Program dystrybucji owoców w szkołach

19.11.2008

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Szklanka mleka dla każdego ucznia? To pomysł znany i chwalony. Parlament uznał, że przyszedł czas, by promować również pozytywne nawyki jedzenia warzyw i owoców oraz edukować dzieci w szkołach na temat zdrowego odżywiania. Posłowie poparli program "Owoce w szkole" i zagłosowali nad znacznym zwiększeniem budżetu na jego realizację aż do 500 milionów w latach 2009/2010.

W ostatnich latach nastąpił drastyczny spadek konsumpcji owoców i warzyw w UE. Problemy nadwagi i otyłości w UE pogłębiają się, zwłaszcza wśród dzieci: szacuje się, że około 22 milionów dzieci ma nadwagę, a wśród nich 5,1 miliona jest otyłe (dane z 25 krajów członkowskich UE).

Porady prawne

Program "owoce w szkole" ważny zwłaszcza dla nowych krajów UE

Dane sugerują, że nowe państwa członkowskie najbardziej skorzystałyby ze zwiększenia swojej konsumpcji owoców i warzyw. Zwłaszcza choroby sercowo-naczyniowe występują u nas częściej i zaczynają się wcześniej niż w krajach UE-15. Jest to jeden z wielu problemów zdrowotnych, związanych z niskim spożyciem owoców i warzyw.

Zgodnie z danymi statystycznymi dotyczącymi spożycia owoców i warzyw w Polsce przeciętny Polak zjada ich jedynie ok. 250 g dziennie, co plasuje nas na szarym końcu wśród państw członkowskich UE. W rankingu wyprzedzamy jedynie naszych południowych sąsiadów (Czechów, Słowację) i Łotwę. WHO i FAO zaleca dzienne minimalne spożycie tych produktów na poziomie 400 g.

Ważne jest także, że przy spełnieniu określonych warunków, program „owoce w szkole", będzie skutecznym narzędziem trwałego zwiększenia konsumpcji owoców i warzyw. Program, oprócz dostarczania owoców do szkół, ma obejmować również zestaw działań wspierających, mających na celu podnoszenie świadomości.

Większe finanse dla długotrwałych  efektów

Komisja Europejska na realizację programu zaproponowała budżet w wysokości 90 milionów euro. Jednak posłowie PE uważają, że taka kwota jest niewystarczająca, gdyż pozwoliłoby to tylko na zapewnienie dzieciom w wieku od 6 do 10 lat jednego owocu raz w tygodniu przez trzydzieści tygodni w roku.

Dlatego PE w przyjętym dziś raporcie przygotowanym przez Nielsa  BUSKA (ALDE, DK) wezwał do znacznego zwiększenia budżetu do 500 milionów euro na realizację programu w latach 2009/2010.  W uzasadnieniu parlamentarzyści podkreślają, że jeden owoc tygodniowo nie wystarczy, aby zmienić nawyki żywieniowe, nie wpłynęłoby to również na zmianę stanu zdrowia publicznego. A właśnie długofalowe zmiany są głównym założeniem całego projektu. Dlatego projekt „owoce w szkole" powinien zapewniać każdemu uczniowi porcję owoców codziennie.

Dodatkowo, posłowie zwracają uwagę, że program „owoce w szkole" nie może być kierowany tylko do dzieci w wieku 6-10 lat uczęszczających do szkoły, jak proponowała Komisja. Programem powinny objęte być także dzieci w wieku przedszkolnym, tak aby wypełnić priorytetowe założenia projektu, które wliczają wczesną edukację i „wyrobienie pozytywnych nawyków" wśród najmłodszych.

Świeże, nieprzetworzone owoce, produkowane lokalnie

Posłowie w raporcie podkreślają, że owoce zakupywane do programu „owoce w szkole" powinny być możliwie jak najświeższe, ale przede wszystkim sezonowe i nabywane po niskich cenach. Należy wziąć także pod uwagę kryteria zdrowotne, czyli możliwie jak najmniej sztucznych i niezdrowych dodatków.  Zwrócono także uwagę, że należy dać pierwszeństwo produktom lokalnym i - jeśli to możliwe - pochodzących z upraw sprawdzonych i ekologicznych.

Raport zwraca uwagę na fakt, iż brane pod uwagę mogą być tylko świeże owoce, gdyż przetworzone owoce i warzywa mają niższą wartość odżywczą, dlatego należy wspierać jedynie nieodpłatne dostarczanie świeżych owoców i warzyw.

Państwa, które wyrażą chęć uczestnictwa w programie, powinny również zapewnić wspólnotowe i krajowe środki finansowe, niezbędne do wdrożenia programu oraz podjąć dodatkowe działania, aby program był skuteczny, w tym, np.: udzielanie porad w zakresie zdrowia i odżywiania, informacji na temat korzyści zdrowotnych wynikających ze spożywania owoców, a także informacji na temat cech rolnictwa organicznego.

W przypadku, gdy jedno lub więcej państw członkowskich nie wykorzysta środków wspólnotowych, środki te mogą zostać przekazane do wykorzystania innym państwom członkowskim.

 

Niels BUSK (ALDE, DK)

Sprawozdanie w sprawie prograu na rzecz spożywania owoców w szkołach

Źródło: Serwis prasowy Parlamentu Europejskiego, redakcja polska

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne