Trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2021-2023

29.9.2020

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Rada Ministrów przyjęła Trzyletni plan limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2021-2023, przedłożony przez szefa Służby Cywilnej.

Porady prawne

Co zakłada plan?

W latach 2021-2023 ustalony został następujący limit mianowań urzędników w służbie cywilnej:

  • 2021 r. – 30 osób;
  • 2022 r. – 40 osób;
  • 2023 r. – 40 osób.

Skąd potrzeba ograniczeń mianowań urzędników?

Decyzja rządu związana jest z trudną sytuację finansów publicznych, wywołaną negatywnymi skutkami gospodarczymi COVID-19 oraz podjętymi przez Radę Ministrów działaniami, których celem jest ograniczanie kosztów osobowych w administracji.

Zob. też: Uchwała nr 67 w sprawie planowanego zmniejszenia limitu mianowań w projekcie "Trzyletniego planu limitu mianowań urzędników w służbie cywilnej na lata 2021-2023"

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne