Szef musi zapewnić napoje w gorące dni

12.7.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Darmowe napoje należą się nam wtedy, gdy temperatura w biurze przekroczy 28 °C.  W przypadku pracy na dworze mamy prawo do orzeźwienia po przekroczeniu 25 °C.

Kodeks pracy zobowiązuje pracodawcę do zapewnienia podwładnym bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Szef nie może w żaden sposób obciążyć pracowników kosztami, jakie przy tym ponosi.

Napoje na upalne dni

Chłodzące napoje należą się każdej osobie pracującej na stanowisku, na którym temperatura spowodowana warunkami atmosferycznymi przekracza 28 °C. Jeżeli pracujemy na otwartej przestrzeni, to napoje należą się wtedy, gdy słupek rtęci powędruje ponad 25 °C.

Porady prawne

Szef nie może ograniczyć się do przysłowiowej szklanki wody. – Napoje powinny być dostępne dla pracowników w ciągu całej zmiany roboczej i w ilości zaspokajającej ich potrzeby – tłumaczy dla e-prawnik.pl Danuta Rutkowska, rzecznik prasowy Głównego Inspektora Pracy.

Ponadto osoby pracujące np. na budowach lub wykonujące inne "brudne prace" na dworze - gdzie nie ma dostepu do wody bieżącej -  muszą mieć zapewnione 90 litrów wody dziennie do celów higienicznych.

Danuta Rutkowska wyjaśnia, że szef nie może zaproponować podwładnym ekwiwalentu pieniężnego w zamian za napoje. – Nie może zatem przekazać pieniędzy, by pracownik sam się w nie zaopatrzył  – mówi Rutkowska.

Przerwa w czasie pracy?

Rzecznik GIP tłumaczy, że przepisy nie nakładają na pracodawcę obowiązku zamontowania w każdym pomieszczeniu systemu klimatyzacji czy wentylacji.

- Jednak pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne warunki, chroniące także przed nadmiernym nasłonecznieniem. Pracodawca powinien zadbać m.in. o odpowiedni stan techniczny okien i świetlików i wyposażyć je np. w żaluzje i rolety – mówi Danuta Rutkowska.

Obowiązujące prawo nie określa niestety maksymalnych temperatur, w jakich pracownik może bezpiecznie pracować. Wyjątkiem jest praca pracowników młodocianych. Nie mogą oni pracować w pomieszczeniach, w którym temperatura przekracza 30°C, a wilgotność względna powietrza przekracza 65 proc.

Jeżeli uważamy, że zbyt wysoka temperatura w miejscu pracy stwarza bezpośrednie zagrożenie dla naszego zdrowia lub życia, to powinniśmy powiadomić o tym przełożonego.

Według kodeksu pracy możemy w takiej sytuacji powstrzymać się od wykonywania pracy. Przepisy dopuszczają nawet oddalenie się z miejsca zagrożenia – można to zrobić wtedy, gdy pracodawca, mimo skarg, nie załagodzi szkodliwych warunków.

Nie oznacza to jednak, że możemy opuścić zakład i pójść do domu. Za czas powstrzymania się od wykonywania pracy lub oddalenia się z miejsca zagrożenia pracownik zachowuje natomiast prawo do wynagrodzenia.

Danuta Rutkowska z GIP wyjaśnia, że każdy pracownik, który pracuje co najmniej 6 godzin, ma ponadto prawo do 15 min przerwy. Jest ona wliczana do czasu pracy. Pracodawca może wprowadzić również godzinną przerwę, np. na spożycie posiłku. Nie jest ona jednak wliczana do czasu pracy.

- Nie ma przeszkód prawnych, by pracodawcy skracali czas pracy podczas upałów. W takich sytuacjach pracownik zachowuje prawo do pełnego wynagrodzenia – mówi dla e-prawnik.pl Danuta Rutkowska.

Szef zapłaci za ignorowanie naszych praw

Jeżeli pracodawca nie reaguje na skargi pracowników o wysokiej temperaturze czy braku orzeźwiających napojów, to powinniśmy zgłosić problem do Państwowej Inspekcji Pracy.

Szef musi pamiętać, że niezachowanie powyższych zasad wiąże się z karą grzywny. Według kodeksu pracy kto, będąc odpowiedzialnym za stan bezpieczeństwa i higieny pracy albo kierując pracownikami lub innymi osobami fizycznymi, nie przestrzega przepisów lub zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, podlega karze grzywny od 1 000 zł do 30 000 zł.

PODSTAWA PRAWNA:

1) Rozporządzenie w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz. U. z 1996 r. nr 60, poz. 279)

2) Rozporządzenie w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r. nr 169, poz. 1650)

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne