Świadczenia dla działaczy opozycji antykomunistycznej

Ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw.

Nowelizacja zmienia definicję osoby represjonowanej, zasady przyznawania świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej oraz wydawania legitymacji i nadawania odznaki działacza opozycji lub osoby represjonowanej.

Osoba represjonowana - czyli kto?

Nowa definicja obejmuje osoby represjonowane w okresie od 1 stycznia 1956 r. do 31 lipca 1990 r., a nie – jak obecnie – do 4 czerwca 1989 r.

Zmiana zasad przyznawania świadczenia osobom uprawnionym

Celem ustawy jest m.in. zmiana zasad przyznawania świadczenia osobom uprawnionym. Będzie ono przyznawane bezterminowo i bez względu na dochód osoby uprawnionej. 
Świadczenie pieniężne ma więc być przyznawane w dotychczasowej wysokości, ale nie raz na 12 miesięcy, lecz bezterminowo i niezależnie od wysokości dochodu osoby uprawnionej.

Zmienią się także zasady przyznawania określonej w ustawie pomocy pieniężnej, co oznacza, że oprócz pomocy jednorazowej możliwe będzie przyznanie także pomocy okresowej na czas do 6 miesięcy - w wysokości najniższej emerytury miesięcznie.

Porady prawne

Rada do Spraw Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych

Nowe przepisy przewidują utworzenie Rady ds. Działaczy Opozycji Antykomunistycznej oraz Osób Represjonowanych z Powodów Politycznych przy szefie Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych jako organu opiniodawczo-doradczego, a także powołanie wojewódzkich rad kombatanckich.

Inne zmiany

Zmienione zostaną też zasady powoływania szefa Urzędu ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych - zrezygnowano z trybu konkursowego. Szef będzie powoływany i odwoływany przez prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego ds. zabezpieczenia społecznego.

Zgodnie z ustawą działacze opozycji i osoby represjonowane będą mogli korzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej i usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach, a także z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza.

Ustawa poszerza ponadto zakres podmiotowy ustawy o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego o żołnierzy pełniących służbę w polskich organizacjach podziemnych do października 1963 r. (dotychczas – do końca 1956 r.).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Dodatkowe świadczenie dla działaczy opozycji antykomunistycznej

Dodatkowe świadczenie dla działaczy opozycji antykomunistycznej

Prezydent podpisał ustawę Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o jednorazowym świadczeniu pieniężnym dla działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów politycznych. – "To dodatkowe 3 tys. zł dla osób szczególnie zasłużonych dla Polski" – mówiła minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg. Ustawa z (...)

Wyższe świadczenia dla działaczy opozycji antykomunistycznej

Wyższe świadczenia dla działaczy opozycji antykomunistycznej

Nowa ustawa przewiduje świadczenie wyrównawcze dla działaczy opozycji antykomunistycznej i osób represjonowanych z powodów politycznych, których emerytura lub renta inwalidzka, renta z tytułu niezdolności do pracy jest niższa niż 2400 zł, a także ulgi przy przejazdach środkami komunikacji miejskiej w wysokości 50% oraz na przejazdy w komunikacji krajowej (...)

Wyższe świadczenia dla bohaterów opozycji antykomunistycznej

Wyższe świadczenia dla bohaterów opozycji antykomunistycznej

Wyższe emerytury i renty dla opozycjonistów z czasów PRL. Sejm RP uchwalił ustawę Do 2400 zł podniesione zostaną emerytury działaczy opozycji antykomunistycznej i represjonowanych z powodów politycznych w okresie PRL-u dzięki świadczeniu wyrównawczemu. Sejm w piątek przyjął projekt ustawy w tej sprawie. ##baner## Specjalne świadczenie wyrównawcze (...)

Większe wsparcie dla szczególnie zasłużonych dla wolnej Polski

Większe wsparcie dla szczególnie zasłużonych dla wolnej Polski

Ustawa o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych wychodzi naprzeciw oczekiwaniom tej grupy, której należy się szczególne uhonorowanie za działalność na rzecz wolnej Polski. Podstawowym celem ustawy jest poprawa sytuacji materialnej działaczy opozycji antykomunistycznej oraz osób represjonowanych z powodów (...)

Nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistyczne wchodzi w życie

Nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistyczne wchodzi w życie

Większa pomoc dla zasłużonych Większa pomoc dla szczególnie zasłużonych dla Polski – to główne założenie nowelizacji ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych, która właśnie weszła w życie. – "To m.in. dodatkowy urlop wypoczynkowy, większa pomoc finansowa, a w niektórych przypadkach (...)

Świadczenia wyrównawcze dla osób represjonowanych

Świadczenia wyrównawcze dla osób represjonowanych

Dzięki nowym przepisom każda osoba mająca status działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych, której świadczenie emerytalne lub rentowe jest niższe niż 2400 zł, będzie miała prawo do świadczenia wyrównawczego. – "To przejaw elementarnej solidarności społecznej i docenienie poświęcenia tych osób w walce (...)

SN o współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa PRL

SN o współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa PRL

SN uwzględnił skargę nadzwyczajną od wyroku, który nakazał przeprosiny za przypisanie powodowi płatnej współpracy ze Służbą Bezpieczeństwa PRL 21 kwietnia 2021 r. Sąd Najwyższy, orzekając w Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych, uwzględnił skargę nadzwyczajną od wyroku Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z 24 marca 2011 r., który nakazał przeprosić powoda (...)

Immunitet sędziego uchylony za zbrodnie komunistyczne

Immunitet sędziego uchylony za zbrodnie komunistyczne

Immunitet sędziego, który w okresie stanu wojennego orzekał w SN, został prawomocnie uchylony w Izbie Dyscyplinarnej SN. Uchwała Sądu Najwyższego w Izbie Dyscyplinarnej  Uchwałą z dnia 8 lipca 2021 r. (sygn. akt II DIZ 2/21) Sąd Najwyższy w Izbie Dyscyplinarnej utrzymał w mocy uchwałę Sądu Najwyższego z dnia 29 sierpnia 2019 r. (sygn. akt I DO 29/19) zezwalającą na pociągniecie (...)

Esbeckie emerytury poczekają na wyrok

Esbeckie emerytury poczekają na wyrok

Trybunał Konstytucyjny odroczył wydanie wyroku w sprawie konstytucyjności ustawy, zmniejszającej świadczenia emerytalne funkcjonariuszom służb specjalnych PRL. Trybunał Konstytucyjny rozpoczynał sprawę dwukrotnie. Za pierwszym razem wydanie wyroku przesunięto na dzień 14 stycznia 2010 roku. Wczoraj Trybunał otworzył zamkniętą rozprawę i bezterminowo odroczył ze względów (...)

Emerytury

Emerytury "esbeków" w Trybunale Konstytucyjnym

Ustawa obniżająca emerytury 41 tysiącom funkcjonariuszy służb specjalnych PRL jest niezgodna z konstytucją - tak twierdzą posłowie Lewicy, którzy złożyli w tej sprawie wniosek do Trybunału Konstytucyjnego. Sędziowie Trybunału w pełnym składzie rozpoznają dzisiaj wniosek grupy posłów na Sejm, dotyczący zasad naliczania wysokości emerytur dla funkcjonariuszy służb (...)

Ulice zdekomunizowane

Ulice zdekomunizowane

Dzięki decyzjom wojewodów patronami polskich ulic nie będą już m.in. Armia Ludowa, gen. Zygmunt Berling czy Obrońcy Stalingradu. Zamiast nich będą to osoby takie jak gen. Stefan Grot-Rowecki, Irena Sendlerowa, a także byli prezydenci: Lech Kaczyński i Ryszard Kaczorowski. Niezwykle wymowną jest zmiana nazwy ulicy II Armii w Zielonej Górze, która otrzymała nazwę Ofiar (...)

Zakaz propagowania komunizmu

Zakaz propagowania komunizmu

Nowelizacja ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej wprowadzi instrumenty prawne, które umożliwią usunięcie z przestrzeni publicznej pomników i nazw promujących komunizm lub inny system totalitarny. Przewidują także wprowadzenie zakazu wznoszenia takich obiektów i (...)

Podważanie statusu sędziów z racji procedury ich powołania jest niedozwolone

Podważanie statusu sędziów z racji procedury ich powołania jest niedozwolone

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej 29 marca 2022 r. wydał wyrok w sprawie C-132/20 - Getin Noble Bank. Wskazał w nim, że sam fakt, że sędzia został powołany w czasie, gdy jego państwo członkowskie nie było jeszcze demokratyczne, nie podważa niezawisłości i bezstronności tego sędziego. Fakt, że sędzia został powołany w czasie, gdy jego państwo nie było (...)

Oświadczenie PKPP Lewiatan w 20. rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 r.

Oświadczenie PKPP Lewiatan w 20. rocznicę wyborów 4 czerwca 1989 r.

Polskie społeczeństwo ma dziś prawo do satysfakcji. Nigdy wcześniej w naszej historii nie udało się w ciągu 20 lat tak radykalnie zmienić naszego miejsca w świecie, wzmocnić bezpieczeństwa, poziomu zamożności obywateli i jakości życia. Naszej dumy nie powinien przesłaniać ani kryzys, ani fakt, że nie wszystkim się w naszej transformacji jednakowo powiodło.  4 czerwca 1989 r. (...)

Danina solidarnościowa i wsparcie dla niepełnosprawnych

Danina solidarnościowa i wsparcie dla niepełnosprawnych

Premier Mateusz Morawiecki proponuje zmiany w konstytucji wprowadzające zasady sprawiedliwego i solidarnego państwa - Dzisiaj chcemy zaproponować, by ci ludzie, którzy są najbardziej poszkodowani przez los, zostali dodatkowo wsparci. Solidarne i sprawiedliwe państwo, które jest wspólnotą, musi też polegać na tym, że ci najsilniejsi wspierają najbardziej potrzebujących, (...)

Podwyżki dla budżetówki

Podwyżki dla budżetówki

Będą podwyżki dla budżetówki. A to za sprawą porozumienia rządu z "Solidarnością". Opozycja grzmi, że to kiełbasa wyborcza. "Wiem, że w obliczu zbliżającej się kampanii takich zarzutów będzie coraz więcej. Ale nie zmienia to tego, że porozumienie z <Solidarnością> niezmiernie mnie cieszy" - mówi w rozmowie z DZIENNIKIEM Joanna Kluzik-Rostkowska, minister pracy i polityki (...)

Większe wsparcie dla działaczy opozycji z okresu PRL

Większe wsparcie dla działaczy opozycji z okresu PRL

Sejm przyjął w czwartek nowelizację ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw. Chodzi m.in. o podwyższenie progów dochodowych przy udzielaniu im pomocy pieniężnej czy przyznanie prawa do dodatkowego urlopu wypoczynkowego. Ustawa została przekazana do Senatu RP. Nowelizacja w (...)

Pomoc pieniężna dla działaczy opozycji antykomunistycznej

Pomoc pieniężna dla działaczy opozycji antykomunistycznej

Pomoc pieniężna dla działaczy opozycji antykomunistycznej 31 sierpnia 2017 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. Jednym z najważniejszych założeń nowelizacji jest przyznanie działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym w okresie PRL comiesięcznego świadczenia pieniężnego (...)

Działacze opozycji antykomunistycznej otrzymają wsparcie

Działacze opozycji antykomunistycznej otrzymają wsparcie

Od początku marca br. działacze opozycji antykomunistycznej i osoby represjonowane z powodów politycznych mogą liczyć na dofinansowanie zakupu aparatów słuchowych – poinformował Urząd ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych. – "Cieszę się, że państwo wspiera osoby szczególnie zasłużone dla Polski" – podkreśliła minister rodziny, pracy (...)

Okres represji a staż pracy

Okres represji a staż pracy

Zwolnieni z pracy przed laty działacze "Solidarności" mogą teraz wliczać okres przymusowego bezrobocia do stażu emerytalnego. Okres represji nie wlicza się jednak do emerytury górniczej, która przysługuje bez względu na wiek. Tak zadecydował Sąd Najwyższy, który rozpatrywał sprawę Leszka I. - górnika zwolnionego z pracy w kopalni 19 grudnia 1981 r., w niecały tydzień po wprowadzeniu (...)

Posłowie PiS ruszają w Polskę

Posłowie PiS ruszają w Polskę

Od soboty członkowie Prawa i Sprawiedliwości będą odwiedzać kolejne województwa.  - W akcji mają obowiązek wziąć udział wszyscy parlamentarzyści PiS. Zaczynamy od konferencji w piątek w Warszawie, później rozjeżdżamy się po Polsce - mówi Gazecie Wyborczej rzecznik partii Adam Hofman.  Dziennik zaznacza, że według Jarosława Kaczyńskiego posłowie, którzy (...)

System opieki zdrowotnej

System opieki zdrowotnej

Najważniejsze ogniwa systemu opieki zdrowotnej w Polsce to praktyki lekarskie, pielęgniarek i położnych, przychodnie i szpitale. Do niektórych z nich możemy wybrać się bez skierowania, do innych potrzebujemy takiego dokumentu. Dowiedz się, jak zorganizowana jest opieka zdrowotna w Polsce. ##baner## Pierwszy szczebel, czyli podstawowa opieka zdrowotna Podstawowa opieka (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Kara za brak dowodu osobistego

Kara za brak dowodu osobistego

W bieżącym 2007 r. upływa termin wymiany mojego dowodu osobistego wydanego w 1997 r. W USA i niektórych krajach UE (bodajże Wielka Brytania) miliony ludzi nie posiadają dowodu osobistego. Mogą przemieszczać (...)

Kumulacja zwolnień w podaku od darowizn

Kumulacja zwolnień w podaku od darowizn

Mój jedyny syn zamknął w 2005 r Kasę Mieszkaniową, także ja z żoną posiadaliśmy wspólną Kasę Mieszkaniową. Za pomocą mechanizmu Cesji przekazaliśmy swoją Kasę Mieszkaniową na rzecz syna (...)

Oświadczenie o pokryciu wkładów w całości

Oświadczenie o pokryciu wkładów w całości

Spółka ma dwuosobowy zarząd z jednoosobową reprezentacją. Czy przy wpisie do KRS o podniesieniu kapitału również potrzebne jest oświadczenie wszystkich członków zarządu, że wkłady na pokrycie (...)

Dzidziczenie gospodarstwa rolnego

Dzidziczenie gospodarstwa rolnego

W świetle aktualnie obowiązujących aktów prawnych na dzień 06-08-2003 r. chciałbym się dowiedzieć jaką możliwość mają moi rodzice posiadający gospodarstwo rolne (10 ha) przekazania go na (...)

Opozycja do interwencji ubocznej

Opozycja do interwencji ubocznej

Sprawa cywilna. W jaki formalny sposób składa się opozycję przeciwko wstąpieniu interwenienta ubocznego? Jaki sąd i w jakim trybie rozpatruje opozycję? Od jakiego momentu czynności procesowe interwenienta (...)

Powództwo przeciwegzekucyjne a tok egzekucji

Powództwo przeciwegzekucyjne a tok egzekucji

Czy po złożeniu skargi w sądzie odnośnie wysokości żądanej przez wierzyciela kwoty zostanie wstrzymana egzekucja komornicza na czas wyjaśnienia sprawy? Wyjaśnienie sprawy ma miejsce w (...)

Rodzina zastępcza jako strona w postępowaniu

Rodzina zastępcza jako strona w postępowaniu

Trwa postępowanie przed sądem rodzinnym w O... o przywrócenie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem matce i równocześnie o pozbawienie matki władzy rodzicielskiej na wniosek PCPR w O... W trakcie (...)

Okresy zatrudnienia a emerytura pomostowa

Okresy zatrudnienia a emerytura pomostowa

Czynny działacz związku urlopowany w części, w pełnym wymiarze czasu pracy lub tylko doraźnie, może skorzystać z uprawnień wynikających z emerytury pomostowej. Czy te okresy zatrudnienia pracowników (...)

Uprawnienia rady nadzorczej

Uprawnienia rady nadzorczej

Czy zarząd spółki z o.o. zobowiązany jest na wniosek Rady Nadzorczej (nie uzasadniony względami gospodarczymi czy prawnymi, spółka nie prowadzi w postępowaniu sądowym ani przedprocesowym żadnej (...)

FORUM PRAWNE

kto to osoba represjonowana?

kto to osoba represjonowana? kto to osoba represjonowana? Za darmo się nie dowiesz. Wacek

odpis skrócony aktu urodzenia

odpis skrócony aktu urodzenia Witam mam pytanie byłem ostatnio w urzędzie stanu cywilnego w sprawie ślubu i miałem wszystkie potrzebne mi dokumenty ale pani doczepiła się że mam nie ważny ODPIS (...)

KOMORNIK

KOMORNIK Witam.Zwracam się z prośbą o sposób postępowania w następującej sprawie;W 1996 roku przyszedł na świat mój syn,bardzo szybko rozwiązaliśmy związek z żoną.Pieniążki na alimenty (...)

Obywatelstwo niemieckie

Obywatelstwo niemieckie Czy jest jakaś szansa uzyskania obywatelstwa niemieckiego (lub podwójnego: pol. i niem.), jeśli moja babka była Niemką (córką Niemców), następnie wyszła za mąż za Polaka (...)

PRL - kiedy umowa sprzedaży to umowa wywłaszczenia? Czy spółdzielnia produkcyjna to gmina?

PRL - kiedy umowa sprzedaży to umowa wywłaszczenia? Czy spółdzielnia produkcyjna to gmina? Dzień dobry, W internecie znalazłem informację, że umowy sprzedaży Skarbowi Państwa lub gminie/powiatowi/województwu (...)

Kto ponosi odpowiedzialność za odebrane gospodarstwo za PRL-u

Kto ponosi odpowiedzialność za odebrane gospodarstwo za PRL-u Kto ponosi odpowiedzialność za odebrane gospodarstwo za PRL-u W roku 1978 zostało odebrane bezprawnie gospodarstwo moim rodzicom decyzją (...)

Wódka, renta, komunizm i eksmisja, w jednym czyli wielkie dziwy w kraju nad wisłą

Wódka, renta, komunizm i eksmisja, w jednym czyli wielkie dziwy w kraju nad wisłą Dzień dobry, Witam wszystkich na forum. Mam następujący problem. Rok temu kupiłem mieszkanie w centrum miasta. (...)

Wymiana zdjęć

Wymiana zdjęć Chciałem się zapytać jak to wygląda z prawnego puntu widzenia. Jeżeli napisałbym w necie na forum, że mam 16 lat i wymienię się z rówieśnikami zdjęciami siusiaków i pup, to (...)

czy gmina ma obowiązek wyremontować mieszkanie komunalne?

czy gmina ma obowiązek wyremontować mieszkanie komunalne? Niebawem zostanie przyznane mi mieszkanie komunalne ale nie wiem czy gmina ma obowiązek wyremontować to mieszkanie zanim zostanie mi ono przekazane? (...)

Darowizna a rozwód

Darowizna a rozwód W czasie trwania małżeństwa rodzice darowali mi swoje mieszkanie własnościowe,notarialnie przepisane jest tylko na mnie. Jaką mam szansę eksmitować z niego swojego męża który (...)

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek...

Nielegalny wynajem mieszkania, a meldunek... Witam! Poszukuję pilnie informacji na następujący temat. Wynajmowałem mieszkanie - jak się okazało właścicielka nie odprowadzała za nie podatku dochodowego (...)

Spóźniona nowelizacja o zgromadzeniach publicznych

Spóźniona nowelizacja o zgromadzeniach publicznych mam pytanie, czy teraz opozycja nie powinno odpowiedziec prawnie, za opóźnianie wejscia w zycie nowelizacji ustawy prezydenckiej? 2 tygosine po 11 (...)

zmiany w ulgach podatkowych

zmiany w ulgach podatkowych Ostatnio odbyło się drugie czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o PIT. Przeciwko zmianom znowu opowiedziała się opozycja. SLD zdecydowanie sprzeciwia się wszystkim (...)

Podwyżki dla policjantów

Podwyżki dla policjantów Policjanci pójdą masowo na zwolnienia? No proszę. A nie tak dawno zaklinali się że wcale nie nadużywają zwolnień lekarskich tylko częściej chorują bo mają taką (...)

Platforma Obywatelska - ostry spadek popracia !!!

Platforma Obywatelska - ostry spadek popracia !!! Gdyby wybory parlamentarne odbywały się na początku lutego, wygrałaby je PO, która cieszy się poparciem 35% wyborców. Z kolei na PiS swój głos (...)

Jak długo działacze związkowi są chronieni przed zwolnieniem?

Jak długo działacze związkowi są chronieni przed zwolnieniem? Pytanie mam następujące. Czy będąc członkiem związku zawodowego w swoim miejscu pracy rok temu a w obecnym już nie, jestem jakoś (...)

Porady prawne