28.3.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Sprawozdanie z VII Uniwersyteckich Targów Pracy

W dniu 23 marca 2011 r, na Uniwersytecie Rzeszowskim odbyły się VII Uniwersytecie Targi Pracy.

Patronat honorowy nad tym wydarzeniem ponownie objęli: JM Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wojewoda Podkarpacki, Marszałek Województwa Podkarpackiego oraz Prezydent Miasta Rzeszowa. Targi ponadto wspierały: Wojewódzki Urząd Pracy, Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego, Izba Przemysłowo Handlowa w Rzeszowie, Podkarpacki Klub Biznesu, Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami i Podkarpacki Portal Pracy.

Oferta owych targów skierowana była nie tylko do studentów i absolwentów uczelni, ale także do wszystkich osób, które poszukują pracy. Wśród patronów medialnych tego wydarzenia miała przyjemność znaleźć się również Akademia prawa- obecna na targach dzięki naszym przedstawicielom. Wedle ich oceny tegoroczne targi cieszyły się bardzo dużym powodzeniem, przeważającą część odwiedzających stanowili studenci, zainteresowani możliwością odbycia praktyk i staży. Łącznie w VII Uniwersyteckich Targach pracy wzięło udział około 2 tysięcy osób.

Porady prawne

Swoje oferty przedstawili przedstawiciele firm m.in. z branży finansowej, teleinformatycznej, bankowej, lotniczej, kosmetycznej, a także instytucji zajmujących się pośrednictwem pracy.

Oprócz ofert krajowych uczestnicy targów mogli się zapoznać z możliwościami pracy międzynarodowej, które cieszyły się ogromną popularnością.

Dla studentów bardzo ważne było uzyskanie informacji o możliwości odbycia staży zagranicznych a także praktyk, co zapewniła im obecność studenckich stowarzyszeń, zajmujacych się organizacją praktyk.

Odwiedzający VII Uniwersyteckie Targi Pracy mogli także skorzystać ze specjalnie dla nich przygotowanych, licznych szkoleń m.in.  : Planowania rozwoju zawodowego, zorganizowane przez Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie oraz szkolenie: Cel kandydata i pracodawcy podczas rozmowy kwalifikacyjnej, a także szkolenia z zakresu: autoprezentacji, metod poszukiwania pracy czy zakładania własnej działalności gospodarczej.

Zorganizowanie targów, na wysokim poziomie, przyczyniło się do popularyzacji różnego rodzaju instytucji wśród szczerszego grona odbiorców oraz okazało się niezwykle pomocne dla osób poszukujących pracy.

Mamy nadzieję, że w przyszłym roku również dane nam będzie uczestniczyć w tak wspaniałym przedsięwzięciu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Jak będą przeprowadzane egzaminy eksternistyczne?

Jak będą przeprowadzane egzaminy eksternistyczne?

W jakim celu przeprowadzane są egzaminy eksternistyczne? Zgodnie z ustawą o systemie oświaty, osoba, która ukończyła 18 lat i nie jest uczniem szkoły, może uzyskać świadectwo ukończenia szkoły, z wyjątkiem szkoły kształcącej w zawodach medycznych, na podstawie egzaminów eksternistycznych przeprowadzanych przez państwową komisję egzaminacyjną powołaną przez kuratora oświaty, (...)

Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2009

Otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie programów z zakresu opieki nad dzieckiem i rodziną w roku 2009

Minister Pracy i Polityki Społecznej informuje, że działając na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej. (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz.728 z późn. zm.), w roku 2009 będzie udzielać dotacji celowych na finansowe wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w budowaniu lokalnego systemu opieki nad dzieckiem i rodziną. W bieżącym roku na realizację tego zadania przeznaczono (...)

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Instrumenty rynku pracy wspierają podstawowe usługi rynku pracy. Osoby bezrobotne mogą korzystać z wielu form aktywizacji zawodowej, przewidzianych ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 roku o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Opisano je w niniejszym artykule. Dodatek aktywizacyjny  Dodatek aktywizacyjny został przewidziany w art. 48 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o (...)

Praca za granicą

Praca za granicą

Dzięki wejściu Polski do Unii Europejskiej podejmowanie pracy w państwach członkowskich UE i EFTA stało się znacznie łatwiejsze. Polacy mogą obecnie swobodnie podejmować zatrudnienie we wszystkich państwach członkowskich UE, EOG (obok państw UE również Islandia, Lichtenstein i Norwegia) i Szwajcarii. Podejmując pracę w tych krajach nie trzeba starać się o pozwolenie na pracę, (...)

V Medyczne Targi Pracy

V Medyczne Targi Pracy

Uniwersytetu Medycznego przy ul. ks. Trojdena 2 A odbędą się V Medyczne Targi Pracy organizowane przez Warszawski Uniwersytet Medyczny , w czasie których Centrala Narodowego Funduszu Zdrowia  zaprezentuje swoje oferty zatrudnienia. Na stronie internetowej Targów znajdziecie Państwo informacje na temat Targów i ich poprzednich edycji. Będziecie Państwo (...)

Jakie korzyści przynosi nam europejska polityka społeczna

Jakie korzyści przynosi nam europejska polityka społeczna

Nowa kampania informacyjna przez pryzmat cyrku ukaże nam politykę społeczną realizowaną przez UE w 2009 r.Do osób, które każdego dnia odnoszą korzyści z wielu unijnych działań w dziedzinie zatrudnienia, spraw społecznych oraz równości szans, należą pracownicy i osoby poszukujące zatrudnienia w Europie.To do nich skierowany jest poświęcony zatrudnieniu portal EURES, który zawiera (...)

Kompleksowy plan działania rządu na nadchodzący czas

Kompleksowy plan działania rządu na nadchodzący czas

100 dni solidarności w walce z COVID-19 Rząd zdecydował się na otwarcie całego sektora handlowego – to odważny ruch. Plan działań na okres od 28 listopada do 18 stycznia jest trudny, ale bardzo dobrze przemyślany i realistyczny – mówił o planie dot. odmrażania gospodarki i ograniczania epidemii wicepremier Jarosław Gowin. Szef MRPiT wziął udział we, wspólnej (...)

Prezydent RP wręczył nominacje profesorskie - z przesłaniem

Prezydent RP wręczył nominacje profesorskie - z przesłaniem

24 czerwca 2008 r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość wręczenia przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego nominacji profesorskich nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. Tytuł profesora otrzymali: nauki biologiczne: dr hab. Jerzy Andrzej Błoszyk - Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu dr hab. Marian Ciaciura - Uniwersytet Szczeciński (...)

Przegląd Sejmowy

Przegląd Sejmowy

Polecamy Państwa uwadze lekturę ostatniego numeru PRZEGLĄDU SEJMOWEGO (dwumiesięcznik rok XVI nr 4(87)/2008), a w nim:DZIAŁ I - STUDIA I MATERIAŁY Prof. dr hab. Zbigniew Witkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuProf. dr hab. Zbigniew Naworski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w ToruniuKompetencje głowy państwa w zakresie mianowania na stanowiska państwowe w II Rzeczypospolitej Polskiej (...)

Ranking najpopularniejszych kierunków studiów w roku akademickim 2018/2019!

Ranking najpopularniejszych kierunków studiów w roku akademickim 2018/2019!

Ponad 416 tys. studentów rozpoczęło w tym roku akademickim studia. Jakie kierunek najchętniej wybierali kandydaci? Tak samo jak w roku poprzednim, największą popularnością cieszyły się informatyka, zarządzanie i psychologia. Pierwszą piątkę szczególnie chętnie wybieranych kierunków zamykają ekonomia i prawo. Spośród 416 153 osób przyjętych (...)

Wydawnictwa naukowe – jak ubiegać się o włączenie do wykazu?

Wydawnictwa naukowe – jak ubiegać się o włączenie do wykazu?

Wydawnictwa naukowe, które nie znalazły się w wykazie wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, mogą do 15 września ubiegać się o umieszczenie na liście ministerialnej. Zgłoszenia w tej sprawie należy składać przez system teleinformatyczny Polskiej Bibliografii Naukowej (PBN). Rozpatrywać je będzie Komisja Ewaluacji Nauki (KEN). Opublikowany na początku (...)

Czy Polsce potrzebna jest ustawa antyterrorystyczna?

Czy Polsce potrzebna jest ustawa antyterrorystyczna?

W dniu 15 maja zakończyła się dwudniowa konferencja pod tytułem: „Czy Polsce potrzebna jest ustawa antyterrorystyczna?”, zorganizowana wspólnie przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego.W spotkaniu wzięło udział kilkadziesiąt osób - wybitnych przedstawicieli świata nauki, instytucji rządowych, a także służb (...)

Zmiana granic między niektórymi miejscowościami i miastami oraz nadanie statusu miasta kilku miejscowościom

Zmiana granic między niektórymi miejscowościami i miastami oraz nadanie statusu miasta kilku miejscowościom

Jak zmieniły się granice niektórych gmin i miast oraz którym miejscowościom nadano status miasta?Obowiązujące już rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 lipca 2008 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast oraz nadania miejscowościom statusu miasta z dniem 1 stycznia 2009 r.: ustalilo granice następujących gmin: w województwie kujawsko-pomorskim, miasta na prawach powiatu (...)

Eksperci: Potrzebne zmiany w zamówieniach publicznych

Eksperci: Potrzebne zmiany w zamówieniach publicznych

Bez zmiany Prawa zamówień publicznych nie da się zrealizować programu budowy dróg - podkreślają eksperci, odnosząc się do zapowiedzi premiera Donalda Tuska dotyczącej kontynuowania programu budowy dróg i przekazania na ten cel w latach 2012-15 43 mld zł. - W wystąpieniu premiera nie padło właściwie nic, czego byśmy jeszcze nie wiedzieli. Liczby, które przedstawił premier są zapisane (...)

Urzędnicy trafili do aresztu na 3 miesiące

Urzędnicy trafili do aresztu na 3 miesiące

Trzy najbliższe miesiące spędzą w areszcie pracownicy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego zatrzymani przez Policję pod podejrzeniem korupcji. Taką decyzję podjął wczoraj sąd na wniosek prokuratury okręgowej, na podstawie dowodów zdobytych przez policjantów z Rzeszowa. Podejrzanymi są: zastępca gabinetu marszałka i jedna z sekretarek.Wcześniej, w prokuraturze podejrzanym (...)

Rozesłał pornografię zamiast muzyki

Rozesłał pornografię zamiast muzyki

Zamiast pliku muzycznego, nastolatek ściągnął z sieci film o charakterze pornograficznym. Nie skasował go, lecz przekazał dalej. W efekcie plik trafił do dwóch dziewczynek w wieku 10 i 12 lat.W ubiegłym tygodniu policjanci sprawdzali wiarygodność informacji o rozpowszechnianiu pornografii wśród nieletnich mieszkańców powiatu krośnieńskiego. Rezultatem ich pracy było ustalenie, że (...)

Komisja Europejska zatwierdziła program pomocowy dla głównych lotnisk w Polsce

Komisja Europejska zatwierdziła program pomocowy dla głównych lotnisk w Polsce

11 lutego 2009 r. Komisja Europejska zatwierdziła program pomocy dla projektów infrastrukturalnych w zakresie portów lotniczych. Zatwierdzenie przez Komisję Europejską zasad udzielania pomocy publicznej dla lotnisk stanowi ważny moment dla rozwoju sektora lotnictwa cywilnego w Polsce. Usunięta została ostatnia formalna przeszkoda udzielania ośmiu portom lotniczym położonym w sieci TEN-T (...)

Koordynacja świadczeń z tytułu bezrobocia w ramach UE

Koordynacja świadczeń z tytułu bezrobocia w ramach UE

  Przepisy wspólnotowe dotyczące koordynacji związanej z poszukiwaniem pracy i możliwością otrzymywania zasiłku dla bezrobotnych, koncentrują się na trzech zagadnieniach:  zasadzie sumowania okresów zatrudnienia i ubezpieczenia przebytych na terytorium różnych państw członkowskich w sytuacji, gdy ktoś ubiega się o prawo do zasiłku dla bezrobotnych, zasadzie (...)

Przewodnik po rozwiązaniach dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Przewodnik po rozwiązaniach dla bezrobotnych i poszukujących pracy

Co, jeśli straciłem pracę?  Pierwszym krokiem będzie rejestracja w urzędzie pracy – dzisiaj łatwo i szybko zrobisz to online. Jakie są dostępne formy aktywizacji bezrobotnych? Jak wygląda przykładowy proces rejestracji? Czym jest „prerejestracja” jako bezrobotny w czasie epidemii koronawirusa? Odpowiadamy. Jeżeli stracisz pracę, pierwszym miejscem, w jakie powinieneś (...)

Prawa i obowiązki bezrobotnego

Prawa i obowiązki bezrobotnego

Prawa i obowiązki bezrobotnego oraz jego status określa ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Kto jest uznawany za osobę bezrobotną? Bezrobotny to osoba będąca: obywatelem polskim poszukująca i podejmująca zatrudnienie lub inną pracę zarobkową na terytorium RP oraz zatrudnienie lub inną pracę zarobkową za granicą u pracodawców zagranicznych, cudzoziemcem poszukującym (...)

Instrumenty rynku pracy, czyli jak państwo wspiera finansowo bezrobotnych

Instrumenty rynku pracy, czyli jak państwo wspiera finansowo bezrobotnych

  Ustawa o promocji zatrudnienia stworzyła szereg potencjalnych możliwości rzeczywistej pomocy bezrobotnym. Teraz nie jest to tylko pomoc bierna, polegająca jedynie na rejestracji w urzędzie pracy i wypłacie świadczenia. Oprócz wielu działań jakie przewidział ustawodawca, państwo będzie wspierać bezrobotnych i poszukujących pracy także finansowo. Jakiej finansowej pomocy (...)

Organizacja kształcenia w nowym roku akademickim

Organizacja kształcenia w nowym roku akademickim

Rekomendacje dla władz uczelni Obecna sytuacja epidemiologiczna w Polsce sprawia, że tak jak przez ostatnie pół roku, także w roku akademickim 2020/2021 działalność dydaktyczna w uczelniach powinna być realizowana z zachowaniem aktualnie obowiązujących wymogów bezpieczeństwa sanitarnego. Zgodnie z zasadą autonomii uczelni to władze szkół wyższych podejmują ostateczne (...)

Kredyt na studia medyczne

Kredyt na studia medyczne

Chcesz zostać lekarzem? Skorzystaj z kredytu na studia medyczne Już w lipcu studenci będą mogli złożyć wniosek o kredyt na studia medyczne. Ministerstwo Zdrowia we współpracy z Bankiem Gospodarstwa Krajowego uruchomiło Fundusz Kredytowania Studiów Medycznych. Preferencyjnych kredytów od 18 lipca 2022 r. udzielać będzie Bank Pekao S.A. Fundusz pomoże sfinansować odpłatne (...)

Służba wojskowa studentów

Służba wojskowa studentów

  Obowiązek obrony Rzeczypospolitej Polskiej Obowiązek obrony kraju wynika z ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP. Powszechnemu obowiązkowi obrony podlegają wszyscy obywatele polscy zdolni ze względu na wiek i stan zdrowia do wykonywania tego obowiązku. Obywatel polski będący równocześnie obywatelem innego państwa nie podlega powszechnemu obowiązkowi obrony, jeżeli stale (...)

Konstytucja dla Nauki przyjęta przez Sejm!

Konstytucja dla Nauki przyjęta przez Sejm!

Sejm uchwalił nowe Prawo o szkolnictwie wyższym wraz z przepisami wprowadzającymi tę reformę Tzw. ustawa 2.0 wprowadza zmiany w przepisach dotyczących ustroju i organizacji uczelni oraz zasad finansowania systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Wejście w życie ustawy ma podnieść jakość i przydatność kształcenia na studiach wyższych. Wprowadzony ma być ponadto nowy model kształcenia (...)

Bezpłatne studiowanie na kilku kierunkach. Zmiany od dzisiaj

Bezpłatne studiowanie na kilku kierunkach. Zmiany od dzisiaj

Od nowego roku akademickiego studenci będą mogli studiować bezpłatnie na wielu kierunkach. Od października wchodzą z wżycie najważniejsze przepisy noweli ustawy i uczelniach. Nowe przepisy ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym mają m.in. ułatwić dostęp do studiów osobom dojrzałym, zmobilizować uczelnie do prowadzenia studiów o coraz lepszej jakości, a także pomóc uczelniom w radzeniu (...)

Jak ustalić pracownikom czas pracy?

Jak ustalić pracownikom czas pracy?

Obowiązek pracodawcy Ustalanie i rozliczanie pracownikom czasu pracy należy do kompetencji pracodawcy, który jednak musi w tym zakresie stosować przepisy ochronne, zawarte w dziale szóstym Kodeksu pracy zatytułowanym „Czas pracy”. Przepisy tego działu określają przede wszystkim: normy czasu pracy, sposób obliczania wymiaru czasu pracy (liczby godzin pracy) (...)

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Zatrudnianie cudzoziemców w 2018 r.

Podstawowe zasady zatrudniania cudzoziemców (oprócz obywateli państw UE, EOG i Szwajcarii) od 1 stycznia 2018 r. dla pracodawców Co się zmieniło? Oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy cudzoziemcowi: zawężenie do prac, które nie będą objęte zezwoleniem na pracę sezonową;  wprowadzenie przesłanek odmowy rejestracji oświadczenia;   odmowa (...)

Systemy czasu pracy

Systemy czasu pracy

W prawie pracy wymiar czasu pracy i jego rozkład nie są uregulowane w sposób jednolity. Podstawową normą czasu pracy, którą przewiduje Kodeks pracy, jest czas nie przekraczający 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym nie przekraczającym 4 miesięcy. Ustawodawca przewidział jednak możliwość wprowadzenia (...)

Zasady świadczenia pracy w porze nocnej, niedziele i święta

Zasady świadczenia pracy w porze nocnej, niedziele i święta

  Niektóre zakłady pracy, przedsiębiorstwa, urzędy, muszą być czynne nieraz i całą dobę, przez siedem dni w tygodniu. Chodzi tu o służbę zdrowia, Policję, zakłady energetyczne, ale też i wiele firm prywatnych. Zwłaszcza, gdy przedsiębiorstwo wykonuje usługi dla podmiotów znajdujących się po drugiej stronie globu – by niejako przeskoczyć różnicę (...)

Projekt dot. pracy zdalnej

Projekt dot. pracy zdalnej

Projekt skierowany do konsultacji międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych Całkowite lub hybrydowe wykonywanie pracy zdalnej, zasady jej wykonywania oraz nowość jaką jest okazjonalna praca zdalna - to jedne z głównych założeń projektu dotyczącego pracy zdalnej, przygotowanego przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, który został dzisiaj skierowany do (...)

Reforma edukacji

Reforma edukacji

Czego dotyczą zmiany? Wprowadzane zmiany dotyczą wielu kwestii w oświacie, m.in.: ustroju szkolnego oraz związanych z tym modyfikacji w organizacji i funkcjonowaniu szkół, a także placówek oświatowych. Reforma edukacji zakłada m.in. powrót do 8-letniej szkoły podstawowej i 4-letniego liceum ogólnokształcącego. Do 31 marca 2017 r. (...)

ELA mówi, ile zarabiają absolwenci

ELA mówi, ile zarabiają absolwenci

Do tej pory ELA przeanalizowała sytuacje aż 1 ,5 mln absolwentów szkół wyższych na rynku pracy. System jest skarbnicą rzetelnych danych na temat wysokości pensji absolwentów polskich uczelni. Pokazuje nie tylko, ile zarabia się po studiach, ale również jak długo młodzi ludzie szukają pracy, czy w jakiej formie są zatrudniani. ELA (Ekonomiczne (...)

Egzaminy szkolne w latach 2021-2023

Egzaminy szkolne w latach 2021-2023

Informacja CKE o egzaminie ósmoklasisty przeprowadzanym od 25 do 27 maja 2021 r. W 2021 r. egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzany od 25 do 27 maja (wtorek – czwartek).  Poniżej przedstawiamy informację CKE na temat tegorocznego egzaminu ósmoklasisty. Harmonogram egzaminu ósmoklasisty Dzień Przedmiot Godzina rozpoczęcia Czas trwania 25 (...)

Nadchodzą europejskie standardy dojścia do urzędu sędziego

Nadchodzą europejskie standardy dojścia do urzędu sędziego

Czego dotyczy nowelizacja? Nowelizacja ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury, ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych oraz niektórych innych ustaw przewiduje nabór do służby publicznej w sądownictwie na podstawie zobiektywizowanego kryterium, jakim jest egzamin. Przywracają Krajowej Szkole pełnię kompetencji do organizowania przebiegu aplikacji, (...)

Co ze szkołami i przyjęciami do szkół?

Co ze szkołami i przyjęciami do szkół?

Co ze szkołami do wakacji? Od poniedziałku, 18 maja br. uruchomiono kolejne etapy stopniowego powrotu do stacjonarnego funkcjonowania szkół, wybranych placówek oświatowych, bezpośredniego prowadzenia zajęć specjalistycznych z dziećmi posiadającymi opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju i uczniami posiadającymi orzeczenie. Przywrócono również możliwość (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Wyjazd na targi

Wyjazd na targi

Wspówłaściciele wyjeżdzają na targi do Włoch na 4 dni, związane z prowadzoną przez nich działalnością. Jakie można ponieść koszty, jakimi dokumentami potwierdzone i jak wprowadzić je w rozliczenie (...)

Zwrot za przejazdy taxi pracownika a przychód

Zwrot za przejazdy taxi pracownika a przychód

Pracownik pojechał na targi w podróż służbową za granicę. Po mieście, w którym odbywały się targi, jeździł taksówką, na co okazał spółce rachunki. Spółka zwróci pracownikowi te wydatki. (...)

Urlop dla poratowanie zdrowia a własna firma

Urlop dla poratowanie zdrowia a własna firma

Jestem od kilku lat adiunktem na wyższej uczelni. Lekarz zalecił mi wzięcie tzw. urlopu zdrowotnego. Jestem jednak członkiem spółki cywilnej (wraz z mężem). Czy w tej sytuacji mogę skorzystać (...)

Bezrobocie a umowa o dzieło

Bezrobocie a umowa o dzieło

Chcę się zarejestrować jako bezrobotny w celu otrzymania ubezpieczenia, bo nie stać mnie na opłaty ZUS z działalności gospodarczej. Czy istnieje możliwość abym jako bezrobotny mógł wykonywać (...)

Składki ZUS dla bezrobotnego a umowa o dzieło

Składki ZUS dla bezrobotnego a umowa o dzieło

Czy będąc osobą bezrobotną bez prawa do zasiłku, urząd pracy płaci za mnie zus? Jeżeli tak, to w jakiej wysokości powinien płacić? Czy będąc w w/w sytuacji na umowie o dzieło lub zlecenie (...)

Potwierdzenie gotowości podjęcia pracy

Potwierdzenie gotowości podjęcia pracy

Czy należy się w urzędzie pracy odmeldować, jeżeli chce się na parę dni wyjechać? Czy bezrobotnemu, który pobiera zasiłek bezrobotny, przysługuje urlop? Jak to wygląda w naszym prawie? Zgodnie (...)

Czy należy mi się odprawa z tytułu likwidacji mojego stanowiska?

Czy należy mi się odprawa z tytułu likwidacji mojego stanowiska?

Obecnie mija już 10 lat odkąd pracuję w zakładzie pracy. Z powodu cięcia wydatków, pracodawca zaproponował mi dwie opcje wypowiedzenie umowy za porozumienia stron (likwidowane jest moje stanowisko), (...)

Odprawa pieniężna przy porozumienie stron czy rozwiązaniu umowy z uwagi na likwidacje stanowiska?

Odprawa pieniężna przy porozumienie stron czy rozwiązaniu umowy z uwagi na likwidacje stanowiska?

Pracuję u jednego pracodawcy od 10 lat. Przez toczące się w firmie zmiany, podjęto decyzję o zlikwidowaniu mojego stanowiska. Pracodawca chce rozwiązać umowę na podstawie porozumienia stron zwalniając (...)

Wywieszanie ocen

Wywieszanie ocen

Czy wyniki egzaminów sesyjnych mogą być wywieszane w postaci imiennych list z ocenami obok? Poruszony problem jest powodem dużej rozbieżności w doktrynie. Ocena, jaką uzyskują studenci stanowią (...)

Umowa zlecenie ze studentem studiów zaocznych

Umowa zlecenie ze studentem studiów zaocznych

Czy umowa zlecenia studenta studiów zaocznych, który nie ukończył 26 roku życia podlega obowiązkowi zapłaty składek do ZUS-u po uprzednim naliczeniu składki emerytalnej i rentowej?   Ubezpieczeniom (...)

Składki ZUS a student-przedsiębiorca

Składki ZUS a student-przedsiębiorca

Czy studenci prowadzący działalność gospodarczą (np. w postaci sp. jawnej) również muszą płacić składki ZUS na ubezpieczenie emerytalne i rentowe? Zgodnie z przepisami ustawy o ubezpieczeniu (...)

Udostępnianie prac dyplomowych

Udostępnianie prac dyplomowych

Na jakiej podstawie prawnej studenci i nauczyciele akademiccy mogą przeglądać w czytelni prace dyplomowe innych osób? Na jakiej podstawie prawnej studenci i nauczyciele akademiccy mogą przeglądać (...)

Delegacja zagraniczna zleceniobiorców

Delegacja zagraniczna zleceniobiorców

Firma informatyczna X chce przyjąć na praktyki studenckie 2 studentów studiów dziennych na okres 1 - 2 miesięcy. Zatrudnienie będzie odbywać się na zasadzie umowy o dzieło lub umowy zlecenia. (...)

Nadgodziny i praca w systemie weekendowym

Nadgodziny i praca w systemie weekendowym

Na umowie o pracę powinna być zawarta klauzula informująca, od której godziny przepracowanej w ciągu tygodnia zaczynają być naliczane nadgodziny. Czy w wypadku umowy zawartej na 3/4 etatu, czyli (...)

Praca w godzinach nadliczbowych

Praca w godzinach nadliczbowych

Kiedy występują godziny nadliczbowe czy, gdy pracownik przekroczy normę czasu pracy czy też wymiar czasu pracy? Pracodawca twierdzi, że pracownik, który pracował ponad wymiar czasu pracy i nie przekroczył (...)

*Praca powyżej 12 godzin

*Praca powyżej 12 godzin

Pracownik, maszynista kolejowy, (praca w warunkach szczególnych i niebezpiecznych), pracujący w równoważnym systemie czasu pracy, zmiany harmonogramowe ma ułożone w czasie nie przekraczającym 12 (...)

Praca w święto 3 maja

Praca w święto 3 maja

Pracownik stale wykonuje pracę w soboty. W zamian ma udzielony wolny inny dzień w tygodniu. W tym roku sobota 3 maja jest dniem świątecznym ale pracownik będzie musiał przyjść do pracy. Jak rozliczać (...)

Praca przez cały tydzień

Praca przez cały tydzień

Prowadzę mały sklep spożywczy. Pracują w nim dwie panie na zmianę: jedna rano, druga po południu. Dzienny czas pracy wynosi ok. 6,5 godz., z tym że dodatkowo są pracujące soboty i niedziele (każda (...)

zawód fizjoterapeuty

zawód fizjoterapeuty

Jakie są regulacje prawne dotyczące wykonywania zawodu fizjoterapeuty? W aktualnym stanie prawnym kwestia prowadzenia rehabilitacji ruchowej oraz kwestia wykonywania zawodu fizjoterapeuty nie jest uregulowana (...)

Ważność dyplomu licencjackiego

Ważność dyplomu licencjackiego

W czerwcu 2009 roku uzyskałem tytuł licencjata filologii niemieckiej w specjalizacji nauczycielskiej. Obecnie nie pracuję w swoim wyuczonym zawodzie, tj. nauczyciela języka niemieckiego i nie kontynuuję (...)

Uprawnienia techników budowlanych do samodzielnych funkcji technicznych

Uprawnienia techników budowlanych do samodzielnych funkcji technicznych

Czy technicy budowlani mają uprawnienia budowlane związane z samodzielnymi funkcjami technicznymi? Obecnie pozbawiono możliwości uzyskania uprawnień budowlanych związanych z samodzielnymi funkcjami (...)

Prawnicy, doradcy prawni, kancelarie prawne, prawa

Prawnicy, doradcy prawni, kancelarie prawne, prawa

Co jakiś czas słyszę i widzę reklamy różnego rodzaju doradztw, w tym właśnie prawnych. Albo kancelarii prawa. Np. gospodarczego. "Kancelaria prawa gospodarczego", "Doradztwo prawne". A nie po prostu (...)

Zwolnienie od powołanie do wojska

Zwolnienie od powołanie do wojska

Czy to prawda, że tegoroczni absolwenci szkół wyższych są automatycznie przenoszeni do rezerwy jeżeli w terminie ukończą studia? Jak to wygląda dla rocznika 1978? Zgodnie z § 2 Rozporządzeniem (...)

FORUM PRAWNE

delegacja na targi pracy

delegacja na targi pracy Witam,mam pytanie odnośnie wysyłania pracownika na targi pracy, wiem że jeżeli mam małe dziecko to nie mogę być zmuszona do wyjazdu poza miejsce pracy. Ale jeśli targi (...)

delegacja na targi pracy

delegacja na targi pracy witam, czy pracodawca może wysłać mnie na targi w formie delegacji w sobotę i niedziele ok 150 km od miejsca pracy??

UP

UP Witam... W lutym br. podjąłem zatrudnienie. Po miesiącu dostałem umowę na okres próbny, następnie (w czerwcu) 3 miesięczną umowę na zlecenie, wkońcu we wrześniu już normalną umowę na (...)

Umowa lojalnościowa -" lojalka"

Umowa lojalnościowa -" lojalka" Czy pracodawca moze zarządać od pracownika podpisania umowy lojalnościowej za wyjazd na targi? Na sumę obejmujacą wszystkie koszty wyjazdu tzn. koszt hotelu, diety, (...)

Prawo na UJ czy UW

Prawo na UJ czy UW Hej Przyszli Studenci! Znalazłam na necie ranking uczelni wyższych. Ja mieszkam nad morzem i marzy mi się studiowanie prawa. Z tego rankingu wynika, że najlepsze uczelnie na których (...)

Ranking najlepszych uczelni w Polsce

Ranking najlepszych uczelni w Polsce Tegoroczny ranking przedstawia się następująco: 1. Uniwersytet Warszawski 2. Uniwersytet Jagielloński 3. Politechnika Warszawska 4. Uniwersytet im. A. Mickiewicza (...)

Maturzysto, po tych kierunkach będzie PRACA!

Maturzysto, po tych kierunkach będzie PRACA! Witam! Przesyłam wykaz kierunków studiów, na które to pojawiło się zapotrzebowanie na rynku pracy! Specjalizacje z przyszłością ? opublikowane przez (...)

Łamanie Praw Rekrutacji na Uniwersytet przez Komisje Rekrutacyjną

Łamanie Praw Rekrutacji na Uniwersytet przez Komisje Rekrutacyjną Dzien dobry, nie wiem czy dobry dział. Rekrutuje się na Zielonogórski Uniwersytet. Zauważyłam wiele nieścisłości przy rekrutacji. (...)

Umowa o dzieło. Czy wysyłając CV mogę zgodzić się już na podpisanie umowy ?

Umowa o dzieło. Czy wysyłając CV mogę zgodzić się już na podpisanie umowy ? Rozsyłałem CV by znaleźć jakąś prace na wakacje. No i łapałem się każdej oferty w mojej okolicy. Wysłąłem (...)

Adwokat-Rzeszów

Adwokat-Rzeszów Witam! Poszukuję adwokata, najlepiej Rzeszów bądź okolice, który ma doświadczenie w sprawach związanych z zasiedzeniem nieruchomości. polecam Panią mecenas Paulinę Stefańską (...)

Adwokat Rzeszów

Adwokat Rzeszów Szukam dobrego adwokata z Rzeszowa, Sprawy majątkowe, podział majątku, spadek, przepisanie nieruchomości, darowizna

Kancelaria Rzeszów

Kancelaria Rzeszów Potrzebuję informacji o Kancelariach w Rzeszowie, które zajmują się prawem sportowym i odszkodowaniami.

Warunkowe przedterminowe zwolnienie RZESZÓW

Warunkowe przedterminowe zwolnienie RZESZÓW Szukam najlepszego adwokata w Rzeszowie do warunkowego zwolnienia. Proszę o opinie osób, które wyszły z ZK jak i ich bliskich. Adwokat musi być NAJLEPSZY! (...)

Biuro rachunkowe Rzeszów

Biuro rachunkowe Rzeszów Podoba mi się, że biuro rachunkowe Podkarpacka Kancelaria Rachunkowa www.pkr.rzeszow.pl, prowadzi darmowe doradztwo na start. Otworzyłem nową działalność gospodarczą i (...)

Jakie alimenty od bezrobotnego?

Jakie alimenty od bezrobotnego? Jaką wysokość alimentów zasądzi sąd od bezrobotnego młodego faceta, który uchyla się od legalnej pracy? ja w pozwie wpisałam 400zł,bo sama zarabiam 700, ale jak (...)

Czy dostanę zasiłek dla bezrobotnych ?

Czy dostanę zasiłek dla bezrobotnych ? Witam, mam pewien problem otóż nie wiem czy po pracy na obecnej umowie będzie mi się należał zasiłek dla bezrobotnych. Do tej pory byłem zarejestrowany (...)

CZY OSOBA BEZROBOTNA MA OBOWIĄZEK PŁACIĆ ALIMENTY?

CZY OSOBA BEZROBOTNA MA OBOWIĄZEK PŁACIĆ ALIMENTY? Mój mąż ma 18-letnie dziecko sprzed naszego małużeństwa (małużeństwo zawarliśmy 10 lat temu). Dotąd płaci regularnie alimenty. Jednak od (...)

Bezrobotny

Bezrobotny Bezrobotny sprawca zakupił na "rynku" blankiet dyplomu ukończenia studiów inżynierskich i umieścił go, po wpisaniu swojego nazwiska na wyeksponowanym miejscu w mieszkaniu, krótko przed (...)

Odmowa wcześniejszej emerytury

Odmowa wcześniejszej emerytury Witam. Mam nastepujący problem. Własnie nadszedł czas, że naleąy mi się wcześniejsza emerytura (jestem z rocznika 1953). Po złożeniu papierów otrzymałem decyzję (...)

Warszawa - Juwenalia - URSYNALIA 2011 ? Warsaw Student Festival - PROGRAM i BILETY !!!

Warszawa - Juwenalia - URSYNALIA 2011 ? Warsaw Student Festival - PROGRAM i BILETY !!! Środa 1 czerwca 2011: Scena Główna (godz. 16.00 do 23.00): * Carrion * Jelonek * Proletaryat * Sickroom * StillWell (...)

Porady prawne