19.6.2015

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Resort gospodarki chce wzmocnić prawa dłużnika

Upowszechnienie systemu wymiany informacji o wiarygodności płatniczej i obniżenie kosztów jego użytkowania to główne cele przygotowanego przez Ministerstwo Gospodarki projektu ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. Dokument został 18 czerwca 2015 r. skierowany do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji publicznych.

Projekt zawiera m.in rozwiązania służące wzmocnieniu ochrony dłużnika, a zwłaszcza konsumenta, przed niesłusznym wpisem oraz podniesieniu pewności co do wpisów. Propozycje w tym zakresie to m.in wprowadzenie postępowania reklamacyjnego przed wpisem do rejestru, opracowanie katalogu zdarzeń, które zwykle dają podstawę do aktualizacji wpisu, oraz ograniczenie czasu na wpis - do 10 lat od dnia wymagalności długu konsumenta.

Ponadto nowe przepisy mają również usprawnić obecnie obowiązujące rozwiązania w zakresie przekazywania danych gospodarczych pomiędzy biurami informacji gospodarczej.

Zmiany opracowane przez resort gospodarki mają obniżyć ryzyko związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, zwiększyć bezpieczeństwo obrotu i podnieść poziom konkurencyjności polskiej gospodarki.

Czytaj więcej w Money.pl
Grecki bank centralny grozi Grexitem
Wypracowanie porozumienia z zagranicznymi partnerami to historyczna konieczność, na lekceważenie której Grecja nie może sobie pozwolić.
Wyłudzają pieniądze za energię elektryczną
Pojawiają się w domach klientów i podszywają pod inkasentów odczytujących liczniki. Ich celem jest wyłudzenie pieniędzy za energię elektryczną. PGE ostrzega i radzi na co zwrócić uwagę, by nie dać się oszukać. Metoda oszustów jest prosta. Fałszywy inkasent pyta klienta, dlaczego nie zapłacił jeszcze za energię. Jeśli trafi na osobę, która zalega z płatnościami, żąda ...
Implementacja pięciu wymiarów Unii Energetycznej
Wdrożenie strategii bezpieczeństwa energetycznego oraz przyjęcie konkluzji ws. implementacji Unii Energetycznej to główne tematy posiedzenia Rady UE ds. Energii, w którym udział wziął sekretarz stanu w MG Tomasz Tomczykiewicz. Spotkanie odbyło się 8 czerwca 2015 r. w Luksemburgu. Polska aktywnie uczestniczyła w wypracowaniu konkluzji, dotyczących implementacji pięciu wymiarów Unii Energetycznej. Ich celem jest zagwarantowanie odbiorcom ...
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

MF szykuje uproszczenia podatkowe

MF szykuje uproszczenia podatkowe

3xP w praktyce   Mniej biurokracji w podatkach, niższe podatki dla biznesu i inwestycji, bardziej przyjazne przepisy oraz wzrost bezpieczeństwa podatników – to kluczowe uproszczenia, nad którymi pracuje Ministerstwo Finansów (MF). Zmiany są zgodne z filozofią (...)

Konsultacje nt. fundacji rodzinnej

Konsultacje nt. fundacji rodzinnej

Akumulacja polskiego kapitału i budowa silnych polskich marek, również na rynku międzynarodowym – takie są cele wprowadzenia do polskiego prawa instytucji fundacji rodzinnej. Do konsultacji trafiła zielona księga, w której resort przedsiębiorczości przedstawia rozwiązania (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem?

Więcej tanich mieszkań na wynajem?

Impuls dla gospodarki Zwiększenie dostępności mieszkań na wynajem dla osób o niskich dochodach, poprawa warunków mieszkaniowych w już istniejących lokalach, dopłaty do czynszów, wakacje czynszowe w TBS, możliwość dojścia do własności nowo budowanych mieszkaniach (...)

Gotowa konstytucja dla nauki

Gotowa konstytucja dla nauki

Tzw. ustawa 2.0 wprowadza reformę szkolnictwa wyższego. To m.in. zmiany w przepisach dotyczących ustroju i organizacji uczelni oraz zasad finansowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Wejście w życie ustawy ma podnieść jakość i przydatność kształcenia na studiach wyższych. Konstytucja (...)

Polska chce aktywnej polityki przemysłowej w UE

Polska chce aktywnej polityki przemysłowej w UE

Wykorzystanie pomocy publicznej do wzmocnienia innowacyjności i konkurencyjności europejskiej gospodarki, rozwój sektora elektromobilności, zwiększenie wykorzystania wodoru w gospodarce czy wspieranie opracowania w UE godnej zaufania i etycznej Sztucznej Inteligencji – to niektóre (...)

Umowa przedwstępna - kiedy i jak ją zawrzeć

Umowa przedwstępna - kiedy i jak ją zawrzeć

  Jaki jest cel zawarcia umowy przedwstępnej? Niekiedy zdarza się, że strony nie chcą lub nie mogą zawrzeć w danym momencie umowy (np. sprzedaży lub darowizny), ale chcą tego dokonać w przyszłości np. Kowalski nie chce jeszcze sprzedać swojego samochodu Nowakowi, ale chce się zobowiązać, (...)

Najważniejsze nowe rozwiązania podatkowe

Najważniejsze nowe rozwiązania podatkowe

Do utrzymania dobrego stanu finansów państwa potrzebna jest odpowiedzialna polityka podatkowa. Jej celem jest wspieranie firm tak, żeby przetrwały trudny okres pandemii w jak najlepszej kondycji i żeby po jej zakończeniu mogły wrócić na ścieżkę szybkiego rozwoju. W (...)

Zieleń i mała retencja zamiast betonu...

Zieleń i mała retencja zamiast betonu...

Szczegóły nowego pakietu przeciwsuszowego Kończy się przygotowywanie projektu ustawy o przeciwdziałaniu skutkom suszy. Koncepcja ta wzbudza wiele emocji, głównie za sprawą planowanych opłat z tytułu utraconej retencji, zwanym „podatkiem od zabetonowania”. Jednak projekt (...)

Zatory płatnicze do likwidacji

Zatory płatnicze do likwidacji

Ruszyły konsultacje projektu nowelizacji prawa ws. ograniczenia zatorów płatniczych Krótsze terminy płatności, publikowanie informacji o praktykach płatniczych i terminach zapłaty przez największe firmy, czy szybka ścieżka do nakazu zapłaty – to główne zmiany (...)

Zakładanie spółki cywilnej - Kto i w jaki sposób może założyć spółkę cywilną?

Zakładanie spółki cywilnej - Kto i w jaki sposób może założyć spółkę cywilną?

Spółki cywilne są uregulowane w kodeksie cywilnym. Za przedsiębiorcę uważa się jednak nie samą spółkę, lecz wszystkich jej wspólników z osobna. Kto i w jaki sposób może założyć spółkę cywilną? Spółka cywilna jest umową, w której (...)

Komornicy szybciej odzyskają pieniądze

Komornicy szybciej odzyskają pieniądze

Dłużnik ucieka przed komornikiem i nie oddaje pieniędzy? Zapłaci nawet pięć razy więcej niż teraz. Grzywna od sądu wzrośnie dziesięciokrotnie. Nowelizacja kodeksu postępowania cywilnego ma pomóc osobom, które nie mogą odzyskać pieniędzy lub innej rzeczy, którą dłużnik (...)

Wymiana danych gospodarczych bezpieczniejsza dzięki nowym przepisom?

Wymiana danych gospodarczych bezpieczniejsza dzięki nowym przepisom?

Rząd zajął się projektem założeń do nowelizacji ustawy o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych, który został przygotowany przez Ministerstwo Gospodarki. Główne cele proponowanych zmian to ułatwienie sprawdzania wiarygodności płatniczej kontrahentów oraz (...)

Projekt ustawy o równym traktowaniu (prawo pracy)

Projekt ustawy o równym traktowaniu (prawo pracy)

Pracodawcy uważają, że ustawa o równym traktowaniu przygotowana przez resort pracy wykracza poza dyrektywy UE. Przyjęcie zaproponowanych rozwiązań może zniechęcić do zatrudniania niepełnosprawnych. Przepisy antydyskryminacyjne są stosowane w firmach od wielu lat. Ustawodawca chce jednak wzmocnić (...)

Projekt nowego Prawa zamówień publicznych

Projekt nowego Prawa zamówień publicznych

Zwiększenie liczby firm, w tym małych i średnich, startujących w przetargach oraz wydawanie pieniędzy w systemie zamówień publicznych, w sposób, który uwzględnia strategiczne cele państwa, m.in. wzrost innowacyjności – takie m.in. mają być efekty nowego Prawa zamówień (...)

Upadłość firm w Polsce. Jest alternatywa

Upadłość firm w Polsce. Jest alternatywa

Zamiast plajty możliwy układ - to pomysł resortów gospodarki i sprawiedliwości na ratowanie firm przed upadkiem. Rząd zdecyduje czy będą zmiany w prawie restrukturyzacyjnym. Przedsiębiorcy mówią - wreszcie - bo czekali na to bardzo długo. Gotowy projekt ustawy ma wpłynąć do Sejmu jeszcze (...)

Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

Rok szkolny 2018/2019 - co nowego dla uczniów i nauczycieli?

Rok szkolny 2018/2019 – drugi rok wprowadzania zmian w systemie edukacji Nowy rok szkolny 2018/2019 to kolejny etap wdrażania zmian w edukacji. Następna tura podwyżek dla nauczycieli, wsparcie finansowe dla samorządów, szerokopasmowy internet i multimedialne tablice w szkołach, a (...)

Budowa domu. Pozwolenie będzie zbędne

Budowa domu. Pozwolenie będzie zbędne

Wystarczy proste zgłoszenie u starosty. Jeśli ten nie zgłosi sprzeciwu, można stawiać mury. Teraz – zanim przystąpimy do wznoszenia budynku – konieczne jest zdobycie pozwolenia na budowę. Wydanie takiej decyzji jest często poprzedzone szeregiem innych aktów administracyjnych (...)

Rząd szykuje się do walki z zatorami płatniczymi

Rząd szykuje się do walki z zatorami płatniczymi

Dotychczas obowiązujące rozwiązania dotyczące egzekwowania należności w transakcjach handlowych między przedsiębiorcami oraz między przedsiębiorcami a organami publicznymi okazały się mało skuteczne. Wiele takich płatności odbywa się długo po uzgodnionych terminach, co negatywnie wpływa (...)

Bardzo droga zielona energia

Bardzo droga zielona energia

Firmy, które chcą produkować zieloną energię, będą wpłacać kaucje. Resort gospodarki chce tak rozwiązać problem tzw. blokowania mocy. W grę wchodzi nawet 3,7 mld złotych. Nowelizacja prawa energetycznego, nad którą pracuje resort gospodarki, wprowadzi obowiązek płacenia kaucji (...)

Autostrada nieskończona? I tak nią pojedziesz

Autostrada nieskończona? I tak nią pojedziesz

Rząd chce umożliwić kierowcom wjazd na autostradę, która jest w budowie. Wszystko po to, by dojechać na mecze Euro 2012. Resort transportu, budownictwa i gospodarki morskiej przedstawił już projekt nowelizacji ustawy w tej sprawie. Zmiana przepisów ma umożliwić korzystanie z autostrad (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Przeszukanie mieszkania przez komornika

Przeszukanie mieszkania przez komornika

W zawiadomieniu o wszczęciu postępowania egzekucyjnego widnieje informacja, iż \"organ egzekucyjny może zarządzić otworzenie mieszkania oraz innych pomieszczeń, a ponadto przeszukać odzież, którą (...)

Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

Chciałbym Państwa prosić o opinię prawną w sprawie wymiany angielskiego prawa jazdy na polskie. Ale zaczynając od początku w 2013 straciłem prawo jazdy za jazdę po pijaku. Po tym zdarzeniu przeprowadziłem (...)

Wniosek o wymianę prawa jazdy wysłany pocztą

Wniosek o wymianę prawa jazdy wysłany pocztą

We wniosku o wymianę prawa jazdy na nowe (termin do 30.06) pkt. A ust. 7 trzeba wypełnić rubrykę: ,, adres zamieszkania,,. Czy konieczne jest wpisanie adresu zameldowania z dowodu osobistego, czy też (...)

Alimenty dla synowej i wnuków

Alimenty dla synowej i wnuków

Moja synowa zaskarżyła mnie do sądu o alimenty. Syn jest po rozwodzie, bezrobotny, z małżeństwa ma 2 dzieci, którymi się zajmuje jego ex żona. Syn ma zasądzone alimenty w kwocie 400 zł, których (...)

Obowiązki zawodowe pielęgniarki

Obowiązki zawodowe pielęgniarki

Ok. 16 lat pracowałam jako pielęgniarka. Od ok 4 lat nie wykonuję zawodu. Od tego roku obowiązuje nowe prawo wykonywania zawodu - chcąc je otrzymać polecono mi uregulować obowiązkowe składki na (...)

Domniemanie istnienia niezgodności towaru z umową

Domniemanie istnienia niezgodności towaru z umową

Aktualnie obowiązujące prawo konsumenckie zakłada, iż domniemywa się, że niezgodność towaru z umową miała miejsce w momencie zakupu danej rzeczy, jeśli została zgłoszona nie później niż (...)

Licencja zarządcy nieruchomości a koncesja

Licencja zarządcy nieruchomości a koncesja

Czy wobec tego, że od dnia 1.01.2001 obowiązuje nowe prawo gospodarcze, które ogranicza liczbę koncesji, nadal zobligowani jesteśmy do uzyskania licencji pośrednika i zarządcy zgodnie z ustawą (...)

Opieka nad dziećmi po śmierci matki

Opieka nad dziećmi po śmierci matki

Następuje rozwód. Prawo opieki nad dziećmi powierzono matce. Ojciec nie ma ograniczonych praw (w zasadzie jest mniej winny rozpadowi, bo matka odchodzi do innego człowieka, z którym chce zawrzeć (...)

Okres przedawnienia wykroczenia

Okres przedawnienia wykroczenia

Czy okres przedawnienia wykroczenia biegnie do momentu wydania wyroku w I, czy w II instancji? Czy jeśli sąd II instancji nie zdąży wydać wyroku, to wyrok się przedawni? Prawo wykroczeń przewiduje (...)

Brak rozpoznania wniosku o przeprowadzenie dowodu

Brak rozpoznania wniosku o przeprowadzenie dowodu

Do sprawy o przemoc w rodzinie, jako pokrzywdzona wnioskowałam o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu obecnego zamieszkiwania mojego męża. Uzasadniałam to, koniecznością wykazania w (...)

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze (...)

Nowe małżeństwo a zameldowanie i wspólne zamieszkanie

Nowe małżeństwo a zameldowanie i wspólne zamieszkanie

Mąż jest współwłaścicielem domu wraz ze swoją byłą żoną. Po zawarciu ze mną związku małżeńskiego zameldował mnie w tym domu. Wprowadziłam się. Była żona uważa, że mieszkam tam bezprawnie. (...)

Podniesienie kapitału sp. z o.o. a prawa wspólnika

Podniesienie kapitału sp. z o.o. a prawa wspólnika

Spółka z o.o. chce podwyższyć kapitał zakładowy. Podwyższenie kapitału ma nastąpić na drodze wpłat obecnych wspólników (wpłaty ze środków własnych lub kapitału zapasowego spółki) oraz (...)

Dobro dziecka a prawo cywilne

Dobro dziecka a prawo cywilne

W jaki sposób doktryna prawa cywilnego definiuje pojęcie: dobro dziecka? Słusznie zauważył Bonisław Czechowski w publikacji pt. „Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz” (Sychowicz Marek, (...)

Zameldowanie a prawo własności

Zameldowanie a prawo własności

Jestem właścicielką mieszkania hipotecznego wykupionego od gminy. W mieszkaniu zameldowana na stałe jestem: ja, moja mama, siostra i jej niepełnoletnia córka. Z powodów rodzinnych (finansowych) (...)

Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

Czy mogę wymienić prawo jazdy angielskie na polskie?

Chciałbym Państwa prosić o opinię prawną w sprawie wymiany angielskiego prawa jazdy na polskie. Ale zaczynając od początku w 2013 straciłem prawo jazdy za jazdę po pijaku. Po tym zdarzeniu przeprowadziłem (...)

Wniosek o wymianę prawa jazdy wysłany pocztą

Wniosek o wymianę prawa jazdy wysłany pocztą

We wniosku o wymianę prawa jazdy na nowe (termin do 30.06) pkt. A ust. 7 trzeba wypełnić rubrykę: ,, adres zamieszkania,,. Czy konieczne jest wpisanie adresu zameldowania z dowodu osobistego, czy też (...)

Alimenty dla synowej i wnuków

Alimenty dla synowej i wnuków

Moja synowa zaskarżyła mnie do sądu o alimenty. Syn jest po rozwodzie, bezrobotny, z małżeństwa ma 2 dzieci, którymi się zajmuje jego ex żona. Syn ma zasądzone alimenty w kwocie 400 zł, których (...)

Obowiązki zawodowe pielęgniarki

Obowiązki zawodowe pielęgniarki

Ok. 16 lat pracowałam jako pielęgniarka. Od ok 4 lat nie wykonuję zawodu. Od tego roku obowiązuje nowe prawo wykonywania zawodu - chcąc je otrzymać polecono mi uregulować obowiązkowe składki na (...)

Domniemanie istnienia niezgodności towaru z umową

Domniemanie istnienia niezgodności towaru z umową

Aktualnie obowiązujące prawo konsumenckie zakłada, iż domniemywa się, że niezgodność towaru z umową miała miejsce w momencie zakupu danej rzeczy, jeśli została zgłoszona nie później niż (...)

Licencja zarządcy nieruchomości a koncesja

Licencja zarządcy nieruchomości a koncesja

Czy wobec tego, że od dnia 1.01.2001 obowiązuje nowe prawo gospodarcze, które ogranicza liczbę koncesji, nadal zobligowani jesteśmy do uzyskania licencji pośrednika i zarządcy zgodnie z ustawą (...)

Opieka nad dziećmi po śmierci matki

Opieka nad dziećmi po śmierci matki

Następuje rozwód. Prawo opieki nad dziećmi powierzono matce. Ojciec nie ma ograniczonych praw (w zasadzie jest mniej winny rozpadowi, bo matka odchodzi do innego człowieka, z którym chce zawrzeć (...)

Okres przedawnienia wykroczenia

Okres przedawnienia wykroczenia

Czy okres przedawnienia wykroczenia biegnie do momentu wydania wyroku w I, czy w II instancji? Czy jeśli sąd II instancji nie zdąży wydać wyroku, to wyrok się przedawni? Prawo wykroczeń przewiduje (...)

Brak rozpoznania wniosku o przeprowadzenie dowodu

Brak rozpoznania wniosku o przeprowadzenie dowodu

Do sprawy o przemoc w rodzinie, jako pokrzywdzona wnioskowałam o przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu obecnego zamieszkiwania mojego męża. Uzasadniałam to, koniecznością wykazania w (...)

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Jak przygotować się do zakupu mieszkania z licytacji komorniczej?

Witam serdecznie, chcę zakupić mieszkanie z licytacji komorniczej. Nie ukrywam że natrafiłem na naprawdę ciekawą ofertę i chciałbym jak najszybciej stać się jej właścicielem. Dlatego pisze (...)

Nowe małżeństwo a zameldowanie i wspólne zamieszkanie

Nowe małżeństwo a zameldowanie i wspólne zamieszkanie

Mąż jest współwłaścicielem domu wraz ze swoją byłą żoną. Po zawarciu ze mną związku małżeńskiego zameldował mnie w tym domu. Wprowadziłam się. Była żona uważa, że mieszkam tam bezprawnie. (...)

Podniesienie kapitału sp. z o.o. a prawa wspólnika

Podniesienie kapitału sp. z o.o. a prawa wspólnika

Spółka z o.o. chce podwyższyć kapitał zakładowy. Podwyższenie kapitału ma nastąpić na drodze wpłat obecnych wspólników (wpłaty ze środków własnych lub kapitału zapasowego spółki) oraz (...)

Dobro dziecka a prawo cywilne

Dobro dziecka a prawo cywilne

W jaki sposób doktryna prawa cywilnego definiuje pojęcie: dobro dziecka? Słusznie zauważył Bonisław Czechowski w publikacji pt. „Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz” (Sychowicz Marek, (...)

Zameldowanie a prawo własności

Zameldowanie a prawo własności

Jestem właścicielką mieszkania hipotecznego wykupionego od gminy. W mieszkaniu zameldowana na stałe jestem: ja, moja mama, siostra i jej niepełnoletnia córka. Z powodów rodzinnych (finansowych) (...)

Powołanie nowych dowodów w apelacji

Powołanie nowych dowodów w apelacji

Sąd orzekł rozwód na niekorzyść pozwanego. Pozwany wniósł apelację i w piśmie procesowym wnioskował o powołanie świadków, którzy posiadali istotne informacje na temat powódki i wcześniej (...)

Kilka decyzji o warunkach zabudowy

Kilka decyzji o warunkach zabudowy

Zakupiłem jedną z pięciu działek (których właścicielem była 1 osoba) na które była wydana jedna decyzja o warunkach zabudowy. Zostałem wprowadzony przez urząd w błąd, a mianowicie powiedziano (...)

FORUM PRAWNE

Nowe prawo 2013 rok.

Nowe prawo 2013 rok. Hejka, proste pytanie, kiedy ma wejść i czy na pewno czy tylko na ileś tam %%, nowe prawo jazdy?

nowe prawo jazdy

nowe prawo jazdy Przepisy regulujące nowe zasady egzaminowania na prawo jazdy miały obowiązywać od 11 lutego 2012 roku, ale nie obowiązują? Dlaczego chciałabym wiedzieć, przecież wszystko było (...)

'Nowe' prawo jazdy

'Nowe' prawo jazdy Witam Jak wiadomo, 19 Stycznia 2013 mają wejść zmiany w egzaminowaniu na prawo jazdy. W związku z tym mam kilka pytań, na które być może nie da się odpowiedzieć jednoznacznie (...)

nowe prawo budowlane ?

nowe prawo budowlane ? Witam, mam pytanie czy ktoś z was słyszał o nowelizacji prawa budowlanego? Jakieś ułatwienia przy pozwoleniu na budowę? Jakieś zmiany w przepisach? tak, podobno trwają prace (...)

Nowe prawo jazdy A-m

Nowe prawo jazdy A-m dzisiaj rano w telewizji usłuszałem iż zaplanowano wprowadzenie na rok przyszły nowego prawa jazdy, na motorowery, A-m ma się nazywać kategoria. I ma uprawniać do poruszania (...)

nowe prawo ksiąg wieczystych ?

nowe prawo ksiąg wieczystych ? Czy ktoś słyszał o planowanej likwidacji ksiąg wieczystych ? Podobno ukazała się jakaś nowelizacja, która rozwiązuje wydziały ksiąg wieczystych w sądach rejonowych, (...)

Nowe prawo o alimentacyjnego (2017)

Nowe prawo o alimentacyjnego (2017) Dzień dobry, czy ktoś wie, od kiedy zacznie działać nowe prawo? Czy to matka czy komornik będzie występował z wnioskiem do prokuratury o zaleganiu w opłatach (...)

Nowe prawo jazdy 2013 rok.

Nowe prawo jazdy 2013 rok. Hej nie orjentucjecie sie czy to nowe prawo jazdy co będzie za pół roku będzie na dokumencie z chipem czy bez niego? plastik ma przewidziane miejce na chip co nie zmienia (...)

Nowe prawo o alimentacyjne (2017)

Nowe prawo o alimentacyjne (2017) Dzień dobry. Czy ktoś wie, jak wyglada dalszą procedura nowego prawa dot. ściągania alimentów? Pojawiły się w mediach artykuły, ale co dalej? Dzień dobry co (...)

Nowe prawo jazdy 2013 rok ???

Nowe prawo jazdy 2013 rok ??? hej ostatnio ucihcło torche o nowym prawie jazdy. może ktos odsiweyzc temat, kiedy NA PEWNO wejdzie ono w życie, i czy w miedzy czasie pojawiły sie jakieś nowe rzeczy (...)

Nowe prawo 2013 rok.

Nowe prawo 2013 rok. Hejka, proste pytanie, kiedy ma wejść i czy na pewno czy tylko na ileś tam %%, nowe prawo jazdy?

nowe prawo jazdy

nowe prawo jazdy Przepisy regulujące nowe zasady egzaminowania na prawo jazdy miały obowiązywać od 11 lutego 2012 roku, ale nie obowiązują? Dlaczego chciałabym wiedzieć, przecież wszystko było (...)

'Nowe' prawo jazdy

'Nowe' prawo jazdy Witam Jak wiadomo, 19 Stycznia 2013 mają wejść zmiany w egzaminowaniu na prawo jazdy. W związku z tym mam kilka pytań, na które być może nie da się odpowiedzieć jednoznacznie (...)

nowe prawo budowlane ?

nowe prawo budowlane ? Witam, mam pytanie czy ktoś z was słyszał o nowelizacji prawa budowlanego? Jakieś ułatwienia przy pozwoleniu na budowę? Jakieś zmiany w przepisach? tak, podobno trwają prace (...)

Nowe prawo jazdy A-m

Nowe prawo jazdy A-m dzisiaj rano w telewizji usłuszałem iż zaplanowano wprowadzenie na rok przyszły nowego prawa jazdy, na motorowery, A-m ma się nazywać kategoria. I ma uprawniać do poruszania (...)

nowe prawo ksiąg wieczystych ?

nowe prawo ksiąg wieczystych ? Czy ktoś słyszał o planowanej likwidacji ksiąg wieczystych ? Podobno ukazała się jakaś nowelizacja, która rozwiązuje wydziały ksiąg wieczystych w sądach rejonowych, (...)

Nowe prawo o alimentacyjnego (2017)

Nowe prawo o alimentacyjnego (2017) Dzień dobry, czy ktoś wie, od kiedy zacznie działać nowe prawo? Czy to matka czy komornik będzie występował z wnioskiem do prokuratury o zaleganiu w opłatach (...)

Nowe prawo jazdy 2013 rok.

Nowe prawo jazdy 2013 rok. Hej nie orjentucjecie sie czy to nowe prawo jazdy co będzie za pół roku będzie na dokumencie z chipem czy bez niego? plastik ma przewidziane miejce na chip co nie zmienia (...)

Nowe prawo o alimentacyjne (2017)

Nowe prawo o alimentacyjne (2017) Dzień dobry. Czy ktoś wie, jak wyglada dalszą procedura nowego prawa dot. ściągania alimentów? Pojawiły się w mediach artykuły, ale co dalej? Dzień dobry co (...)

Nowe prawo jazdy 2013 rok ???

Nowe prawo jazdy 2013 rok ??? hej ostatnio ucihcło torche o nowym prawie jazdy. może ktos odsiweyzc temat, kiedy NA PEWNO wejdzie ono w życie, i czy w miedzy czasie pojawiły sie jakieś nowe rzeczy (...)

Nowe prawo jazdy - znowu problemy.

Nowe prawo jazdy - znowu problemy. Witam! Niestety okazuje się, że ośrodki egzaminacyjne i ministertswo transprotu, sprawa nowego prawa jazdy zupełnie przerosła. Czas mamy do 2013 roku a wygląda (...)

Porady prawne