Kto może zostać sędzią Trybunału Konstytucyjnego?

Zmiany w ustawie o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego przewidują m.in., że sędzią Trybunału będzie mogła zostać osoba, która wyróżnia się wiedzą prawniczą oraz spełnia wymagania niezbędne do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Sądu Najwyższego lub sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Zmiany regulacji praw i obowiązków sędziów Trybunału Konstytucyjnego

Ustawa z dnia 15 września 2017 r. o zmianie ustawy o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego wprowadza zmianę w regulacji dotyczącej praw i obowiązków sędziów Trybunału Konstytucyjnego, która obejmuje odesłanie do przepisów dotyczących praw i obowiązków sędziów Sądu Najwyższego. Ww. zmiana wynika z faktu, że dotąd obowiązujące regulacje odwoływały się w sposób fragmentaryczny do przepisów określających prawa i obowiązki sędziów zawartych w ustawie z dnia 23 listopada 2002 r. o Sądzie Najwyższym - w sytuacji, gdy ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego nie zawiera pełnego uregulowania tej materii.

Ustawodawca wprowadził również przepis nakazujący odpowiednie stosowanie przepisów ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo ustroju sądów powszechnych, dotyczących odprawy pośmiertnej oraz renty rodzinnej.

Porady prawne

Nowe wymogi dla kandydata na sędziego Trybunału Konstytucyjnego

Ponadto ustawa zmienia regulację określającą wymagania, jakie spełniać ma kandydat na sędziego Trybunału Konstytucyjnego, dodając – jako warunek objęcia urzędu sędziego Trybunału Konstytucyjnego – także spełnienie wymagań niezbędnych do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego Naczelnego Sądu Administracyjnego. Obowiązująca ustawa z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego stanowiła jedynie o spełnieniu wymagań niezbędnych do pełnienia urzędu sędziego Sądu Najwyższego.

Nowelizacja zawiera przepisy przejściowe dotyczące stanów nią regulowanych, które nastąpiły po wejściu w życie ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

Od kiedy nowe przepisy obowiązują?

Ustawa weszła w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, czyli 3 listopada br.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne