Staże a ZUS

Uczniowie lub studenci kierowani na staże w ramach projektów finansowanych ze środków europejskich i krajowych

Uczniowie szkół ponadpodstawowych lub studenci do ukończenia 26 lat, którzy pobierają stypendium w okresie odbywania szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego dorosłych, na które zostali skierowani przez podmioty inne niż powiatowe urzędy pracy, nie podlegają ubezpieczeniom społecznym.

Warunkiem zwolnienia z obowiązku ubezpieczeń społecznych jest aby obowiązek odbycia szkolenia, stażu lub przygotowania zawodowego wynikał z programu nauczania ucznia albo studenta - wyjaśnił ZUS.

Od kiedy obowiązuje zwolnienie?

Powyższa zmiana przepisów obowiązuje od 31 sierpnia 2018 r. 

Podstawa prawna:

  • ustawa z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1778, z późn. zm.) - art. 6 ust. 4b.
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne