Projektowane stawki płatności bezpośrednich za 2018 r.

Kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2018 r.

W dniu 28 września 2018 r. Europejski Bank Centralny opublikował kurs wymiany, po którym przeliczane będą płatności bezpośrednie za 2018 r. Wynosi on 4,2774 zł za 1 EUR.

Ile mają wynieść płatności bezpośrednie za 2018 r.?

W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi opracowane zostały projekty rozporządzeń określających stawki poszczególnych płatności. Całkowita kwota przeznaczona na płatności bezpośrednie za 2018 r. wyniesie 14,8 mld złotych.

Porady prawne

W projektowanych rozporządzeniach stawki zostały określone w następującej wysokości:

Jednolita płatność obszarowa

459,19   

 zł/ha

Płatność za zazielenienie

308,18   

 zł/ha

Płatność dla młodego rolnika

175,62   

 zł/ha

Płatność dodatkowa

178,01   

 zł/ha

Płatność do bydła

293,04   

 zł/szt.

Płatność do krów

373,70   

 zł/szt.

Płatność do owiec

101,39   

 zł/szt.

Płatność do kóz

54,78   

 zł/szt.

Płatność do roślin strączkowych na ziarno (do 75 ha)

721,04   

 zł/ha

Płatność do roślin strączkowych na ziarno (powyżej 75 ha)

360,52   

 zł/ha

Płatność do roślin pastewnych

438,71   

 zł/ha

Płatność do chmielu

2129,87   

 zł/ha

Płatność do ziemniaków skrobiowych

1065,89   

 zł/ha

Płatność do buraków cukrowych

1495,63   

 zł/ha

Płatność do pomidorów

3320,78   

 zł/ha

Płatność do truskawek

1054,35   

 zł/ha

Płatność do lnu

486,12   

 zł/ha

Płatność do konopi włóknistych

235,26   

 zł/ha

Płatność do tytoniu - Virginia

3,50   

 zł/kg

Płatność do tytoniu - pozostały tytoń

2,46   

 zł/kg

 

 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne