Ile maksymalnie energii elektrycznej z OZE będzie można sprzedać w drodze aukcji w 2020 r.?

Trwają konsultacje projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020 r.

Ministerstwo Energii prowadzi proces konsultacji społecznych, uzgodnień międzyresortowych i opiniowania projektu rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii, która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020 r. 

Porady prawne

Projekt stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego zawartego w art. 72 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2018 r. poz. 2389, z późn. zm.).

Rozporządzenie określa maksymalną ilość i wartość energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii (OZE), która może zostać sprzedana w drodze aukcji w 2020 r. przez wytwórców, którzy złożyli deklarację o przystąpieniu do aukcji albo uzyskali zaświadczenie o dopuszczeniu do aukcji. Tym samym, rozporządzenie to jest niezbędne do ogłoszenia i przeprowadzenia aukcji na energię wytworzoną w instalacjach OZE w 2020 r.

Projekt rozporządzenia wraz z uzasadnieniem i Oceną Skutków Regulacji dostępny jest na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji pod adresem: KLIKNIJ TUTAJ (numer w wykazie prac legislacyjnych Rady Ministrów: RD567).

Jak się odnieść do propozycji?

Uwagi do projektu należy przesyłać do 18 października br. w formacie edytowalnym na adres: Roksana.Szymalska@me.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne