19.3.2017

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Powstanie związek metropolitalny w województwie śląskim

Czego dotyczy nowa ustawa?

Ustawa o związku metropolitalnym w województwie śląskim, przyjęta przez parlament, to szczególna ustawa samorządowa, bo dotyczy tylko 1 podmiotu, jakim ma być związek metropolitalny w województwie śląskim. Określa zasady i tryb tworzenia oraz funkcjonowania związku metropolitalnego w województwie śląskim. Zostanie on utworzony przez Radę Ministrów na mocy rozporządzenia, które ustali nazwę, wskaże siedzibę władz oraz ustali obszar i granice przez wskazanie gmin wchodzących w skład tego związku.

Ustawa uchyli ustawę z 9 października 2015 r. o związkach metropolitalnych, będącą podstawą do tworzenia związków metropolitalnych na innych obszarach kraju. Dawała ona możliwość tworzenia związków metropolitalnych w innych, mniejszych jednostkach. W tym wypadku to ustawa wyłącznie dla tego jednego związku. 

Czym będzie związek metropolitalny w województwie śląskim?

Związek metropolitalny ma być zrzeszeniem gmin woj. śląskiego, charakteryzujących się silnymi powiązaniami funkcjonalnymi oraz zaawansowaniem procesów urbanizacyjnych, położonych na obszarze spójnym pod względem przestrzennym, który zamieszkują co najmniej 2 mln mieszkańców. W skład związku metropolitalnego wejdzie też miasto na prawach powiatu Katowice.

Porady prawne
 

Jak powstanie związek metropolitalny?

Rada Ministrów podejmie decyzję o jego utworzeniu na podstawie wniosku, zgłoszonego przez ministra właściwego ds. administracji publicznej, a przygotowanego przez radę i prezydenta miasta Katowic.

Ustawa określa, co powinien zawierać wniosek, żeby mógł być pozytywnie zaopiniowany przez wojewodę śląskiego. Wojewoda śląski w terminie do 30 dni od dnia otrzymania wniosku o utworzenie związku metropolitalnego ma przekazać go wraz ze swoją opinią ministrowi właściwemu ds. administracji publicznej. 

Kiedy zostanie utworzony związek metropolitalny?

Rada Ministrów wyda stosowne rozporządzenie do 30 czerwca 2016 r. Związek zostanie utworzony 1 lipca 2017 r., a realizacja jego zadań rozpocznie się 1 stycznia 2018 r.

Organy związku będą tworzone przez przedstawicieli gmin wchodzących w skład związku metropolitalnego. Organem stanowiącym będzie zgromadzenie związku metropolitalnego. W jego skład wchodzić będzie po jednym przedstawicielu organu wykonawczego każdej jednostki samorządu terytorialnego. Zarząd związku metropolitalnego – wybierany przez zgromadzenie – liczyć będzie 5 członków.

Od 1 lipca 2017 r. będą 2 miesiące na zwołanie pierwszego zgromadzenia, powoływanego przez zarząd związku. Do czasu pierwszej sesji zgromadzenia, a w wypadku zarządu ‒ do dnia jego wyboru rolę pełnomocnika ds. utworzenia związku pełnił będzie prezydent miasta Katowice. 

Czym zajmie się związek metropolitalny?

Model związku metropolitalnego, pod względem kompetencji, ma odpowiadać modelowi jednostek samorządu terytorialnego. Nadzór nad działalnością związku będzie sprawował prezes Rady Ministrów, a bezpośrednio – wojewoda śląski. Nadzór nad związkiem w sprawach finansowych został powierzony regionalnej izbie obrachunkowej.

Utworzenie związku umożliwi koordynację zadań, które dotychczas były rozproszone. Do podstawowych zadań związku metropolitalnego należeć będą kształtowanie ładu przestrzennego, rozwoju społecznego i gospodarczego obszaru obejmującego związek; prowadzenie w całym zakresie zadań obejmujących transport publiczny, w tym drogowy, kolejowy oraz innego rodzaju szynowy, a także zrównoważoną mobilność miejską, metropolitalne przewozy pasażerskie oraz współdziałanie w ustalaniu przebiegu szlaków komunikacyjnych na obszarze związku. Ostatnie zadanie związku metropolitalnego to promocja i związku, i obszaru, który obejmuje. Ponadto związek będzie mógł przejmować zadania należące do samorządu lub administracji rządowej na zasadzie porozumienia.

Związek metropolitalny będzie samodzielnie prowadził gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej. Docelowo związek metropolitalny będzie otrzymywał m.in. dochody z budżetu państwa – 5% udziału w PIT od osób zamieszkałych na obszarze związku. Będzie także otrzymywał składki z budżetów tworzących go gmin.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Projekt spółki General Motors Manufacturing Poland zatwierdzony przez KE

Projekt spółki General Motors Manufacturing Poland zatwierdzony przez KE

Komisja Europejska przyznała spółce General Motors Manufacturing Poland (GMMP) dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Dzięki nowej inwestycji o wartości ponad 247 mln zł w województwie śląskim powstanie 151 nowych miejsc pracy.Dofinansowania udzielono w ramach działania (...)

Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027

Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało „Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027”. Mają one ułatwić realizację zadań w ramach wybranych instrumentów terytorialnych podmiotom, które są (...)

Ustawa metropolitalna

Ustawa metropolitalna

Związki metropolitalne utworzone na mocy ustawy łączyłyby w odrębne organizmy prawne największe polskie miasta i otaczające je miejscowości Takie rozwiązanie przygotowuje rząd w kończonym właśnie projekcie ustawy metropolitalnej. Jak deklarował niedawno wiceszef Kancelarii Premiera Jacek (...)

Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027

Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej opublikowało „Zasady realizacji instrumentów terytorialnych w Polsce w perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027”. Mają one ułatwić realizację zadań w ramach wybranych instrumentów terytorialnych podmiotom, które są (...)

Ustawa metropolitalna

Ustawa metropolitalna

Związki metropolitalne utworzone na mocy ustawy łączyłyby w odrębne organizmy prawne największe polskie miasta i otaczające je miejscowości Takie rozwiązanie przygotowuje rząd w kończonym właśnie projekcie ustawy metropolitalnej. Jak deklarował niedawno wiceszef Kancelarii Premiera Jacek (...)

Od 26 kwietnia łagodzenie obostrzeń w 11 województwach

Od 26 kwietnia łagodzenie obostrzeń w 11 województwach

Otwarte salony fryzjerskie i kosmetyczne oraz częściowy powrót dzieci do szkół Rząd twierdzi, że odpowiedzialność Polaków i coraz większa liczba osób zaszczepionych przeciw COVID-19 przynoszą coraz lepsze efekty. Dzięki temu, od 26 kwietnia, może poluzować część (...)

Od 26 kwietnia łagodzenie obostrzeń w 11 województwach

Od 26 kwietnia łagodzenie obostrzeń w 11 województwach

Otwarte salony fryzjerskie i kosmetyczne oraz częściowy powrót dzieci do szkół Rząd twierdzi, że odpowiedzialność Polaków i coraz większa liczba osób zaszczepionych przeciw COVID-19 przynoszą coraz lepsze efekty. Dzięki temu, od 26 kwietnia, może poluzować część (...)

Polskie władze w obliczu problemów klimatycznych

Polskie władze w obliczu problemów klimatycznych

Polska jest gospodarzem 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP24). Polska przewodniczy Konferencji po raz czwarty, a po raz trzeci gości to wydarzenie. Poprzednie konferencje to COP14 w 2008 r. w Poznaniu i COP19 w 2013 r. w Warszawie. (...)

Świadczenie rekompensacyjne z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla

Świadczenie rekompensacyjne z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla

Ustawa o rekompensacie z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla 24 października 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Nowe przepisy przewidują jednorazową wypłatę rekompensaty (...)

UOKiK ukarał katowickich urzędników za praktyki monopolistyczne

UOKiK ukarał katowickich urzędników za praktyki monopolistyczne

Gmina Katowice nadużywała pozycji dominującej na lokalnym rynku usług cmentarnych. Jak ustaliła Prezes UOKiK, na terenie cmentarzy należących do gminy, usługi pogrzebowe w zakresie kopania grobów mógł wykonywać tylko ich administrator - Katowickie Cmentarze Komunalne. Za praktyki monopolistyczne (...)

Jak uzyskać informację z Rejestru Zastawów?

Jak uzyskać informację z Rejestru Zastawów?

Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych udziela informacji, wydaje zaświadczenia i odpisy z rejestru zastawów na podstawie danych otrzymywanych z Centrali Rejestru Zastawów. Wyżej wymienione dane są uzyskiwane z sądów rejestrowych. Minister Sprawiedliwości określa, (...)

Opłaty za autostrady. Będzie taniej

Opłaty za autostrady. Będzie taniej

Dotyczy to kierowców aut osobowych i motocykli. Zobacz, na których odcinkach zaoszczędzisz. Od 12 maja zacznie obowiązywać rozporządzenie ministra transportu w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą. Odświeżone przepisy powinny ucieszyć kierowców, którzy jeżdżą (...)

Taniej autostradą. Stawki ścięte o połowę

Taniej autostradą. Stawki ścięte o połowę

Mniej zapłacą kierowcy aut osobowych i motocykli. Zobacz, na których odcinkach. Resort infrastruktury odświeża rozporządzenie w sprawie stawek za przejazd autostradą. Nowela jest konieczna ze względu na zmianę innych przepisów, które regulują pobieranie daniny. Przy tej (...)

Darmowe autostrady nie dla każdego

Darmowe autostrady nie dla każdego

Około 160 km autostrad ma być zwolnionych z opłat za przejazd. Sprawdź które. Chodzi o odcinki autostrad, które przebiegają w okolicach największych miast w Polsce (nie wszystkie oddano jeszcze do użytku), a ich budowę finansuje budżet państwa. Darmowe obwodnice mają być dostępne (...)

Autostrada w remoncie? Nie płać za przejazd!

Autostrada w remoncie? Nie płać za przejazd!

Opłaty za przejazd po odcinkach autostrady, które są w remoncie czy przebudowie, mają zostać zlikwidowane. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcą skończyć z pobieraniem opłat za przejazd remontowanym odcinkiem autostrady. Na biurko szefa Komisji Infrastruktury trafił projekt o (...)

W jakiej kolejności będzie wypłacane odszkodowanie ofiarom tragedii w Katowicach?

W jakiej kolejności będzie wypłacane odszkodowanie ofiarom tragedii w Katowicach?

(...)Czy po tak wielkiej tragedii, jak w Katowicach, odszkodowanie powinni dostać ci, którzy upomną się o pieniądze najwcześniej, czy ci, którym są one najbardziej potrzebne? (...)Dotychczas w takich sytuacjach obowiązywała zasada pierwszeństwa. Kto wystąpił najwcześniej z roszczeniem, (...)

Tauron Ciepło działał na szkodę klientów? Kary nie ma

Tauron Ciepło działał na szkodę klientów? Kary nie ma

Niezgodne z prawem zastrzeganie możliwości wstrzymania dostaw ciepła, uchylanie się od odpowiedzialności za niedotrzymanie warunków umowy - to przykłady niedozwolonych praktyk stosowanych przez Tauron Ciepło. Spółka zobowiązała się do zmiany kwestionowanych działań - poinformował UOKiK (...)

Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek? Przykłady praktyczne liczenia terminu.

Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek? Przykłady praktyczne liczenia terminu.

Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. W oparciu o nią spadkodawca może ustanowić spadkobiercą całego swojego majątku osobę także spoza kręgu najbliższych krewnych. Pojawia się więc niebezpieczeństwo, że spadkodawca sporządzi testament, na podstawie którego (...)

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

Sprzedajesz towary lub usługi i nie jesteś pewien czy używasz poprawnej klasyfikacji lub właściwej stawki VAT? Poproś o interpretację Krajową Informację Skarbową - złóż wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS) i skorzystaj z ochrony prawnej. ##baner## Jakich stawek (...)

Konwencje (umowy) o unikaniu podwójnego opodatkowania

Konwencje (umowy) o unikaniu podwójnego opodatkowania

Jeśli do opodatkowania jednego dochodu (np. wynagrodzenia za pracę czy dochodów z prowadzenia działalności gospodarczej) roszczą sobie prawa dwa państwa: państwo uzyskania dochodu oraz państwo rezydencji podatnika, to pojawia się problem podwójnego opodatkowania. Jakie środki (...)

Polskie władze w obliczu problemów klimatycznych

Polskie władze w obliczu problemów klimatycznych

Polska jest gospodarzem 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP24). Polska przewodniczy Konferencji po raz czwarty, a po raz trzeci gości to wydarzenie. Poprzednie konferencje to COP14 w 2008 r. w Poznaniu i COP19 w 2013 r. w Warszawie. (...)

Świadczenie rekompensacyjne z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla

Świadczenie rekompensacyjne z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla

Ustawa o rekompensacie z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla 24 października 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 października 2017 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla. Nowe przepisy przewidują jednorazową wypłatę rekompensaty (...)

UOKiK ukarał katowickich urzędników za praktyki monopolistyczne

UOKiK ukarał katowickich urzędników za praktyki monopolistyczne

Gmina Katowice nadużywała pozycji dominującej na lokalnym rynku usług cmentarnych. Jak ustaliła Prezes UOKiK, na terenie cmentarzy należących do gminy, usługi pogrzebowe w zakresie kopania grobów mógł wykonywać tylko ich administrator - Katowickie Cmentarze Komunalne. Za praktyki monopolistyczne (...)

Jak uzyskać informację z Rejestru Zastawów?

Jak uzyskać informację z Rejestru Zastawów?

Centralna Informacja o Zastawach Rejestrowych udziela informacji, wydaje zaświadczenia i odpisy z rejestru zastawów na podstawie danych otrzymywanych z Centrali Rejestru Zastawów. Wyżej wymienione dane są uzyskiwane z sądów rejestrowych. Minister Sprawiedliwości określa, (...)

Opłaty za autostrady. Będzie taniej

Opłaty za autostrady. Będzie taniej

Dotyczy to kierowców aut osobowych i motocykli. Zobacz, na których odcinkach zaoszczędzisz. Od 12 maja zacznie obowiązywać rozporządzenie ministra transportu w sprawie stawek opłat za przejazd autostradą. Odświeżone przepisy powinny ucieszyć kierowców, którzy jeżdżą (...)

Taniej autostradą. Stawki ścięte o połowę

Taniej autostradą. Stawki ścięte o połowę

Mniej zapłacą kierowcy aut osobowych i motocykli. Zobacz, na których odcinkach. Resort infrastruktury odświeża rozporządzenie w sprawie stawek za przejazd autostradą. Nowela jest konieczna ze względu na zmianę innych przepisów, które regulują pobieranie daniny. Przy tej (...)

Darmowe autostrady nie dla każdego

Darmowe autostrady nie dla każdego

Około 160 km autostrad ma być zwolnionych z opłat za przejazd. Sprawdź które. Chodzi o odcinki autostrad, które przebiegają w okolicach największych miast w Polsce (nie wszystkie oddano jeszcze do użytku), a ich budowę finansuje budżet państwa. Darmowe obwodnice mają być dostępne (...)

Autostrada w remoncie? Nie płać za przejazd!

Autostrada w remoncie? Nie płać za przejazd!

Opłaty za przejazd po odcinkach autostrady, które są w remoncie czy przebudowie, mają zostać zlikwidowane. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości chcą skończyć z pobieraniem opłat za przejazd remontowanym odcinkiem autostrady. Na biurko szefa Komisji Infrastruktury trafił projekt o (...)

W jakiej kolejności będzie wypłacane odszkodowanie ofiarom tragedii w Katowicach?

W jakiej kolejności będzie wypłacane odszkodowanie ofiarom tragedii w Katowicach?

(...)Czy po tak wielkiej tragedii, jak w Katowicach, odszkodowanie powinni dostać ci, którzy upomną się o pieniądze najwcześniej, czy ci, którym są one najbardziej potrzebne? (...)Dotychczas w takich sytuacjach obowiązywała zasada pierwszeństwa. Kto wystąpił najwcześniej z roszczeniem, (...)

Tauron Ciepło działał na szkodę klientów? Kary nie ma

Tauron Ciepło działał na szkodę klientów? Kary nie ma

Niezgodne z prawem zastrzeganie możliwości wstrzymania dostaw ciepła, uchylanie się od odpowiedzialności za niedotrzymanie warunków umowy - to przykłady niedozwolonych praktyk stosowanych przez Tauron Ciepło. Spółka zobowiązała się do zmiany kwestionowanych działań - poinformował UOKiK (...)

Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek? Przykłady praktyczne liczenia terminu.

Kiedy przedawnia się roszczenie o zachowek? Przykłady praktyczne liczenia terminu.

Podstawową zasadą prawa spadkowego jest swoboda testowania. W oparciu o nią spadkodawca może ustanowić spadkobiercą całego swojego majątku osobę także spoza kręgu najbliższych krewnych. Pojawia się więc niebezpieczeństwo, że spadkodawca sporządzi testament, na podstawie którego (...)

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

Sprzedajesz towary lub usługi i nie jesteś pewien czy używasz poprawnej klasyfikacji lub właściwej stawki VAT? Poproś o interpretację Krajową Informację Skarbową - złóż wniosek o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS) i skorzystaj z ochrony prawnej. ##baner## Jakich stawek (...)

Konwencje (umowy) o unikaniu podwójnego opodatkowania

Konwencje (umowy) o unikaniu podwójnego opodatkowania

Jeśli do opodatkowania jednego dochodu (np. wynagrodzenia za pracę czy dochodów z prowadzenia działalności gospodarczej) roszczą sobie prawa dwa państwa: państwo uzyskania dochodu oraz państwo rezydencji podatnika, to pojawia się problem podwójnego opodatkowania. Jakie środki (...)

Ogólne informacje o KRS

Ogólne informacje o KRS

Krajowy Rejestr Sądowy to urzędowy zbiór danych, które dotyczą takich podmiotów jak przedsiębiorcy, stowarzyszenia, czy dłużnicy niewypłacalni. Nie jest to oczywiście wyliczenie wyczerpujące, gdyż szczegółowy zakres podmiotowy, który został objęty Krajowym (...)

Adresy Inspektoratów Pracy

Adresy Inspektoratów Pracy

Gówny Inspektorat PracyKrucza 38/42, 00-926 Warszawafax (22) 420 34 57, (22) 420 34 55e-mail: kancelaria@gip.plwww: www.pip.gov.pl     L.p. Okręgowe Inspektoraty Pracy 1. Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku15-483 Białystok ul. Fabryczna 2tel. (85) 678 (...)

Senat przyjął ustawę o organizacji 11. sesji Światowego Forum Miejskiego

Senat przyjął ustawę o organizacji 11. sesji Światowego Forum Miejskiego

11. sesja Światowego Forum Miejskiego Za niecały rok w Katowicach odbędzie się 11 sesja Światowego Forum Miejskiego (WUF11). Senat pozytywnie rozpatrzył przyjętą 24 czerwca przez Sejm ustawę ułatwiającą organizację w Polsce tego wydarzenia. To oznacza, że ustawa trafi do podpisu przez (...)

Obostrzenia od 13 do 20 marca

Obostrzenia od 13 do 20 marca

Rząd od 13 marca zaostrza zasady bezpieczeństwa na Pomorzu oraz przedłuża obostrzenia na Warmii i Mazurach Trzecia fala pandemii koronawirusa rozpędza się. Wciąż odnotowujemy znaczny wzrost zakażeń COVID-19. Rośnie liczba zajętych łóżek i respiratorów w szpitalach. Rząd (...)

Wykaz Inwestycji Towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego

Wykaz Inwestycji Towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego

Rada Ministrów przyjęła 26 stycznia 2021 r. rozporządzenie w sprawie wykazu Inwestycji Towarzyszących w zakresie Centralnego Portu Komunikacyjnego, przedłożone przez Pełnomocnika Rządu ds. Centralnego Portu Komunikacyjnego. Rozporządzenie wskazuje inwestycje towarzyszące budowie Centralnego (...)

10 nowych miast na mapie Polski i inne zmiany

10 nowych miast na mapie Polski i inne zmiany

Od stycznia w naszym kraju pojawi się 10 nowych miast. Premier M. Morawiecki: „to akt sprawiedliwości dziejowej” Od 1 stycznia 2021 r. na mapie Polski pojawi się 10 kolejnych miejscowości ze statusem miasta. Większość z nich odzyska utracone prawa m.in. w wyniku carskich represji (...)

Program inwestycyjny dla Centralnego Portu Komunikacyjnego przyjęty

Program inwestycyjny dla Centralnego Portu Komunikacyjnego przyjęty

Uchwała w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap I. 2020-2023” Rada Ministrów przyjęła uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Określenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Określenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego

Jestem Polakiem, ale mieszkam (pewnie ne stałe) za granicą. Dotychczas wszlekie moje polskie zobowiązania podatkowe (np. z tytułu wynajmowanego mieszkania) rozliczałem w Polsce w urzędzie odpowiednim (...)

Omyłka wpisu nazwiska w akcie własności ziemi

Omyłka wpisu nazwiska w akcie własności ziemi

W akcie własności ziemi z dnia 7.11.1977 wydanym przez Prezydenta Miasta Katowice nastąpiła oczywista omyłka wpisu nazwiska. Jaki organ jest następcą prawnym upoważnionym do wydania decyzji sprostowania (...)

Wprowadzanie ograniczeń prędkości

Wprowadzanie ograniczeń prędkości

Na drodze ekspresowej Warszawa - Katowice na terenie gminy Mykanów obowiązuje na pewnym odcinku ograniczenie prędkości do 70 km/h. Straż gminna często stawia tam radar przenośny. Krytycy tego zabiegu (...)

Błędy formalne pozwu a zdolność sądowa pozwanego

Błędy formalne pozwu a zdolność sądowa pozwanego

W sprawie cywilnej (o zapłatę do 3 tys. zł) w pozwie jako pozwany wpisana jest organizacja, która nie ma zdolności sądowej. Teraz po wezwaniu sądu o wykazanie zdolności sądowej chcę wpisać jednostkę, (...)

Zdolność sądowa jednostek komunalnych

Zdolność sądowa jednostek komunalnych

Sprawa toczy się w Sądzie Cywilnym. Sąd wzywa powoda do usunięcia braku formalnego, a dokładnie do wykazania zdolności sądowej pozwanych: 1) Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, 2) Urzędu (...)

Omyłka wpisu nazwiska w akcie własności ziemi

Omyłka wpisu nazwiska w akcie własności ziemi

W akcie własności ziemi z dnia 7.11.1977 wydanym przez Prezydenta Miasta Katowice nastąpiła oczywista omyłka wpisu nazwiska. Jaki organ jest następcą prawnym upoważnionym do wydania decyzji sprostowania (...)

Wprowadzanie ograniczeń prędkości

Wprowadzanie ograniczeń prędkości

Na drodze ekspresowej Warszawa - Katowice na terenie gminy Mykanów obowiązuje na pewnym odcinku ograniczenie prędkości do 70 km/h. Straż gminna często stawia tam radar przenośny. Krytycy tego zabiegu (...)

Błędy formalne pozwu a zdolność sądowa pozwanego

Błędy formalne pozwu a zdolność sądowa pozwanego

W sprawie cywilnej (o zapłatę do 3 tys. zł) w pozwie jako pozwany wpisana jest organizacja, która nie ma zdolności sądowej. Teraz po wezwaniu sądu o wykazanie zdolności sądowej chcę wpisać jednostkę, (...)

Zdolność sądowa jednostek komunalnych

Zdolność sądowa jednostek komunalnych

Sprawa toczy się w Sądzie Cywilnym. Sąd wzywa powoda do usunięcia braku formalnego, a dokładnie do wykazania zdolności sądowej pozwanych: 1) Komunalnego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, 2) Urzędu (...)

Pozew przeciwko powiatowemu urzędowi pracy

Pozew przeciwko powiatowemu urzędowi pracy

Podpisałam umowę o refundację na miejsce pracy jako firma ze starostą powiatowym w imieniu którego działa urząd pracy. Oddałam pozew do sądu, gdyż urząd pracy z upoważnienia starosty nie wywiązał (...)

Przywrócenie drogi do stanu poprzedniego

Przywrócenie drogi do stanu poprzedniego

Gmina ma zamiar wykonać przyłącze kanalizacyjne pod drogą, która stanowi własność powiatu. Czy powiat może zażądać przywrócenia stanu sprzed wykonania kanalizacji na całej drodze stanowiącej (...)

Konsekwencje nie złożenia oświadczenia majątkowego

Konsekwencje nie złożenia oświadczenia majątkowego

Pracownik gminny (kierownik jednostki organizacyjnej) zgodnie z ustawą samorządową jest zobowiązany do składania deklaracji majątkowej. W swojej deklaracji za rok 2005 urzędnik ten zataił informacje (...)

Odpowiedzialność za wypadek na chodniku

Odpowiedzialność za wypadek na chodniku

Po remoncie drogi powiatowej i wykonaniu chodników pozostały słupy oświetleniowe wewnątrz chodnika, na samym środku lub też chodnik kończy się na środku poręczy na moście, w ten sposób, że (...)

Korekta oświadczenia majątkowego radnego

Korekta oświadczenia majątkowego radnego

Zgodnie z art. 25c ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami radny obowiązany jest do złożenia oświadczeń o stanie (...)

Organ rozpatrujący skargę na radę powiatu

Organ rozpatrujący skargę na radę powiatu

Skierowałem dwie skargi na starostę powiatowego do rady powiatu. Jedna na bezczynność, druga na niewłaściwe wykonywanie obowiązków. Mimo upływu miesiąca skargi nie zostały załatwione. Kto w (...)

Pozew przeciwko powiatowemu urzędowi pracy

Pozew przeciwko powiatowemu urzędowi pracy

Podpisałam umowę o refundację na miejsce pracy jako firma ze starostą powiatowym w imieniu którego działa urząd pracy. Oddałam pozew do sądu, gdyż urząd pracy z upoważnienia starosty nie wywiązał (...)

Przywrócenie drogi do stanu poprzedniego

Przywrócenie drogi do stanu poprzedniego

Gmina ma zamiar wykonać przyłącze kanalizacyjne pod drogą, która stanowi własność powiatu. Czy powiat może zażądać przywrócenia stanu sprzed wykonania kanalizacji na całej drodze stanowiącej (...)

Konsekwencje nie złożenia oświadczenia majątkowego

Konsekwencje nie złożenia oświadczenia majątkowego

Pracownik gminny (kierownik jednostki organizacyjnej) zgodnie z ustawą samorządową jest zobowiązany do składania deklaracji majątkowej. W swojej deklaracji za rok 2005 urzędnik ten zataił informacje (...)

Odpowiedzialność za wypadek na chodniku

Odpowiedzialność za wypadek na chodniku

Po remoncie drogi powiatowej i wykonaniu chodników pozostały słupy oświetleniowe wewnątrz chodnika, na samym środku lub też chodnik kończy się na środku poręczy na moście, w ten sposób, że (...)

Korekta oświadczenia majątkowego radnego

Korekta oświadczenia majątkowego radnego

Zgodnie z art. 25c ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. 2001 r., Nr 142, poz. 1592 ze zmianami radny obowiązany jest do złożenia oświadczeń o stanie (...)

Organ rozpatrujący skargę na radę powiatu

Organ rozpatrujący skargę na radę powiatu

Skierowałem dwie skargi na starostę powiatowego do rady powiatu. Jedna na bezczynność, druga na niewłaściwe wykonywanie obowiązków. Mimo upływu miesiąca skargi nie zostały załatwione. Kto w (...)

Odwołanie skarbnika powiatu

Odwołanie skarbnika powiatu

Rada powiatu chce odwołać skarbnika powiatu. Czy uchwała o odwołaniu musi być w jakiś szczególny sposób uzasadniona? Jaki jest tryb odwołania - w szczególności jakie czynności muszą być wykonane, (...)

Zaskarżenie rozstrzygnięcia nadzorczego

Zaskarżenie rozstrzygnięcia nadzorczego

Czy osoba prywatna może zaskarżyć do sądu administracyjnego rozstrzygnięcie organu nadzorczego dotyczące uchwały Rady powiatu? Zgodnie z art. 85 ust. 1 ustawy o samorządzie (...)

Anonimowy darczyńca

Anonimowy darczyńca

Fundacja (nie będąca organizacją pożytku publicznego) zgodnie z prawem ( i statutem)może pozyskiwać fundusze w różny sposób, w tym także w formie darowizn od dowolnych osób fizycznych i prawnych (...)

Założenie świetlicy środowiskowej

Założenie świetlicy środowiskowej

Od kilku lat myślę o stworzeniu przy prowadzonym przeze mnie prywatnym przedszkolu świetlicy środowiskowej lub socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin patologicznych i niewydolnych wychowawczo. Czy (...)

Rozliczanie kosztów eksploatacji samochodu

Rozliczanie kosztów eksploatacji samochodu

Jestem zameldowany na stałe w miejscowości Czechy k/ Zduńskiej Woli. Miejscem zamieszkania i prowadzenia działalności gospodarczej jest Kamyk, Gm. Kłobuck, powiat Kłobuck. Zakupiłem samochód z (...)

Zawarcie umowy z kierownikiem samodzielnego ZOZ

Zawarcie umowy z kierownikiem samodzielnego ZOZ

Samodzielny Publiczny Zakład Lecznictwa Ambulatoryjnego wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego, wyposażony we własną osobowość prawną, organem założycielskim dla tego zakładu jest jednostka (...)

Zmiana kategorii drogi

Zmiana kategorii drogi

Gmina chciałaby zmiany kategorii dróg powiatowych w granicach administracyjnych miasta na kategorię dróg gminnych. Zgodnie z ustawą o drogach publicznych zmiana jest możliwa w drodze uchwały rady (...)

Odprawa z tytułu upływu kadencji

Odprawa z tytułu upływu kadencji

Dowiedziałem sie, ze (podobno) przysługuje mi wynagrodzenie z tytułu upływu kadencji kierownika jednostki organizacyjnej samorządu powiatowego (równowartość sześciomiesięcznego wynagrodzenia). (...)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Do Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Polityku Społecznej w K. została skierowana skarga na działalność Powiatowego Centrum Pomocy w Rodzinie w O. w zakresie nie reagowania Powiatowego Centrum Pomocy (...)

Przesunięcie granicy nieruchomości

Przesunięcie granicy nieruchomości

Od roku 1998 roku jestem właścicielem zabudowanej nieruchomości. Nieruchomość nabyłem w drodze darowizny od moich dziadków, którzy władali nią od 1965 roku. Nieruchomość ta graniczy z działką (...)

FORUM PRAWNE

Rozwód kościelny

Rozwód kościelny Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem prawa kanonicznego, ale intuicja (...)

Rozwód kościelny

Rozwód kościelny Czy ktoś może mi udzielić informacji, jakie warunki trzeba spełnić, aby dostać rozwód kościelny? (ada) Prawdę mówiąc jeszcze nie konsultowałem prawa kanonicznego, ale intuicja (...)

Jak szybko założyć firmę?

Jak szybko założyć firmę? Witam :) jestem doradcą finansowym, prowadzę firmę Finito zajmującą się zakładanie spółek. Coraz więcej osób pytało o zagadnienia związane z rejestracją firmy, (...)

Katowice: Juwenalia Śląskie 2011 - PROGRAM !!!

Katowice: Juwenalia Śląskie 2011 - PROGRAM !!! 16 maja BARWNY KOROWÓD STUDENTÓW - Centrum Katowic (godz. 12.00) * Start KOROWODU spod Uniwersytetu Ekonominczego i przemarsz w kierunku Politechniki (...)

Pomocy! Poszukiwana skuteczna firma windykacyjna Śląsk, najlepiej Katowice, Chorzów, Zabrze, Bytom

Pomocy! Poszukiwana skuteczna firma windykacyjna Śląsk, najlepiej Katowice, Chorzów, Zabrze, Bytom Witam, Poszukuję skutecznej firmy windykacyjnej na Śląsku (najlepiej Katowice, Chorzów, Zabrze, (...)

Andrzejki! Spektale: 2.12, 3. 12. Przestrzeń Twórcza Stacja Ligota!

Andrzejki! Spektale: 2.12, 3. 12. Przestrzeń Twórcza Stacja Ligota! Zapraszamy! Andrzejkowa Potańcówka z Muzyką Filmową 30.11.2012 godz. 20:00 WSTĘP WOLNY  https://www.facebook.com/events/105827929584488/?notif_t=plan_user_joined (...)

POLISA POSAGOWA PZU

POLISA POSAGOWA PZU Poszukuję osób,które złożyły do sądu pozwy o wypłacenie należności z tytułu"polisa posagowa".Odwoływałam sie do PZU,ale bezskutecznie,dlatego chciałabym złożyc (...)

upadłość spółki katowice

upadłość spółki katowice Szukam kancelarii, która zajęłaby się tematem upadłości spółki. Szukam od dłuższego czasu i natrafiłem na https://www.kpru.pl/upadlosc-spolki/. Chciałbym się (...)

ADWOKAT ROZWÓD KATOWICE

ADWOKAT ROZWÓD KATOWICE Przede mną sprawa rozwodowa. Możecie mi kogoś polecić? Dużo czytałam o mec. Klimkowskim ale jest z Gdańska czy prowadzi na terenie innych rejonów? Znakomity adwokat, polecam (...)

Prawnik od mieszkań komunalnych Katowice

Prawnik od mieszkań komunalnych Katowice Poszukiwany prawnik zajmujący się mieszkaniami komunalnymi w Katowicach. Chodzi o zamianę mieszkania i przepisy uniemozliwiające jej dokonania. Będę wdzięczna (...)

Jak szybko założyć firmę?

Jak szybko założyć firmę? Witam :) jestem doradcą finansowym, prowadzę firmę Finito zajmującą się zakładanie spółek. Coraz więcej osób pytało o zagadnienia związane z rejestracją firmy, (...)

Katowice: Juwenalia Śląskie 2011 - PROGRAM !!!

Katowice: Juwenalia Śląskie 2011 - PROGRAM !!! 16 maja BARWNY KOROWÓD STUDENTÓW - Centrum Katowic (godz. 12.00) * Start KOROWODU spod Uniwersytetu Ekonominczego i przemarsz w kierunku Politechniki (...)

Pomocy! Poszukiwana skuteczna firma windykacyjna Śląsk, najlepiej Katowice, Chorzów, Zabrze, Bytom

Pomocy! Poszukiwana skuteczna firma windykacyjna Śląsk, najlepiej Katowice, Chorzów, Zabrze, Bytom Witam, Poszukuję skutecznej firmy windykacyjnej na Śląsku (najlepiej Katowice, Chorzów, Zabrze, (...)

Andrzejki! Spektale: 2.12, 3. 12. Przestrzeń Twórcza Stacja Ligota!

Andrzejki! Spektale: 2.12, 3. 12. Przestrzeń Twórcza Stacja Ligota! Zapraszamy! Andrzejkowa Potańcówka z Muzyką Filmową 30.11.2012 godz. 20:00 WSTĘP WOLNY  https://www.facebook.com/events/105827929584488/?notif_t=plan_user_joined (...)

POLISA POSAGOWA PZU

POLISA POSAGOWA PZU Poszukuję osób,które złożyły do sądu pozwy o wypłacenie należności z tytułu"polisa posagowa".Odwoływałam sie do PZU,ale bezskutecznie,dlatego chciałabym złożyc (...)

upadłość spółki katowice

upadłość spółki katowice Szukam kancelarii, która zajęłaby się tematem upadłości spółki. Szukam od dłuższego czasu i natrafiłem na https://www.kpru.pl/upadlosc-spolki/. Chciałbym się (...)

ADWOKAT ROZWÓD KATOWICE

ADWOKAT ROZWÓD KATOWICE Przede mną sprawa rozwodowa. Możecie mi kogoś polecić? Dużo czytałam o mec. Klimkowskim ale jest z Gdańska czy prowadzi na terenie innych rejonów? Znakomity adwokat, polecam (...)

Prawnik od mieszkań komunalnych Katowice

Prawnik od mieszkań komunalnych Katowice Poszukiwany prawnik zajmujący się mieszkaniami komunalnymi w Katowicach. Chodzi o zamianę mieszkania i przepisy uniemozliwiające jej dokonania. Będę wdzięczna (...)

prawnik kraków, ewentualnie katowice śląsk

prawnik kraków, ewentualnie katowice śląsk Witam, szukam sprawdzonego prawnika do sprawy rozwodowej, do tego podział majątku, opieka nad dziećmi. Sprawa zapowiada się na skomplikowaną... Polecam (...)

Solid Security Katowice banda złodziei

Solid Security Katowice banda złodziei Witam serdecznie chciałbym napisać na temat działań jednej z znanych w Polsce firm Ochrony mienia mowa o firmie SOLID SECURITY. Działa ona bowiem łamiąc prawo (...)

Katowice: Beatyfikacja Jana Pawła II

Katowice: Beatyfikacja Jana Pawła II Przed Spodkiem - bezpośrednia transmisja mszy św. z Watykanu na wielkim ekranie ledowym

Porady prawne