2005r Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Mienie PKP

Mienie PKP

września 1926 r. o utworzeniu przedsiębiorstwa Polskie Koleje Państwowe w brzmieniu jednolitym ustalonym obwieszczeniem Ministra Komunikacji z dnia 5 grudnia 1930 r. (Dz.U. R.P. Nr 97, poz. 568), (...)

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

wyroby wewnątrzwspólnotowo – złóż deklarację uproszczoną AKC-U). Już teraz przygotuj się na wymogi obowiązujące od 1 lipca 2020 r. Uzyskaj zezwolenie na prowadzenie składu podatkowego

Fryzjer ponad obostrzeniami...

Fryzjer ponad obostrzeniami...

10 kwietnia 2001 r., sygn. akt U 7/00; z dnia 3 kwietnia 2001 r., sygn. akt K 32/99; z dnia 11 grudnia 2001 r., sygn. akt SK 16/00; z dnia 19 lutego 2002 r., sygn. akt U 3/01; z dnia (...)

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

Zasady uczestnictwa przedsiębiorców zagranicznych i innych osób zagranicznych w obrocie gospodarczym w Polsce

sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. z 2017 r. poz. 1277, 1343, 1452 i 1910 oraz z 2018 r. poz. 398); ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (...)

Nabór wniosków w programie „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy

Nabór wniosków w programie „Rodzina 500+” na nowy okres świadczeniowy

1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 r. : od 1 lutego do 30 kwietnia 2022 r. – ZUS rozpatrzy wniosek i wypłaci świadczenie - do 30 czerwca 2022 r., od 1 do 31 maja 2022 r. (...)

Zgłoś się do „małego ZUS”

Zgłoś się do „małego ZUS”

1 kwietnia 2018 r. do 31 marca 2019 r. Spełnia warunki do skorzystania z „małego ZUS”. W tym celu musi do 8 kwietnia 2019 r. przekazać: ZUS ZUA, wskazując datę obowiązku ubezpieczeń

„Mały ZUS plus” od 1 lutego 2020 r.

„Mały ZUS plus” od 1 lutego 2020 r.

ubezpieczeniami społecznymi z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej od 5 listopada 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. W konsekwencji w 2019 r. podlegał ubezpieczeniom z tego tytułu (...)

Emerytura a praca za granicą

Emerytura a praca za granicą

); umowę z dnia 9 czerwca 2005 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Bułgarii o zabezpieczeniu społecznym (Dz.U. 2006 r. nr 172, poz. 1231); z wyjątkiem: umowy z dnia 9 października (...)

Jak skorzystać od 1 stycznia z ulgi „mały ZUS plus”?

Jak skorzystać od 1 stycznia z ulgi „mały ZUS plus”?

;cej niż 60 dni; Przykład 11Pan Krzysztof był objęty ubezpieczeniami społecznymi z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej od 5 listopada 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. W konsekwencji (...)

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

Składamy wniosek o emeryturę w obniżonym wieku emerytalnym...

związku z niższym wiekiem emerytalnym? Załóżmy, że po 30 września 2017 r. umrze osoba ubezpieczona urodzona po 1948 r., która osiągnęła podwyższony wiek emerytalny przed 1 (...)

Pakiet Przyjazne Prawo

Pakiet Przyjazne Prawo

2011 r. – Prawo probiercze, ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i górnicze, ustawę z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, ustawę z dnia 23 (...)

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby na urlopie wychowawczym

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osoby na urlopie wychowawczym

2018 r. pobierała zasiłek chorobowy, od 15 stycznia 2018 r. do 17 maja 2018 r. przebywała na urlopie macierzyńskim i dodatkowym urlopie macierzyńskim, od 18 maja 2018 r. do 4 lipca (...)

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

Kontrola pracownika przebywającego na chorobowym przez pracodawcę

sadów (wyrok SA z dnia 24 lutego 1999 r. sygn. akt III AUa 1292/98, wyrok SO z dnia 24 maja 2013 r. sygn. akt V Ua 10/13 i wyroki SN z dnia 17 stycznia 2002 r. sygn. akt II UKN 71/00 (&bdquo

Koordynacja bilateralna systemów zabezpieczenia społecznego

Koordynacja bilateralna systemów zabezpieczenia społecznego

; STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI Umowa Porozumienie do umowy 2.04.2008 r. 1.03.2009 r. Dz.U. z  2009 r.,nr 46, poz. 374,376 KOREA PŁD. Umowa Porozumienie do umowy 25.02.2009 (...)

Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących zatrudnionym za granicą u polskich pracodawców

Ustalanie podstawy wymiaru świadczeń w razie choroby i macierzyństwa przysługujących zatrudnionym za granicą u polskich pracodawców

; wynagrodzenie zasadnicze za kwiecień 2017 r., w maju 2017 r. – wynagrodzenie zasadnicze za maj 2017 r., w czerwcu 2017 r. – wynagrodzenie zasadnicze za czerwiec 2017 r., w (...)

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego w czasie ciąży oraz zasiłku macierzyńskiego osobom, którym zmieniono wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19

Podstawa wymiaru zasiłku chorobowego przysługującego w czasie ciąży oraz zasiłku macierzyńskiego osobom, którym zmieniono wymiar czasu pracy na podstawie ustawy o COVID-19

zatrudnienia, wypłaconych przed  16 grudnia 2020 r. za okres: po 30 marca 2020 r. do 15 grudnia 2020 r. - osobom, o których mowa w art. 15g lub art. 15zf ustawy o COVID-19, po (...)

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

NSA o przedawnieniu zobowiązań podatkowych

23 listopada 2016 r., sygn. II FSK 3060/14; z 12 grudnia 2017 r., I FSK 195/16; z 13 grudnia 2017 r., sygn. II FSK 3323/15; z 18 stycznia 2018 r., sygn. I FSK 313/16; z 8 maja (...)

Jak przejść na emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października 2017 r.?

Jak przejść na emeryturę w związku z obniżeniem wieku emerytalnego od 1 października 2017 r.?

, gdy otrzymasz rentę do końca września 2017 r.? Jeśli do końca września 2017 r. nie osiągniesz podwyższonego wieku emerytalnego i 1 października będziesz mieć ustalone prawo do renty z (...)

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

Emerytura w powszechnym wieku emerytalnym dla osób urodzonych do końca 1948 r.

emerytury pani Józefy w 1988 r. ZUS przyjmie: od 1 stycznia do 31 maja 1988 r. – 241400 zł, za czerwiec 1988 r. – 0 zł, od 1 lipca do 31 grudnia 1988 r. (...)

Wyższe świadczenia z ZUS

Wyższe świadczenia z ZUS

2019 r. do 30 listopada 2019 r. - 3387,50 zł, od 1 grudnia 2019 r. do 29 lutego 2020 r. - 3452,20 zł, od 1 marca 2020 r. do 31 maja 2020 r. - 3639,10 zł, od (...)

Jakie odpady można przekazywać podmiotom niebędącym przedsiębiorcami?

Jakie odpady można przekazywać podmiotom niebędącym przedsiębiorcami?

. WE L 016 z 20.01.2005).  7) Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 sierpnia 2001 r. o środkach żywienia zwierząt (Dz. U. z 2005 r. Nr 255, poz. 2143).  8) Zgodnie z przepisami

Można już składać wnioski o wsparcie z tarczy antykryzysowej...

Można już składać wnioski o wsparcie z tarczy antykryzysowej...

2020 r., styczeń 2021 r., luty 2021 r., marzec 2021 r. Aby skorzystać z tego wsparcia przychód z działalności, który przedsiębiorca uzyskał w wymienionych miesiącach (...)

Nowości w tarczy antykryzysowej

Nowości w tarczy antykryzysowej

, złożysz wniosek RDZ-B7 najpóźniej do 30 kwietnia 2021 r. Wnioski RDZ-B7 złożone do 27 lutego 2021 r. włacznie, będą rozpatrywane na podstawie rozporządzenia z 19 stycznia 2021 r. (...)

Mały ZUS w styczniu 2020 r.

Mały ZUS w styczniu 2020 r.

ZUS” po 2019 r., to w styczniu 2020 r. nie składasz dokumentów zgłoszeniowych. Przykład 14 Pan Jacek (nie jest rencistą) przez cały 2019 r. korzystał z ”małego ZUS” (...)

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

2018 r. poz. 2187, z późn. zm.); ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2019 r. poz. 1145, z późn. zm.); ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. (...)

Egzaminy szkolne w latach 2021-2023

Egzaminy szkolne w latach 2021-2023

816 osób (tj. 9,5% absolwentów 2021 r.), fizyka – 19 883 osoby (tj. 7,3% absolwentów 2021 r.), historia – 17 982 osoby (tj. 6,6% absolwentów 2021 r.), wiedza (...)

Rok 2008 – zachowawcze strategie przedsiębiorstw przynoszą korzyści

Rok 2008 – zachowawcze strategie przedsiębiorstw przynoszą korzyści

spadek importu w 3 kwartale 2008 r. wskazywał, tak jak konsumpcja i inwestycje, na osłabienie wzrostu gospodarczego.Produkcja sprzedana przemysłu wzrosła w ciągu 3 kwartałów 2008 r. o 6,8% (...)

Polska gospodarka - diagnoza sytuacji

Polska gospodarka - diagnoza sytuacji

indywidualna będzie rosła w tempie co najmniej 5% r/r w drugiej połowie 2008 r., a w 2009 r. wzrost konsumpcji indywidualnej nie spadnie poniżej 4% r/r? Zależy to (...)

Tarcza antykryzysowa 7.0 - od 1 lutego 2021 r. dodatkowe wsparcie dla wybranych branż

Tarcza antykryzysowa 7.0 - od 1 lutego 2021 r. dodatkowe wsparcie dla wybranych branż

rozliczeniowe i imienne raporty miesięczne za styczeń 2021 r. albo grudzień 2020 r. i styczeń 2021 r., złożysz wniosek RDZ-B7 najpóźniej do 31 marca 2021 r. 2.   (...)

Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2016 r., jeżeli dane dotyczące tych podmiotów znajdują się w Centralnym Rejestrze Podmiotów - Krajowej Ewidencji Podatników (art. 20 ust. 2 (...)

Bezpieczny budżet na 2021 r.?

Bezpieczny budżet na 2021 r.?

0,7 proc. Stopa bezrobocia Przewiduje się, że stopa rejestrowanego bezrobocia wzrośnie z 5,2 proc. w grudniu 2019 r. do 8,0 proc. na koniec 2020 r. W 2021 r. stopa bezrobocia wyniesie (...)

Terminy przechowywania akt pracowniczych od 2019 r.

Terminy przechowywania akt pracowniczych od 2019 r.

;a) w marcu 2014 r. oraz b) w marcu 2019 r. Pracują do dziś Okres przechowywania – 50 lat od dnia zakończenia pracy:a) w marcu 2064 r.,b) w marcu 2069 r.    Okres (...)

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

Zastosowanie 50% kosztów uzyskania przychodów do honorarium autorskiego

2017 r. sygn. akt II FSK 3865/14). Mając powyższe na uwadze, MF stwierdził, że dla potraktowania wynagrodzenia, jako honorarium i dla zastosowania wobec niego 50% kosztów uzyskania przychodó

Stawka i koszty zryczałtowane w PIT po zmianach

Stawka i koszty zryczałtowane w PIT po zmianach

2019 r. 10 000 zł – dochód z działalności gospodarczej osiągnięty we wrześniu 2019 r. 8 000 zł – kwota zaliczek na podatek zapłacona za miesiące od stycznia do sierpnia (...)

Wpłaty na PFRON

Wpłaty na PFRON

; Podstawa naliczaniaskładki zł Podstawa prawna (Dziennik Urzędowy Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski") wrzesień, październik,listopad 2010 r. 3 203,08 M.P.2010.86.1015 czerwiec, (...)

Skorzystaj z abolicji podatkowej!

Skorzystaj z abolicji podatkowej!

1 stycznia 2005 r.), Chile (od 1 stycznia 2004 r.), z Danią, Egiptem, Finlandią, Gruzją (od 1 stycznia 2007 r.), Holandią (od 1 stycznia 2004 r.), Iranem (od 1 stycznia 2007 r.), (...)

Jak wnioskować o wsparcie z tarczy antykryzysowej?

Jak wnioskować o wsparcie z tarczy antykryzysowej?

analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r., byłeś zgłoszony jako płatnik składek przed 1 listopada 2020 r., przekażesz do 28 lutego 2022 r. (...)

Terminy zapłaty podatków w związku z COVID-19

Terminy zapłaty podatków w związku z COVID-19

. Rozporządzenie weszło w życie 1 lipca 2020 r. Wydanie rozporządzenia ma związek z pandemią COVID-19, która spowodowała liczne ograniczenia dla podmiotów. Od 1 lutego 2018 r. (...)

Rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

Rodzaje dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane

Zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może

Ulga w PIT na działalność badawczo-rozwojową

Ulga w PIT na działalność badawczo-rozwojową

: Wydatki kwalifikowane B+R Kwota ujęta w 2017 r. w kosztach podatkowych podatnika (100% poniesionych wydatków) Podstawa obliczania ulgi B+R Wysokość odliczenia od podstawy (...)

Tarcza 6.0 – jakie wnioski można złożyć od 30 grudnia

Tarcza 6.0 – jakie wnioski można złożyć od 30 grudnia

listopadzie 2020 r. musi być niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego z tej działalności w listopadzie 2019 r. Kogo to dotyczy? Ciebie, jeśli na 30 września 2020 r. (...)

Jak odliczyć straty z lat ubiegłych w rozliczeniu za 2020 rok?

Jak odliczyć straty z lat ubiegłych w rozliczeniu za 2020 rok?

za rok podatkowy nie przekroczy 50% poniesionej straty: 2016 r. 2017 r. 2018 r. 2019 r. 2020 r. Dochód 0 0 90 180 500 Kwota odliczenia straty 0 0 90 180 230 Dochód (...)

Leasing w podatku VAT

Leasing w podatku VAT

powszechna, dlatego też warto, aby podatnik zwrócił się w tej kwestii do swojego urzędu skarbowego z prośbą o wydanie pisemnej interpretacji. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. (...)

Który sąd osądzi przestępcę?

Który sąd osądzi przestępcę?

powszechny jest tą decyzją związany.   Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks postępowania karnego (Dz. U. 1997 r., Nr 89, poz. 555, ze zm.); Ustawa z dnia 6 (...)

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w umowach międzynarodowych

Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego w umowach międzynarodowych

), Porozumienie z dnia 20 grudnia 1934r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Łotewską dotyczące ubezpieczeń społecznych (DzU z 1935r. nr 47, poz. 322), Porozumienie z dnia 2 czerwca (...)

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą niższy PIT

Prezydent podpisał ustawę wprowadzającą niższy PIT

r. o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa, ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, (...)

Przeciwdziałanie skutkom COVID-19

Przeciwdziałanie skutkom COVID-19

, 1065 i 1106), ustawie z dnia 16 grudnia 2005 r. o Funduszu Kolejowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 510, z 2019 r. poz. 1123 oraz z 2020 r. poz. 462),  ustawie z dnia 16 grudnia (...)

Przedłużenie niektórych terminów i inne nowości w podatkach dochodowych

Przedłużenie niektórych terminów i inne nowości w podatkach dochodowych

dla większości podatników przypada na 1 kwietnia 2019 r., nie wpłynęło też na wybór wzoru zeznania. Dotychczasowe wzory mogą być bowiem stosowane do 1 kwietnia 2019 r. (...)

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT

Rozporządzenia wykonawcze do ustawy o VAT

podatnikami VAT. Stary wzór zgłoszenia w VAT do 31 grudnia 2009 r. Także 1 grudnia 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Finansów z 28 listopada 2008 r. zmieniające (...)

Kto i na jakich zasadach ma obowiązek zapewnienia odpowiednich poziomów odzysku odpadów opakowaniowych i poużytkowych?

Kto i na jakich zasadach ma obowiązek zapewnienia odpowiednich poziomów odzysku odpadów opakowaniowych i poużytkowych?

kwietnia 2001 r. o odpadach, tzn.: R1 Wykorzystanie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii  R2 Regeneracja lub odzyskiwanie rozpuszczalników  R3 Recykling (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne