Zaległy urlop wykorzystasz do końca lipca

9.6.2011

Zespółe-prawnik.pl

Zespół
e-prawnik.pl

Zobacz jakie zmiany szykuje rząd dla pracowników i firm.

Rada Ministrów przyjęła tzw. drugi pakiet deregulacyjny. – Są to rozwiązania, które przyniosą kolejne ułatwienia w prowadzeniu działalności gospodarczej – informuje resort gospodarki, który je przygotował. Przypominamy, że pierwsza ustawa deregulacyjna zacznie obowiązywać już w lipcu tego roku. Od tego czasu zamiast zaświadczeń będzie można składać w urzędach własnoręcznie spisane oświadczenia. Jakie ułatwienia przyniesie druga deregulacja?

Więcej czasu na zaplanowanie urlopu

Zaległy urlop wypoczynkowy trzeba teraz odebrać do końca marca roku następnego. Zgodnie z propozycją resortu gospodarki będzie na to o cztery miesiące więcej czasu, a zaległe wolne weźmiemy do 31 lipca. Taka zmiana miałaby obowiązywać już od przyszłego roku. – W trakcie prac nad projektem założeń do ustawy deregulacyjnej-bis wielokrotnie zwracaliśmy uwagę na wagę tej zmiany – przypomina Piotr Rogowiecki, ekspert Pracodawców RP.

Porady prawne

Jak uzasadniono odświeżenie przepisów? – Udzielenie wszystkim pracownikom zaległych urlopów do 31 marca następnego roku często dezorganizuje pracę i naraża pracodawcę na szkody – twierdzi resort gospodarki. Nieudzielenie przez firmę zaległego urlopu jest wykroczeniem przeciwko prawom pracownika, za co grozi kara grzywny.

- Również z punktu widzenia pracownika korzystniejsze jest wydłużenie terminu na wykorzystanie urlopu za poprzedni rok, ponieważ umożliwia to zorganizowanie wypoczynku w okresie wiosennym i letnim – pisze o swoim pomyśle ministerstwo.

Druk RMUA dostaniesz tylko raz w roku

Chyba, że zażądamy, by firma wydawała taki formularz częściej. Teraz pracodawca ma obowiązek przekazywania takiej informacji co miesiąc. Autorzy zmian tłumaczą, że jest to szczególnie dotkliwe dla średnich i dużych przedsiębiorstw. – Chodzi zwłaszcza o znaczne koszty związane z przygotowaniem i drukiem formularzy – wyjaśnia ministerstwo i dodaje, że pierwszy roczny druk RMUA pracownicy mieliby dostać za rok 2012.

Podczas prac nad zmianami krytyczne głosy do takiego pomysłu zgłaszały związki (OPZZ czy NSZZ Solidarność), a nawet reprezentująca przedsiębiorców PKPP Lewiatan.

Organizacja zauważa, że druk ZUS RMUA służy do potwierdzania ubezpieczonemu uprawnień do świadczeń z tytułu opieki zdrowotnej, zaś ZUS zaprzestał wydawania legitymacji ubezpieczeniowych. – W praktyce ubezpieczonemu, któremu skończyły się wpisy w legitymacji ubezpieczeniowej pozostaje druk ZUS RMUA, a w wypadku choroby ubezpieczony nie powinien czekać co najmniej miesiąc na wystawienie tego druku, aby mógł skorzystać z opieki zdrowotnej, zwłaszcza jeżeli pomoc lekarska jest wymagana bezzwłocznie – twierdzi PKPP Lewiatan.

Według ministerstwa takie obawy są bezzasadne, ponieważ każdy będzie mógł wystąpić sam o częstsze wydanie druku. – Dodatkowo, jeżeli pacjent nie posiada aktualnego zaświadczenia potwierdzającego prawo do świadczeń, może taki dokument przedstawić w innym czasie, jeśli przebywa w szpitalu - nie później niż w terminie 30 dni od dnia przyjęcia lub w terminie 7 dni od dnia zakończenia udzielenia świadczenia – odpiera zarzuty resort gospodarki.

.

Krótsze okresy przechowywania dokumentów

W ministerialnym pakiecie znalazła się również propozycja, by dokumenty ubezpieczeniowe, np. kopie deklaracji rozliczeniowych i imiennych raportów miesięcznych były przechowywane przez firmę przez 5 lat. Teraz wspomniane dokumenty przedsiębiorca musi przechowywać przez 10 lat od złożenia w ZUS.

Jednocześnie resort proponuje skrócenie z 10 do 5 lat okresu przedawnienia należności z tytułu składek do ZUS i KRUS. – Dzięki tej propozycji przedsiębiorcy i inni płatnicy będą mogli w krótszym okresie otrzymać zwrot nadpłaconych składek – wyjaśnia ministerstwo.

Co jeszcze przyniesie ustawa deregulacyjna?

Oprócz wspomnianych propozycji dokument zawiera kilka innych zmian, o których warto wspomnieć. Oto one:

1. Umożliwienie reprezentatywnym organizacjom pracodawców i związkom zawodowym występowania do ministra finansów o dokonanie ogólnych interpretacji podatkowych (zwiększy to stabilność prawną firm, związaną z rodzajem wykonywanej działalności gospodarczej. Istotne dla konkretnych branż kwestie będą rozstrzygane w sposób jednolity).

2. Wydłużenie terminu na składanie deklaracji na podatek od nieruchomości z 15 stycznia do 31 stycznia danego roku (ułatwi to przedsiębiorcom należyte wywiązanie się z tego obowiązku, także w przypadku wystąpienia sytuacji od niego niezależnych).

3. Zniesienie obowiązku uzyskiwania opinii rzeczoznawcy w kwestii spełniania przepisów BHP przez projekty budowlane (uzyskanie opinii rzeczoznawcy będzie fakultatywne). Utrzymany zostanie natomiast obowiązek zapewnienia przez pracodawcę zgodności budowy lub przebudowy obiektu z zasadami BHP.

4. Umożliwienie przesyłania niektórych dokumentów w postaci elektronicznej (członek OFE będzie mógł przesłać drogą elektroniczną informację do funduszu o zmianie stosunków majątkowych między małżonkami).

Założenia do projektu ustawy o redukcji obowiązków informacyjnych oraz o ograniczaniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców trafia teraz pod obrady Sejmu. Ministerstwo Gospodarki chce, by większość z zaproponowanych przepisów zaczęło obowiązywać już od 1 stycznia 2012 roku.

Dariusz Madejski, e-prawnik.pl

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne