Firma w formie spółki z.o.o. Jak ją założyć?

2.6.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Radzimy krok po kroku: jaką formę prawną spółki wybrać, jakie są koszty założenia i jakich czynności prawnych trzeba w związku z tym dokonać.

W przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością mamy do czynienia z instytucją regulowaną przepisami kodeksu spółek handlowych - pisze serwis favore.pl. Jej cechą charakterystyczną jest to, że odpowiedzialność ponosi tylko spółka – wspólnicy odpowiadają jedynie do wysokości wniesionych do niej wkładów.

Porady prawne

Spółkę z.o.o. założyć może jedna lub kilka osób, w każdym dopuszczalnym przez prawo celu. Mogą być to zarówno osoby fizyczne, osoby prawne jak i tzw. ułomne osoby prawne. Jedynym wyjątkiem jest tutaj zasada, że jednoosobowej spółki z.o.o nie może założyć inna jednoosobowa spółka z.o.o.  

Aby powołać do życia spółkę z.o.o. potrzeba kilku niezbędnych czynności prawnych: zawarcia umowy spółki w formie aktu notarialnego, wniesienia przez wspólników wkładów, które pokryją cały kapitał zakładowy, powołanie obowiązkowych organów spółki (zarząd i zgromadzenie wspólników) oraz wpisu do rejestru sądowego.

Od momentu zawarcia umowy spółki aż do jej rejestracji jest ona tzw. spółką z.o.o. w organizacji. Jest to ułomna osoba prawna, więc za jej zobowiązania odpowiadają solidarnie spółka i osoby, działające w jej imieniu. Z chwilą rejestracji spółka staje się osobą prawną. Organem rejestracyjnym spółki jest KRS (Krajowy Rejestr Sadowy) na druku KRS-W3. Koszt jej utworzenia to tysiąc złotych, a za
ogłoszenie w Monitorze zapłacimy 500 zł.

Od zawarcia umowy spółki wspólnicy mają sześć miesięcy na zgłoszenie jej do sądu rejestrowego. Po jej zarejestrowaniu w terminie dwutygodniowym trzeba obowiązkowo złożyć w właściwym sąd, w którym  zarejestrowaliśmy spółkę, numer rejestru sądowego oraz datę.

Rejestracja spółki z.o.o. odbywa się na zasadzie tzw. jednego okienka – w KRS razem z wnioskiem o wpis składa się również wniosek o wpis albo o zmianę wpisu w REGON, zgłoszenie płatnika składek w ZUS oraz zgłoszenie indentyfikacyjne NIP. Obligatoryjne jest również zgłoszenie do ZUS-u faktu płacenia składek, a także założenie konta firmowego.

Według prawa kapitał początkowy, który należy wnieść do spółki, musi wynosić 5 tysięcy złotych. Minimalna wartość jednego udziału to 50 zł, a wkłady mogą być wniesione zarówno w formie gotówki jak i wkładów niepieniężnych (tzw. aportów).

(AT)

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne