniżej 75. roku życia.

Porady prawne

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zatwierdziła wnioski złożone przez wojewodów w ramach uruchomionego w marcu br. naboru do programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2019 finansowanego z SFWON.

– "W ramach ogłoszonego programu wnioski złożyło 320 gmin na kwotę 31 486 688,03 zł, w tym na specjalistyczne usługi opiekuńcze na kwotę 3 925 596,69 zł" – poinformowała minister Elżbieta Rafalska.

Jak zaznacza szefowa MRPiPS, program ma na celu zarówno poprawę jakości, jak i zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, „w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami”.

– "To bardzo ważny i bardzo potrzebny program. Chcemy wspierać gminy w realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, by każdy, kto tego potrzebuje, mógł z nich skorzystać, również w mniejszych i biedniejszych gminach" – powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

Ile dofinansowania?

Gminy, które przystąpiły do realizacji programu, otrzymają wsparcie finansowe w wysokości do 50% kosztów realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych. To pozwoli im na zwiększenie liczby godzin usług opiekuńczych. Program nie wprowadza ani minimalnej, ani maksymalnej kwoty za godzinę usług opiekuńczych.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne