Mały ZUS już zaprojektowany

Mały ZUS będzie dla małych firm

Oszczędności dla przedsiębiorców, więcej firm, poprawa ich rentowności i lepsze perspektywy rozwoju to spodziewane efekty Ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu obniżenia składek na ubezpieczenia społeczne osób fizycznych wykonujących działalność gospodarczą na mniejszą skalę, której projekt skierowany został dziś do konsultacji publicznych. 

Co zmieni proponowana ustawa?

Obecnie przedsiębiorcy niezależnie od wielkości przychodu płacą taką samą składkę ZUS.

Dzięki zaś planowanym zmianom osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą, których przeciętne miesięczne przychody nie przekraczają 2,5-krotności minimalnego wynagrodzenia (tj. w 2018 r. to 5.250 zł), będą mogły płacić obniżone, proporcjonalne do przychodu składki na ubezpieczenie społeczne. Oszczędności przedsiębiorcy będą zależeć zatem od jego rocznych przychodów.  

Jak bardzo „mały ZUS” poprawi sytuację najmniejszych firm. najłatwiej zobrazować na konkretnym przykładzie. Przedsiębiorca, którego miesięczne przychody wynoszą tyle, ile minimalne wynagrodzenie, obecnie odprowadza  co miesiąc do ZUS - 1.232,16 zł., czyli ponad połowę swojego przychodu. Po zmianach składka ZUS przedsiębiorcy wyniosłaby niecałe 660 zł.

Porady prawne

Oszczędności dla firm i korzyści dla gospodarki

Ze zmian wynikających z Ustawy skorzysta prawie 200 tys. małych firm. Wiele z nich działa w mniejszych miastach i powiatach z ciągle jeszcze stosunkowo wysokim poziomem bezrobocia. Obniżenie składki ZUS poprawi ich rentowność i perspektywy rozwoju. Obecnie prawie 60 tys. przedsiębiorców rocznie wypada z systemu zabezpieczenia społecznego właśnie z powodu nieosiągnięcia odpowiedniej skali lub rentowności biznesu. Dzięki niższym miesięcznym obciążeniom więcej z nich przetrwa próbę czasu i łatwiej będzie się im rozwijać. To oznacza korzyści dla całego regionu.

Planowane zmiany pomogą również w ograniczeniu szarej strefy oraz pobudzą aktywność zawodową i przedsiębiorczość.

Według szacunków, korzyści dla przedsiębiorstw i gospodarstw domowych wyniosą ok. 1,5 mld zł w skali roku. Wyliczenia te uwzględniają wyłącznie mierzalne skutki, jak stymulacja popytu konsumpcyjnego i inwestycyjnego. Nie wzięto w nich pod uwagę np. korzyści wynikających z ograniczenia szarej strefy.

Kiedy zmiany mają wejść w życie?

Chcielibyśmy, aby przedsiębiorcy, których przychody w 2018 r. nie przekroczą średniomiesięcznie 5250 zł, mogli już od 1 stycznia 2019 r. skorzystać z nowych regulacji.

Gdzie można znaleźć projekt?

Projekt ustawy został dziś opublikowany na stronach Rządowego Centrum Legislacji

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne