Ile możesz zarobić bez zmniejszenia albo zawieszenia świadczeń emerytalno-rentowych?

26.2.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

ZUS podał kwoty przychodu, przy których następuje zmniejszenie albo zawieszenie emerytur i rent, a także dopuszczalne kwoty przychodu, graniczne kwoty przychodu oraz roczne dopuszczalne kwoty przychodu i roczne graniczne kwoty przychodu, stosowane przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie kwot przychodu odpowiadających 70% i 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2017 r. stosowanych przy zmniejszaniu albo zawieszaniu emerytur i rent

Na podstawie art. 104 ust. 10 pkt 1 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, 1386 i 2120 oraz z 2018 r. poz. 138 i 357) ZUS ogłosił, że od dnia 1 marca 2018 r. kwota przychodu odpowiadająca:

  1. 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2017 r. wynosi 3.161,70 zł;
  2. 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za IV kwartał 2017 r. wynosi 5.871,70 zł.

Porady prawne

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie kwoty przychodu odpowiadającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2017 r. ogłoszonego do celów emerytalnych stosowanej przy zawieszaniu renty socjalnej

Na podstawie art. 10 ust. 9 ustawy z dnia 27 czerwca 2003 r. o rencie socjalnej (Dz.U. z 2013 r. poz. 982 i 1650, z 2014 r. poz. 1175 i 1682 oraz z 2017 r. poz. 1543) ogłaszono, że od dnia 1 marca 2018 r. kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za IV kwartał 2017 r. ogłoszonego do celów emerytalnych wynosi 3.161,70 zł.

Komunikat Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 20 lutego 2018 r. w sprawie dopuszczalnej kwoty przychodu, granicznej kwoty przychodu oraz rocznej dopuszczalnej kwoty przychodu i rocznej granicznej kwoty przychodu, stosowanych przy zmniejszaniu lub zawieszaniu świadczeń przedemerytalnych oraz zasiłków przedemerytalnych

Na podstawie art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2148) ZUS ogłosił, co następuje:

  1. dopuszczalna kwota przychodu odpowiadająca 25% przeciętnego wynagrodzenia w 2017 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, od dnia 1 marca 2018 r. wynosi 1.067,90 zł miesięcznie;
  2. graniczna kwota przychodu odpowiadająca 70% przeciętnego wynagrodzenia w 2017 r., ogłoszonego do celów emerytalnych, od dnia 1 marca 2018 r. wynosi 2.990,10 zł miesięcznie;
  3. roczna dopuszczalna kwota przychodu od dnia 1 marca 2018 r. wynosi 12.814,80 zł;
  4. roczna graniczna kwota przychodu od dnia 1 marca 2018 r. wynosi 35.881,20 zł.

Zob. też: Podwyższone emerytury i renty z rocznym wyrównaniem

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne