Korzystne zmiany dla pacjentów w wykazie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie

13.2.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

31 stycznia 2018 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Co wprowadza nowe rozporządzenie?

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pacjentów, wprowadzono poniższe zmiany.

  • Rozszerzono wykaz wyrobów medycznych o:
    • zbiornik na insulinę do osobistej pompy insulinowej,
    • wyroby medyczne do Systemu Ciągłego Monitorowania Glikemii w czasie rzeczywistym (CGM-RT) – sensor/elektroda i transmiter/nadajnik.
  • Wprowadzono możliwość (w uzasadnionych medycznie przypadkach) skrócenia czasu użytkowania wózków inwalidzkich dla dorosłych.
  • Zwiększono limity ilościowe na środki absorpcyjne z 60 do 90 sztuk na miesiąc.
  • Rozszerzono kryterium przyznawania wyrobów stomijnych o pacjentów z przetoką ślinową.

Dzięki tym zmianom pacjenci będą mieli łatwiejszy dostęp do wyrobów medycznych, co przełoży się na poprawę jakości ich życia.

Np. CGM-RT ma funkcje terapeutyczne, dlatego prawidłowo zabezpieczy pacjentów do 26. roku życia z cukrzycą typu I leczonych przy pomocy pompy insulinowej, z nieświadomością hipoglikemii (brakiem objawów prodromalnych hipoglikemii z wykluczeniem hipoglikemii poalkoholowej). Pacjenci w ramach CGM-RT nie otrzymają refundacji na FGM (Flash Glucose Monitoring), systemy te nie są tożsame.

Kiedy zmiany wejdą w życie?

Zmiany wejdą w życie 3 marca 2018 r.

Część ze zgłoszonych na etapie konsultacji publicznych i opiniowania projektu spostrzeżeń i uwag została uwzględniona, pozostałe wymagają dalszych analiz ze względu na ich możliwy wpływ na budżet Narodowego Funduszu Zdrowia. Należy pamiętać, że intencją wykazu jest zabezpieczenie potrzeb wszystkich grup pacjentów w jak największym stopniu, przy uwzględnieniu możliwości finansowych Funduszu - wyjaśnił resort zdrowia.

Zob.: Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO: