Fundusze Norweskie wesprą polskich przedsiębiorców

O prawie 100 milionów euro w ramach programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” będą mogli ubiegać się przedsiębiorcy na wsparcie w opracowaniu i wdrażaniu innowacyjnych technologii, rozwiązań, produktów czy usług.

„Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” 

Program wdrażany jest w ramach Funduszy Norweskich na lata 2014-2021.

Porady prawne

W konferencji inaugurującej, która odbyła się 30 października, udział wziął minister Jerzy Kwieciński i wiceminister Małgorzata Jarosińska-Jedynak. - "Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” to czwarty co do wielkości program realizowany w ramach III edycji Funduszy norweskich i EOG w Polsce. To jednocześnie największe przedsięwzięcie biznesowe przeprowadzane w krajach beneficjentów funduszy" – podkreślił minister finansów, inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński. 

Budżet całkowity programu „Rozwój Przedsiębiorczości i Innowacje” to 100 milionów euro, z czego 85 milionów euro stanowią środki z Funduszy Norweskich, a 15 milionów euro to wkład krajowy. Program będzie wdrażany  przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Fundusze Norweskie wesprą polskich przedsiębiorców

O wsparcie będą mogły ubiegać się mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. Pozyskane środki będą mogły przeznaczyć na realizację projektów innowacyjnych i przyjaznych środowisku, które pozwolą wprowadzić na rynek innowacyjne produkty ekologiczne. Wsparcie obejmie także opracowanie i wdrożenie nowych produktów i technologii lub ulepszanie istniejących, które przyczynią się również do ułatwiania życia osobom starszym i z niepełnosprawnościami. W programie istnieje również specjalny instrument małych grantów skierowany do kobiet. Dzięki tym funduszom wzmocnieni się potencjał innowacyjny oraz podniesie konkurencyjność firm zarządzanych przez kobiety.

- "Bardzo ważnym elementem działalności innowacyjnej jest współpraca, szczególnie ta międzynarodowa, która daje przedsiębiorcom dostęp do wiedzy i nowych technologii. Dzięki programowi polskie i norweskie przedsiębiorstwa będą mogły współdziałać w sferze wdrażania nowatorskich rozwiązań. Pozwoli to na zacieśnienie więzi gospodarczych pomiędzy Polską i Norwegią" – dodał minister Jerzy Kwieciński. 

Nabór wniosków odbędzie się w czterech kategoriach wsparcia:

  • innowacje w zakresie zielonych technologii (green industry innovation) – 50 milionów euro,
  • niebieskie innowacje – innowacyjne technologie w obszarze wód morskich i śródlądowych (blue growth) – 10 milionów euro,
  • technologie w zakresie poprawy jakości życia (welfare technology) – 18,7 milionów euro,
  • małe grante na rozwój innowacyjności przedsiębiorstw zarządzanych przez kobiety we wszystkich trzech powyższych obszarach tematycznych – 15 milionów euro.

Konkursy zostaną ogłoszone 19 listopada bieżącego roku, a przyjmowanie wniosków rozpocznie się w styczniu 2020 roku i potrwa do 31 marca 2020 roku.  

Fundusze Norweskie są formą bezzwrotnej pomocy zagranicznej przyznanej przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim. W zamian za udzielaną pomoc finansową, państwa-darczyńcy korzystają z dostępu do rynku wewnętrznego UE, mimo że nie są jej członkami. Do tej pory Polska wykorzystała ponad 1 miliard euro środków pochodzących z Norwegii, Islandii i Liechtensteinu. Obecnie trwa III edycja Funduszy Norweskich i EOG. Podobnie jak w poprzednich edycjach Polska jest największym beneficjentem tych środków.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne