Dofinansowanie na usługi opiekuńcze

26.5.2019

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Gminy z dofinansowaniem na usługi opiekuńcze

Rozwój usług opiekuńczych to szansa na dłuższe życie w lepszym zdrowiu. W ramach programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2019 finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych dofinansowanie na łączną kwotę blisko 31,5 mln zł otrzyma 320 gmin.

Z roku na rok rośnie liczba osób korzystających z usług opiekuńczych. W 2016 r. skorzystało z nich ponad 94 tys. osób, w 2017 – przeszło 100 tys. Realizacja usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym i finansowanym ze środków budżetu gminy. Samorządy mogą korzystać z dwóch programów dot. usług opiekuńczych. Jeden to „Opieka75+”, a drugi finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Z programu finansowanego ze SFWON skorzystać będą mogły osoby z niepełnosprawnościami poniżej 75. roku życia.

Minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska zatwierdziła wnioski złożone przez wojewodów w ramach uruchomionego w marcu br. naboru do programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” edycja 2019 finansowanego z SFWON.

– "W ramach ogłoszonego programu wnioski złożyło 320 gmin na kwotę 31 486 688,03 zł, w tym na specjalistyczne usługi opiekuńcze na kwotę 3 925 596,69 zł" – poinformowała minister Elżbieta Rafalska.

Jak zaznacza szefowa MRPiPS, program ma na celu zarówno poprawę jakości, jak i zwiększenie dostępności do usług opiekuńczych, „w tym specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku do 75 lat, a także dla dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności ze wskazaniami”.

– "To bardzo ważny i bardzo potrzebny program. Chcemy wspierać gminy w realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, by każdy, kto tego potrzebuje, mógł z nich skorzystać, również w mniejszych i biedniejszych gminach" – powiedziała minister Elżbieta Rafalska.

Ile dofinansowania?

Gminy, które przystąpiły do realizacji programu, otrzymają wsparcie finansowe w wysokości do 50% kosztów realizacji usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych. To pozwoli im na zwiększenie liczby godzin usług opiekuńczych. Program nie wprowadza ani minimalnej, ani maksymalnej kwoty za godzinę usług opiekuńczych.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Zapytanie odnośnie pracy policjantów

2.7.2018 przez: Kaczper1337

Usunięcie tablicy komunistycznej

6.10.2017 przez: Antramx