8.4.2015

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Polska podpisała konwencję przeciwko handlowi ludzkimi narządami

25 i 26 marca 2015 r. w Santiago de Compostela w Hiszpanii odbyła się Międzynarodowa Konferencja Wysokiego Szczebla na temat zwalczania handlu ludzkimi narządami zorganizowana przez Radę Europy oraz Rząd Hiszpanii. Podczas Konferencji 14 państw - w tym Polska - podpisało Konwencję Rady Europy przeciwko handlowi ludzkimi narządami.


Konwencja Rady Europy to pierwsze międzynarodowe porozumienie tej rangi dotyczące zwalczania handlu narządami. Konwencja wejdzie w życie, gdy ratyfikuje ją co najmniej pięć państw.

Konwencja ma na celu zapobieganie i zwalczanie handlu narządami, ochronę jego ofiar oraz zapewnienie im pomocy psychologicznej, socjalnej i prawnej w dochodzeniu roszczeń.

Porady prawne

Konwencja wprowadza ramy prawne penalizacji handlu narządami, zarówno na poziomie krajowym, jak i międzynarodowym. Nakłada również na sygnatariuszy obowiązek zapewnienia przejrzystości krajowych systemów transplantacyjnych oraz równego dostępu do leczenia tą metodą.

Konferencję poprzedził „Marsz Przeciw Handlowi Narządami” zorganizowany przez Radę Europy, Światową Organizację Zdrowia, Organización Nacional de Trasplantes oraz Swisstransplant.

Celem marszu było zwiększenie świadomości społecznej związanej z problemem handlu narządami, a także promocja dobrowolnego dawstwa narządów, które ratuje każdego roku życie tysiącom ludzi na całym świecie.

Źródło: mz.gov.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

W dniach 7-9 maja 2009 r. we Wrocławiu odbyło się X spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej.I. Uczestnicy spotkania.ze strony czeskiej:1. Pan Jiři Pospíšil,        Minister Sprawiedliwości,2. Pan Pavel Stanek,    Zastępca (...)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

Spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej (7-9 maja 2009 r., Wrocław)

W dniach 7-9 maja 2009r. we Wrocławiu odbyło się X spotkanie Ministrów Sprawiedliwości Państw Grupy Wyszehradzkiej.I. Uczestnicy spotkania.ze strony czeskiej:1. Pan Jiři Pospíšil,        Minister Sprawiedliwości,2. Pan Pavel Stanĕk,    Zastępca (...)

Walka z pornografią dziecięcą w Internecie

Walka z pornografią dziecięcą w Internecie

Rozpowszechnianie w Internecie treści pedofilskich to olbrzymie, problematyczne zjawisko społeczne, zwłaszcza biorąc pod uwagę rosnącą liczbę stron zawierających treści pornograficzne z udziałem osób małoletnich. Parlament Europejski przyjął sprawozdanie, w którym wzywa państwa członkowskie (...)

Jak bank z zagranicy ściąga należności z obywatela RP - opinia prawna

Jak bank z zagranicy ściąga należności z obywatela RP - opinia prawna

Stan faktyczny Polski obywatel, będąc na kontrakcie w USA bierze w amerykańskim banku dealera samochodów kredyt 30000 dolarów. Umożliwia w ten sposób nabycie samochodu znajomemu, który nie może dostać takiego kredytu. Samochód zostaje kupiony na 2 osoby: kredytobiorcę i znajomego. Obywatel (...)

Czy obywatel polski odpowiada za kredyt zaciągnięty za granicą? - opinia prawna

Czy obywatel polski odpowiada za kredyt zaciągnięty za granicą? - opinia prawna

Polski obywatel, będąc na kontrakcie w USA bierze w amerykańskim banku dealera samochodów kredyt w kwocie 30 000 dolarów. Umożliwia w ten sposób nabycie samochodu znajomemu (obywatelowi Ghany), który nie może dostać takiego kredytu. Samochód zostaje kupiony na (...)

Parlament Europejski o transplantacjach

Parlament Europejski o transplantacjach

Propagowanie dawstwa narządów, większe bezpieczeństwo i współpraca międzynarodowa w zakresie transplantacji oraz zdecydowana walka z handlem narządami - oto najważniejsze zalecenia zawarte w przyjętym dziś przez Parlament Europejski raporcie w sprawie dawstwa i przeszczepiania (...)

Handel narządami

Handel narządami

W Polsce możliwy jest handel narządami i płodami ludzkimi. Wskazują na to liczne ogłoszenia w Internecie. Istnieje wprawdzie przekonanie, że w naszym kraju nie ma możliwości przeszczepienia np. nerki od opłaconego dawcy. Taka operacja jest bowiem działaniem zespołowym, wymaga odpowiednich (...)

Parlament Europejski o transplantacjach

Parlament Europejski o transplantacjach

Propagowanie dawstwa narządów, większe bezpieczeństwo i współpraca międzynarodowa w zakresie transplantacji oraz zdecydowana walka z handlem narządami - oto najważniejsze zalecenia zawarte w przyjętym dziś przez Parlament Europejski raporcie w sprawie dawstwa i przeszczepiania (...)

Handel narządami

Handel narządami

W Polsce możliwy jest handel narządami i płodami ludzkimi. Wskazują na to liczne ogłoszenia w Internecie. Istnieje wprawdzie przekonanie, że w naszym kraju nie ma możliwości przeszczepienia np. nerki od opłaconego dawcy. Taka operacja jest bowiem działaniem zespołowym, wymaga odpowiednich (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne