Umowa ustanawiająca Międzynarodową Fundację UE-LAC będzie ratyfikowana

Czego dotyczy ustawa z dnia 15 września 2017 r. o ratyfikacji Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzonej w Santo Domingo dnia 25 października 2016 r.?

Istotą przyjętej przez Sejm w dniu 15 września 2017 r. ustawy jest wyrażenie zgody na ratyfikację Umowy ustanawiającej Międzynarodową Fundację UE-LAC, sporządzonej w Santo Domingo dnia 25 października 2016 r.

Czego dotyczy umowa ustanawiająca Międzynarodową Fundację UE-LAC?

Podczas szóstego szczytu pomiędzy Unią Europejską (UE) a państwami Ameryki Łacińskiej i Karaibów (LAC – Latin America and the Caribbean), który odbył się w Madrycie w 2010 r., szefowie państw i rządów podjęli decyzję o ustanowieniu Fundacji UE-LAC, która stawia sobie jako cel:

  1. przyczynianie się do umocnienia procesu partnerstwa UE-CELAC (EU and the EU Member States and the Community of Latin American and Caribbean States), przewidującego uczestnictwo i wkład społeczeństwa obywatelskiego i innych podmiotów społecznych;
  2. zachęcanie do dalszego wzajemnego poznawania się i zrozumienia między regionami;
  3. prowadzenie działania na rzecz zwiększenia wzajemnej widoczności regionów, a także samego partnerstwa;
  4. promowanie i koordynowanie działań wspierających stosunki między obydwoma regionami, zorientowane na osiągnięcie wyników i skoncentrowane na realizacji priorytetów ustalanych na szczytach UE-CELAC;
  5. propagowanie dyskusji na temat wspólnych strategii mających na celu realizację ww. priorytetów poprzez stymulowanie badań i analiz;
  6. wspieranie owocnej wymiany doświadczeń i nowych możliwości nawiązywania kontaktów między społeczeństwem obywatelskim a innymi zainteresowanymi stronami zajmującymi się lub potencjalnie zainteresowanymi stosunkami między obydwoma regionami.

W efekcie spotkania ministrów spraw zagranicznych w Santo Domingo w dniu 25 października 2016 r. umowę o ustanowieniu Międzynarodowej Fundacji UE-LAC podpisały 22 państwa członkowskie Unii Europejskiej (również Polska), Unia Europejska i 24 państwa CELAC.

Dla państw Unii Europejskiej, w tym dla Polski, Międzynarodowa Fundacja UE-LAC to instrument eksponowania roli partnerstwa Unii Europejskiej i państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz zwiększania jego znaczenia.

Nadanie Fundacji UE-LAC statusu organizacji międzynarodowej posiadającej osobowość prawną na mocy prawa międzynarodowego publicznego przyczyni się do wzmocnienia partnerstwa UE-CELAC i wspierania dialogu politycznego w najważniejszych obszarach będących przedmiotem wspólnego zainteresowania, również strony polskiej. Fundacja UE-LAC, o statusie organizacji międzynarodowej, jest postrzegana jako narzędzie polityki zagranicznej Unii Europejskiej i państw członkowskich Unii Europejskiej wobec regionu Ameryki Łacińskiej i Karaibów. Państwa członkowskie Unii Europejskiej zyskają instrument, dzięki któremu będą mogły efektywniej koordynować swoje działania względem państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów.

W Umowie uregulowano szczegółowo, w 30 artykułach, zasady organizacji i funkcjonowania Fundacji.

Postanowienia Umowy, ze względu na jej zamierzony cel i treść, są objęte zakresem art. 37 Traktatu o Unii Europejskiej oraz art. 209 ust. 2 i art. 212 ust. 1 w związku z art. 218 ust. 5 i art. 218 ust. 8 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Zgodnie z art. 25 ust. 1 Umowy, wejdzie ona w życie trzydzieści dni po złożeniu u depozytariusza dokumentów ratyfikacyjnych lub przystąpienia przez osiem Stron z każdego regionu, w tym przez Republikę Federalną Niemiec oraz Unię Europejską.

Kiedy ustawa wejdzie w życie?

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, czyli 8 listopada br.

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


FORUM POMOCY PRAWNEJ

Pozbawienie dachu nad głową.

3.7.2018 przez: 1996ola

mandat za brak biletu w tramwaju

16.4.2018 przez: gregory3335