Windykacja międzynarodowa

13.12.2010

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Każdy przedsiębiorca  dąży do zachowania płynności finansowej, wiedząc, że inwestycje w rozwój Firmy są ściśle powiązane i uzależnione od płatności Jego kontrahentów. Każdy przedsiębiorca powie, ze nie tyle liczy się za ile sprzedasz, ale ile tak naprawdę wpływa do kasy.

Jedną z usług wspierających proces zachowania płynności finansowej jest windykacja międzynarodowa. Podjęcie współpracy z firmą zewnętrzną w zakresie windykacji międzynarodowej pozwoli Państwu koncentrować się na rozwoju firmy, analizie potrzeb Klienta i innych czynnikach mających wpływ na wzrost sprzedaży.

Jednak przed dokonaniem wyboru jednej  z wielu obecnych na rynku firmy windykacyjnej powinni Państwo zwrócić uwagę na kilka elementów które powinna zawierać  przedstawiana Państwu oferta :

 • Jeden punkt kontaktowy, niezależnie od kraju którego dotyczy zlecenie. Umożliwi to kontrolę działań na sprawie, szybki przepływ informacji , jednego opiekuna który posiada kompletną wiedzę na temat Państwa zadłużenia.

 • Lokalna obsługa należności na wszystkich rynkach w celu uzyskania najwyższej oceny skuteczności . Działania windykacyjne, monity, telefony powinny być wykonywane w kraju dłużnika . Lokalni pracownicy, zatrudnieni w firmach windykacyjnych , posiadają pełną wiedzę o wymogach prawnych, sposobach prowadzenia negocjacji zgodnych z kulturą danego kraju.
 • Należy upewnić się, że lokalne prawo, przepisy prawne i standardy biznesowe są przestrzegane. Sprawdzić czy firma z którą zamierzacie rozpocząć współpracę posiada wszelkie wymagane zezwolenia do prowadzenia działalności windykacyjnej na danym rynku. Większość krajów europejskich wymaga lokalnych zezwoleń jednak są kraje w których działania firm windykacyjnych regulują władze lokalne.
 • Istotną kwestią jest korzystanie  z usług firmy która posiada pełną ofertę zarządzania wierzytelnościami. Proces windykacyjny jest szeroki i obejmuje różne rozwiązania na różnym etapie przeterminowania należności - usługa przygotowana dla Państwa powinna być dobierana ściśle do przekazanej  do windykacji należności, nie polecamy  gotowych rozwiązań.
 • Profesjonalne firmy windykacyjne nie pobierają żadnych dodatkowych opłat w tym wstępnych jeśli nie zostało to wcześniej uzgodnione.  Prawidłową formą rozliczenia powinien być ustalony procent od ściągniętej- odzyskanej kwoty.

Opisem procesu windykacji międzynarodowej, chcielibyśmy zapoczątkować cykl artykułów dotyczących  zagadnień prawnych w poszczególnych krajach Europy w których Intrum Justitia posiada swoje placówki, na początek informacje dotyczące Austrii.

Austria

1/ Poziom ryzyka płatniczego w Austrii utrzymuje się na średnim poziomie. Najnowsze wyniki badań za rok 2009 będą dostępne na przełomie kwietnia/maja

 • Średni okres płatności za faktury to ok. 50 dni
 • Wskaźnik utraty kredytu rzędu 1,5 - 2,0%

2/ Odsetki i opłaty ponoszone przez dłużnika

Zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach stopa procentowa EBC + 7%Pobierane są opłaty od dłużnika, ich wysokość zależna jest od kwoty roszczenia  Informacje mogą ulec  zmianie

3/ Procedury windykacyjne

Windykacja polubowna poprzez połączenie pism, wiadomości tekstowych i rozmów telefonicznych.

 Usługi dodatkowe w procesie windykacji : dostępne namierzanie dłużnika opłata - ok. 35 € dla podmiotów B2C - wymagana data urodzenia dla podmiotów B2B - mile widziany numer identyfikacyjny podmiotu.

4/ Informacje i dokumenty do przedstawienia:  preferowane, lecz nie konieczne, kopie faktur wymagane

5/ Proces prawny , obsługa - wyłącznie przez prawników

6/ Procedura działań windykacyjnych - wysłanie dłużnikowi wezwania do zapłaty- w przypadku braku sporu dłużnik dokonuje płatności lub składany jest wniosek do sądu o egzekucję- w przypadku roszczenia spornego odbywa się rozprawa przed sądem.

7/ Czas i koszty w przypadku egzekucji sądowej - Sprawy bezsporne trwają ok. 6 miesięcy (opłata > 100€, w zależności od kwoty głównej); w przypadku sprawy spornych czas i koszty zależą od sprawy

8/ Wymagane dokumenty-  dokumenty nie są niezbędne do założenia sprawy, jedynie szczegółowe dane faktur- dokumenty należy wysłać na żądanie sądu

9/ Egzekucja-  Prowadzona jest przez komornika, trwa około  6 miesięcy - koszt zależy od salda zadłużenia

10/ Przedawnienie roszczeń

 • Roszczenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - *3 lata
 • Roszczenia wobec konsumentów - 3 lata
 • Roszczenia stwierdzone orzeczeniem sądu - 30 lat
 • Wierzytelności bankowe - 30 lat
 • Przedawnienie roszczeń z tytułu transportu: zazwyczaj - 1 rok
Źródło: Intrum Justitia Sp.z o.o
Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne