Dokumenty rządowe przyjęte w trybie obiegowym w dniach 15-19 lutego br.

Dokumenty rządowe przyjmowane przez Radę Ministrów w trybie obiegowym

Rada Ministrów podejmuje decyzje na posiedzeniach w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, ale pracuje także w trybie obiegowym.

Dzięki temu może korespondencyjnie przyjmować wiele dokumentów, np. projektów ustaw, rozporządzeń, uchwał czy programów.

Porady prawne

Jakie dokumenty rząd przyjął w trybie obiegowym w dniach 15-19 lutego 2021 r.?

W tygodniu 15-19 lutego 2021 r. m.in. przyjęto w ten sposób 8 dokumentów.

  1. Projekt ustawy o ratyfikacji Umowy o udziale Republiki Chorwacji w Europejskim Obszarze Gospodarczym.  Przyjęto: 16-02-2021.
  2. Uchwała Rady Ministrów w sprawie przedłożenia Umowy o udziale Republiki Chorwacji
    w Europejskim Obszarze Gospodarczym, sporządzonej w Brukseli dnia 11 kwietnia 2014 r., do ratyfikacji. Przyjęto: 16-02-2021.
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia Odznaki Honorowej „Bene merito”, ustalenia jej wzoru, zasad i trybu nadawania oraz noszenia (RD271). Przyjęto: 16-02-2021.
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego. Przyjęto: 17-02-2021.
  5. Rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa. Przyjęto: 19-02-2021.
  6. Uchwała Rady Ministrów w sprawie zatwierdzenia Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie współpracy w celu rozwoju programu energetyki jądrowej wykorzystywanej do celów cywilnych oraz cywilnego przemysłu jądrowego w Rzeczypospolitej Polskiej, podpisanej w Upper Marlboro dnia 19 października 2020 roku oraz w Warszawie dnia 22 października 2020 roku. Przyjęto: 19-02-2021.
  7. Uchwała Rady Ministrów w sprawie Programu otwierania danych na lata 2021–2027. Przyjęto: 18-02-2021.
  8. Uchwała Rady Ministrów zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu wieloletniego pn. Narodowa Strategia Onkologiczna na lata 2020-2030. Przyjęto: 15-02-2021.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne