Kiedy nie będzie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe?

18.12.2017

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Bez limitu

Zmiany w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych wprowadzają zniesienie górnego limitu składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, powyżej którego obecnie nie płaci się składek (tzw. 30-krotność).  

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będą odprowadzane od całości przychodu, podobnie jak w wypadku ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego. Zasada ta ma zostać również wprowadzona w odniesieniu do składek płaconych przez płatnika za pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych na Fundusz Emerytur Pomostowych.

Zniesienie limitu wysokości podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe będzie bezpośrednio wpływać na wysokość otrzymywanej w przyszłości emerytury. Jest to szczególnie ważne w przypadku osób, które otrzymują w czasie swojej kariery zawodowej zróżnicowane pod względem wysokości zarobki.

Porady prawne

Kiedy nowe przepisy zaczną obowiązywać?

Dzięki poprawce Senati, nowe przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2019 r., a nie 2018 r.

Zmiany mają charakter systemowy – są istotne dla ubezpieczeń społecznych, mają konsekwencje dla budżetów jednostek samorządu, a możliwość realizacji przyjętych przepisów stanowi poważne zadanie dla systemu informatycznego Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, który powinien dysponować odpowiednim czasem dla wdrożenia proponowanych uregulowań. Ponadto nowa sytuacja prawna modyfikuje warunki prowadzenia dotychczasowej działalności przez pracodawców, którzy zostaną zobligowani do ponoszenia zwiększonych nakładów finansowych.

Przedsiębiorcy ostrzegli jednak na etapie procesu legislacyjnego, iż w wielu polskich firmach zatrudniających wysoko opłacanych specjalistów działy personalne są gotowe do rozwiązania umów z pracownikami, jeżeli ustawa znosząca limit składek ZUS weszłaby w życie od stycznia. Zwolnieni pracownicy w większości nadal mogliby pracować w dotychczasowych firmach – jednak po przejściu na samozatrudnienie. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne