Podwyżki dla emerytów i rencistów w 2019 roku

8.11.2018

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Proponowane przez resort polityki społecznej rozwiązania mają zapewnienić zachowanie realnej wysokości świadczeń z ubezpieczenia społecznego przy jednoczesnym dodatkowym wsparciu świadczeniobiorców o najniższych świadczeniach.

Waloryzacja po nowemu

- „Proponujemy w 2019 roku nowy mechanizm waloryzacji rent i emerytur, wzrost minimalnych emerytur i rent do 1.100 zł, a najmniejszą waloryzację na poziomie 70 zł” – poinformowała Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej.

Zmiany mają na celu poprawę sytuacji osób, które dziś pobierają najniższe świadczenia emerytalno-rentowe. Szczegółowe propozycje przedstawiono w środę, 7 listopada podczas briefingu z udziałem Elżbiety Rafalskiej.

Porady prawne

Nowe, wyższe stawki

Zaproponowano w 2019 r. jednorazową modyfikację obecnie obowiązujących zasad waloryzacji polegającą na:

1. podwyższeniu najniższych świadczeń odpowiednio do:

  • 1.100 zł w przypadku najniższej emerytury, renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, renty rodzinnej i renty socjalnej,
  • 825 zł w przypadku najniższej renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

 2. zastosowaniu ustawowego wskaźnika waloryzacji, przy zapewnieniu minimalnej gwarantowanej podwyżki świadczenia na poziomie 70 zł.

Tak więc zastosowany zostanie ustawowy wskaźnik waloryzacji, który jest prognozowany na 103,26%. Jednocześnie gwarantowana kwota minimalna wyniesie 70 zł. Gdyby liczyć według dotychczasowych zasad, podwyżka minimalnej emerytury wyniosłaby 33,57 zł.

- "Na pewno jest spora grupa osób, która według tych zasad skorzysta, bo ma świadczenia podwyższone o ponad 6,8%, a nie tak jak waloryzacja ustawowa, która mówi, że mogliśmy się spodziewać waloryzacji na poziomie 3,26%” – powiedziała minister.

Jak uzasadnia resort, pomimo wielu zmian dokonanych w ostatnich latach idących w kierunku poprawy sytuacji osób pobierających najniższe świadczenia emerytalno-rentowe, wysokość tych świadczeń wciąż uznawana jest za niewystarczającą w odniesieniu do kosztów utrzymania. Obowiązkiem rządu jest zaś zapewnienie finansowego, elementarnego bezpieczeństwa obywateli, w tym emerytów i rencistów. Szczególną ochroną państwa powinni być objęci najubożsi świadczeniobiorcy.

Waloryzacja emerytur w marcu

Proponowane rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych oraz zasiłków i świadczeń przedemerytalnych, emerytur pomostowych i  nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych. Nowa zasada waloryzacji ma więc dotyczyć wszystkich ubezpieczonych w FUS, rolników indywidualnych, służby mundurowe, emerytury pomostowe i nauczycielskie świadczenia kompensacyjne. Podwyższone mają być również świadczenia przedemerytalne.

Projekt ustawy zostanie skierowany do konsultacji międzyresortowych i konsultacji społecznych. Ustawa ma wejść w życie 1 marca 2019 roku.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne