Inicjatywa na rzecz zrównoważonych produktów

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne ws. inicjatywy na rzecz zrównoważonych produktów (Sustainable Products Initiative)

Produkty wprowadzane na rynek UE będą bardziej przyjazne dla środowiska - taki ma być efekt inicjatywy na rzecz zrównoważonych produktów (Sustainable Products Initiative), którą przygotowano z myślą o przeglądzie dyrektywy w sprawie ekoprojektowania.

Zaproponowany przez Komisję Europejską kierunek regulacji ma służyć wdrażaniu zielonej transformacji na poziomie produktowym, a jej kształt będzie miał wpływ na polskie przedsiębiorstwa. Uprzejmie prosimy o przesłanie Państwa uwag i komentarzy do 19 października 2020 r. na adres: anna.baczyk@mr.gov.pl.

Porady prawne

Zdaniem KE konsumenci, środowisko i klimat skorzystają na produktach, które są bardziej trwałe, nadają się do ponownego wykorzystania, naprawy, recyklingu i są energooszczędne. Problemem, który KE chce uregulować, jest kwestia obecności szkodliwych substancji w takich produktach, jak np: sprzęt elektroniczny i teleinformatyczny, tekstylia, meble, stal, cement i chemia. 

Propozycje, które KE chce poddać konsultacji publicznej

KE zależy na zebraniu opinii o rozwiązaniach, które mają wzmocnić trend zrównoważonej produkcji. Wśród zaproponowanych rozwiązań znajdują się:

  • ustanowienie nadrzędnych zasad zrównoważonego rozwoju produktów;
  • ustanowienie przepisów UE w celu uczynienia producentów odpowiedzialnymi za dostarczanie produktów zgodnych  z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym i interweniowanie, zanim produkty mogą stać się odpadami (np. dostarczanie produktów jako usługi, świadczenie usług naprawczych lub zapewnienie dostępności części zamiennych);
  • ustanowienie przepisów UE określających wymogi w zakresie obowiązkowego etykietowania zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju lub ujawniania informacji uczestnikom rynku w ramach łańcuchów wartości w formie cyfrowego paszportu produktu;
  • ustanowienie przepisów UE w zakresie ustanawiania obowiązkowych minimalnych wymogów dotyczących zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do zamówień publicznych;
  • wymogi dotyczące uwzględniania aspektów społecznych w całym cyklu życia produktu w ramach zasad i wymogów dotyczących zrównoważonego rozwoju, tam gdzie jest to stosowne i wykonalne;
  • środki dotyczące procesów produkcyjnych, na przykład w celu ułatwienia recyklingu lub regeneracji oraz śledzenia stosowania substancji niebezpiecznych w takich procesach;
  • środki, które mają na celu zakazanie niszczenia niesprzedanych dóbr trwałych.

Niektóre z tych zaproponowanych środków mają charakter powszechny, podczas gdy inne ukierunkowane są na konkretne sektory produkcji. Komisja Europejska zwraca szczególną uwagę na  skuteczność operacyjną zaproponowanych rozwiązań, minimalizację związanych z tym obciążeń administracyjnych oraz ułatwienie wdrażania i egzekwowania przepisów. 

Wstępna ocena wpływu inicjatywy na rzecz zrównoważonych produktów znajduje się pod linkiem: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12567-Sustainable-Products-Initiative

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne