28.3.2015

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Polak przewodniczącym w ważnej europejskiej instytucji

Augustyn Kubik, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego reprezentujący Polskę, został wybrany na przewodniczącego Izby I w ETO. Izba ta obejmuje swoim zakresem kontrole dotyczące rolnictwa, środowiska naturalnego, rybołówstwa i zdrowia, badając ponad 40 proc. całego budżetu UE. Augustyn Kubik jest urlopowanym kontrolerem Najwyższej Izby Kontroli.

Europejski Trybunał Obrachunkowy kontroluje wykonanie budżetu UE zarówno pod kątem dochodów, jak i wydatków. Na czele Trybunału stoi prezes wybierany przez członków reprezentujących poszczególne kraje UE na trzyletnią, odnawialną kadencję. Prezes jest primus inter pares, czyli pierwszy wśród równych sobie. Przewodniczy posiedzeniom Trybunału, czuwa nad wprowadzaniem decyzji w życie oraz nad prawidłowym zarządzaniem i działaniem ETO.

Porady prawne

Trybunał jest podzielony na pięć izb, do których przypisani są poszczególni członkowie oraz kontrolerzy. Członkowie każdej izby wybierają przewodniczącego na dwuletnią, odnawialną kadencję. Przewodniczący Izby automatycznie wchodzi w skład Komitetu Administracyjnego ETO. Cztery izby odpowiadają za kontrolę poszczególnych obszarów, na które wydawane są unijne pieniądze. Dodatkowa, piąta izba (zwana CEAD) odpowiada za koordynację, ocenę, zapewnienie jakości i rozwój.

Na przewodniczącego Izby I w ETO wybrany został właśnie reprezentujący w Trybunale Polskę Augustyn Kubik. Izba ta obejmuje swoim zakresem kontrole dotyczące rolnictwa, środowiska naturalnego, rybołówstwa i zdrowia, badając ponad 40 proc. całego budżetu UE.

Kubik jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Kształcił się także w zakresie prawa podatkowego UE na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika. Uzyskał uprawnienia biegłego rewidenta (1996) i doradcy podatkowego (2003), a także audytora wewnętrznego (2003).

W 2007 został doradcą prezesa Najwyższej Izby Kontroli. W maju 2010 roku został członkiem ETO (formalnie przez cały czas pozostając pracownikiem polskiej NIK).

źródło: nik.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Jak nie zostać wakacyjnym przemytnikiem?

Wracając z urlopu, zamiast do pracy, możesz trafić do więzienia! Wystarczy, że zabierzesz ze sobą kawałek rafy koralowej lub muszlę chronionego gatunku. Wbrew pozorom w strefie Schengen nie wszystkie towary można swobodnie przewozić. Uwaga, przemytnicy wykorzystują nieświadomych (...)

Uchwała SN w ocenie TK

Uchwała SN w ocenie TK

20 kwietnia 2020 r. Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek Prezesa Rady Ministrów dotyczący uchwały składu połączonych Izb: Cywilnej, Karnej oraz Pracy i Ubezpieczeń Społecznych Sądu Najwyższego z dnia 23 stycznia 2020 r., sygn. akt BSA I 4110 1/20. ##baner## Co orzekł TK? Trybunał (...)

Mienie PKP

Mienie PKP

Uchwała NSA Naczelny Sąd Administracyjny w składzie 7 sędziów 26 lutego 2018 r. podjął następującą uchwałę (sygn. I OPS 5/17): "Pozostawanie nieruchomości we władaniu przedsiębiorstwa PKP bez udokumentowanego prawa w sposób określony w art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 kwietnia (...)

Cyberbezpieczeństwo wdrożone

Cyberbezpieczeństwo wdrożone

W ostatnim okresie wydano szereg rozporządzeń wykonawczych do ustawy o cyberbezpieczeństwie. Rozporządzenie o wymogach organizacyjnych dot. cyberbezpieczeństwa Wymogi dla zespołów bezpieczeństwa Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji w sprawie warunków organizacyjnych (...)

Koordynacja świadczeń z tytułu bezrobocia w ramach UE

Koordynacja świadczeń z tytułu bezrobocia w ramach UE

  Przepisy wspólnotowe dotyczące koordynacji związanej z poszukiwaniem pracy i możliwością otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych, koncentrują się na trzech zagadnieniach:  zasadzie sumowania okresów zatrudnienia i ubezpieczenia przebytych na terytorium różnych (...)

Darmowy rachunek – czy to możliwe?

Darmowy rachunek – czy to możliwe?

Podstawowy rachunek bankowy (konto) jednym ze sposobów ograniczenia stałych wydatków Choć przepisy regulujące kwestię podstawowego rachunku płatniczego zostały wprowadzone 5 lat temu, a od 8 sierpnia 2018 r. każdy bank i SKOK ma obowiązek prowadzenia takiego rachunku, niewiele (...)

O czym powinien wiedzieć cudzoziemiec zamierzający uczyć się w Polsce?

O czym powinien wiedzieć cudzoziemiec zamierzający uczyć się w Polsce?

3 listopada br. wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 października 2006 r. w // sprawie // podejmowania i // odbywania // przez // cudzoziemców // studiów i // szkoleń oraz ich // uczestniczenia w // badaniach // naukowych i // (...)

Będzie krajowy system cyberbezpieczeństwa?

Będzie krajowy system cyberbezpieczeństwa?

Projekt ustawy dot. cyberbezpieczeństwa trafi do Sejmu - czego dotyczy? Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa, przygotowany przez ministra cyfryzacji. Ustawa o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa ma umożliwić zbudowanie systemu, (...)

Prawa i obowiązki podatnika

Prawa i obowiązki podatnika

Znajomość praw i obowiązków podatnika ułatwia wywiązywanie się ze zobowiązań podatkowych oraz dostarcza informacji, czego podatnik może oczekiwać i domagać się ze strony organu podatkowego. Poniżej znajduje się opis podstawowych praw i obowiązków podatnika. Podstawowe prawa (...)

Wyrok Sądu UE w sprawie gazociągu OPAL

Wyrok Sądu UE w sprawie gazociągu OPAL

Sąd Unii Europejskiej 10 września 2019 r. wydał wyrok w sprawie T-883/16 - Polska przeciwko Komisji Europejskiej. Sąd stwierdził nieważność decyzji Komisji zatwierdzającej zmianę systemu ustanawiającego wyłączenie w odniesieniu do korzystania z gazociągu OPAL. Decyzja ta została wydana (...)

Co powinieneś wiedzieć zanim pojedziesz na wymarzone wakacje? - ABC turysty

Co powinieneś wiedzieć zanim pojedziesz na wymarzone wakacje? - ABC turysty

Pierwszą podstawową rzeczą z jaką powinien zapoznać się każdy wybierający się na wakacje jest przewodnik turystyczny, który zapewnia turyście łatwy dostęp do wszelkich informacji przydatnych w czasie podróży. Przewodniki dostępne są w księgarniach całej Polski. W przewodniku (...)

Ochrona wolności słowa użytkowników serwisów społecznościowych

Ochrona wolności słowa użytkowników serwisów społecznościowych

– "O demokracji możemy mówić wtedy, gdy mamy do czynienia z gwarancją wolności słowa i wolności debaty. Niestety, decyzjami wielkich korporacji, wartości znajdujące się w centrum demokracji są zagrożone i naruszane" – podkreślił Minister Sprawiedliwości Prokurator Generalny (...)

Projekt ustawy o Komitecie Stabilności Finansowej

Projekt ustawy o Komitecie Stabilności Finansowej

Kryzys finansowy, który obserwujemy w gospodarce amerykańskiej, zaczyna przenosić się na europejski rynek finansowy. Polska gospodarka nie odczuwa jeszcze jego skutków. Jednak UE dostrzegła problem konsekwencji zaburzeń na rynku finansowym wynikających m.in. z kryzysów finansowych (...)

Nadzór nad rynkiem kapitałowym

Nadzór nad rynkiem kapitałowym

Od 24 października br. obowiązuje ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o nadzorze nad rynkiem kapitałowym. Określa ona organizację oraz tryb wykonywania nadzoru nad rynkiem kapitałowym. Poniżej przedstawione zostały podstawowe zasady wynikające z nowej regulacji. Co to jest rynek kapitałowy? W rozumieniu (...)

Maksymalne kary Prezesa UOKiK za Nord Stream 2

Maksymalne kary Prezesa UOKiK za Nord Stream 2

Prezes UOKiK Tomasz Chróstny nałożył ponad 29 miliardów zł kary na Gazprom i ponad 234 miliony zł na 5 pozostałych spółek uczestniczących w budowie rurociągu  - to skutek braku zgody na transakcję Nord Stream 2. Na mocy decyzji Prezesa UOKiK podmioty mają (...)

Największe firmy i banki apelują do NBP, MF i KNF o natychmiastowe działania antykryzysowe

Największe firmy i banki apelują do NBP, MF i KNF o natychmiastowe działania antykryzysowe

  Przedstawiciele największych firm i banków, zrzeszonych w PKPP Lewiatan, przedstawili rekomendacje apelujące do Ministerstwa Finansów, Narodowego Banku Polskiego i Komisji Nadzoru Finansowego o podjęcie jak najszybszych działań zmierzających do wsparcia sektora bankowego instrumentami (...)

Jak korzystać ze świadczeń zdrowotnych po brexicie?

Jak korzystać ze świadczeń zdrowotnych po brexicie?

Co brexit zmienił dla pacjentów, którzy są ubezpieczeni w jednym kraju (w Wielkiej Brytanii lub Polsce), ale korzystają z ubezpieczenia zdrowotnego w drugim? Uprawnienia do świadczeń zdrowotnych regulują dwie umowy: umowa o wystąpieniu (umowa wyjścia) oraz umowa (...)

Rozwój płatności bezgotówkowych – porozumienie podpisane

Rozwój płatności bezgotówkowych – porozumienie podpisane

30 września minister finansów Tadeusz Kościński oraz przedstawiciele Związku Banków Polskich, organizacji płatniczych i Fundacji Polska Bezgotówkowa podpisali porozumienie w sprawie współpracy przy upowszechnianiu płatności bezgotówkowych. Dokument (...)

Sportowe emocje zamiast przemocy - porozumienie w sprawie programu

Sportowe emocje zamiast przemocy - porozumienie w sprawie programu "Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży"

W dn. 5 listopada 2008 r. w Centralnym Ośrodku Sportu w Warszawie, szefowie czterech resortów - Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Grzegorz Schetyna, Minister Sportu i Turystyki Mirosław Drzewiecki, Minister Edukacji Narodowej Katarzyna Hall oraz Minister (...)

Ile języków trzeba znać, żeby zostać europejskim urzędnikiem?

Ile języków trzeba znać, żeby zostać europejskim urzędnikiem?

Finowi wystarczy znajomość jednego języka obcego do ubiegania się o stanowisko urzędnika instytucji europejskich. Polak musi udowodnić, że zna dwa języki obce. Europejskie biuro zajmujące się doborem urzędników ogłosiło kolejny konkurs, który ma wyłonić pracowników instytucji europejskich. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Nakaz europejski- wyrok TK

Nakaz europejski- wyrok TK

Czy aktualnie przepisy dotyczace europejskiego nazazu aresztowania są obowiązujące? Jakie orzeczenia w tej materii zostały wydane przez TK? Na czym polega zastosowanie instytucji europejskiego nakzau (...)

Wniesienie skargi do Trybunału Praw Człowieka

Wniesienie skargi do Trybunału Praw Człowieka

Dnia 17 grudnia 2008 r. Trybunał Konstytucyjny w Polsce, rozpoznał pytania prawne dotyczące zasad zawierania umów o przeniesienie własności lokalu przez spółdzielnie mieszkaniowe. Ponieważ sentencja (...)

Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne aresztowanie

Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne aresztowanie

Po 8 latach Sąd Okręgowy zasądził odszkodowanie i zadośćuczynienie w kwocie 45 tysięcy złotych. Prokuratura wniosła o uzasadnienie wyroku i prawdopodobnie złoży apelację. Czy na rozprawie odwoławczej (...)

Skarga do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

Skarga do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

Do którego z europejskich trybunałów - Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, czy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu można wnieść skargę po wyczerpaniu krajowej (...)

Skarga do ETPC

Skarga do ETPC

Wniosłem skargę na przewlekłość postępowania sądowego. Skarga została oddalona ze względu na stwierdzenie jej bezzasadności. Chcę wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (...)

Bezpośrednie stosowanie dyrektyw unijnych

Bezpośrednie stosowanie dyrektyw unijnych

W Unii Europejskiej istnieją tzw. dyrektywy, które nakładają na państwa członkowskie obowiązek dostosowania prawa krajowego tak, by spełniało cele wynikające z danej dyrektywy. Obywatele kraju (...)

Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem.

Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem.

Matka mojego dziecka zabrania mi się z nim spotykać, zabierać ze sobą. Rozstaliśmy się cztery miesiące temu. Ona przeprowadziła się do swoich rodziców i od tego czasu nie mam w ogóle kontaktu (...)

Spółka z.o.o. w Anglii

Spółka z.o.o. w Anglii

Ma się odbyć licytacja komornicza nieruchomości (domu) mojego ojca. Obecnie pracuje za granica. Nie posiadam na te chwile żadnej działalności gospodarczej czy spółki. Chce przystąpić do licytacji. (...)

Odmowa wniesienia skargi kasacyjnej przez adwokata

Odmowa wniesienia skargi kasacyjnej przez adwokata

Sąd apelacyjny przydzielił mi adwokata z urzędu celem wniesienia skargi kasacyjnej. Zwrócił się do okręgowej rady adwokackiej, a ta wyznaczyła konkretnego adwokata. Adwokat napisał opinię, że (...)

Usługa turystyczna

Usługa turystyczna

Dla klienta krajowego (firmy) zakupiłem usługę turystyczną w Szwajcarii (noclegi, wyżywienie). Jak mam opodatkować to zdarzenie w ujęciu ustawy o VAT, marża, czy zasady ogólne. W jaki sposób (...)

Przerejestrowanie auta i 2 obywatelstwa

Przerejestrowanie auta i 2 obywatelstwa

Zamierzam kupić samochód od osoby fizycznej. Sprzedający ma dwa obywatelstwa: polskie i niemieckie. Ma auto zarejestrowane w Niemczech (zwykłe regularne niemieckie tablice). Chcę kupić ten samochód. (...)

Świadczenie usług pomiędzy oddziałem a centralą

Świadczenie usług pomiędzy oddziałem a centralą

Oddział przedsiębiorstwa zagranicznego (z Anglii) przeprowadza analizy chemiczne dla spółki-matki. Wszystkie prace i koszty z tym związane (wynagrodzenia, materiały itp.) są ponoszone w Polsce. (...)

Zwrot akcyzy za sprowadzony samochód

Zwrot akcyzy za sprowadzony samochód

W lipcu 2004 r. kupiłam w Belgii używany samochód. Zapłaciłam wysoką akcyzę. Co muszę zrobić, żeby ją odzyskać? Gdzie mam się zgłosić i jakie pismo napisać? Kwestia związana ze zwrotem (...)

Publikacje orzeczeń ETS w języku polskim

Publikacje orzeczeń ETS w języku polskim

Od 1 maja 2004 r. można powoływać się przed sądami krajowymi na orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Gdzie są dostępne publikacje orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (...)

Sprzedaż udziałów spółki z o.o. a VAT

Sprzedaż udziałów spółki z o.o. a VAT

Spółka z o.o. zakupiła od osób fizycznych udziały drugiej spółki z o.o. W chwili obecnej chce sprzedać te udziały innej osobie prawnej. Czy musi zapłacić podatek VAT od sprzedaży? Zgodnie z (...)

Nakaz europejski- wyrok TK

Nakaz europejski- wyrok TK

Czy aktualnie przepisy dotyczace europejskiego nazazu aresztowania są obowiązujące? Jakie orzeczenia w tej materii zostały wydane przez TK? Na czym polega zastosowanie instytucji europejskiego nakzau (...)

Wniesienie skargi do Trybunału Praw Człowieka

Wniesienie skargi do Trybunału Praw Człowieka

Dnia 17 grudnia 2008 r. Trybunał Konstytucyjny w Polsce, rozpoznał pytania prawne dotyczące zasad zawierania umów o przeniesienie własności lokalu przez spółdzielnie mieszkaniowe. Ponieważ sentencja (...)

Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne aresztowanie

Odszkodowanie za niewątpliwie niesłuszne aresztowanie

Po 8 latach Sąd Okręgowy zasądził odszkodowanie i zadośćuczynienie w kwocie 45 tysięcy złotych. Prokuratura wniosła o uzasadnienie wyroku i prawdopodobnie złoży apelację. Czy na rozprawie odwoławczej (...)

Skarga do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

Skarga do Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu

Do którego z europejskich trybunałów - Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, czy do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu można wnieść skargę po wyczerpaniu krajowej (...)

Skarga do ETPC

Skarga do ETPC

Wniosłem skargę na przewlekłość postępowania sądowego. Skarga została oddalona ze względu na stwierdzenie jej bezzasadności. Chcę wnieść skargę do Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (...)

Bezpośrednie stosowanie dyrektyw unijnych

Bezpośrednie stosowanie dyrektyw unijnych

W Unii Europejskiej istnieją tzw. dyrektywy, które nakładają na państwa członkowskie obowiązek dostosowania prawa krajowego tak, by spełniało cele wynikające z danej dyrektywy. Obywatele kraju (...)

Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem.

Matka mojego dziecka zabrania mi kontaktów z synem.

Matka mojego dziecka zabrania mi się z nim spotykać, zabierać ze sobą. Rozstaliśmy się cztery miesiące temu. Ona przeprowadziła się do swoich rodziców i od tego czasu nie mam w ogóle kontaktu (...)

Spółka z.o.o. w Anglii

Spółka z.o.o. w Anglii

Ma się odbyć licytacja komornicza nieruchomości (domu) mojego ojca. Obecnie pracuje za granica. Nie posiadam na te chwile żadnej działalności gospodarczej czy spółki. Chce przystąpić do licytacji. (...)

Odmowa wniesienia skargi kasacyjnej przez adwokata

Odmowa wniesienia skargi kasacyjnej przez adwokata

Sąd apelacyjny przydzielił mi adwokata z urzędu celem wniesienia skargi kasacyjnej. Zwrócił się do okręgowej rady adwokackiej, a ta wyznaczyła konkretnego adwokata. Adwokat napisał opinię, że (...)

Usługa turystyczna

Usługa turystyczna

Dla klienta krajowego (firmy) zakupiłem usługę turystyczną w Szwajcarii (noclegi, wyżywienie). Jak mam opodatkować to zdarzenie w ujęciu ustawy o VAT, marża, czy zasady ogólne. W jaki sposób (...)

Przerejestrowanie auta i 2 obywatelstwa

Przerejestrowanie auta i 2 obywatelstwa

Zamierzam kupić samochód od osoby fizycznej. Sprzedający ma dwa obywatelstwa: polskie i niemieckie. Ma auto zarejestrowane w Niemczech (zwykłe regularne niemieckie tablice). Chcę kupić ten samochód. (...)

Świadczenie usług pomiędzy oddziałem a centralą

Świadczenie usług pomiędzy oddziałem a centralą

Oddział przedsiębiorstwa zagranicznego (z Anglii) przeprowadza analizy chemiczne dla spółki-matki. Wszystkie prace i koszty z tym związane (wynagrodzenia, materiały itp.) są ponoszone w Polsce. (...)

Zwrot akcyzy za sprowadzony samochód

Zwrot akcyzy za sprowadzony samochód

W lipcu 2004 r. kupiłam w Belgii używany samochód. Zapłaciłam wysoką akcyzę. Co muszę zrobić, żeby ją odzyskać? Gdzie mam się zgłosić i jakie pismo napisać? Kwestia związana ze zwrotem (...)

Publikacje orzeczeń ETS w języku polskim

Publikacje orzeczeń ETS w języku polskim

Od 1 maja 2004 r. można powoływać się przed sądami krajowymi na orzeczenia Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Gdzie są dostępne publikacje orzeczeń Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (...)

Sprzedaż udziałów spółki z o.o. a VAT

Sprzedaż udziałów spółki z o.o. a VAT

Spółka z o.o. zakupiła od osób fizycznych udziały drugiej spółki z o.o. W chwili obecnej chce sprzedać te udziały innej osobie prawnej. Czy musi zapłacić podatek VAT od sprzedaży? Zgodnie z (...)

FORUM PRAWNE

Uciążliwy sąsiad ? Ule

Uciążliwy sąsiad ? Ule Witam Mam problem. Mój sąsiad postawił obok mojego domu ule. Są na jego terenie ale ja się ich obawiam. Mam 2 dzieci które bawią się na podwórku i martwię się że (...)

Jak można się dowiedzięć czy jest naprawde ojcem??

Jak można się dowiedzięć czy jest naprawde ojcem?? Mój chłopak jest po rozwodzie i ma 6 letniego synka. Jesteśmy ze sobą 6 miesięcy ale planujemy wspujne życie. Ostatnio rozmawiałam z jego mamą (...)

WOJSKO a DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - BARDZO PILNE !!!!!!!!!!!!!

WOJSKO a DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - BARDZO PILNE !!!!!!!!!!!!! Witam , mam problem dotyczący wojska. Mam 24lata i od 18miesięcy prowadzę działaność gospodarczą. dwa dnie temu dostałem z WKU wezwanie (...)

Korupcja w DNA badaniach

Korupcja w DNA badaniach Czy to mozliwe....?????????? Czy ktos slyszal cos o przekretach w wynikach badan DNA ???? U.r. ozenilem sie, poniewaz moja dziewczyna byla w ciazy... - Jak sie pozniej okazalo (...)

Dlaczego tatusiowie nie płacą alimentów

Dlaczego tatusiowie nie płacą alimentów Odpowiedź jest prosta - bo nie muszą i to w majestacie prawa. Jak to wygląda? Sąd przyznaje alimenty. Tatuś się na nie godzi. Nawet płaci przez jakiś (...)

Uciążliwy sąsiad ? Ule

Uciążliwy sąsiad ? Ule Witam Mam problem. Mój sąsiad postawił obok mojego domu ule. Są na jego terenie ale ja się ich obawiam. Mam 2 dzieci które bawią się na podwórku i martwię się że (...)

Jak można się dowiedzięć czy jest naprawde ojcem??

Jak można się dowiedzięć czy jest naprawde ojcem?? Mój chłopak jest po rozwodzie i ma 6 letniego synka. Jesteśmy ze sobą 6 miesięcy ale planujemy wspujne życie. Ostatnio rozmawiałam z jego mamą (...)

WOJSKO a DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - BARDZO PILNE !!!!!!!!!!!!!

WOJSKO a DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA - BARDZO PILNE !!!!!!!!!!!!! Witam , mam problem dotyczący wojska. Mam 24lata i od 18miesięcy prowadzę działaność gospodarczą. dwa dnie temu dostałem z WKU wezwanie (...)

Korupcja w DNA badaniach

Korupcja w DNA badaniach Czy to mozliwe....?????????? Czy ktos slyszal cos o przekretach w wynikach badan DNA ???? U.r. ozenilem sie, poniewaz moja dziewczyna byla w ciazy... - Jak sie pozniej okazalo (...)

Dlaczego tatusiowie nie płacą alimentów

Dlaczego tatusiowie nie płacą alimentów Odpowiedź jest prosta - bo nie muszą i to w majestacie prawa. Jak to wygląda? Sąd przyznaje alimenty. Tatuś się na nie godzi. Nawet płaci przez jakiś (...)

Praca->napisanie skargi do Trybunału Praw Człowieka

Praca->napisanie skargi do Trybunału Praw Człowieka Zatrudnię specjalistę do napisania skarg do instytucji europejskich: - Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu - Europejski Trybunał (...)

Praca->napisanie skargi do Trybunału Praw Człowieka

Praca->napisanie skargi do Trybunału Praw Człowieka Zatrudnię specjalistę do napisania skarg do instytucji europejskich: - Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu - Europejski Trybunał (...)

Pisanie skarg do instytucji europejskich

Pisanie skarg do instytucji europejskich Zatrudnię osobę do napisania skarg do instytucji europejskich: - Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu - Europejski Trybunał Sprawiedliwości w Luksemburgu - (...)

ACTA niezgodne z prawem UE

ACTA niezgodne z prawem UE \"Nie można zmuszać dostawców internetu do zainstalowania systemu zapobiegającego nielegalnemu pobieraniu plików z internetu - orzekł Europejski Trybunał Sprawiedliwości\",.- (...)

kara za publikacje nieautoryzowanego wywiadu

kara za publikacje nieautoryzowanego wywiadu Mam takie pytanie, co mówi Polskie prawo prasowe o publikacji w gazecie wywiadu nieautoryzowanego? Czy nie narusza to swobody wypowiedzi dziennikarza? Z tego (...)

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika

Co zrobić kiedy regularnie płacę alimenty a pomimo tego moja była oddała sprawę do komornika Płace na bieżąco ustalone przez sąd alimenty, pomimo tego moja była oddała mnie do komornika, który (...)

Porady prawne