Konsekwencje prawne zakupu nieruchomości

Kupując mieszkanie lub lokal użytkowy, najczęściej nie zwracamy uwagi na to jakie obowiązki będą wiązały się z nabywanym prawem własności, albo spółdzielczym własnościowym prawem do lokalu mieszkalnego. Tymczasem w wielu przypadkach będzie to warunkowało powstanie nabywanego prawa.

Członkowstwo w spółdzielni mieszkaniowej

Gdy nieruchomość wybudowana została przez spółdzielnię mieszkaniową, najczęściej to właśnie ta spółdzielnia zarządzała będzie nieruchomością wspólną. Gdy nabywamy wyodrębniony lokal na własność, członkowstwo w spółdzielni mieszkaniowej jest dobrowolne. Odmiennie jest gdy nabywamy spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego. W takim przypadku mamy obowiązek pozostawać członkiem spółdzielni przez cały okres posiadania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego. Należy jednak mieć na uwadze, iż członkowstwo w spółdzielni mieszkaniowej nie jest automatyczne i nie następuje z mocy prawa. Aby zostać członkiem spółdzielni mieszkaniowej, trzeba złożyć odpowiedni wniosek o przyjęcie w poczet członków spółdzielni.

Porady prawne

Członkowstwo we wspólnocie mieszkaniowej

W odróżnieniu od członkowstwa w spółdzielni mieszkaniowej, członkowstwo we wspólnocie mieszkaniowej jest obligatoryjne w każdym przypadku, gdy nabywamy lokal w budynku wielo lokalowym wybudowanym przez dewelopera, gminę, a w niewielu przypadkach także spółdzielnię mieszkaniową. Członkowstwo we wspólnocie mieszkaniowej powstaje z mocy prawa i trwa tak długo, jak długo pozostajemy właścicielem lokalu w danej nieruchomości.

Kiedy powstaje członkowstwo we wspólnocie mieszkaniowej?

W tej samej chwili w której nabywamy własność lokalu. Najczęściej będzie to chwila podpisania aktu notarialnego zakupu lokalu, jednak są sytuacje, gdy własność nabędziemy dopiero w momencie kiedy właściwy Sąd Rejonowy utworzy dla naszego lokalu księgę wieczystą – ze skutkiem od chwili złożenia wniosku o wyodrębnienie lokalu i wpisania naszego prawa własności. Takie sytuacje będą miały miejsce gdy nabywamy lokal na rynku pierwotnym, a dotychczasowy właściciel jeszcze nie wyodrębnił tego konkretnego lokalu.

Jak mamy rozpoznać, czy lokal który nabywamy jest wyodrębniony?

Jeśli właściwy Sąd Rejonowy prowadzi dla lokalu księgę wieczystą, mamy pewność, iż lokal został wyodrębniony. Należy jednak sprawdzić, czy numer księgi wieczystej jaki podaje sprzedawca, to księga wieczysta prowadzona dla lokalu, czy dla nieruchomości wspólnej. Jeśli nabywany przez nas lokal nie ma jeszcze księgi wieczystej, będziemy zobowiązani do złożenia wniosku o założenie takiej księgi wieczystej i wpisania naszego prawa własności. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne