Wyrok SN w sprawie katastrofy budowlanej hali MTK

Winni katastrofy budowlanej hali Międzynarodowych Targów Katowickich w 2006 r. nie pozostaną bezkarni...

Wyrok SN w sprawie katastrofy budowlanej hali Międzynarodowych Targów Katowickich w 2006 r.

Sąd Najwyższy w dniu 29 listopada 2018 r. oddalił jako oczywiście bezzasadne kasacje wniesione przez obrońców pięciorga skazanych w związku z katastrofą hali Międzynarodowych Targów Katowickich w 2006 r. Sąd Najwyższy uchylił też wyrok uniewinniający wobec byłego członka zarządu MTK i sprawę w tym zakresie przekazał Sądowi Apelacyjnemu w Katowicach do ponownego rozpoznania w postępowaniu odwoławczym.

Porady prawne

Sąd Apelacyjny wyrokiem z dnia 21 września 2017 r. wymierzył oskarżonym kary od 1,5 do 9 lat pozbawienia wolności, a cztery osoby zostały uniewinnione.

Rozprawa kasacyjna przed Sądem Najwyższym odbyła się w dniu 21 listopada ub.r. Z uwagi na charakter tej sprawy i konieczność analizy wystąpień stron ogłoszenie orzeczenia (sygn. akt IV KK 247/18) zostało odroczone do dnia 29 listopada 2018 r.

Czego dotyczył proces?

Do katastrofy hali MTK doszło w styczniu 2006 r. Była to największa katastrofa budowlana w historii Polski. Po zawaleniu się dachu hali śmierć poniosło 65 osób uczestniczących w targach gołębi pocztowych, a ponad 140 zostało rannych, w tym 26 doznało ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Proces karny w sprawie katastrofy toczył się od maja 2009 r.

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne