Co z odprawami dla sędziów i pracowników sądów?

Wyjaśnienie MS w sprawie odpraw dla sędziów i pracowników sądów

W związku z wątpliwościami dotyczącymi wysokości odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych wypłacanych sędziom i pracownikom sądów powszechnych w przypadku rozwiązania umowy o pracę, Ministerstwo Sprawiedliwości podkreśliło, że pozostają one bez zmian.

Porady prawne

Projekt "tarczy antykryzysowej 4.0", który w ostatni 22 maja br. wpłynął do Sejmu (druk sejmowy nr 382) nie zmienia zasad wypłacania tych świadczeń.

Wyjaśnienie projektowanych przepisów

Zawarty w projekcie przepis mówiący o wysokości odpraw lub odszkodowań wypłacanych w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub epidemii COVID-19, nie dotyczy sądów powszechnych, ani innych jednostek podległych Ministerstwu Sprawiedliwości lub przez resort nadzorowanych.

Projektowany przepis nie ma więc jakiegokolwiek wpływu na wysokość odpraw, odszkodowań lub innych świadczeń pieniężnych wypłacanych pracownikom tych instytucji w związku z rozwiązaniem umowy o pracę, w tym sędziom i prokuratorom przechodzącym w stan spoczynku.

Projektowany przepis nie dotyczy również jakichkolwiek rozliczeń związanych z delegacjami, o których mowa w ustawie - Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz w ustawie o pracownikach sądów i prokuratury. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne