Wygrana Polski w arbitrażu inwestycyjnym

11.5.2020

A.J.Zespół e-prawnik.pl

A.J.
Zespół e-prawnik.pl

Rzeczpospolita Polska, reprezentowana przez Ministra Rozwoju wygrała spór przed Międzynarodowym Trybunałem Arbitrażowym w Londynie, który oddalił wszystkie roszczenia spółki Griffin (GPF GP S.à.r.l., spółka powiązana kapitałowo z Griffin Real Estate).

Czego dotyczyła sprawa?

Przedmiotem sporu były zabytkowe koszary położone w sąsiedztwie Łazienek Królewskich w Warszawie, które zostały przez inwestora zburzone i w konsekwencji doszło do rozwiązania umowy użytkowania wieczystego. 

Porady prawne

Sprawę przed trybunał arbitrażowy w 2014 r. wniosła spółka Griffin z siedzibą w Luksemburgu, zarzucając Polsce złamanie postanowień umowy międzynarodowej w sprawie promowania i wzajemnej ochrony inwestycji podpisanej pomiędzy Belgią, Luksemburgiem a Polską w 1987 r.

Polsce zarzucano naruszenie zobowiązań traktatowych w odniesieniu do niektórych inwestycji pośrednich dokonanych przez spółkę Griffin w związku z prowadzoną inwestycją przy Łazienkach Królewskich w Warszawie. Po zbadaniu całości sprawy trybunał arbitrażowy w Londynie oddalił skargę spółki Griffin i wskazał, że strona polska miała podstawy rozwiązać umowę użytkowania wieczystego w związku z wyburzeniem zabytkowych koszar Pułku Huzarów Grodzieńskich przy ul. 29 Listopada 5 w Warszawie. Zgodnie z postanowieniami umowy użytkowania wieczystego, spółka miała wyremontować obiekt, a nie dokonać jego rozbiórki.

Polska nie naruszyła umowy międzynarodowej...

Trybunał Arbitrażowy w Londynie jednoznacznie stwierdził, że Polska nie naruszyła umowy międzynarodowej i nie doszło do wywłaszczenia inwestycji powodowej spółki w Polsce ani do naruszenia zasad uczciwego i równego traktowania, czy dyskryminacji inwestora zagranicznego. Wartość dochodzonych roszczeń wynosiła ok. 74 mln zł plus odsetki (ok. 28 mln zł).

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne