Poprawa warunków pracy marynarzy

Co przewiduje ustawa z dnia 13 września 2018 r. o ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., przyjętych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 9 czerwca 2016 r.?

Celem ustawy jest wyrażenie zgody Parlamentu na dokonanie przez Prezydenta RP ratyfikacji Poprawek do Konwencji o pracy na morzu z 2006 r., przyjętych przez Międzynarodową Konferencję Pracy w Genewie w dniu 9 czerwca 2016 r., w trybie art. 89 ust. 1 Konstytucji. Poprawki te mają na celu poprawę warunków zatrudnienia marynarzy, życia na statku, zagadnienia ochrony zdrowia i opieki medycznej oraz zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej marynarzy. Poprawki do konwencji mają wyeliminować molestowanie i zastraszanie na statku oraz umożliwić przedłużenie ważności morskiego certyfikatu pracy na kolejny okres nieprzekraczający 5 lat, jeżeli po zakończeniu inspekcji przeprowadzanej w celu jego odnowienia okaże się, że statek nadal spełnia wymogi prawa krajowego lub inne wymagania służące wykonaniu konwencji, a nowy certyfikat nie może zostać natychmiast wydany i udostępniony na pokładzie tego statku.


Konwencja, regulując warunki zatrudniania marynarzy, życia na statku, zagadnienia ochrony zdrowia i opieki medycznej oraz zabezpieczenia społecznego i ochrony socjalnej marynarzy, jest istotnym aktem prawa międzynarodowego, gwarantującym i chroniącym prawa członków załóg statków morskich.

Konwencja o pracy na morzu, przyjęta dnia 23 lutego 2006 r. (Maritime Labour Convention - MLC, dalej: Konwencja MLC), stanowi jeden z najważniejszych dokumentów przyjętych w ostatnich latach w ramach Międzynarodowej Organizacji Pracy. Jest powszechnie znana jako „karta praw marynarzy” („seafarers’ bill of rights”), ponieważ w jej postanowieniach w sposób kompleksowy uregulowane zostały międzynarodowe standardy w zakresie zapewnienia odpowiednich warunków zatrudnienia marynarzy. Konwencja weszła w życie dnia 20 sierpnia 2013 r. i wiąże obecnie ponad 80 państw, w tym Polskę. Dotychczas do jej postanowień trzykrotnie wprowadzano poprawki podczas Międzynarodowych Konferencji Pracy: w 2014 r., w 2016 r. oraz w 2018 r.

Jak wspomniano, poprawki z 2016 r., których dotyczy omawiana ustawa ratyfikacyjna, wprowadzają niezbędne zmiany do tekstu Konwencji MLC, mające na celu zwalczanie zjawisk zastraszania i molestowania na statkach. Zmodernizowane zostały także zasady związane z Morskim Certyfikatem Pracy poprzez umożliwienie przedłużenia jego ważności na kolejny okres nieprzekraczający pięciu lat, gdy po zakończeniu inspekcji przeprowadzonej w celu jego odnowienia okaże się, że dany statek nadal spełnia wymogi prawa krajowego lub inne służące realizacji wymagań Konwencji MLC, a nowy certyfikat nie może zostać natychmiast wydany i udostępniony na pokładzie danego statku.

Kiedy nowe przepisy wejdą w życie?

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną wytyczony

16 października na miejscu realizacji przekopu przez Mierzeję Wiślaną odbyła się konferencja prasowa z udziałem ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka, prezesa Prawa i Sprawiedliwości Jarosława Kaczyńskiego oraz posła Jerzego Wilka.

Podczas wydarzenia wkopano ostatni słupek w ramach geodezyjnego tyczenia granic inwestycji. Obecnie na Mierzei Wiślanej trwają badania geologiczne i geodezyjne, natomiast na Zalewie Wiślanym trwają badania ferromagnetyczne. Są to prace przygotowawcze. Wkrótce zostaną wydane decyzja środowiskowa oraz pozwolenie na realizację inwestycji, następnie zostanie wyłoniony wykonawca. Zakończenie budowy i otwarcie kanału żeglugowego przez Mierzeję planowane jest na rok 2022.

– "Trzy lata temu, gdy na nowo tworzył się rząd Prawa i Sprawiedliwości w Elblągu podjęliśmy decyzję o budowie kanału przez Mierzeję Wiślaną" – mówił podczas konferencji minister Gróbarczyk. Szef resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej dodał, że „mozolne pozyskiwanie zgód doprowadziło nas do dnia dzisiejszego”. – "To niezwykle ważny moment. Wbity zostaje ostatni słupek geodezyjny, który wyznacza przebieg kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną" – dodał minister Marek Gróbarczyk.

– "Mamy pełne prawo zakończyć proces tyczenia, a pozwolenie na budowę wydaje się być kwestią czasu. Kanał powstanie. Elbląg powinien być portem uzupełniającym dla portów w Gdańsku i Gdyni, ale znaczącym. Przyczyni się to do rozwoju miasta" – mówił z kolei Jarosław Kaczyński. Prezes PiS podkreślał, że dzięki realizacji tej inwestycji Polska udowadnia swoją suwerenność.

Poseł Jerzy Wilk podkreślał natomiast zalety inwestycji dla rozwoju nie tylko samego Elbląga, ale dla wszystkich miejscowości położonych nad Zalewem Wiślanym. Według niego budowa kanału żeglugowego to ok. 2500 dodatkowych miejsc pracy.

Budowa kanału żeglugowego przez Mierzeję Wiślaną to projekt, który ma znacząco poprawić dostęp do portu w Elblągu oraz zagwarantować Polsce swobodny dostęp z Zalewu Wiślanego na Bałtyk z pominięciem kontrolowanej przez Rosję Cieśniny Piławskiej. Dzięki temu rozwiązaniu elbląski terminal będzie mógł swobodnie przyjmować mniejsze ładunki, odciążając porty trójmiejskie. Rozwój tego portu będzie sprzyjał powstawaniu nowych miejsc pracy, poprawi walory turystyczne miejscowości położonych nad Zalewem Wiślanym oraz wpłynie na rozwój gospodarczy całego regionu północno-wschodniej Polski.

Budowa kanału rozpocznie się w IV kwartale 2018 roku i potrwa do 2022 roku. Koszt inwestycji wyniesie 880 milionów złotych i w całości będzie pokryty z budżetu państwa.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Wypadek w pracy, L4 i odszkodowanie

19.9.2018 przez: kaminskimarcin

Zwolnienie lekarskie po stażu czy należy sie?

24.7.2018 przez: jola375@vp.pl

skarga na urząd pracy

15.5.2018 przez: atiiia86