Zmiana ustawy o Radzie Ministrów

Nowelizacja umożliwia prezesowi Rady Ministrów przyznawanie osobom fizycznym w szczególnie uzasadnionych wypadkach (wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), po zasięgnięciu opinii właściwego ministra, nagród specjalnych ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa. Nowelizacja przewiduje ponadto zwolnienie nagrody specjalnej z podatku dochodowego od osób fizycznych, a także zniesienie obowiązku wliczania jej do dochodu służącego do ustalenia prawa do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Co przewiduje ustawa z dnia 31 stycznia 2019 r. o zmianie ustawy o Radzie Ministrów oraz niektórych innych ustaw?

Jest to ustawa przyznająca premierowi prawo do wręczania nagród specjalnych za wybitne osiągnięcia sportowe, naukowe lub w dziedzinie kultury.

Porady prawne

Celem nowelizacji jest więc umożliwienie Prezesowi Rady Ministrów przyznawania osobom fizycznym, w szczególnie uzasadnionych przypadkach (w tym za wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe lub z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego), po zasięgnięciu opinii właściwego ministra, nagród specjalnych ze środków rezerwy ogólnej budżetu państwa. 

Ustawa zmienia ustawę z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów, ustawę  z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W zmianie do ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ustawa przewiduje zwolnienie przyznanej przez Prezesa Rady Ministrów nagrody specjalnej z podatku dochodowego od osób fizycznych.

W zmianie do ustawy o pomocy społecznej wprowadzone zostało wyłączenie z wliczania nagrody specjalnej Prezesa Rady Ministrów do dochodu ustalanego na potrzeby systemu pomocy społecznej.

Od kiedy zmiany obowiązują?

Ustawa weszła w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, czyli z dniem 13 lutego br. 

Porady prawne

Potrzebujesz porady prawnej?

Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

  Jak zmieniają się przepisy dotyczące funduszy inwestycyjnych? 13 stycznia 2009 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 4 września 2008 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych, ustawy - Prawo bankowe oraz ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym.  Wprowadzone ustawą z dnia 4 września 2008 r. zmiany ustawy o funduszach inwestycyjnych mają służyć ułatwieniu stosowania regulacji (...)

Państwowy zasób kadrowy

Państwowy zasób kadrowy

27 października 2006 r. wchodzi w życie ustawa z dnia 24 sierpnia 2006 r. o państwowym zasobie kadrowym i wysokich stanowiskach państwowych. Na jej podstawie, w celu zapewnienia zawodowego, bezstronnego i rzetelnego wykonywania zadań na wysokich stanowiskach państwowych tworzy się państwowy zasób kadrowy. dodajDoknrtodocid('a684860002','317'); O jakie "wysokie stanowiska państwowe" chodzi? Ustawę (...)

Zmiany zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym

Zmiany zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym

Zmiany w ustawie o finansach publicznych Nowe przepisy w ustawie o finansach publicznych dotyczą m.in. udzielania ulg w spłacie należności o charakterze cywilnoprawnym. Ustawa uchyla przepisy w zakresie dokumentów audytowych, udostępnianych w trybie dostępu do informacji publicznej, które mogły wywoływać problemy interpretacyjne. Nowelizacja wchodzi w życie 28 kwietnia (...)

Oświata po zmianach

Oświata po zmianach

  Jak doszło do nowelizacji przepisów oświatowych? Uchwalenie ustawy z dnia 25 lipca 2008 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty, ustawy - Karta Nauczyciela oraz ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich było wynikiem prac, w toku których Sejm łącznie rozpatrywał cztery projekty: Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty (druk nr 128) z dnia 19 grudnia (...)

Reforma emerytalna mundurowych. Rada Ministrów zdecyduje o projekcie

Reforma emerytalna mundurowych. Rada Ministrów zdecyduje o projekcie

20 kwietnia tego roku Rada Ministrów zajmie się projektem ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym żołnierzy zawodowych oraz ich rodzin, ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, (...)

Zmiana Regulaminu pracy Rady Ministrów

Zmiana Regulaminu pracy Rady Ministrów

31.03.2009 r. Rada Ministrów przyjęłą uchwałę zmieniającą uchwałę Regulamin pracy Rady Ministrów, przedłożona przez prezesa Rządowego Centrum Legislacji.Rządowe Centrum Legislacji (RCL) ma opracowywać rządowe projekty ustaw, które będą powstawać na podstawie merytorycznych założeń, przygotowanych przez ministerstwa i urzędy centralne. Rada Ministrów na etapie rozpatrywania (...)

Rząd zajmie się zdrowiem psychicznym?

Rząd zajmie się zdrowiem psychicznym?

Jak ma być przygotowywany Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego?  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego ma na celu stworzenie podstawy prawnej dla Rady Ministrów do podjęcia działań w zakresie ochrony zdrowia. Wedle propozycji rządowej Rada Ministrów ma określać, w drodze rozporządzenia, Narodowy Program Ochrony Zdrowia Psychicznego. W ustawie (...)

Rządowy system koordynacji spraw związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej

Rządowy system koordynacji spraw związanych z członkostwem Polski w Unii Europejskiej

Czemu mają służyć zmiany przepisów regulujących sprawy związane z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej?Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy o rządowym systemie koordynacji spraw związanych z członkostwem Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej, przedłożony przez ministra spraw zagranicznych. Teraz proponowaną nowelizacją zajmie się Sejm.Przepisy projektowanej (...)

Debata premiera ze związkowcami

Debata premiera ze związkowcami

Z udziałem premiera Donalda Tuska i przedstawicieli Związku Zawodowego Inżynierów i Techników oraz związku zawodowego „Okrętowiec" odbyła się debata o sytuacji stoczni Gdańsk. Premier dziękując związkowcom, którzy przyjęli zaproszenie do debaty, podkreślił, że powodem do tego spotkania jest potrzeba uczciwej rozmowy na temat stoczni. - Lepsza jest rozmowa, nawet jeśli (...)

Topolanek w PE: Europa bez barier, Europa zasad

Topolanek w PE: Europa bez barier, Europa zasad

Na dzisiejszej sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu premier Czech, Miroslav Topolanek, przedstawił stanowisko oraz priorytety prezydencji czeskiej, która z początkiem roku objęła przewodnictwo w Unii Europejskiej, zastępując prezydencję francuską. Naszym mottem jest Europa bez barier, ale chcemy dodać także Europa z zasadami. Ta wizja dopasowana jest do obecnej trudnej sytuacji (...)

Polskie władze w obliczu problemów klimatycznych

Polskie władze w obliczu problemów klimatycznych

Polska jest gospodarzem 24. sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNFCCC COP24). Polska przewodniczy Konferencji po raz czwarty, a po raz trzeci gości to wydarzenie. Poprzednie konferencje to COP14 w 2008 r. w Poznaniu i COP19 w 2013 r. w Warszawie. Konferencja potrwa do 14 grudnia 2018 r. Premier Mateusz Morawiecki na Szczycie Klimatycznym (...)

Premier na Bliskim Wschodzie

Premier na Bliskim Wschodzie

Premier zakończył wizytę na Bliskim Wschodzie Prezes Rady Ministrów Donald Tusk spotkał się 19.11.2008 r. w cztery oczy z emirem państwa Kataru szejkiem Hamedem Bin Khalifą Al-Thani. Głównymi tematami rozmowy były m.in. dostawy katarskiego gazu do Polski, wspólne inwestycje w sektorze energetycznym i chemicznym, jak również prywatyzacje polskich stoczni i (...)

Rząd przygotował pakiet antykryzysowy

Rząd przygotował pakiet antykryzysowy

Rząd przygotował pakiet antykryzysowy - "Prezentujemy dzisiaj odważny, ale i rozważny plan, który ma zapobiec przede wszystkim utracie miejsc pracy, bankructwom tam, gdzie jest to możliwe, zamykaniu zakładów, zmniejszaniu obrotów firm, zmniejszaniu przychodów poszczególnych przedsiębiorców" - ogłosił podczas środowej konferencji prasowej premier Mateusz (...)

Dyskryminacja i różnorodność w mediach - nowa edycja nagrody dziennikarskiej

Dyskryminacja i różnorodność w mediach - nowa edycja nagrody dziennikarskiej

Komisja Europejska rozpoczęła nową edycję nagrody dziennikarskiej „Za różnorodnością. Przeciw dyskryminacji." Już piąty rok z rzędu do konkursu mogą zgłaszać się dziennikarze publikujący zarówno w prasie, jak i w Internecie. Nagroda ma na celu zaprezentowanie talentu tych pracowników mediów, którzy dzięki swoim artykułom przyczyniają się (...)

LUX - Nagroda Filmowa Parlamentu Europejskiego wręczona

LUX - Nagroda Filmowa Parlamentu Europejskiego wręczona

Film "Milczenie Lorny" w reżyserii Jeana-Pierre i Luca DARDENNE (Belgia, Wielka Brytania, Francja, Włochy) zdobył nagrodę filmową Parlamentu Europejskiego. Przewodniczący PE Hans-Gert Pöttering wręczył nagrodę podczas ceremonii, która odbyła sie w PE w Strasburgu. Na ceremonii, oprócz reżyserów zwycięskiego obrazu, obecni byli także przedstawiciele dwóch (...)

Europejskie Dni Mediów Młodzieżowych i Nagroda Dziennikarska Parlamentu Europejskiego

Europejskie Dni Mediów Młodzieżowych i Nagroda Dziennikarska Parlamentu Europejskiego

Młodzi adepci dziennikarstwa w Parlamencie EuropejskimPrzez trzy dni, pomiędzy 15 a 17 października, Parlament Europejski w Brukseli będzie wypełniony młodymi dziennikarzami z 27 unijnych krajów członkowskich. Europejskie Dni Mediów Młodzieżowych organizowane są przez PE po raz drugi, a ich celem jest zapewnienie zarówno debat na poziomie europejskim, jak i wielu warsztatów (...)

1 lipca rusza Loteria Narodowego Programu Szczepień

1 lipca rusza Loteria Narodowego Programu Szczepień

Każda pełnoletnia i w pełni zaszczepiona osoba ma szanse wygrać atrakcyjne nagrody w Loterii Narodowego Programu Szczepień. Pieniądze, samochody i hulajnogi czekają na zwycięzców. Zaszczep się przeciw COVID-19 – to szansa na powrót do normalności oraz okazja na wygraną! Loteria wystartuje 1 lipca i będzie realizowana przez Totalizator Sportowy przy wsparciu spółek (...)

Druga edycja Dziennikarskiej Nagrody Parlamentu Europejskiego

Druga edycja Dziennikarskiej Nagrody Parlamentu Europejskiego

W październiku 2009 roku po raz drugi przyznana zostanie Nagroda Dziennikarska Parlamentu Europejskiego. Zostanie ona wręczona dziennikarzom o szczególnych zasługach w objaśnianiu głównej problematyki europejskiej, którzy przyczynili się do lepszego zrozumienia instytucji lub polityki Unii Europejskiej. Nagroda odzwierciedla dążenie Parlamentu Europejskiego do poprawy komunikacji między (...)

IV etap odmrożenia w sporcie

IV etap odmrożenia w sporcie

W związku z wdrożeniem IV etapu nowej sportowej rzeczywistości publikujemy zestawienie odpowiedzi MS na najczęściej zadawane pytania. ##baner## Czy będzie już można korzystać z dowolnych obiektów sportowych?  Tak, w IV etapie „odmrażania” sportu zniesiono ograniczenia dotyczące możliwości korzystania z obiektów sportowych. W dalszym ciągu niezbędne jest (...)

Z jakiej pomocy materialnej mogą skorzystać uczniowie?

Z jakiej pomocy materialnej mogą skorzystać uczniowie?

Od 1 stycznia 2005 r. obowiązują nowe zasady przyznawania pomocy materialnej dla uczących się dzieci i młodzieży. Zapisy te mają na celu wyrównanie szans edukacyjnych słuchaczy i wychowanków, poprawę dostępności kształcenia na wyższych poziomach edukacji dla dzieci i młodzieży z uboższych środowisk oraz umożliwienie upowszechniania wykształcenia średniego. Jakie mogą być (...)

Kompleksowy plan działania rządu na nadchodzący czas

Kompleksowy plan działania rządu na nadchodzący czas

100 dni solidarności w walce z COVID-19 Rząd zdecydował się na otwarcie całego sektora handlowego – to odważny ruch. Plan działań na okres od 28 listopada do 18 stycznia jest trudny, ale bardzo dobrze przemyślany i realistyczny – mówił o planie dot. odmrażania gospodarki i ograniczania epidemii wicepremier Jarosław Gowin. Szef MRPiT wziął udział we, wspólnej (...)

Koronawirus: 3 kolory bezpieczeństwa

Koronawirus: 3 kolory bezpieczeństwa

8 sierpnia weszły w życie nowe zasady unikania zakażenia koronawirusem. Organizacja imprez, życie towarzyskie i zasady podróżowania zależeć będą od tego, jak duże jest ryzyko zakażenia w danym powiecie.   Zostały wyznaczone trzy strefy: zielona, żółta i czerwona w zależności od tego, ile osób jest chorych na terenie danego powiatu. Jeśli nowych (...)

Ulga na sponsoring sportu

Ulga na sponsoring sportu

Polski Ład zawiera pakiet ulg podatkowych dla przedsiębiorców, którzy angażują się w działalność społecznie pożyteczną (CSR). Sprawdź możliwości dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania (podstawy obliczenia podatku) 50% kosztów uzyskania przychodów poniesionych na określone cele, w tym na działalność sportową. Ulga jest skierowana (...)

Ponad 16 mln zł dofinansowania dla kultury

Ponad 16 mln zł dofinansowania dla kultury

16,9 mln zł to łączna suma dofinansowania, która decyzją Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Małgorzaty Omilanowskiej przeznaczona zostanie na wsparcie projektów wyłonionych w ramach tegorocznej edycji Programu Wieloletniego Kultura , priorytet Digitalizacja. Narodowy Instytut Audiowizualny, operator priorytetu Digitalizacja, ogłosił listę projektów, które otrzymają dofinansowanie.Państwowe (...)

Uzupełnienie podstawy programowej przedmiotu język łaciński i kultura antyczna

Uzupełnienie podstawy programowej przedmiotu język łaciński i kultura antyczna

Ministerstwo Edukacji Narodowej uzupełniło podstawę programową w zakresie podstawowym o przedmiot język łaciński i kultura antyczna. Będzie on mógł być realizowany w klasie I liceum ogólnokształcącego i technikum jako przedmiot do wyboru. Rozporządzenie w tej sprawie opublikowano w Dzienniku Ustaw. ##baner## Na realizację przedmiotu język łaciński i kultura antyczna (...)

Zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego?

Zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego?

Konferencja prasowa Zmiany w podstawie programowej kształcenia ogólnego dotyczące techniki, języka łacińskiego oraz nowego przedmiotu biznes i zarządzanie to główne tematy konferencji prasowej Sekretarza Stanu w MEiN Dariusza Piontkowskiego oraz Pełnomocnik Ministra Edukacji i Nauki do spraw Transformacji Cyfrowej Justyny Orłowskiej. Wśród projektów skierowanych (...)

Wsparcie w zdalnej nauce

Wsparcie w zdalnej nauce

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone do 24 maja br. Do 24 maja br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie się odbywać na odległość. Dziś, 24 kwietnia br. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia. Wobec utrzymującej się wysokiej liczby zachorowań wywołanych (...)

Młodzież i kultura w UE

Młodzież i kultura w UE

Europejska legitymacja studencka, automatyczne wzajemne uznawanie dyplomów i okresów nauki za granicą, poprawa kompetencji językowych młodych ludzi – to niektóre elementy, które mają tworzyć nową strategię dla młodzieży oraz program na rzecz kultury. KE przyspiesza prace nad utworzeniem do 2025 r. europejskiego obszaru edukacji i uwypukleniem wymiaru kulturowego (...)

Zmiany w działach administracji rządowej

Zmiany w działach administracji rządowej

Nowa ustawa przyznaje Prezesowi Rady Ministrów koordynację polityki mieszkaniowej państwa i kontrolę nad jej realizacją. Ponadto ustawa określa, że sprawy dotyczące udziału w kształtowaniu estetyki przestrzeni publicznej w zakresie architektury, urbanistyki i planowania przestrzennego zostaną objęte zakresem działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Czemu mają służyć zmiany? Ustawa (...)

Nowelizacja ustawy o IPN podpisana

Nowelizacja ustawy o IPN podpisana

Prezydent podpisał nowelizację ustawy o IPN, ale skieruje ją do TK. „Postanowiłem podpisać nowelę ustawy o IPN i kieruję ją do TK”  - "Zdecydowałem się podpisać nowelizację ustawy o IPN - przepisy art. 55a wejdą w życie; jednocześnie zdecydowałem, że skieruję tę ustawę w trybie następczym do Trybunału Konstytucyjnego" - poinformował we wtorek Prezydent Andrzej (...)

Zmiany dot. ochrony zabytków

Zmiany dot. ochrony zabytków

Co przewiduje ustawa o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw? Powołanie Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz zwiększenie wpływu Generalnego Konserwatora Zabytków na działalność służb konserwatorskich zakłada nowelizacja ustawy o ochronie zabytków. Przepisy dotyczące nowego źródła finansującego (...)

Odzyskiwanie utraconych dóbr kultury będzie łatwiejsze

Odzyskiwanie utraconych dóbr kultury będzie łatwiejsze

Co reguluje ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury? Szybsze i bardziej efektywne odzyskiwanie utraconych przez Polskę dóbr kultury oraz lepsze zabezpieczenie dziedzictwa kulturowego przed kradzieżą i bezprawnym wywozem, zapewni przygotowana przez MKiDN ustawa o restytucji narodowych dóbr kultury, która wejdzie w życie 20 czerwca 2017 r. (z wyjątkiem art. (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


PORADY PRAWNIKA

Czas na uchwalenie budżetu państwa

Czas na uchwalenie budżetu państwa

Do kiedy musi być ustalony budżet państwa na rok 2004? Rada Ministrów uchwala projekt budżetu państwa, kieruje wykonaniem budżetu państwa oraz uchwala zamknięcie rachunków państwowych i sprawozdanie (...)

Zmiana działki na budowlaną w planie miejscowym

Zmiana działki na budowlaną w planie miejscowym

Przedmiotem mojego zapytania jest zmiana przeznaczenia gruntu, z rolnego na budowlane. Posiadam kilka działek rolnych w gminie, w której nie podjęto jeszcze prac nad miejscowym planem zagospodarowania (...)

Zmiana danych osoby prowadzącej księgi rachunkowe

Zmiana danych osoby prowadzącej księgi rachunkowe

Osoba wpisana na listę osób uprawnionych do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zmieniła nazwisko. Czy powinna w związku z tym dokonać aktualizacji danych objętych wpisem, czy powinna te (...)

Członek RN przedsiębiorstwa państwowego

Członek RN przedsiębiorstwa państwowego

Jakie kwalifikacje powinna posiadać osoba ubiegająca się o członkostwo w radzie nadzorczej firmy państwowej? Kto może przystąpić (po odbyciu kursu) do egzaminu państwowego, a kto jest z niego (...)

Kwalifikacje komendanta straży miejskiej

Kwalifikacje komendanta straży miejskiej

Czy komendant i zastępca komendanta straży miejskiej muszą mieć wykształcenie wyższe? W ustawie o strażach gminnych nie ma określonego wymogu posiadania wykształcenia wyższego dla tych osób. (...)

Status przewodniczącego rady gminy

Status przewodniczącego rady gminy

Niedługo zostanie powołana nowa rada gminy. Jaki jest status prawny przewodniczącego rady gminy, jeżeli chodzi o jego funkcję, zatrudnienie i wynagrodzenie? Czy w związku z pełnioną funkcją podlega (...)

Obowiązek sporządzania sprawozdania F-01

Obowiązek sporządzania sprawozdania F-01

Jaki dokładnie artykuły przepisów o statystyce mówią o konieczności sporządzania Sprawozdania F-01 i przekazywania go do Urzędu Statystycznego? Jakie grożą sankcje za niedopełnienie obu w/w (...)

Skarga na Prezesa UOKiK

Skarga na Prezesa UOKiK

Do kogo można kierować skargi na nieprawidłowe działanie Prezesa Ochrony Konkurencji i Konsumentów? Prezes Urzędu jest centralnym organem administracji rządowej właściwej w sprawach ochrony (...)

Organizacja społeczna a status pokrzywdzonego

Organizacja społeczna a status pokrzywdzonego

Dnia 09-07-2008 r. zadałem następujące pytanie. Zgodnie z art. 17 § 4 kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia Rada Ministrów może w drodze rozporządzenia nadać uprawnienia oskarżyciela (...)

Zaskarżanie uchwał rady miasta

Zaskarżanie uchwał rady miasta

Jestem mieszkańcem miasta X i zameldowany w tym mieście na stałe. W dniu 28.10.2005 roku uchwałą rady miasta stwierdzono wygaśnięcie mandatu radnej Następnie w dniu 24.11.2005 roku odbyła się (...)

Kara upomnienia a nagroda roczna

Kara upomnienia a nagroda roczna

W zakładowym Regulaminie wynagradzania jest zapis o przyznawaniu przez Pracodawcę rocznej nagrody m. in. za nienaganną pracę przez cały rok. Jeden z pracowników otrzymał na piśmie karę upomnienia (...)

Premia dla pracownika

Premia dla pracownika

Zarząd firmy przyznaje dodatkowe premie za zakończenie roku obrotowego w firmie wybranym pracownikom.Czy pracodawca może wypłacać premię nieujętą w umowie o pracę, na zasadzie docenienia wysokiej (...)

Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela

Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela

Jak kształtuje się nagroda jubileuszowa nauczyciela za straż pracy? Nagroda jubileuszowa dla nauczyciela została uregulowana w art. 47 ustawy Karta Nauczyciela. Zgodnie z tym przepisem za wieloletnią (...)

Nagroda w konkursie

Nagroda w konkursie

Prowadzę firmę (PKPiR i VAT). Obecnie zrobiłem konkurs dla odwiedzających moje stanowisko na targach. Losowana będzie nagroda - telewizor LCD 42cale. Sporządziłem regulamin konkursu, telewizor zaksięgowałem (...)

Nagroda jubileuszowa - obliczania czasu pracy

Nagroda jubileuszowa - obliczania czasu pracy

Mój zakład przejął pracowników na podstawie art. 23 k.p. w dniu 1 marca 2002 r. Czy obliczając nagrodę jubileuszową liczyć powinnam luty jako cały miesiąc czy 28 dni? Nagroda jubileuszowa jest (...)

Podatek dochodowy od stypendium sportowego

Podatek dochodowy od stypendium sportowego

Za swoje wybitne osiągnięcia sportowe pewien człowiek otrzymał z Ministerstwa stypendium sportowe. Czy od stypendium sportowego płaci się podatek? Zgodnie art. 21 ust. 1 pkt 39, pkt 40 i pkt 40b (...)

Działalność polegająca na udzielaniu korepetycji

Działalność polegająca na udzielaniu korepetycji

Czy działalność gospodarcza w zakresie udzielania korepetycji z języka obcego wymaga dodatkowo rejestracji działalności oświatowej w odpowiednim organie samorządu terytorialnego? Jeśli tak, to (...)

Założenie klubu sportowego

Założenie klubu sportowego

Chcemy założyć klub sportowy w małej miejscowości. Jakie dokumenty należy złożyć i gdzie? Jak prowadzić księgi rachunkowe dla takiego klubu? Jakie obowiązują? Co jest przychodem, a co kosztem (...)

Zakładanie klas sportowych

Zakładanie klas sportowych

Jakie przepisy prawne regulują tryb, warunki i wymogi zakładania klas sportowych w szkołach podstawowych? Zakładanie oraz tworzenie szkół i klas sportowych jest regulowane przez przepisy: ustawy (...)

Jakie dokumenty trzeba przygotować do złożenia pozwu o alimenty?

Jakie dokumenty trzeba przygotować do złożenia pozwu o alimenty?

Jakie dokumenty trzeba przygotować do złożenia pozwu o alimenty na dzieci które się uczą? Porada prawna  Pozew o rozwód  W zasadzie w tym zakresie nie ma zbyt dużych formalnych (...)

Zasady zakładania i prowadzenia fundacji

Zasady zakładania i prowadzenia fundacji

Jakie warunki muszą być spełnione przy zakładaniu fundacji, której działalność związana byłaby z kultura i sztuką? Na jakich warunkach taka fundacja może prowadzić działalność gospodarczą? (...)

Uprawnienia opiekuna na basenie

Uprawnienia opiekuna na basenie

Jestem nauczycielem w szkole podstawowej. Czy aby być opiekunem na basenie grupy dzieci z mojej szkoły muszę mieć skończony kurs instruktora pływania lub ratownika lub być po AWF-ie (ratownik jest (...)

Dotacje na utrzymanie zabytkowej willi

Dotacje na utrzymanie zabytkowej willi

Od urodzenia mieszkam w zabytkowej "mazowieckiej” willi z 1930 roku. Utrzymywałam ją i remontowałam, inwestowałam od ok 29 lat sama. Właścicielem był ojciec, który zmarł pozostawiając (...)

Prawo do nazwy firmy

Prawo do nazwy firmy

W Polsce po roku 1989 powstało wiele małych i średnich firm i zdarza się, że niektóre firmy mają takie same nawy. W większości przypadków jest to spowodowane używaniem potocznych wyrazów lub (...)

Propozycja zawarcia umowy drogą telefoniczną

Propozycja zawarcia umowy drogą telefoniczną

Regularnie otrzymuję telefony z różnych firm celem przedstawienia ich oferty handlowej, mimo, że nie wyrażałam zgody na przetwarzanie moich danych dla tych konkretnych firm. Czy firmy mogą bez ograniczeń (...)

Oferta a zaproszenie do składania ofert

Oferta a zaproszenie do składania ofert

Konsument otrzymuje pisemną reklamę zachęcającą do nawiązania umowy na podłączenie telewizji cyfrowej. Korzysta z tej oferty, podpisuje umowę i płaci aktywację, a później czynsz. W korespondencji (...)

Szkoły publiczne a niepubliczne

Szkoły publiczne a niepubliczne

Będąc stowarzyszeniem prowadzimy publiczną szkołę podstawową. Czy istnieje możliwość przekształcenia szkoły z publicznej w niepubliczną? Rzeczywiście w praktyce spotyka się tego typu przekształcenia. (...)

FORUM PRAWNE

Dzień dobry, Mam problem związany z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. w sierpniu 2014

Dzień dobry, Mam problem związany z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. w sierpniu 2014 Dzień dobry, Mam problem związany z modernizacją ewidencji gruntów i budynków. w sierpniu 2014 roku (...)

Kazus

Kazus Witam, Zwracam się z prośbą o pomoc w rozwiązaniu kazusów... Kazus I 14 sierpnia 2013r. weszła w życie nowelizacja ustawy o samorządzie powiatowym. Jeden z jej przepisów brzmiał: 1. (...)

Kazus

Kazus Sąsiad Mikołaja K, Jan Z, zażądał 10 maja 2010r. od Starosty C. wznowienie postępowania zakończonego ostateczna decyzją administracyjną w sprawie wydania Mikołajowi pozwolenia na budowę (...)

Jest decyzja w sprawie GMO!

Jest decyzja w sprawie GMO! Do tej pory uprawa i przetwórstwo odmiany ziemniaka \"Amflora\" podlegała specjalnym wymogom i nadzorowi. Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie zakazu stosowania (...)

nowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych 2013

nowe terminy zapłaty w transakcjach handlowych 2013 Rada Ministrów przyjęła dokument przygotowany w Ministerstwie Gospodarki. Będzie obowiązywał nowy maksymalny, 30-dniowy termin na przeprowadzenie (...)

nowelizacja prawa antymonopolowego 2013

nowelizacja prawa antymonopolowego 2013 Witam. Rada Ministrów przyjęła wczoraj założenia do projektu zmian w ustawie o ochronie konkurencji i konsumentów. Celem przygotowanej przez UOKiK nowelizacji (...)

Grecki Premier Papandreu dąży do bankructwa?!

Grecki Premier Papandreu dąży do bankructwa?! Czy grecki premier tęskni za starą antyczną Drachmą? Czy referendum w przypadku zadłużenia grecji jest odpowiedzialną decyzją rządu? Czy to demokratyczne (...)

regarder mieux en personne adidas superstar pas cher femme

regarder mieux en personne adidas superstar pas cher femme Aujourd'hui, les accessoires de sneakers d'inspiration est un must ? avoir si vous ?tes un sneakerhead et voici un regard un bracelet personnalisé (...)

Premier nakazał zamknięcie elektrowni atomowej

Premier nakazał zamknięcie elektrowni atomowej Premier Japonii nakazał zamknięcia elektrowni atomowej Hamaoka, leżącej na wschodnim wybrzeżu kraju. Decyzję podjęto w związku z dużym ryzykiem (...)

prezydent i premier winni śmierci 96 osób

prezydent i premier winni śmierci 96 osób To chyba odpowiednie miejsce na taki wątek. No bo sprawa dotyczy jakby nie było odpowiedzialności karnej, i to za nie byle jaki czyn. Chciałbym się dowiedzieć (...)

Voici votre premier regard sur adidas superstar blanche femme

Voici votre premier regard sur adidas superstar blanche femme Voici votre premier regard sur adidas superstar blanche femme la Adidas lava.in un monde de coloris vifs, cette derni?re série qui se passe (...)

NAGRODA JUBILEUSZOWA

NAGRODA JUBILEUSZOWA Zakład pracy w,którym pracuję wypłaca nagrodę za 15,20 i 25 lat pracy. Mnie jednak pominięto,ponieważ w dniu w,którym mijało mi 15 lat od rozpoczęcia pracy przebywałem na (...)

Nagroda Jubileuszowa -Szkoła prywatna ---> Państwowa.

Nagroda Jubileuszowa -Szkoła prywatna ---> Państwowa. Witam. Prosiłbym o poradę w sprawie nagrody jubileuszowej za skończenie 25 lat pracy osoby które miały podobną sytuację lub są w stanie (...)

Nagroda finansowa z USA, a rozliczenie podatkowe

Nagroda finansowa z USA, a rozliczenie podatkowe Jestem pracownikiem polskiej firmy, z którą mam podpisaną umowe o pracę. od 2013 roku. W połowie 2018 r. pewnej firmie zarejestrowanej w Stanach Zjednoczonych (...)

Cz należy mi się nagroda jubileuszowa?

Cz należy mi się nagroda jubileuszowa? Cz należy mi się nagroda jubileuszowa? W tym roku skończyłem Lącznie 30 lat pracy.W latach 90 na okres 2 lat rozwiązałem umowę o pracę i oteorzyłem własną (...)

nagroda jubileuszowa

nagroda jubileuszowa Pracownik miał 19 letni staż pracy w lutym 2013 udokumentował wyższy staz pracy ( + 8 lat pracy w gospodarstwie rolnym) czyli Na dzień dzisiejszy ma 27 lat i 6 mies. lat pracy. (...)

Stowarzyszenie Sportowe

Stowarzyszenie Sportowe Potrzebne WZORY potrzebnych do rejestracji pism przy zalozeniu Stowarzyszenia Sportowego. Takze ew. Prawo Stowarzyszen lub podobne (mariuszek) Załatwiałem niedawno te formalności. (...)

jak napisać uzasadnienie wniosku o stypendium sportowe?

jak napisać uzasadnienie wniosku o stypendium sportowe? jak napisać uzasadnienie wniosku o stypendium sportowe?

Podatek i cło za odzież i obuwie sportowe

Podatek i cło za odzież i obuwie sportowe Witam ! Chciałbym sprowadzać z USA odzież i buty sportowe a następnie odsprzedawać je w Polsce...jak wygląda sprawa z płaceniem podatku i cła ? czy muszę (...)

Jak rozliczyć stypednium sportowe dla sportowca-amatora (osoby fizycznej) ufundowane przez spółkę?

Jak rozliczyć stypednium sportowe dla sportowca-amatora (osoby fizycznej) ufundowane przez spółkę? Jak rozliczyć stypednium sportowe dla sportowca-amatora (osoby fizycznej) ufundowane przez spółkę? (...)

Porady prawne