Medycyna na UKSW

Nowelizacja ustawy o Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie ma na celu umożliwienie utworzenia kierunku lekarskiego prowadzonego w wyodrębnionej jednostce - Collegium Medicum na UKSW. Realizacja znowelizowanych przepisów umożliwi kształcenie lekarzy i osób w innych zawodach medycznych oraz prowadzenie badań naukowych w zakresie nauk medycznych.

Nowe prawo umożliwi utworzenie studiów medycznych na UKSW

 Nowelizacja zakłada utworzenie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie kierunku lekarskiego i prowadzenie go w nowo powołanym Collegium Medicum.

 Ustawa z dnia 15 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dokonuje więc zmiany zakresu działalności dydaktycznej i naukowej Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie (UKSW), wskazując że uczelnia kształci i prowadzi badania naukowe również w zakresie nauk medycznych.

 Ponadto ustawodawca wyłącza stosowanie art. 11 ust. 3 pkt 2 lit. b tiret pierwsze ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym, w odniesieniu do UKSW, w przypadku ubiegania się przez tę uczelnię o uprawnienie do prowadzenia studiów na kierunku lekarskim. Wyłączany przepis przewiduje, że podstawowa jednostka organizacyjna uczelni nieposiadająca uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora habilitowanego oraz stopnia naukowego doktora w obszarze kształcenia i dziedzinie, do których jest przyporządkowany kierunek studiów, spełniająca warunki określone w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3 pkt 1 i 2 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym (warunki prowadzenia studiów), może uzyskać uprawnienie do prowadzenia, zgodnie z opisem efektów kształcenia określonym przez senat uczelni, studiów o profilu ogólnoakademickim na określonym kierunku i poziomie kształcenia, jeżeli prowadzone na tym kierunku studia pierwszego lub drugiego stopnia uzyskały co najmniej pozytywną ocenę jakości kształcenia Polskiej Komisji Akredytacyjnej.

Ustawa ma na celu umożliwienie UKSW ubieganie się o nadanie uprawnienia do prowadzenia studiów na kierunku lekarskim.

Po co zmiany?

 W uzasadnieniu projektu ustawy wskazywano w szczególności, że zmiana uzasadniona jest znaczącym niedoborem kadr medycznych w Polsce.

Porady prawne

– "To dla mnie wielki zaszczyt i wielka radość" – mówił Prezydent 13 lipca 2018 r., podczas uroczystości podpisania ustawy o zmianie ustawy o utworzeniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Jest to wielki zaszczyt, bo – jak mówił Andrzej Duda – ta ustawa pomoże w rozwoju uczelni. – "Świat akademicki jest mi bardzo drogi z wielu przyczyn i zawsze jest to dla mnie powód do dumy, kiedy mogę polskiej nauce w jakiś sposób pomóc" – mówił.

Prezydent wyraził także radość, że to właśnie ta uczelnia będzie kształciła lekarzy – ludzi, którzy będą dbali o ludzkie życie, kierując się zasadami etyki chrześcijańskiej.

Andrzej Duda zauważył, że jest to także uczelnia, na której wykładał prof. Lech Kaczyński i na którą zamierzał wrócić po zakończeniu swojej służby prezydenckiej. – "Po to, by nadal uczyć swoich studentów, by nadal kształcić w zakresie prawa pracy" – mówił Prezydent i dodał, że Lech Kaczyński  nie tylko bardzo by się cieszył z ustawy. – "Jestem przekonany, że byłby jednym z tych, którzy dążyliby do tego ze wszystkich sił, by ten wydział powstał" – mówił Prezydent.

Jak zauważył, ciągle jest duża potrzeba lekarzy i innych specjalistów w zakresie specjalności zawodów medycznych. – "To, że przybywa nam kolejne miejsce, w którym lekarze będą kształceni, jest wspaniałą wiadomością" – stwierdził. – "Dlatego bardzo dziękuję wszystkim, którzy się do tego przyczynili" – dodał Prezydent na zakończenie.

Rektor UKSW ks. prof. dr hab. Stanisław Dziekoński podkreślał zaś, że uruchomienie nowego kierunku ma być wotum wdzięczności w 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę, hołdem dla Patrona uczelni, kard. Stefana Wyszyńskiego oraz uczczeniem pamięci Jana Pawła II w 40. rocznicę wyboru na papieża.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

W całej Polsce powstają pilotażowe ośrodki wsparcia w kryzysach psychicznych

W całej Polsce powstają pilotażowe ośrodki wsparcia w kryzysach psychicznych

Dzięki wsparciu funduszy europejskich resort rozwoju uruchamia Środowiskowe Centra Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży oraz kolejne centra dla dorosłych. Te unikalne w skali kraju miejsca sprawiają, że osoba w kryzysie psychicznym uzyskuje pomoc lekarską i terapeutyczną, nie tracąc wsparcia osób bliskich i łączności ze środowiskiem. Problemy psychiczne dotykają coraz (...)

Kredyt na studia medyczne

Kredyt na studia medyczne

Chcesz zostać lekarzem? Skorzystaj z kredytu na studia medyczne Już w lipcu studenci będą mogli złożyć wniosek o kredyt na studia medyczne. Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego uruchomiło Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych. Preferencyjnych kredytów od 18 lipca 2022 r. udzielać będzie Bank Pekao S.A. Fundusz pomoże sfinansować odpłatne (...)

Platformy startowe w Polsce Wschodniej będą wspierać start-upy

Platformy startowe w Polsce Wschodniej będą wspierać start-upy

Platformy startowe w Polsce Wschodniej wybrane! Oczekiwana pełna edycja Platform startowych właśnie rusza – wiemy, które 6 partnerstw będzie wspierać innowacyjne start-upy w ich drodze na globalny rynek. Nabór pomysłów ruszy w styczniu przyszłego roku. Szansę na kompleksowe wsparcie zyska w najbliższych latach ponad tysiąc start-upów! Platformy startowe (...)

Ustawa o medycynie laboratoryjnej

Ustawa o medycynie laboratoryjnej

Ustawa z dnia 15 września 2022 r. o medycynie laboratoryjnej określa zasady i warunki wykonywania czynności medycyny laboratoryjnej, wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego, zasady nadzoru i kontroli laboratoriów oraz organizację i działanie samorządu diagnostów laboratoryjnych.  Cel ustawy  Głównym celem ustawy o medycynie laboratoryjnej jest określenie: zasad (...)

Czas uregulować status medycyny naturalnej

Czas uregulować status medycyny naturalnej

- To zwykły bandytyzm. Zmarło kilkuletnie dziecko, bo zajął się nim szarlatan, a nie lekarz. Mamy wiele interwencji w podobnych sprawach, zwracaliśmy się do prokuratury i czekamy na efekty - mówi Jerzy Friediger, prezes Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie.(...) Środowisko medyczne od dawana zabiega o uregulowanie statusu osób, które - nie mając wykształcenia medycznego (...)

III Ogólnopolska Konferencja Podatkowa w Krakowie

III Ogólnopolska Konferencja Podatkowa w Krakowie

W dniach 8 - 10 maja w Centrum Dydaktyczno-Kongresowym Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyła się Ogólnopolska Konferencja Podatkowa „Współczesne zagadnienia orzecznictwa sądowego i administracyjnego w sprawach podatkowych", zorganizowana przez studentów zrzeszonych w Sekcji Prawa Podatkowego Towarzystwa Biblioteki Słuchaczów Prawa UJ. Konferencje organizowane przez (...)

Krakowski ZUS na spotkaniu Grup Wsparcia Fundacji Urszuli Jaworskiej

Krakowski ZUS na spotkaniu Grup Wsparcia Fundacji Urszuli Jaworskiej

Już po raz trzeci spotkają się w Krakowie członkowie Grup Wsparcia. Tym razem spotkanie kierowane jest do osób będących przed, jak i po przeszczepie szpiku kostnego oraz do ich rodzin. Idea Grup Wsparcia jest niezmienna od wielu lat - niesienie sobie wzajemnej pomocy przez osoby ciężko doświadczone przez los. Fundacja, która organizuje Grupy Wsparcia, została stworzona przez Urszulę Jaworską (...)

Kontrola jakości badań mammograficznych

Kontrola jakości badań mammograficznych

W trosce o bezpieczeństwo kobiet oraz odpowiednią jakość wykonywanych badań profilaktycznych Ministerstwo Zdrowia przeprowadziło kontrolę jakości badań mammograficznych, wykonywanych w ramach populacyjnego programu wczesnego wykrywania raka piersi, realizowanego wraz z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych od 1 stycznia 2006r. I. Wymagania (...)

Zakaz palenia działa pacjentom na nerwy

Zakaz palenia działa pacjentom na nerwy

Uważają tak psychiatrzy i domagają się nowelizacji ustawy o zakazie palenia, która obowiązuje od wczoraj. - Części chorych z zaburzeniami psychicznymi zwyczajnie nie da się wytłumaczyć, że nie mogą palić, a zgodnie z prawem nie można na nich nakładać kar, skoro nie rozumieją zakazu – mówi Gazecie Wyborczej Marek Balicki (SLD), lekarz psychiatra. Według niego ustawa (...)

Lekarze w jednostkach służby medycyny pracy – obowiązki, uprawnienia, wymagane kwalifikacje

Lekarze w jednostkach służby medycyny pracy – obowiązki, uprawnienia, wymagane kwalifikacje

Służba medycyny pracy służy ochronie zdrowia osób pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania. Lekarze pracujący w ramach służby medycyny pracy mogą wykonywać swe zdania w ramach zatrudnienia w zakładach opieki zdrowotnej lub realizować je poza tymi zakładami, w ramach praktyki indywidualnej. Lekarze ci są niezależni (...)

Zmiany w finansowaniu służby zdrowia

Zmiany w finansowaniu służby zdrowia

Nowelizacja przepisów ma na celu podwyższenie nakładów na finansowanie ochrony zdrowia oraz reguluje kwestię przeznaczania tych środków na podwyższenie wynagrodzeń lekarzy specjalistów oraz lekarzy rezydentów. Co przewiduje ustawa o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw? Ustawa (...)

Od 1 grudnia 2018 r. tylko e-ZLA

Od 1 grudnia 2018 r. tylko e-ZLA

Obowiązkowe e-ZLA od 1 grudnia 2018 r. Dopiero od 1 grudnia jedynym możliwym sposobem wystawienia zwolnienia lekarskiego będzie internet. Nowelizacja zmienia termin wejścia w życie obowiązującej jego formy - e-ZLA. Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa oraz niektórych (...)

Kto zapłaci za leczenie za granicą?

Kto zapłaci za leczenie za granicą?

Annette Keller, obywatelka Niemiec zamieszkała w Hiszpanii, przed podróżą do Niemiec, złożyła we właściwej instytucji hiszpańskiej (Insalud) wniosek o wydanie druku E-111 na okres jednego miesiąca. Przypomnijmy, że druk E-111 uprawniał ubezpieczonego, którego stan wymaga natychmiastowego udzielenia świadczeń podczas pobytu na terytorium innego państwa członkowskiego UE, do świadczeń (...)

Od grudnia tylko e-zwolnienia

Od grudnia tylko e-zwolnienia

Od 1 grudnia br. e-ZLA będą obowiązkowe. To ma być ułatwienie dla pacjentów, przedsiębiorców i lekarzy.  Nie będzie wydłużania terminu dla e-zwolnień Od 1 grudnia br. w całej Polsce lekarze będą mogli wystawiać zwolnienia tylko w formie elektronicznej. Minister Elżbieta Rafalska zapewniła, że nie będzie kolejnego wydłużania terminu wprowadzenia (...)

Gotowa konstytucja dla nauki

Gotowa konstytucja dla nauki

Tzw. ustawa 2.0 wprowadza reformę szkolnictwa wyższego. To m.in. zmiany w przepisach dotyczących ustroju i organizacji uczelni oraz zasad finansowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Wejście w życie ustawy ma podnieść jakość i przydatność kształcenia na studiach wyższych. Konstytucja dla nauki wejdzie w życie 1 października 2018 r. Konstytucja dla nauki została (...)

Reforma szkolnictwa wyższego i nauki

Reforma szkolnictwa wyższego i nauki

Konstytucja dla Nauki  Po przyjęciu przez Radę Ministrów projektu ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wraz z projektem ustawy Przepisy wprowadzające ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, trafią one pod obrady Sejmu. Obydwa projekty przygotowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.  Przewidziano reformę szkolnictwa wyższego i nauki. Chodzi (...)

Kształcenie zdalne na uczelniach

Kształcenie zdalne na uczelniach

Większość uczelni, na czas zawieszenia zajęć dydaktycznych, wprowadziło rozwiązania w zakresie kształcenia zdalnego. Wychodząc naprzeciw pytaniom i potrzebom uczelni nasz resort przygotował rekomendacje dla prowadzenia zajęć, które mogą być prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, na wszystkich kierunkach studiów i poziomach kształcenia. ##baner## Organizacja (...)

Organizacja kształcenia w nowym roku akademickim

Organizacja kształcenia w nowym roku akademickim

Rekomendacje dla władz uczelni Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce sprawia, że tak jak przez ostatnie pół roku, także w roku akademickim 2020/2021 działalność dydaktyczna w uczelniach powinna być realizowana z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa sanitarnego. Zgodnie z zasadą autonomii uczelni to władze szkół wyższych podejmują ostateczne (...)

Stypendia - jaką pomoc materialną mogą otrzymać studenci i doktoranci w roku akademickim 2018/2019?

Stypendia - jaką pomoc materialną mogą otrzymać studenci i doktoranci w roku akademickim 2018/2019?

Pomoc materialna dla studentów w roku akademickim 2018/2019 Oprócz przepisów powszechnie obowiązujących, przyznawanie pomocy materialnej dla studentów finansowanej z budżetu państwa reguluje także szczegółowy regulamin ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów ustalany przez rektora uczelni (...)

Projekt ustawy o kredytach na studia medyczne

Projekt ustawy o kredytach na studia medyczne

Rząd przyjął projekt ustawy o kredytach na studia medyczne Studenci kierunku lekarskiego w języku polskim będą mogli ubiegać się o kredyt z możliwością jego późniejszego umorzenia już w I semestrze roku akademickiego 2021/2022. Rada Ministrów przyjęła projekt nowelizacji ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz o zmianie niektórych innych ustaw. - “Nieustannie (...)

O czym powinien wiedzieć cudzoziemiec zamierzający uczyć się w Polsce?

O czym powinien wiedzieć cudzoziemiec zamierzający uczyć się w Polsce?

3 listopada br. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w // sprawie // podejmowania i // odbywania // przez // cudzoziemców // studiów i // szkoleń oraz ich // uczestniczenia w // badaniach // naukowych i // pracach // rozwojowych. Zastępuje ono poprzednio obowiązujące rozporządzenie Ministra Edukacji (...)

Chętnych na studia medyczne nie brakuje

Chętnych na studia medyczne nie brakuje

Kilkanaście razy w ciągu dnia media informują o lekarskim proteście, tymczasem absolwenci liceów ciągną na akademie medyczne - pisze DZIENNIK. W Poznaniu o jedno miejsce walczy 20 osób, we Wrocławiu 10. Wszyscy młodzi ludzie mówią: "Ten zawód to misja". Ale zaraz dodają: "My głodować nie będziemy. Jeśli nic się nie zmieni, po studiach wyjeżdżamy za granicę". (...) Socjologowie (...)

Prezydent RP wręczył nominacje profesorskie - z przesłaniem

Prezydent RP wręczył nominacje profesorskie - z przesłaniem

24 czerwca 2008 r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego nominacji profesorskich nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Tytuł profesora otrzymali: nauki biologiczne: dr hab. Jerzy Andrzej Błoszyk - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Marian Ciaciura - Uniwersytet Szczeciński (...)

Badania archeologiczne na trasach inwestycji drogowych

Badania archeologiczne na trasach inwestycji drogowych

- Odkrycia archeologiczne to nasze wspólne dobro, które wymaga ochrony, świadczy bowiem o ciągłości naszej kultury - powiedział Podsekretarz Stanu Zbigniew Rapciak 5 marca br. w Warszawie, podczas konferencji „Badania archeologiczne na trasach inwestycji drogowych - wyzwania i osiągnięcia". - W latach 1997-2008 badania archeologiczne poprzedzające budowę dróg prowadzono aż w (...)

Opłacanie katolickich uczelni niezgodne z konstytucją?

Opłacanie katolickich uczelni niezgodne z konstytucją?

Dotacje z budżetu państwa powinny być przyznawane na takich samych zasadach wszystkim związkom wyznaniowym, które prowadzą szkoły wyższe, lub nie powinny trafiać do nikogo - twierdzą posłowie Lewicy. Trybunał Konstytucyjny rozpozna dzisiaj wniosek klubu poselskiego Lewicy, dotyczący zasad finansowania szkolnictwa wyznaniowego. Wnioskodawcy twierdzą bowiem, że dotowanie na (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Pojęcie dobra dziecka, będące negatywną przesłanką orzeczenia rozwodu pomiędzy małżonkami

Pojęcie dobra dziecka, będące negatywną przesłanką orzeczenia rozwodu pomiędzy małżonkami

Jak należy rozumieć pojęcie dobra dziecka, będące negatywną przesłanką orzeczenia rozwodu pomiędzy małżonkami? Pojęcie „dobro dziecka” nie ma definicji ustawowej. (...)

Umowy cywilnoprawne a szkolenie bhp i badania

Umowy cywilnoprawne a szkolenie bhp i badania

Zawarliśmy umowę - zlecenia dla Kierownika NZOZ. Kierownik oprócz leczenia pacjentów, zajmuje się organizacją pracy zatrudnionych w NZOZ pracowników. Sam również ma ustalone dni i godziny pracy. (...)

Badania pracowników - zaświadczenie lekarskie

Badania pracowników - zaświadczenie lekarskie

Jaki lekarz powinien wydać zaświadczenie lekarskie (czy lekarz medycyny pracy)? Jaki tekst powinien być napisany na zaświadczeniu od powyższego lekarza tak, aby kierowca wózków jezdniowych z napędem (...)

Zmiana stanowiska pracy

Zmiana stanowiska pracy

Czy można zgodnie z Kodeksem pracy przenieść pracownika na inne stanowisko z zachowaniem wynagrodzenia (z sekretarza szkoły na intendenta) przyczyna - zaświadczenie lekarza medycyny pracy, w którym (...)

Zasady wystawiania zwolnień lekarskich

Zasady wystawiania zwolnień lekarskich

Czy lekarz medycyny pracy może wystawić zwolnienie lekarskie dla pracownika podpisując je pieczatką indywidualna specjalistyczna praktyka lekarska - lekarz medycyny pracy. Pytanie to zostało zadane (...)

Godziny nadliczbowe a dodatek i dzień wolny

Godziny nadliczbowe a dodatek i dzień wolny

Lekarze z publicznego ZOZ domagają się od pracodawcy wynagrodzenia za nadgodziny oraz udzielenia czasu wolnego z tytułu nadgodzin. Podstawą roszczeń jest niedostosowanie prawa polskiego do prawa unijnego (...)

Spoczywanie procesu

Spoczywanie procesu

Prawie wszyscy lekarze zatrudnieni w szpitalu złożyli do dyrekcji identyczne pisma, w których stwierdzają, że dyżury w szpitalu pełnione są niezgodnie z normami czasu pracy: dzienną, tygodniową (...)

Renta a okresowa niezdolność do pracy

Renta a okresowa niezdolność do pracy

Trzy lata temu otrzymałam z tytułu choroby zawodowej 30% uszczerbku na zdrowiu i rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy. Obecnie stan mojego zdrowia uległ pogorszeniu, a do tego ZUS pozbawił (...)

Teczka osobowa studenta

Teczka osobowa studenta

Czy student może żądać podania przez uczelnię wszystkich ocen, jakie zostały mu wystawione podczas studiów, nawet z drobnych sprawdzianów i testów i dodatkowo jeszcze z datą wystawienia? Czy (...)

Prawo własności pracy dyplomowej

Prawo własności pracy dyplomowej

Student pisze pracę dyplomową - licencjacką lub magisterską. Kto i w jakim zakresie ma prawo do tej pracy? Czy uczelnia, na której student pisze pracę (pod kierunkiem promotora), a następnie przystępuje (...)

Nabycie udziałów w spółce przez uczelnię wyższą

Nabycie udziałów w spółce przez uczelnię wyższą

Czy niepaństwowa wyższa uczelnia może nabyć udziały w spółce z o.o., która była jej organem załozycielskim? Jeżeli tak, to czy poza zgodą Senatu uczelni uczelnia musiałaby dopełnić jeszcze (...)

Urlop habilitacyjny

Urlop habilitacyjny

Nauczyciel akademicki zatrudniony w niepublicznej uczelni od roku jako drugim miejscu pracy wystąpił o udzielenie półrocznego płatnego urlopu habilitacyjnego. Rozprawę habilitacyjną przygotowuje (...)

Fałszywe pełnomocnictwo

Fałszywe pełnomocnictwo

W jaki sposób uczelnia ma się ustrzec przed fałszywymi upoważnieniami rodzica, czy kolegi dotyczącymi udostępnienia ocen, wyników studenta? Czy najlepiej, gdyby student najpierw osobiście je przedłożył (...)

Czy lekarzowi ze specjalizacją należy się urlop szkoleniowy płatny w celu podniesienia kwalifikacji?

Czy lekarzowi ze specjalizacją należy się urlop szkoleniowy płatny w celu podniesienia kwalifikacji?

Chciałbym prosić Państwa o opinię prawną, która w rzetelny i jasny sposób odpowie mi na pytanie, czy mi jako lekarzowi, należy się urlop płatny szkoleniowy w celu podniesienie moich kwalifikacji? (...)

FORUM PRAWNE

Rak piersi wykrywany coraz częściej u kobiet przed 50 leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram sprzedam

Rak piersi wykrywany coraz częściej u kobiet przed 50 leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram sprzedam "Zauważamy, że diagnozujemy zmiany u coraz większego odsetka kobiet, (...)

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan

Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan Sprzedam leki pasozyty prazykwantel iwermektyna zentel vermox yomesan metronidazol tinidazol Oferuje leki przeciw pasozytom: Iwermektyna (...)

Wczesna diagnostyka raka tarczycy i raków skóry leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna sprzedam

Wczesna diagnostyka raka tarczycy i raków skóry leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna sprzedam "Wczesna diagnostyka raka tarczycy i niebarwnikowych raków skóry pozwala na (...)

Ketokonazol leki sprzedam rak prostaty watroby nowotwor onkologiczny cytostatyk lek przeciwrakowy przeciwnowotworowy terapia raka

Ketokonazol leki sprzedam rak prostaty watroby nowotwor onkologiczny cytostatyk lek przeciwrakowy przeciwnowotworowy terapia raka Ketokonazol leki sprzedam rak prostaty watroby nowotwor onkologiczny cytostatyk (...)

Dobrać raka do leków przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram

Dobrać raka do leków przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram Zamiast projektować leki działające na dany nowotwór, można zmienić nowotwór tak, aby stał się wrażliwy na istniejące (...)

Medycyna sadowa

Medycyna sadowa Mechanizm powstania uderzenia ktore powoduje powstanie zasinienia okolocznego (patrytca)

Medycyna i prawo

Medycyna i prawo Co zrobić w przypadku, kiedy lekarz udzielający w ambulatorium pomocy nieletniemu wpisuje do wydanego zaświadczenia EBRIUS (stan upojenia alkoholowego). Chłopiec był na kilkugodzinnym (...)

Rak nerki rozwija się bezobjawowo leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Rak nerki rozwija się bezobjawowo leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna "Rak nerki latami rozwija się bezobjawowo. Tymczasem zdiagnozować go może proste badanie USG jamy brzusznej" (...)

Rektor

Rektor Kto i kiedy zostanie nowym rektorem UKSW? Wiecie może? Z powodu tragicznej śmierci Jego Magnificencji Rektora ks. prof. dr hab. Ryszarda Rumianka zgodnie z uchwałą Senatu UKSW z dnia 13.04.2010 (...)

Szkolenia WOLTERS KLUWER POLSKA - czerwiec 2011 - KALENDARIUM !!!

Szkolenia WOLTERS KLUWER POLSKA - czerwiec 2011 - KALENDARIUM !!! KALENDARIUM SZKOLEŃ WOLTERS KLUWER POLSKA: 1. SĄDOWA KONTROLA ZATRZYMANIA I STOSOWANIE TYMCZASOWEGO ARESZTOWANIA W PRAKTYCE SĄDOWEJ (...)

O sile wsparcia żywieniowego chorych na raka leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram

O sile wsparcia żywieniowego chorych na raka leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze cymetydyna disulfiram Zastosowanie żywienia medycznego na wczesnym etapie choroby nowotworowej u pacjentów niedożywionych (...)

Nowe leki na raka przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Nowe leki na raka przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna W uznanej za przegraną wojnie z nowotworami pojawiła się nadzieja W wojnie z nowotworami złośliwymi zapowiadała się (...)

Ile kosztuje leczenie raka piersi w Polsce? Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna

Ile kosztuje leczenie raka piersi w Polsce? Leki przeciwpasozytnicze przeciwgrzybicze disulfiram cymetydyna Kiedy człowiek dowiaduje się, że ma raka i musi zacząć leczenie, problemem finansowym nie (...)

Zmiana warunków rejestracji praktyk przez uczelnie po rozpoczęciu okresu rejestracyjnego

Zmiana warunków rejestracji praktyk przez uczelnie po rozpoczęciu okresu rejestracyjnego Witam, nie wiem czy piszę w odpowiednim dziale, jednak mam do czynienia z taką sytuacją: zgodnie z programem (...)

Uczelnia-sąd

Uczelnia-sąd witam, mam problem. jestem studentem 2 roku medycyny. ostatnio zostałem skazany za jazdę na rowerze po pijaku. i chciałbym się zapytać czy sąd poinformuje uczelnie o tym co zrobiłem (...)

Skarga administracyjna na odmowę stypendium

Skarga administracyjna na odmowę stypendium Dzień dobry Od poprzedniego roku osoba wnioskująca o stypendium nie otrzyma go jeżeli jej okres studiowania wynosi więcej niż 6 lat. Uczelnia odmówiła (...)

Zwrot rzekomo nieprzysługującego stypendium

Zwrot rzekomo nieprzysługującego stypendium Znajduję się obecnie w takie sytuacji. Kończyłem uczelnie w czerwcu 2014 i przez okres całego roku akademickiego przysłygiwało mi stypendium dla najlpeszych (...)

CZESNE ZA SZKOŁĘ A PRZEDAWNIENIE

CZESNE ZA SZKOŁĘ A PRZEDAWNIENIE Witam, 8 lat temu przerwałam naukę w szkole wyzszej na 3 semestrze, za który zapłaciłam. Za 4 nie płaciłam, a na nim kończył się rok akademicki. Po 5 latach (...)

co z alimentami gdy była żona wychodzi ponownie za maz

co z alimentami gdy była żona wychodzi ponownie za maz mam pytanie gdyż rozstałem sie z zona płace wysokie alimenty na dwie córki żona wyszła ponownie za mąż czy w związku z tym musze nadal (...)

Aplikacja kuratorska

Aplikacja kuratorska W środe idę na rozmowę kwalifikacyjną do Sądu Okręgowego w sprawie aplikacji kuratorskiej.Jeżeli ktoś mógłby mi powiedzieć z czego się przygotować i jak wygląda taka (...)

Porady prawne