Informację IFT-2R składa się do 31 marca

2.3.2021

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Jak podało Ministerstwo Finansów, 31 marca 2021 r. mija termin na złożenie informacji dot. rozliczeń zryczałtowanego podatku dochodowego od osób prawnych, pobieranych przez płatników tego podatku (IFT-2R). Informację składa się do Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie.

Porady prawne

Kto musi złożyć informację IFT-2R?

Termin 31 marca 2021 r. na złożenie informacji IFT-2R (o której mowa w art. 26 ust. 3 pkt 2 ustawy o CIT) dotyczy osób prawnych, jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej i osób fizycznych będących przedsiębiorcami, których rok podatkowy, w którym dokonano wypłat (wymienionych w art. 26 ust. 1 ustawy o CIT), zakończył się 31 grudnia 2020 r.

Gdzie należy złożyć informację IFT-2R?

Od 1 stycznia 2021 r. płatnicy ci składają informacje IFT-2R do Lubelskiego Urzędu Skarbowego w Lublinie.

Podmioty, których rok podatkowy, w którym dokonano wypłat, zakończył się przed 31 grudnia 2020 r., składają IFT-2R do wyspecjalizowanego urzędu skarbowego (wymienionego w § 6 ust.1 rozporządzenia w sprawie właściwości organów podatkowych w brzmieniu obowiązującym do 31 grudnia 2020 r.). Mają na to czas do końca 3. miesiąca po zakończeniu roku podatkowego przez płatnika.

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne