Powszechny spis rolny w 2020 r.

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o powszechnym spisie rolnym, przedłożony przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

Co przewiduje projekt ustawy o powszechnym spisie rolnym?

Projekt ustawy zapewnia podstawy prawne do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 r. przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS). Spis ma być przeprowadzony od 1 września do 30 listopada 2020 r. Informacje o strukturze rolnictwa i gospodarstw rolnych w Polsce będą zbierane według stanu na 1 czerwca 2020 r. Udział w spisie rolnym będzie obowiązkowy.

Porady prawne

Spis będzie prowadzony w gospodarstwach rolnych osób fizycznych (gospodarstwa indywidualne) oraz osób prawnych (chodzi np. o gospodarstwa rolne prowadzone przez spółki z o.o.) i jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej (mogą to być gospodarstwa rolne prowadzone przez spółki cywilne).

Zadaniem prezesa GUS będzie przygotowanie, zorganizowanie i przeprowadzenie spisu rolnego, a także opracowanie jego wyników oraz udostępnienie i rozpowszechnienie wynikowych informacji statystycznych. Dane będą zbierane w następujący sposób:

  • samospis internetowy – przeprowadzony samodzielnie przez użytkownika gospodarstwa rolnego za pośrednictwem interaktywnej aplikacji dostępnej na stronie internetowej GUS,
  • wywiad telefoniczny – przeprowadzony przez rachmistrza spisowego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, z użyciem zainstalowanego w komputerze specjalnego oprogramowania do przeprowadzenia spisu rolnego;
  • bezpośredni wywiad rachmistrza spisowego z użytkownikiem gospodarstwa rolnego –  przeprowadzony z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w specjalne oprogramowanie do przeprowadzenia spisu rolnego.

Zgodnie z projektem ustawy, wszystkie dane zebrane w spisie są poufne i będą objęte tajemnicą statystyczną. Administratorem danych zebranych w spisie będzie prezes GUS. Użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli zweryfikować tożsamość rachmistrza spisowego korzystając z informacji zamieszczonych na stronie internetowej GUS i stronach internetowych urzędów statystycznych, a także telefonicznie lub osobiście w biurze spisowym.

Pracami spisowymi będzie kierował prezes GUS jako generalny komisarz spisowy. Na terenie województwa pracami spisowymi ma kierować wojewoda jako wojewódzki komisarz spisowy. Jego zastępcą będzie właściwy miejscowo dyrektor urzędu statystycznego. Na terenie gminy pracami spisowymi mają kierować: wójt, burmistrz lub prezydent miasta –  każdy z nich jako gminny komisarz spisowy. Podstawowe cele spisu to:

  • zapewnienie bazy informacyjnej o gospodarstwach rolnych i gospodarstwach domowych, koniecznej do realizacji krajowej, regionalnej i lokalnej polityki rolnej oraz społecznej na wsi;
  • analiza zmian, jakie zaszły w rolnictwie w latach 2010 – 2020 (poprzednie spisy rolne odbyły się w 2002 r. i 2010 r., a od tamtego czasu w rolnictwie zaszło wiele zmian związanych m.in. z realizacją Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej oraz zmianami nawyków żywieniowych ludności, przechodzeniem na nowoczesne metody żywienia zwierząt gospodarskich, czy poszukiwaniem nowych źródeł energii);
  • wykonanie zobowiązań Polski dotyczących dostarczenia informacji dla potrzeb organizacji międzynarodowych innych niż EUROSTAT (np. FAO i OECD);
  • aktualizacja statystycznego rejestru gospodarstw rolnych, a tym samym przygotowanie operatów do różnotematycznych badań reprezentacyjnych z obszaru rolnictwa (w latach następnych).

Na prace spisowe w latach 2019-2021 zostanie przeznaczone ok. 243 mln zł z budżetu państwa.

Kiedy nowe przepisy mają wejść w życie?

Zasadniczo ustawa ma wejść w życie po 14 dniach od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

1 kwietnia w całej Polsce rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021! Zgodnie z ustawą o statystyce publicznej udział jest obowiązkowy. Spis potrwa do 30 września 2021 roku.  Dlaczego spis powszechny jest ważny dla nas wszystkich? Bo jego wyniki pozwalają odpowiadać na nasze potrzeby na poziomie lokalnym i globalnym. Stanowią wyznacznik dla tworzenia (...)

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Przeczytaj ważne informacje na temat prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich. Opodatkowanie akcyzą Podstawowym aktem prawnym dotyczącym podatku akcyzowego w Polsce jest ustawa o podatku akcyzowym, która wprowadza opodatkowanie akcyzą dwóch nowych kategorii wyrobów akcyzowych, (...)

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r.

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań w 2021 r.

Narodowy spis powszechny ludności i mieszkań zostanie przeprowadzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r. Mają nim zostać objęte: osoby fizyczne stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach niebędących mieszkaniami, osoby (...)

Rząd planuje w 2010 r. powszechny spis rolny

Rząd planuje w 2010 r. powszechny spis rolny

Jaki spis rolny ma zostać przeprowadzony?Byłby to pierwszy taki spis od przystąpienia Polski do Unii Europejskiej. Dane zbierane podczas badań będą zapisywane bezpośrednio w systemach informatycznych, a formularz spisowy będzie miał formę elektroniczną, co oznacza odchodzenie od formularzy papierowych. W pracach spisowych w większym zakresie zostaną wykorzystane źródła administracyjne. (...)

Projekt zmian ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Projekt zmian ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r.

Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. jest w Sejmie. Spis powszechny rozpocznie się dnia 1 kwietnia 2021 r., a zakończy 30 września 2021 r. Wywiad będzie odbywał się w drodze telefonicznej i internetowej, a gdy pozwolą na to warunki epidemiczne – także bezpośredniej.  Narodowy spis powszechny to jedyne (...)

Kto otrzyma świadczenie postojowe?

Kto otrzyma świadczenie postojowe?

Dzięki rozwiązaniom przewidzianym w tzw. tarczy antykryzysowej osoby samozatrudnione i pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych nie zostaną bez pomocy. Postojowe to jednorazowa wypłata z tytułu przestoju ekonomicznego w wyniku wystąpienia zagrożenia epidemicznego. Z tego rozwiązania będzie mogło skorzystać około 2,2 mln osób.  ##baner## Dla kogo przewidzano (...)

Średnia krajowa - ile wynosi?

Średnia krajowa - ile wynosi?

Średnia krajowa osiągnęła najwyższy poziom tego wskaźnika w historii. Według obwieszczenia Prezesa GUS z dnia 20 stycznia 2015 r., przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w grudniu 2014 r. wyniosło 4379,26 zł. W stosunku do poprzedniego miesiąca – listopada 2014 – odnotowano ponad 9-procentowy wzrost - wówczas kwota ta wynosiła 4004,80 zł. (...)

NIK i GUS zacieśniają współpracę

NIK i GUS zacieśniają współpracę

NIK i GUS mają wspólny cel, jakim jest informowanie o aktualnym stanie państwa. Choć instytucje te zajmują różne miejsca w systemie administracji publicznej i pracują odmiennymi metodami, to w dziedzinie współpracy mają sobie wiele do zaoferowania. Zadaniem statystyki publicznej jest rzetelne i obiektywne informowanie między innymi o bieżącej sytuacji ekonomicznej, (...)

„Plan dla wsi” i inne nowości dla rolników

„Plan dla wsi” i inne nowości dla rolników

"Plan dla wsi" - ochrona wsparcie i rozwój polskiego rolnictwa  Polskie rolnictwo, polska wieś mogą być lokomotywą wzrostu gospodarczego w Polsce. Silne polskie rolnictwo w silnej polskiej gospodarce zakłada rządowy "Plan dla wsi". – „„Plan dla wsi”, to program, który już na samym wstępie, w momencie jego ogłoszenia, jest niepodważalnie (...)

Rolnictwo będzie lokomotywą wzrostu gospodarczego Polski?

Rolnictwo będzie lokomotywą wzrostu gospodarczego Polski?

Premier Mateusz Morawiecki o rolnictwie - „Polskie rolnictwo, polska wieś mają ogromną przyszłość, szansę by być bardzo dobrze rozwinięte, w tym celu trzeba stworzyć dla nich nowe możliwości” – powiedział szef rządu podczas środowego spotkania z rolnikami w Głogowie w woj. kujawsko-pomorskim. - „Nowe rozwiązania dla wsi nadrobią zaległości z wielu lat” (...)

Co z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt?

Co z nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt?

W środę, 14 padziernika br. o godz. 15.00 w Senacie planowane są głosowania nad ustawą o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw. Tymczasem rolnicy protestują przeciwko nowelizacji. ##baner## Rozpatrzenie nowelizacji przez Senat 13 października br. Izba rozpatrzyła ustawę o zmianie ustawy o ochronie zwierząt oraz niektórych innych ustaw (poselskie projekty (...)

Rolnictwo ekologiczne

Rolnictwo ekologiczne

Rolnictwo ekologiczne to najbardziej przyjazna środowisku forma produkcji rolniczej, sprzyjająca zachowaniu bioróżnorodności i ochronie zasobów naturalnych. Polska dysponuje dużym potencjałem rozwoju rolnictwa ekologicznego, lecz jego pełne wykorzystanie wymaga dodatkowych działań ze strony państwa. Więcej na ten temat można przeczytać w artykule autorstwa Doroty Stankiewicz w najnowszym (...)

Polski Ład dla wsi

Polski Ład dla wsi

9 paździerrnika w Przysusze odbyła się prezentacja Polskiego Ładu dla polskiej wsi z udziałem premiera Mateusza Morawieckiego, wicepremiera Jarosława Kaczyńskiego, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorza Pudy oraz komisarza UE ds. rolnictwa Janusza Wojciechowskiego. Polski Ład dla polskiej wsi obejmuje 7 kluczowych zmian Dopłaty powyżej średniej unijnej dla małych i średnich gospodarstw. Przejście (...)

Azja - Nowa Ziemia Obiecana

Azja - Nowa Ziemia Obiecana

21 maja 2009 r. Minister Spraw Zagranicznych Radosław Sikorski wziął udział w spotkaniu Azja - Nowa Ziemia Obiecana organizowanym przez miesięcznik „Znak" we współpracy z portalem Azjapacyfik.pl oraz Collegium Civitas. Uczestnicy spotkania dyskutowali m.in. o zmianach na polityczno-gospodarczej mapie świata oraz ich wpływie na polską politykę zagraniczną. Ponadto odbyła się (...)

Za ziemię trzeba płacić coraz więcej

Za ziemię trzeba płacić coraz więcej

Przetargi na ziemię rolną w Polsce przypominają coraz częściej bitwy. Chętni z całego kraju licytują do upadłego. Kilkunastokrotne przebicia ceny wywoławczej nie należą do rzadkości. Polska ziemia drożeje i będzie drożeć.(...) Według GUS w latach 1999-2003 chłopi handlowali ziemią po ok. 4,5-5 tys. zł za hektar, a państwowa ANR - po 3,5-3,7 tys. zł (z lekkim spadkiem w latach (...)

Ziemia pojutrze

Ziemia pojutrze

Intensywny wzrost gospodarczy i brak troski o środowisko prowadzą do ekologicznej katastrofy. Jej skutkiem są zaburzenia społeczne, załamanie gospodarcze i kryzys finansowy. Dopiero po takiej terapii szokowej „organizacje międzynarodowe" podejmują wysiłek zrównoważonego rozwoju.Oto scenariusz gry decyzyjnej „Ziemia pojutrze", zorganizowanej 29 listopada 2008 roku (...)

NIK o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych

NIK o sprzedaży państwowych nieruchomości rolnych

Cudzoziemcy stają się posiadaczami gruntów rolnych w Polsce w drodze nabycia udziałów w polskich spółkach, które są właścicielem ziemi. MSW nie posiada jednak pełnych danych, o skali nabywania polskich gruntów przez cudzoziemców. Dane resortu są 3-4 krotnie niższe od stanu rzeczywistego. Wynika to z luki w przepisach, które nie zobowiązują spółek kontrolowanych przez obcokrajowców (...)

Parlament przyjął pakiet klimatyczny

Parlament przyjął pakiet klimatyczny

Po jedenastu miesiącach intensywnych negocjacji Parlament Europejski poparł pakiet projektów legislacyjnych, które umożliwią osiągniecie ogólnych celów w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym. UE chce ograniczyć do 2020 roku emisję gazów cieplarnianych o 20%, zwiększyć udział źródeł odnawialnych w bilansie energetycznym do 20% oraz podnieść (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Podwyżka czynszu za lokal użytkowy

Podwyżka czynszu za lokal użytkowy

Wynajęłam w 2007 r. pawilon firmie na czas określony 9 lat. W paragrafie o czynszu zawarliśmy kwotę z adnotacją o podwyżce raz w roku o wskaźnik GUS. W tym roku, w kwietniu w związku z podwyżką (...)

Waloryzacja czynszu w umowie najmu

Waloryzacja czynszu w umowie najmu

Mam taki zapis w umowie najmu lokalu handlowego cytuje: „czynsz może być waloryzowany przez najemcę nie częściej niż raz w roku według wskaźnika GUS wzrostu cen dóbr i usług.” Mam (...)

Baza danych klientów

Baza danych klientów

Firma posiada bazę klientów, która składa się z adresów i danych firm zakupionych w GUS oraz danych klientów indywidualnych, które to dane otrzymaliśmy na podstawie kontaktów telefonicznych. (...)

Klasyfikacja czynności na gruncie PKD

Klasyfikacja czynności na gruncie PKD

Właściciel jednoosobowej działalności gospodarczej w ramach zarejestrowanej przez siebie firmy może wykonywać usługi związane z informatyką, gdyż we wpisie do EDG ma takie nr PKD z działu 62 (...)

VAT na wyroby cukiernicze

VAT na wyroby cukiernicze

Produkujemy wyroby cukiernicze - pierniki, herbatniki, biszkopty z galaretką typu Delicje, ciastka z nadzieniami w opakowaniach tzw. luzowych 1 kilo (wyroby rozważane są w sklepach) oraz konfekcja - (...)

Ubezpieczenie rolnika prowadzącego działalność

Ubezpieczenie rolnika prowadzącego działalność

Jestem rolnikiem, opłacałem KRUS w latach 1991-94, 1997-2001 oraz 01.01.2004 do dnia, który nie został określony. W dniu 01.03.2005 r. rozpocząłem działalność gospodarczą na zasadach ogólnych (...)

Rejestracja plantacji choinek

Rejestracja plantacji choinek

Zakładając, że posiadam gospodarstwo rolne i chciałabym założyć prywatną plantację choinek. Czy jest obowiązek zarejestrowania plantacji choinek i jeśli tak, to jak to można zrobić? Do działalności (...)

Płatności bezpośrednie dla posiadaczy

Płatności bezpośrednie dla posiadaczy

Czy spółka nie będąca właścicielem gruntów rolnych, nie posiadająca umowy dzierżawy, ani żadnej innej może wystąpić o dopłaty bezpośrednie. Ja jako właściciel gruntów złożyłem wniosek (...)

Otworzenie działalności gospodarczej przez rolnika

Otworzenie działalności gospodarczej przez rolnika

Jestem rolnikiem. Mam ziemię ponad 1 hektar - opłacam składki KRUS. Chcę otworzyć działalność gospodarczą (sklep). W sklepie który otwieram będę sprzedawać rzeczy używane (meble, odzież, (...)

Sprzedaż i oddanie przyznanej kwoty mlecznej

Sprzedaż i oddanie przyznanej kwoty mlecznej

Na podstawie ustawy o organizacji rynku mleka i przetworów mlecznych otrzymałem decyzję o przyznaniu mi indywidualnej kwoty mlecznej jako dostawcy bezpośredniemu. Ponieważ niedawno wprowadzono pracochłonne (...)

Samowola współwłaściciela

Samowola współwłaściciela

Na gruncie ornym, w którym jestem współwłaścicielem w 1/4 części. Jeden ze współwłaścicieli be zgody pozostałych rozpoczął wydobywanie ziemi (piasku) pod bardzo dużą budowę. Wydobywanie (...)

Żądanie obniżenia alimentów ze wzgledu na możliwość sprzedaży ziemi przez byłą żonę

Żądanie obniżenia alimentów ze wzgledu na możliwość sprzedaży ziemi przez byłą żonę

Mojej byłej żonie sąd zasądził alimenty. Chciałbym wnieść o ich obniżenie, ponieważ była żona posiada ziemię, którą mogłaby sprzedać, gdyż leży odłogiem. Jeżeli chodzi o kwestię ziemi, (...)

Długi współmałżonka

Długi współmałżonka

Mój mąż jest hazardzistą. Zaciągnął indywidualne kredyty w kilku bankach, które wspólnie płacimy. Aktualnie jesteśmy z mężem w trakcie budowy domu. Mamy zaciągnięty na na ten cel wspólny (...)

KRUS i wspólne rozliczanie małżonków

KRUS i wspólne rozliczanie małżonków

Jest mąż i żona, mają wspolność majątkową, mąż pracuje na jeden etat, żona nie pracuje (nie jest też zarejestrowana jako bezrobotna). Oboje miekszkają razem i są zameldowani pod tym samym (...)

Majątek osobisty obdarowanego małżonka

Majątek osobisty obdarowanego małżonka

W czasie trwania małżeństwa otrzymałem od ojca darowiznę w postaci ziemi. Czy ziemia ta wchodzi w skład majątku wspólnego małżonków? Zgodnie z art. 33 punkt 2 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, (...)

FORUM PRAWNE

Powszechny spis ludności w 2011 r - czy muszę w nim uczestniczyć?

Powszechny spis ludności w 2011 r - czy muszę w nim uczestniczyć? Czy każdy obywatel musi uczesniczyć w takim spisie i spotkać się z rachmistrzem? Jeśłi jest to spis powszechny istnieje taki (...)

Rozpoczął się juz Powszechny Spis Ludności!

Rozpoczął się juz Powszechny Spis Ludności! Witajcie! Już 01.04.2011r. rozpoczął się Powszechny Spis Ludności! Można go dokonać przez internet! Przesyłam link: http://www.spis.gov.pl/ Nie (...)

Powszechny spis ludnosci

Powszechny spis ludnosci Cikaw jestem jak się ma w/g prawa powszechny spis ludnośći do ustawy o ochronie danych osobowych i prawa do prywatności??? (hoover) Ma się bardzo dobrze :-) Poczytaj te (...)

Ostatni dzień na SPIS POWSZECHNY

Ostatni dzień na SPIS POWSZECHNY Czy będą jakies kary za niewypełnienie spisu powszechnego? Tak! I w ten ostatni dzień, spis powszechny szwankował! Nie spisałam się i będę musiała przyjmowac (...)

spis powszechny - nie muszę odpowiadać?

spis powszechny - nie muszę odpowiadać? witam, uważam spis powszechny za inwigilacje społeczeństwa, dlaczego mam odpowiedać na pytania, które uważam za osobiste?? Każdy ma prawo do prywatności, (...)

spis powszechny 2011 jak go wypełnić?

spis powszechny 2011 jak go wypełnić? Witam! Do kiedy można wypełnić spis powszechny i jak to zrobić? Jakich informacji można nie podawać? Czy jest jakaś kara za niewypełnienie go? A jak nie (...)

zus składka zdrowotna 2011 - JEST JUŻ KOMUNIKAT GUS !!!

zus składka zdrowotna 2011 - JEST JUŻ KOMUNIKAT GUS !!! Prezes GUS ogłosił już wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w (...)

składka na ubezpieczenie zdrowotne 2011

składka na ubezpieczenie zdrowotne 2011 Witam Mam pytanie w roku 2011 jaka składa ubezpieczeniowa obowiązuje?Z góry dziękuję za wszelkie informavje na ten temat Podstawa na rok 2001 jeszcze nie jest (...)

jak wypełnić gus z-03?

jak wypełnić gus z-03? jak wypełnić gus z-03?

jak obliczyć waloryzacja czynszu gus?

jak obliczyć waloryzacja czynszu gus? jak obliczyć waloryzacja czynszu gus?

jak obliczyć wskaźnik inflacji gus?

jak obliczyć wskaźnik inflacji gus? jak obliczyć wskaźnik inflacji gus?

Polski i niemiecki rynek pracy 2011

Polski i niemiecki rynek pracy 2011 * Wskaźnik bezrobocia Polska: 9,7 proc. Niemcy: 6,5 proc. * Wskaźnik zatrudnienia osób w wieku 15 - 64 lata Polska: 59,3 proc. Niemcy: 70,9 proc. * Średnia płaca Polska: (...)

Uprawa warzyw/ziół w pomieszczeniach

Uprawa warzyw/ziół w pomieszczeniach Czy takie mini uprawy warzyw/ziół w pomieszczeniach są traktowane jako typowa produkcja i muszą być prowadzone na terenie przeznaczonym pod przemysł lub w lokalu (...)

Palenie śmieci na własnej posesji?

Palenie śmieci na własnej posesji? Czy ktoś się może orientuje, czy wolno mi palić śmieci na własnej posesji i jakie są związane z tym oraniczenia? Na pewno nie wolno palić Ci nawet ogniska. (...)

Dom w gospodarstwie rolnym

Dom w gospodarstwie rolnym Czy można wydzielić dom jako odrębną nieruchomość nie wchodzącą w skład gospodarstwa rolnego (Puszkin) Według mnie tak! Nalezy wydzielić geodezyjnie grunt pod budynkiem (...)

wspólnota majątkowa

wspólnota majątkowa Czy zgodzić się na budowę domu na działce będącej darowizną dla mojego męża od jego rodziców. Czy w przyszłości nie będzie żadnych nieporozumień, że ziemia jest jego (...)

Czy były mąż może żądać zrzeczenia się prawa do ziemi?

Czy były mąż może żądać zrzeczenia się prawa do ziemi? Witam serdecznie, moi rodzice rozwiedli się kilka lat temu (bez orzeczenia o winie). Nie ustanowili podziału majątku. W momencie wyprowadzki, (...)

podział majądku po latach

podział majądku po latach Interesuje mnie pewna sprawa .Jestem 6 lat po rozwodzie za porozumieniem stron .Nie żądałem podziału majądku gdyz myslałem ze sami go zrobimy polubownie .Była żona jest (...)

osuwająca się ziemia

osuwająca się ziemia jak napisać wniosek o odszkodowanie do urzedu miasta . przez moja dzialke przeplywa row zwany takze potokiem . wylot tego rowu do ktorego podlaczono deszczowke z wiekszosci miasta (...)

Ziemia rolna w granicach miasta

Ziemia rolna w granicach miasta Witam, posiadam ziemię rolną w granicach miasta . Rok temu powstał plan zagospodarowania przestrzennego zmieniający cały obszar ziemi w teren zieleni. Wcześniej ziemia (...)

Porady prawne