13.10.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Koncentracja spółek gospodarujących odpadami

Sita Polska może przejąć kontrolę nad Zakładem Usług Komunalnych USKOM z Mławy. Plan koncentracji, który w ocenie spółek ma zapewnić im stabilny rozwój, nie stanowi ograniczenia konkurencji na rynku

Przejmujący - Sita Polska - zajmuje się gospodarowaniem odpadami oraz odprowadzaniem i oczyszczaniem ścieków. Ponadto prowadzi działalność usługową związaną z zagospodarowaniem ścieków. Drugi uczestnik - Zakład Usług Komunalnych USKOM - zajmuje się m.in. wywozem odpadów komunalnych, ich przetwarzaniem i gospodarowaniem. Ponadto jest właścicielem składowiska odpadów komunalnych w Uniszkach Cegielni, z którego obecnie korzysta również Sita Polska.

Porady prawne

Zamierzona koncentracja będzie polegała na nabyciu przez spółkę Sita Polska 80 proc. udziałów Zakładu Usług Komunalnych USKOM. Ma ona na celu zapewnienie przejmującemu dostępu do składowiska odpadów na następnych kilka lat i zabezpieczenie tym samym stałych dostaw odpadów komunalnych dla wysypiska USKOM.

Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego Prezes UOKiK ustalił, że koncentracja nie przyczyni się do istotnego ograniczenia konkurencji, w szczególności przez umocnienie pozycji dominującej na rynku właściwym przez któregokolwiek z jej uczestników.

Zgodnie z przepisami transakcja podlega zgłoszeniu do UOKiK, jeżeli biorą w niej udział przedsiębiorcy, których łączny obrót w roku poprzedzającym przekroczył 1 mld euro na świecie lub 50 mln euro w Polsce.

Źródło: www.uokik.gov.pl

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

----
Kto i kiedy składa zgłoszenie zamiaru dokonania koncentracji przedsiębiorców? Jak wygląda postępowanie przez Prezesem UOKiK po dokonaniu zgłoszenia?

Kto i kiedy składa zgłoszenie zamiaru dokonania koncentracji przedsiębiorców? Jak wygląda postępowanie przez Prezesem UOKiK po dokonaniu zgłoszenia?

Pojęcie koncentracji oraz sytuacje, w których przedsiębiorcy zamierzający dokonać koncentracji powinni dokonać jej zgłoszenia, zostały szczegółowo opisane w poradzie Ograniczenia w koncentracji przedsiębiorców. Natomiast o decyzjach wydawanych przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w procesie koncentracji przedsiębiorców, użytkownik dowie (...)

Decyzje wydawane w sprawach koncentracji przedsiębiorców

Decyzje wydawane w sprawach koncentracji przedsiębiorców

  W jakich wypadkach Prezes Urzędu może zgodzić się na koncentrację? Konieczność zgłoszenia zamiaru koncentracji przedsiębiorców wynika z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Zasady te omówione zostały szczegółowo w poradzie Ograniczenia w koncentracji przedsiębiorców. Zgłoszenie zamiaru koncentracji rozpoczyna postępowanie administracyjne, (...)

Ograniczenia w koncentracji przedsiębiorców

Ograniczenia w koncentracji przedsiębiorców

Ograniczenia wynikające z ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów związane są z zamiarem połączenia sił dwu lub więcej przedsiębiorców, działających na tym samym rynku, w wyniku którego jedno z nich, lub nowe, przez nich utworzone, uzyska pozycję zagrażającą wolnej konkurencji. W określonych sytuacjach, ustawa nakazuje przedsiębiorcom zamierzającym połączyć swe siły do zgłoszenia (...)

Kary pieniężne nakładane w postępowaniu antymonopolowym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Kary pieniężne nakładane w postępowaniu antymonopolowym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów ma chronić prawa konsumentów oraz zdrową konkurencję na rynku, a także ma zabezpieczać rynek przed wykorzystywaniem pozycji dominującej przez niektórych przedsiębiorców. Podmioty naruszające przepisy ustawy czynią to w celu zwiększenia swych wpływów – zarówno wpływu na rynku, jak i wpływów pieniężnych – zwiększenia zysku. (...)

Koncentracja na rynku ubezpieczeń

Koncentracja na rynku ubezpieczeń

Prezes UOKiK wydał zgodę na przejęcie przez PZU spółki Link4. Przeprowadzone postępowanie wykazało, że koncentracja nie będzie miała negatywnego wpływu na konkurencję i sytuację konsumentówWniosek PZU o przejęcie kontroli nad Link4 wpłynął do Urzędu w maju 2014 r. Uczestnicy koncentracji oferują ubezpieczenia majątkowe. PZU prowadzi działalność przede wszystkim za pośrednictwem (...)

Orange i Deutsche Telekom łączą się

Orange i Deutsche Telekom łączą się

UOKiK wydał zgodę na utworzenie wspólnego przedsiębiorcy przez Orange i Deutsche Telekom. Przeprowadzone postępowanie wykazało, że koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji.Uczestnicy transakcji stoją na czele grup kapitałowych świadczących usługi telekomunikacyjne oraz informatyczne. Orange jest m.in. właścicielem Orange Polska. Grupa Deutsche Telekom prowadzi działalność (...)

Zgoda na przejęcie Sferii

Zgoda na przejęcie Sferii

Zygmunt Solorz-Żak może przejąć kontrolę nad spółką Sferia. W ocenie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsmentów koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji na rynku Po przeprowadzeniu postępowania Prezes UOKiK wydała zgodę na dokonanie koncentracji polegającej na przejęciu przez Zygmunta Solorza-Żaka kontroli nad spółką Sferia. Przejmujący jest (...)

Raport w sprawie założeń reformy szpitalnictwa

Raport w sprawie założeń reformy szpitalnictwa

Ministerstwo Zdrowia przedstawia raport pn. „Założenia reformy podmiotów leczniczych wykonujących działalność leczniczą w rodzaju świadczenia szpitalne”. Dokument jest efektem prac zespołu powołanego przez ministra zdrowia 23 grudnia 2020 roku. Założenia zawarte w tym dokumencie stanowić będą podstawę przygotowania projektu ustawy reformującej sektor szpitalnictwa (...)

Jest zgoda na koncentrację w Polskiej Grupie Zbrojeniowej

Jest zgoda na koncentrację w Polskiej Grupie Zbrojeniowej

Polska Grupa Zbrojeniowa będzie mogła przejąć osiem spółek z sektora obronnego. Prezes UOKiK wydał zgodę na koncentrację związaną z realizacją strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa Polski. Wniosek Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) o zgodę na koncentracje wpłynął do UOKiK w 2014 r. PGZ jest kontrolowana przez Skarb Państwa, ma stać się podmiotem dominującym przyszłej grupy (...)

UOKiK wydał zgodę na przejęcie. Geberit kupi...

UOKiK wydał zgodę na przejęcie. Geberit kupi...

Spółka Geberit może przejąć kontrolę nad grupą kapitałową Sanitec - uznał prezes UOKiK. Przeprowadzone postępowanie wykazało, że transakcja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji. Uczestnicy koncentracji działają w branży urządzeń sanitarnych. Geberit to międzynarodowa korporacja zajmująca się m.in. produkcją systemów spłukiwania toalet. Sanitec stoi na czele grupy spółek (...)

UOKiK prześwietlił 5 koncentracji. Wydał ważne decyzje

UOKiK prześwietlił 5 koncentracji. Wydał ważne decyzje

UOKiK wydał pięć decyzji, w których zgodził się na dokonanie koncentracji. Dotyczą one m.in. spółek Asseco, UPS, Mercedes-Benz, Małpka oraz Drosed Pierwsza z decyzji dotyczy zgody na przejęcie przez Asseco kontroli nad spółką Unizeto. Asseco jest dostawcą własnych rozwiązań informatycznych m.in. dla sektora finansowego, instytucji publicznych, mediów, telekomunikacji oraz przemysłu, (...)

UOKiK daje zielone światło dla nowego systemu płatności. Zyskają klienci

UOKiK daje zielone światło dla nowego systemu płatności. Zyskają klienci

UOKiK dał zielone światło dla powstania systemu płatności urządzeniami mobilnymi. Sześć banków będzie mogło utworzyć wspólnego przedsiębiorcę pod nazwą Polski Standard Płatności. Przeprowadzone postępowanie wykazało, że koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji. Wniosek do Urzędu o utworzenie wspólnego przedsiębiorcy złożyło sześć banków: PKO BP, Alior (...)

UOKiK wydał decyzję. Duża inwestycja przesądzona

UOKiK wydał decyzję. Duża inwestycja przesądzona

Prezes UOKiK, Małgorzata Krasbodębska-Tomkiel wyraziła zgodę na nabycie przez Deka Immobilien Investment budynków International Business Centre od spółek Valmea Investments i Jalia Investments - poinformował UOKiK w komunikacie. Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego Prezes Urzędu uznała, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji. Zgodnie z przepisami (...)

Jest ważna decyzja UOKiK. Przejmują polską firmę

Jest ważna decyzja UOKiK. Przejmują polską firmę

W wyniku koncentracji Highlander International nabędzie część mienia spółki Polimex-Mostostal. Chodzi o Zakład ZREW Oddział Transformatorów w Łodzi, którego przedmiotem działalności jest produkcja i modernizacja olejowych transformatorów mocy. Po przeprowadzeniu postępowania antymonopolowego Prezes Urzędu uznała, że koncentracja nie doprowadzi do istotnego ograniczenia konkurencji (...)

Zgoda dla hurtowni farmaceutycznych

Zgoda dla hurtowni farmaceutycznych

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodziła się na przejęcie przez Hurtap kontroli nad Przedsiębiorstwem Zaopatrzenia Aptek Multi Pharme. Przedsiębiorcy działają w branży farmaceutycznej.Hurtap zajmuje się sprzedażą wyrobów farmaceutycznych do aptek. Spółka działa na rynku krajowym. Ponadto jest członkiem Organizacji Polskich Dystrybutorów Farmaceutycznych. Zgodnie z (...)

Zgoda na utworzenie nowej spółki

Zgoda na utworzenie nowej spółki

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodziła się na utworzenie przez RWE Power i Kompanię Węglową spółki, która zajmie się budową i eksploatacją nowej elektrowni. RWE Power zajmuje się m.in. wydobywaniem, pozyskiwaniem, przetwarzaniem i transportem surowców (ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla brunatnego) oraz minerałów (gliny, krzemu, piasku, kwarcu), wytwarzaniem i udostępnianiem (...)

Nowe Prawo zamówień publicznych

Nowe Prawo zamówień publicznych

Nowa ustawa ma kompleksowo uregulować materię zamówień publicznych stanowiących umowy o charakterze odpłatnym zawierane pomiędzy zamawiającymi a wykonawcami, których przedmiotem jest nabycie przez zamawiającego robót budowlanych, dostaw lub usług od wybranego wykonawcy. Sejm uchwalił już nowe Prawo zamówień publicznych Nowe przepisy mają wejść w życie w 2021 (...)

Projekt nowego Prawa zamówień publicznych

Projekt nowego Prawa zamówień publicznych

Zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które startują w przetargach; efektywne wydawanie pieniędzy w systemie zamówień publicznych, tak by uzyskiwać jak najlepszej jakości produkty w konkurencyjnych cenach; wzrost innowacyjności polskiej gospodarki – takie mają być najważniejsze efekty nowego Prawa zamówień publicznych, którego projekt zaakceptowała (...)

Zgoda na przejęcie SKOK Wesoła przez PKO BP

Zgoda na przejęcie SKOK Wesoła przez PKO BP

PKO BP otrzymał zgodę na przejęcie kontroli nad Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową Wesoła w Mysłowicach. UOKiK stwierdził, że koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji. PKO BP uczestniczy w przetargu ogłoszonym przez Komisję Nadzoru Finansowego. Jego zwycięzca przejmie kontrolę nad SKOK Wesoła, zgodnie z programem pomocowym zaakceptowanym przez Komisję (...)

Zgoda na przejęcie kopalń Kompanii Węglowej

Zgoda na przejęcie kopalń Kompanii Węglowej

UOKiK wydał zgodę na zakup przez Węglokoks Kraj dwóch kopalń należących do Kompanii Węglowej. Przeprowadzone postępowanie wykazało, że koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji. W wyniku transakcji Węglokoks Kraj ma nabyć część mienia Kompanii Węglowej w postaci zakładów górniczych: KWK Bobrek i KWK Piekary. Podstawą zgłoszenia zamiaru koncentracji jest przedwstępna (...)

Onet przejmie Naszą Klasę. Jest zgoda UOKiK

Onet przejmie Naszą Klasę. Jest zgoda UOKiK

Grupa Onet może przejąć serwis Nasza Klasa. Przeprowadzone postępowanie wykazało, ze koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji Główna działalność Grupy Onet.pl polega na prowadzeniu ogólnoinformacyjnego portalu internetowego onet.pl. Ponadto jest właścicielem innych serwisów, m.in. vod.pl, a także oferuje gry komputerowe online. Nasza Klasa obsługuje serwis społecznościowy (...)

Pekao ma zgodę UOKiK na przejęcie SKOK im. Kopernika

Pekao ma zgodę UOKiK na przejęcie SKOK im. Kopernika

Pekao SA może przejąć kontrolę nad Spółdzielczą Kasą Oszczędnościowo-Kredytową im. Mikołaja Kopernika w Ornontowicach - uznał Prezes UOKiK. Transakcja związana jest z przetargiem KNF na restrukturyzację tej kasy. To kolejny bank, który uzyskał zgodę Urzędu. Uczestnicy koncentracji działają na rynku usług finansowych. Bank Pekao SA należy go grupy finansowej UniCredit. Prowadzi (...)

UOKiK wydał cztery zgody na koncentracje

UOKiK wydał cztery zgody na koncentracje

UOKiK wydał cztery zgody na koncentracje. Transakcje dotyczą rynków wytwarzania energii cieplnej, usług hotelarskich, sprzedaży sprzętu RTV i AGD oraz mrożonek Pierwsza z wydanych decyzji dotyczy przejęcia przez Enea Wytwarzanie kontroli nad Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Białymstoku. Przejmujący przedsiębiorca zajmuje się produkcją energii elektrycznej i ciepła w (...)

UOKiK wydał zgodę na koncentrację Polskiej Grupy Zbrojeniowej

UOKiK wydał zgodę na koncentrację Polskiej Grupy Zbrojeniowej

Polska Grupa Zbrojeniowa będzie mogła przejąć 8 spółek z sektora obronnego. Prezes UOKiK wydał zgodę na koncentrację związaną z realizacją strategii rozwoju systemu bezpieczeństwa Polski.Wniosek Polskiej Grupy Zbrojeniowej (PGZ) o zgodę na koncentracje wpłynął do UOKiK w 2014 r. PGZ jest kontrolowana przez Skarb Państwa, ma stać się podmiotem dominującym przyszłej grupy kapitałowej, (...)

UOKiK zgadza się na duże przejęcie, ale...

UOKiK zgadza się na duże przejęcie, ale...

Gaspol może przejąć część mienia Orlen Gaz - koncentracja może się jednak odbyć pod określonymi warunkami.Gaspol złożył do UOKiK wniosek o wyrażenie zgody na nabycie części mienia Orlen Gaz - czytamy na stronie UOKiK. Obie spółki działają w branży paliwowej. Przejmujący jest największym dystrybutorem gazu płynnego LPG w Polsce, dostarcza przedsiębiorcom oraz konsumentom autogaz, (...)

Ministerstwo Sprawiedliwości dąży do monopolu na rynku usług prawniczych

Ministerstwo Sprawiedliwości dąży do monopolu na rynku usług prawniczych

Prezentujemy treść informacji Naczelnej Rady Adwokackiej: "Prace Ministerstwa Sprawiedliwości dotyczące rzekomo połączenia zawodów prawniczych zmierzają w rzeczywistości do likwidacji samorządów adwokatów i radców prawnych. W ocenie Naczelnej Rady Adwokackiej, lepszą metodą poprawy funkcjonowania rynku usług prawniczych w Polsce jest dobrowolna współpraca (...)

Zgoda dla ArcelorMittal

Zgoda dla ArcelorMittal

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodziła się na przejęcie przez ArcelorMittal Poland spółki Krakodlew. Przedsiębiorcy zajmują się produkcją wyrobów hutniczych Przejmujący ArcelorMittal jest największym w Polsce producentem wyrobów hutniczych. Jego produkty wykorzystywane są w wielu branżach m.in. budowlanej, motoryzacyjnej, stoczniowej i transportowej. (...)

Fuzja na rynku hurtowni napojów

Fuzja na rynku hurtowni napojów

Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodziła się na przejęcie przez Advanced Distribution Solutions spółki Mark-Pol. Koncentracja nie przyczyni się do ograniczenia konkurencji na rynku.Aktywny uczestnik koncentracji to Advanced Distribution Solutions - spółka publiczna prowadząca działalność głównie w zakresie hurtowej i detalicznej sprzedaży napojów (...)

Sądowa kontrola decyzji i postanowień wydawanych przez Prezesa UOKiK

Sądowa kontrola decyzji i postanowień wydawanych przez Prezesa UOKiK

Postępowanie w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz w sprawach koncentracji przedsiębiorców toczone przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów kończy się zazwyczaj wydaniem decyzji. Decyzje te są wzruszalne, co oznacza, że postępowanie w w/w sprawach jest dwuinstancyjne. Druga instancją (...)

Nowe Prawo zamówień publicznych

Nowe Prawo zamówień publicznych

Wzmocnienie pozycji i lepsza ochrona praw wykonawców i podwykonawców zamówień publicznych, aby zabezpieczyć ich interesy i ochronić przed problemami z płynnością; zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które startują w przetargach; efektywne wydawanie pieniędzy w systemie zamówień publicznych po to, by uzyskiwać jak najlepszej jakości produkty, (...)

Ograniczenia w koncentracji przedsiębiorców

Ograniczenia w koncentracji przedsiębiorców

Nowa ustawa o ochronie konkurencji i konsumentów – obowiązująca od 21 kwietnia 2007 r. - określa warunki rozwoju i ochrony konkurencji oraz zasady podejmowanej w interesie publicznym ochrony interesów przedsiębiorców i konsumentów. Reguluje też zasady i tryb przeciwdziałania praktykom ograniczającym konkurencję oraz praktykom naruszającym zbiorowe (...)

Ta koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji

Ta koncentracja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji

Jastrzębska Spółka Węglowa może kupić kopalnię Knurów-Szczygłowice od Kompanii Węglowej. Transakcja nie doprowadzi do ograniczenia konkurencji na rynku węgla kamiennego, którego zasięg wykracza poza terytorium Polski. Wniosek Jastrzębskiej Spółki Węglowej dotyczący przejęcia części mienia Kompanii Węglowej w postaci Kopalni Węgla Kamiennego Knurów-Szczygłowice wpłynął (...)

UOKiK wydaje zgodę na dużą koncentrację

UOKiK wydaje zgodę na dużą koncentrację

Prezes UOKiK wydał zgodę na transakcje pomiędzy hurtowniami farmaceutycznymi. Intra może przejąć Exigo. Transakcja jest związana z realizacją warunku nałożonego przez Urząd w marcu na spółkę Neuca. Uczestnicy koncentracji zajmują się hurtową sprzedażą wyrobów farmaceutycznych. Intra posiada hurtownię w Warszawie, natomiast Exigo w Bydgoszczy.Koncentracja jest wynikiem realizacji (...)

To Polacy skontrolują Auchan i Real dla UE

To Polacy skontrolują Auchan i Real dla UE

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zbada koncentrację grup działających w sektorze spożywczym - Auchan i Real. To już trzeci przypadek, gdy przedsiębiorcy proszą Komisję Europejską o przekazanie transakcji polskiemu urzędowi antymonopolowemu - poinformował UOKiK. Komisja Europejska oraz krajowe organy antymonopolowe uprawnione są do badania rynkowych skutków fuzji i przejęć. Zasadniczym (...)

Nowy Polski Ład

Nowy Polski Ład

Polski Ład to plan odbudowy naszej gospodarki.  Restart podatkowy w #PolskiŁad Ważne miejsce w Polskim Ładzie zajmuje restart podatkowy. Rząd chce, by system podatkowy w Polsce był bardziej sprawiedliwy. Podnosi kwotę wolną do 30 tys. zł i podwyższa limit dla drugiego progu podatkowego do 120 tys. zł. Zmiany dotkną 18 mln Polaków. Na portalu podatki.gov.pl/polski-lad będzie komplet (...)

Prawo zamówień publicznych podpisane

Prawo zamówień publicznych podpisane

Nowe Prawo zamówień publicznych to ustawa, która kompleksowo reguluje materię zamówień publicznych, ma zwiększyć konkurencyjność na rynku zamówień publicznych i zwiększyć dostęp do rynku zamówień dla małych i średnich przedsiębiorstw, lepiej zarządzać całym procesem zakupowym, zwiększyć rolę współpracy zamawiającego i wykonawcy, (...)

Będzie nowe Prawo zamówień publicznych

Będzie nowe Prawo zamówień publicznych

Po co projekt nowego Prawa zamówień publicznych? Zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, które startują w przetargach; efektywne wydawanie pieniędzy w systemie zamówień publicznych, tak by uzyskiwać jak najlepszej jakości produkty w konkurencyjnych cenach; wzrost innowacyjności polskiej gospodarki – takie mają być najważniejsze efekty (...)

Projekt nowego Prawa zamówień publicznych w przygotowaniach

Projekt nowego Prawa zamówień publicznych w przygotowaniach

Projekt nowego Prawa zamówień publicznych zaakceptowany przez Stały Komitet Rady Ministrów Zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, startujących w przetargach; wydawanie pieniędzy w systemie zamówień publicznych w sposób efektywny - czyli tak, by uzyskiwać jak najlepsze produkty w konkurencyjnej cenie - oraz uwzględniający strategiczne (...)

Co dalej z Pakietem Mobilności?

Co dalej z Pakietem Mobilności?

W założeniu nowelizacja unijnych przepisów ma na celu zwalczanie nielegalnych praktyk w transporcie drogowym i poprawę warunków pracy kierowców. Polski rząd broni polskie firmy transportowe przed złymi przepisami - "Liczymy na to, że prace nad Pakietem Mobilności nie zakończą się w tej kadencji Parlamentu Europejskiego. Wspólnie z rządami wielu (...)

Reforma Kontroli NFZ

Reforma Kontroli NFZ

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw, przedłożony przez ministra zdrowia. Teraz zajmie się nim Sejm. Po co nowelizacja? Najważniejszymi celami przygotowanej nowelizacji są gruntowna reforma funkcjonowania służb kontrolnych Narodowego Funduszu Zdrowia, (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Zamknięcie najemcy pojemnika na śmieci

Zamknięcie najemcy pojemnika na śmieci

Posiadam we wspólnocie mieszkaniowej 2 mieszkania. Jedno zajmuję ja z rodziną, a drugie zajmuje "mój" lokator (najemca). W umowie najmu lokatora wyliczona jest stawka czynszu + wysokość comiesięcznych (...)

Wywóz śmieci

Wywóz śmieci

Czy na każdą osobę mieszkającą w domu muszę podpisać umowę o wywóz śmieci? Czy sam nie mogę wywozić swoich śmieci na wysypisko? W miejskiej gospodarce komunalnej mówią mi że od 1 kwietnia (...)

Refakturowanie kosztów na najemcę a ryczałt

Refakturowanie kosztów na najemcę a ryczałt

Zawarłam umowę najmu mieszkania. Należny z tego tytułu podatek opłacam ryczałtem. W umowie jest jasno określone, że czynsz najmu w ustalonej kwocie najemca płaci mi, a oprócz tego zobowiązany (...)

Koszt wywozu śmieci w umowie najmu

Koszt wywozu śmieci w umowie najmu

Posiadamy umowę najmu lokalu (klub muzyczny/Restauracja) na czas określony, prowadzimy działalność restauracyjną, w umowie jest zapis, iż w czynszu zawarty jest wywóz śmieci komunalnych (...)

Wywóz nieczystości firma i dom

Wywóz nieczystości firma i dom

Prowadzę firmę (spółka cywilna) i mieszkam w tym samym domu, na tej samej posesji. Razem ze wspólniczką zatrudniam jednego pracownika. W mieszkaniu mieszkam z moją rodziną - razem 4 osoby. Przy (...)

Pełnomocnictwo we własności i wspólnocie

Pełnomocnictwo we własności i wspólnocie

Moja żona i moja teściowa są właścicielkami kilku mieszkań w kamienicy będącej od momentu zniesienia współwłasności wspólnotą. Poza wspomnianymi osobami pozostałe lokale w budynku są własnością (...)

Odholowanie pojazdu źle zaparkowanego

Odholowanie pojazdu źle zaparkowanego

Jaka jest podstawa prawna dla spółdzielni mieszkaniowej, która chce zlecić Straży Miejskiej interwencję mającą na celu odholowanie pojazdu tarasującego dostęp do kontenerów na śmieci i wraków (...)

Koszty w czasie zawieszenia działalności

Koszty w czasie zawieszenia działalności

Korzystając z ustawy z 10.07.2008 r. umożliwiającej czasowe zawieszenie działalności gospodarczej, jako osoba fizyczna zawiesiłem działalność gospodarczą. Z zapisanych w ustawie praw i obowiązków (...)

Gmina jako dotychczasowy właściciel we wspólnocie

Gmina jako dotychczasowy właściciel we wspólnocie

Na podstawie umowy najmu lokalu mieszkalnego (zawartej 96 r.) wynajmuję od zarządu budynków komunalnych lokal mieszkalny. Lokal ten należy do zasób gminy i nie jest wyodrębniony. W budynku tym jest (...)

kiedy powołuje się zarządcę przymusowego?

kiedy powołuje się zarządcę przymusowego?

W grudniu kupiłem od gminy miejskiej lokal mieszkalny w budynku, w którym ilość lokali wyodrębnionych i niewyodrębnionych wynosi 7. Powstała w tym dniu tzw. mała wspólnota mieszkaniowa, której (...)

Opłata za używanie windy

Opłata za używanie windy

Zajmujemy w budynku typu wieżowiec lokal użytkowy położony na parterze. Wejście do naszego lokalu , gdzie prowadzimy działalność gospodarczą - biuro podróży, jest tylko od strony ulicy i jest (...)

Odsetki od zaległości we wspólnocie mieszkaniowej

Odsetki od zaległości we wspólnocie mieszkaniowej

Zarząd w dużej wspólnocie mieszkaniowej podjął decyzję o naliczaniu odsetek ustawowych od nieterminowych wpłat zaliczek na poczet utrzymania nieruchomości wspólnej. Czy w związku z tym, że odsetki (...)

Opłaty za media po podpisaniu umowy dożywocia

Opłaty za media po podpisaniu umowy dożywocia

Małżeństwo podarowało własny dom swojemu synowi, zachowując jedynie prawo do dożywotniego używania dwóch pokoi i kuchni. Obecnie stosunki rodzinne z synem bardzo się pogorszyły. Pomimo, że (...)

Wykluczenie ze spółdzielni a wysokość opłat

Wykluczenie ze spółdzielni a wysokość opłat

W listopadzie 2006 r. członek spółdzielni mieszkaniowej został wykluczony uchwałą rady nadzorczej. Mieszkanie ma status spółdzielczego lokatorskiego. W ustawowym terminie zaskarżył tę uchwałę (...)

Opłaty za używanie lokalu

Opłaty za używanie lokalu

Art. 11 ust.2 pkt.2 stanowi, że gdy lokator jest w zwłoce z zapłatą czynszu lub innych opłat za używanie lokalu, co najmniej za trzy pełne okresy płatności pomimo uprzedzenia go na piśmie o zamiarze (...)

Wspólnota a spółdzielnia mieszkaniowa

Wspólnota a spółdzielnia mieszkaniowa

Jeśli w spółdzielni istnieje wspólnota mieszkaniowa? Przeglądając regulamin na co powinnam zwrócić uwagę? Czy inaczej jest obliczany czynsz i czy inne prawa ma mieszkanie, które jest formą własności? (...)

Skuteczność złożonego wypowiedzenia umowy najmu

Skuteczność złożonego wypowiedzenia umowy najmu

Poprzedni zarządca nieruchomości przeprowadził z kilkoma niepłacącymi czynszów lokatorami procedurę wypowiedzenia najmu z powodu nie płacenia czynszów lecz nie wniósł ostatecznie sprawy do sądu. (...)

Zmiana wysokości czynszu w lokalu mieszkalnym

Zmiana wysokości czynszu w lokalu mieszkalnym

W jaki sposób w umowie najmu lokalu mieszkalnego zawartej na czas nieoznaczony uregulować zapłatę czynszu, by można było go zmieniać np. raz na 6 miesięcy czy raz na rok bez zmiany całej umowy (...)

Odpowiedzialność za długi spółdzielni

Odpowiedzialność za długi spółdzielni

Posiadam spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu w budynku wielorodzinnym i jestem w związku z tym członkiem spółdzielni mieszkaniowej. Wiadomo, że z pewnymi usługodawcami rozlicza się spółdzielnia, (...)

Zameldowanie a opłaty komunalne

Zameldowanie a opłaty komunalne

Czy osoba musi/ma obowiązek dokonywać opłat za wodę, wywóz śmieci, czyli usługi komunalne w miejscu zameldowania stałego, gdzie przebywa czasami (rodzina)? W miejscu zameldowania tymczasowego, (...)

Stawka VAT na refakturze

Stawka VAT na refakturze

Zawarto umowę najmu lokalu użytkowego, w której jest zapis, że wynajmujący będzie fakturował na najemcę koszty m.in. wywozu śmieci. Jaką stawkę należy zastosować na refakturze, jeśli usługa (...)

Gospodarka odpadami

Gospodarka odpadami

Firma kupuje odpady od wytwórcy i sprzedaje je organizacji odzysku do odzysku lub unieszkodliwienia, posiadając tylko zezwolenie właściwego starosty na transport odpadów. Zamierza złożyć wniosek (...)

Określenie właściwych stawek VAT

Określenie właściwych stawek VAT

Proszę o określenie właściwych stawek VAT dla niżej podanych oznaczeń klasyfikacji CPV: 85140000-2, 74700000-6, 55520000-1, 55521100-9, 77310000-6, 55521200-0, 60113300-6, 60113310-9, 74721100-9, (...)

Czy zezłomowane odpady stanowią przychód?

Czy zezłomowane odpady stanowią przychód?

Prowadzę działalność gospodarczą w zakresie produkcji siatki ogrodzeniowej; podatek dochodowy rozliczam na zasadach ogólnych; jestem podatnikiem VAT. Drut ocynkowany, jak i powlekany kupuję w transzach (...)

Definicja posiadacza odpadów

Definicja posiadacza odpadów

Kto w rozumieniu ustawy jest posiadaczem odpadów? Należy przede wszystkim wyjaśnić kluczowe pojęcia, którymi posługiwał się ustawodawca, tworząc ustawę o odpadach. Są nimi: Odpady - (...)

Roczny raport o ilości wytwarzanych odpadów

Roczny raport o ilości wytwarzanych odpadów

Kto jest zobowiązany do składania rocznego raportu o ilości wytwarzanych odpadów? Obowiązki posiadacza odpadów w tym obowiązki ewidencyjne regulowane są w rozdziale  4 ustawy o (...)

Zrzucanie śmieci na cudzą działkę

Zrzucanie śmieci na cudzą działkę

Na niezabudowaną i ogrodzoną działkę budowlaną wyrzucono około 500 kg śmieci komunalnych. Znajdująca się w tych śmieciach korespondencja wskazuje na właściciela śmieci. Mam zamiar przekazać (...)

Kary za spalanie odpadów w piecach domowych

Kary za spalanie odpadów w piecach domowych

Jakie przepisy przewidują kary za spalanie śmieci w piecach domowych? Podstawą do ukarania może być art. 71 ustawy o odpadach, który stanowi: Art.71.Kto wbrew zakazowi termicznie przekształca (...)

Prawidłowa klasyfikacja odpadów

Prawidłowa klasyfikacja odpadów

Nasza firma zajmuje się odbiorem odpadów. Klient zgłosił do odbioru odpad o kodzie 15 01 10* w postaci puszek po silikonie w ilości ok 2 ton. Nasz pojazd ciężarowy pojechał odebrać zgodnie ze (...)

Odór z wysypiska

Odór z wysypiska

Niedawno kupiłem mieszkanie od dewelopera na osiedlu domków dwurodzinnych. Po czasie mieszkania dał o sobie znać największy mankament lokalizacji: około 2km od osiedla znajduje się miejskie wysypisko. (...)

FORUM PRAWNE

Opłaty w kamienicach

Opłaty w kamienicach Proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące opłaty za wywóz śmieci. W mieszkaniu są zameldowane na stałe 4 osoby: ja, mój mąż, córka od początku studiów (1998) zamieszkała (...)

Czynsz w spółdzielni

Czynsz w spółdzielni Kupililiśmy z żoną mieszkanie własnościowe od osoby prywatnej na rynku wtórnym (zarządzane przez spółdzielnię). W rachunku jaki wystawia nam spółdzielnia opłacamy: - (...)

Witam, jestem najemcą lokalu od 1 miesiąca. Właściciel najmowanego lakalu nie ma podpisanej umowy

Witam, jestem najemcą lokalu od 1 miesiąca. Właściciel najmowanego lakalu nie ma podpisanej umowy Witam, jestem najemcą lokalu od 1 miesiąca. Właściciel najmowanego lakalu nie ma podpisanej umowy (...)

kto jest obowiązany zarzeć umowe na wywóz śmieci zarządca nieruchomosci czy najemca?

kto jest obowiązany zarzeć umowe na wywóz śmieci zarządca nieruchomosci czy najemca? kto jest obowiązany zarzeć umowe na wywóz śmieci zarządca nieruchomosci czy najemca?

Wywóz nieczystości, śmieci

Wywóz nieczystości, śmieci W związku z tym że zakład oczyszczania miasta zaczął bezpodstawnie naliczać dodatkowe śmieci nie chcą się z tego rozliczyć mój tata chce rozwiązać umowę na wywóz (...)

Śmieci

Śmieci Witam, problem polega na tym że od 13 lat nie mieszkam w domu rodzinnym jakiś czas temu skontaktował się ze mną urząd skarbowy i nakazał spłacić dług za wywóz śmieci który nie płacili (...)

Droższy wywóz śmieci !!

Droższy wywóz śmieci !! Już obecnie płaci się dużo za wywóz śmieci ale teraz szykują się jakieś mega podwyżki. O co w tym wszystkim chodzi? Podwyżka związana jest z likwidacją wysypisk (...)

Czy TBS może zarabiać ponad 100 procent na wywozie śmieci?

Czy TBS może zarabiać ponad 100 procent na wywozie śmieci? Sprawa wygląda tak.Mieszkam w kamienicy w której zarządcą jest TBS.W kamienicy znajdują się 3 mieszkania przy czym moje jest wykupione (...)

rosnące opłaty

rosnące opłaty Witam bardzo prosze o odpowiedz na pytanie wydawałoby sie proste ale jednak ja czegos nie rozumiem:) posiadam mieszkanie społdzielcze własnosciowe płace czynsz (który niestety (...)

Ustawa śmieciowa 2013 wchodzi w życie!!!!

Ustawa śmieciowa 2013 wchodzi w życie!!!! Od 1 stycznia obowiązuje nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Polska dołącza do europejskiego standardu zagospodarowania śmieci komunalnych. (...)

Prawa najemcy, obowiązki właściciela

Prawa najemcy, obowiązki właściciela Jak bronić się przed nieuzasadnionymi podwyżkami czynszu w prywatnych kamienicach? Mieszkam w Płocku. W 1992 roku zamieniłam mieszkanie spółdzielcze(48 m2) (...)

Wspólnota Mieszkaniowa - część wspólna

Wspólnota Mieszkaniowa - część wspólna Szanowni Państwo! Art. 12 ustawy o własności lokali z 24 czerwca 1994r. reguluje udziały członków wspólnoty w pożytkach i kosztach części wspólnej. (...)

Rozliczanie z mediów w umowie o najem mieszkania

Rozliczanie z mediów w umowie o najem mieszkania Dzień dobry, planuję podpisać umowę najmu mieszkania na rok, jednak paragraf dotyczący rozliczania mediów w tej umowie budzi moje wątpliwości. (...)

Nieprawidłowe wyliczanie kosztów miejsc garażowych

Nieprawidłowe wyliczanie kosztów miejsc garażowych Witam Nabyłem mieszkanie na Avii 5 w Krakowie. Mieszkań w budynku jest około 250, siedem pięter. Osobno nabyłem też miejsce parkingowe w hali (...)

ustawa śmieciowa 2013

ustawa śmieciowa 2013 Hej mam pytanie jaka obecnie w warszawie obowiązuje jeszcze umowa na wywóz śmieci? Od czego się płaci? Cała warszawa ma tak czy każda dzielnica inaczej bo ja teog nie łapie (...)

Lista lokatorów - dłużników

Lista lokatorów - dłużników Mam pytanie, czy spółdzielnia może wywiesić listę nr lokali, z ilością osób faktycznie zamieszkujących w danym mieszkaniu. Jest to związane z opłatami np. za (...)

Osobowość prawna

Osobowość prawna W Warszawie jest Ogólnopolski Związek Działkowiczów który ma osobowośc prawną. W województwach są okręgowe związki które również mają osobowośc prawną. Pojedyncze działki (...)

Ile razy w roku MPGM może podnieść czynsz

Ile razy w roku MPGM może podnieść czynsz Tak jak w temacie,u nas to już chyba szusta podwyzka w tym roku.Teraz dostalismy trzy kartki ze podnosza nam czynsz w maju,czerwcu i lipcu w sumie o jakies (...)

Odręba wałsność ? Pytanie o czynsz ?

Odręba wałsność ? Pytanie o czynsz ? Mam pytanie, a mianowicie jeżeli moje prawo spółdzielcze - własnościowe przekształcę w odrębnośc własnośc to jak będzie wyglądać sprawa czynszu? Czy (...)

Wykup mieszkania lokatorskiego

Wykup mieszkania lokatorskiego Zastanawiam się nad przekształceniem lokatorskiego prawa do mieszkania na spółdzielcze własnosciowe prawo do mieszkania , ale moja sółdzielnia zawiesiła wykup mieszkań (...)

Porady prawne