Nowe uprawnienia dla krwiodawców

22.2.2021

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Oddajesz krew? Masz nowe uprawnienia w związku z trwającym stanem epidemii.

Jeśli oddałeś krew lub jej składniki, w tym osocze po chorobie COVID-19, podczas stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, przysługują Ci:

  • 2 dni zwolnienia od pracy lub czynności służbowych – w dniu oddania krwi lub jej składników oraz w dniu następnym
  • 33% ulgi na przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego – jeśli oddałeś krew lub jej składniki co najmniej 3 razy.

Porady prawne

Jaki dokument potwierdza ulgę na przejazdy?

Ulgę na przejazdy potwierdza zaświadczenie wydane przez Regionalne Centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA. Zawiera ono:

  • datę wydania,
  • imię i nazwisko dawcy krwi,
  • informację o oddaniu krwi lub jej składników co najmniej 3 razy.

Jak długo przysługuje ulga na przejazdy?

Uprawnienie przysługuje przez 6 miesięcy od dnia wystawienia zaświadczenia.

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 21 stycznia 2021 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2021 r., poz. 159).
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne