W 2019 r. Centrum Informatyki Resortu Finansów przejmie usługi informatyczne skarbówki

Projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, przedłożony przez ministra rozwoju i finansów.

Czym i kiedy zajmie się Centrum Informatyki Resortu Finansów?

1 stycznia 2019 r. nastąpi przejęcie przez Centrum Informatyki Resortu Finansów (CI RF) całości zadań związanych z dostarczaniem usług informatycznych wszystkim podmiotom funkcjonującym w obszarze działania Ministerstwa Finansów, w tym także jednostkom organizacyjnym Krajowej Administracji Skarbowej. Oznacza to usprawnienie działania służb i systemów informatycznych, co jest ważnym krokiem w kierunku podniesienia ściągalności podatków. To od jakości systemów informatycznych w znacznym stopniu zależy skuteczna walka z przestępstwami podatkowymi oraz zmniejszenie deficytu budżetu państwa.

Porady prawne

Centrum Informatyki Resortu Finansów będzie realizowało m.in. przedsięwzięcia związane z planowaniem i rozwojem infrastruktury informatycznej dla całego resortu finansów oraz administrowaniem, przygotowywaniem i wdrażaniem nowych lokalnych i regionalnych systemów informatycznych, a także zapewniało wsparcie użytkownikom usług informatycznych.

Centralizacja zasobów informatycznych

1 stycznia 2019 r. do Centrum Informatyki Resortu Finansów zostaną przeniesieni pracownicy z 16 izb administracji skarbowych i Krajowej Informacji Skarbowej (KIS), wykonujący zadania z zakresu informatyki. CI RF przejmie także zasoby majątkowe oraz zadania dotyczące informatyki (z izb skarbowych i KIS), a także związane z rozwojem i utrzymaniem systemów lokalnych i regionalnych jednostek organizacyjnych KAS, z wyłączeniem informatyki śledczej (te zadania koordynowane są przez Centrum Techniczne Informatyki Śledczej znajdujące się w opolskim Urzędzie Celno-Skarbowym). Centrum Informatyki Resortu Finansów zapewni rozwój i utrzymanie informatycznych systemów centralnych ministerstwa w takich dziedzinach jak: budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego oraz dług publiczny.

Rozwiązanie to oznacza centralizację zasobów informatycznych, które przede wszystkim staną się bezpieczniejsze, a korzystanie z nich będzie w większym stopniu racjonalne i bezawaryjne. Konsekwencją tego rozwiązania będzie także wprowadzenie jednolitych procesów zarządczych oraz lepsze wykorzystanie umiejętności specjalistów IT. Procesy decyzyjne będą przebiegać szybciej i sprawniej. Efektem konsolidacji w obszarze IT będą również niższe koszty zakupów i niższe koszty utrzymania infrastruktury informatycznej. Nowoczesna i efektywna  organizacja informatyki będzie dobrze odpowiadać na potrzeby biznesu.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne