Młodzi lekarze uzyskali podwyżki

Wynagrodzenia lekarzy rezydentów będą wyższe

Zgodnie z zapowiedziami, Minister Zdrowia podpisał rozporządzenie, które reguluje wysokość miesięcznego wynagrodzenia lekarzy rezydentów. To oznacza, że wynagrodzenia młodych lekarzy wzrosną.

Rozporządzenie weszło w życie 31 października 2017 r. z mocą obowiązującą od 1 lipca 2017 r. 

Ile wyniosą wynagrodzenia dla lekarzy, którzy odbywają rezydenturę?

Dla lekarzy, którzy są obecnie w trakcie specjalizacji w ramach rezydentury, stawki kształtują się następująco:

  • dziedzina zwykła do 2 lat odbywania specjalizacji w trybie rezydentury – 3.570 zł (podwyżka 400 zł),
  • dziedzina zwykła po 2 latach odbywania specjalizacji w trybie rezydentury – 3.891 zł (podwyżka 433 zł),
  • dziedzina priorytetowa (15 dziedzin) do 2 lat odbywania specjalizacji w trybie rezydentury – 4.070 zł (podwyżka 468 zł),
  • dziedzina priorytetowa (15 dziedzin) po 2 latach odbywania specjalizacji w trybie rezydentury – 4.391 zł (podwyżka 501 zł).

Porady prawne

Minister Zdrowia zachował zróżnicowanie wysokości zasadniczego wynagrodzenia ze względu na rok i rodzaj dziedziny medycyny, w której odbywana jest specjalizacja. 

Ile wyniosą wynagrodzenia dla lekarzy, którzy dopiero rozpoczną rezydenturę?

Dla lekarzy, którzy dopiero przystąpią do odbywania specjalizacji w ramach rezydentury, stawki kształtują się następująco:

  • dziedzina zwykła do 2 lat odbywania specjalizacji w trybie rezydentur – 3.570 zł (podwyżka 400 zł),
  • dziedzina zwykła po 2 latach odbywania specjalizacji w trybie rezydentury – w latach 2017-2018 nie będzie jeszcze takich osób, a w 2019 roku – 4.097 zł,
  • dziedzina priorytetowa (20 dziedzin) do 2 lat odbywania specjalizacji w trybie rezydentury – 4.770 zł (podwyżka od 1168 zł w dotychczasowych 15 dziedzinach uznanych za priorytetowe  oraz  1600 zł w dodanych 5 dziedzinach medycyny: choroby wewnętrzne, chirurgia ogólna, psychiatria, kardiologia dziecięca, ortodoncja),
  • dziedzina priorytetowa (20 dziedzin) po 2 latach odbywania specjalizacji w trybie rezydentury – w latach 2017-2018 nie będzie jeszcze takich osób, w 2019 roku – 5.297 zł.

Pobierz: Tabele - wysokość zasadniczego wynagrodzenia w latach 2017-2019 dla wymienionych grup lekarzy

Podstawa prawna:

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne