alimenty Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Jak rodzic samotnie wychowujący dziecko może uzyskać świadczenie 500+?

Jak rodzic samotnie wychowujący dziecko może uzyskać świadczenie 500+?

wydawanego przez sąd po zakończonym postępowaniu sądowym zainicjowanym pozwem o alimenty. W przypadku gdy sprawa o alimenty już się przed sądem toczy albo gdy termin rozprawy jest odległy, (...)

Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

Alimenty na dziecko - komu i na jakich zasadach przysługują?

związany żądaniem pozwu i stosownie do okoliczności może orzec alimenty nawet w kwocie wyższej niż żądana w pozwie. Jak wyegzekwować alimenty od zobowiązanego do ich płacenia? W sytuacji, (...)

Zawieszenie sprawy o alimenty a proces rozwodowy

Zawieszenie sprawy o alimenty a proces rozwodowy

sprawa o alimenty skierowana przed wnioskiem rozwodowym może toczyć się nadal w zakresie dotyczącym świadczeń sprzed w/w wnioskiem. Z przedstawionego opisu wynika, że sprawa o alimenty o sygnaturze (...)

Pozew o alimenty dla pełnoletniego dziecka

Pozew o alimenty dla pełnoletniego dziecka

Gdzie znajdę wzór pozwu o alimenty, który musi sporządzić pełnoletni syn (18 lat, uczy się w liceum)? Alimenty zostały zasądzone przy rozwodzie, ale ojciec dziecka uchyla się od ich płacenia (...)

Zabezpieczenie roszczenia ze szczególnym uwzględnieniem alimentów

Zabezpieczenie roszczenia ze szczególnym uwzględnieniem alimentów

potrzeb uprawnionego jak i sytuacji finansowej oraz możliwości zarobkowych obowiązanego. zabezpieczenie roszczenia, alimenty, rozwód, roszczenie pieniężne

Alimenty dla rozwiedzionego małżonka

Alimenty dla rozwiedzionego małżonka

zobowiązana do zapłaty alimentów. Małżonek, który płaci takie alimenty zostanie zwolniony od tego obowiązku, gdy osoba której płaci alimenty zawrze nowy związek małżeński. Innym rodzajem (...)

Dożywotnie alimenty po rozwodzie

Dożywotnie alimenty po rozwodzie

pracy. Czy po rozwodzie sąd może przyznać mi w związku z tym alimenty dożywotnio? Wina rozkładu naszego małżeństwa leży po stronie męża. Jakie mam szanse na dożywotnie alimenty? Mój (...)

Dochodzenie alimentów w sprawie rozwodowej

Dochodzenie alimentów w sprawie rozwodowej

pełnoletniej córki. 1. Czy mogę zatem wnosić o zawieszenie sprawy o alimenty córki do momentu potwierdzenia wyłączenia, skoro Sąd Okręgowy nie wyłączył sprawy o alimenty córki ze sprawy (...)

Podatek od alimentów. Kiedy trzeba zapłacić

Podatek od alimentów. Kiedy trzeba zapłacić

nieterminowo nie sumuje się do limitu. Alimenty wypłacane na dzieci nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jeśli natomiast alimenty otrzymuje dorosła osoba, (...)

Konsekwencje uznania dziecka, czyli obowiązek alimentacyjny - opinia prawna

Konsekwencje uznania dziecka, czyli obowiązek alimentacyjny - opinia prawna

zawarcia porozumienia, przysługuje Pani prawo do wystąpienia z powództwem o alimenty do sądu. Nie jest możliwe poddanie się pod rozstrzygnięcie sądu polubownego, gdyż spory o alimenty są (...)

Jak zabezpieczyć syna przed płaceniem alimentów na ojca?

Jak zabezpieczyć syna przed płaceniem alimentów na ojca?

problemów zdrowotnych syna) i nie dopełniał obowiązków rodzinnych, w tym nie łożył na jego utrzymanie, zaś alimenty musiały być ściągane w drodze egzekucji komorniczej. Reasumując, (...)

Alimenty od dziadków zamiast od ojca dziecka – opinia prawna

Alimenty od dziadków zamiast od ojca dziecka – opinia prawna

uzyskania świadczeń alimentacyjnych, bez konieczności ich sądowego egzekwowania. Mniej korzystnym od zawarcia takiej umowy byłoby natomiast wystąpienie przeciwko dziadkom na drogę sądową z pozwem o alimenty

Zmiany dla dobra dzieci i rodzin?

Zmiany dla dobra dzieci i rodzin?

uzyskania świadczenia alimentacyjnego poprzez alimentacyjny nakaz zapłaty, którym ustalane byłyby alimenty w ustandaryzowanej wysokości. Po zmianach alimenty będzie więc można uzyskać (...)

Problem z rozliczeniem alimentów po zmianie wyroku - opinia prawna

Problem z rozliczeniem alimentów po zmianie wyroku - opinia prawna

zatrzymanie mu prawa jazdy, na podstawie ustawy z dnia 22 kwietnia 2005 r. o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej. alimenty, dorosła córka, studia, obowiązek

500+ dla samotnych rodziców

500+ dla samotnych rodziców

alimenty, odpis postanowienia sądu o zabezpieczeniu powództwa o alimenty, odpis protokołu zawierającego treść ugody sądowej lub ugody zawartej przed mediatorem bądź o umowę o alimenty (...)

Alimenty - komu się należą i w jakiej wysokości?

Alimenty - komu się należą i w jakiej wysokości?

zasądzającego alimenty w określonej wysokości należy udać się do komornika, który na podstawie klauzuli wykonalności nadanej przez sąd z urzędu wyrokowi przyznającemu alimenty będzie (...)

Alimenty do rąk dorosłego dziecka

Alimenty do rąk dorosłego dziecka

alimenty bezpośrednio jemu. Czy mogę to zrobić sam, czy musi być jakaś decyzja sądu, czy też jest jakiś przepis mówiący o tym, że po uzyskaniu pełnoletności dziecku można (należy?) płacić (...)

Alimenty za czas przeszły

Alimenty za czas przeszły

alimenty i nie były one mi zasądzone - także żadnego Postanowienia ani samej sprawy nie było. Czy mój były mąż może starać się o alimenty za ten 10-cio miesięczny okres, gdy żadnej sprawy (...)

Powstanie obowiązku alimentacyjnego

Powstanie obowiązku alimentacyjnego

alimentami dla dzieci, gdyż tu możliwości jest więcej i wszystko zależy z jednej strony od treści żądania pozwu, z drugiej od treści orzeczenia sądu. Wniosek o alimenty dla dzieci z reguły jest (...)

Złośliwy wniosek o egzekucję alimentów

Złośliwy wniosek o egzekucję alimentów

Podczas sprawy rozwodowej zostały orzeczone alimenty na dzieci. Alimenty płaciłem sam co miesiąc za pośrednictwem poczty. Po ok. 1 roku płacenia alimentów termin płatności upływał w sobotę (...)

Nie wszystkie świadczenia to alimenty

Nie wszystkie świadczenia to alimenty

jednak jeżeli sądy zasądzają na podstawie art. 27 k.r.o. alimenty na rzecz drugiego małżonka, to posługują się pewnym skrótem (lepiej byłoby posługiwać się zwrotem "alimenty", (...)

Reforma prawa rodzinnego

Reforma prawa rodzinnego

o alimenty będą mogli składać pozew na gotowym formularzu dostępnym w Internecie; jest on łatwy do wypełnienia – większość ubiegających się o alimenty dzięki temu uniknie wydatków (...)

Alimenty z funduszu alimentacyjnego - jak je otrzymać?

Alimenty z funduszu alimentacyjnego - jak je otrzymać?

, fundusz, alimentacyjny, alimenty, prawo jazdy

Tymczasowo zasądzone alimenty

Tymczasowo zasądzone alimenty

1 października 2002 r. żona założyła mi sprawę o alimenty. Sprawa się odbyła w sądzie rejonowym, gdzie sąd przyznał mi alimenty jako zabezpieczenie w wysokości 1200 zł. Następnie sprawa (...)

Ustalenie ojcostwa i alimenty

Ustalenie ojcostwa i alimenty

trzymiesięczny ustawowy termin do wniesienia powództwa o alimenty, a w przypadku braku uznania dziecka - o ustalenie ojcostwa i alimenty. Jeśli matka dziecka nie złożyłaby w tym czasie (...)

Alimenty w naturze zamiast pieniędzy

Alimenty w naturze zamiast pieniędzy

, bądź obniżenie możliwości zarobkowych obowiązanego małżonka może stanowić podstawę do obniżenia wysokości zasądzonych alimentów. alimenty, obniżenie, dzieci, wydatki, potrzeby, uzasadnione

Alimenty płatne do rąk pełnoletniego dziecka

Alimenty płatne do rąk pełnoletniego dziecka

celowa w trakcie postępowania. W razie sporu z komornikiem może Pan jednak złożyć skargę na jego czynności, tj. na żądanie opłat od pana zamiast od syna. alimenty, pełnoletnie dziecko, koszty (...)

Alimenty na dorosłe dziecko - nadal do komornika?

Alimenty na dorosłe dziecko - nadal do komornika?

kosztów komorniczych) na dziecko i jak mam zawiadomić komornika? Jak się domyślamy, w wyroku zasądzającym alimenty od Pana sąd zaznaczył, iż alimenty są płatne do rąk matki dziecka. Zgodnie (...)

Córka mieszka ze mną, pomimo tego nadal muszę płacić alimenty.

Córka mieszka ze mną, pomimo tego nadal muszę płacić alimenty.

alimenty. Jeżeli byłby Pan zainteresowany, w ramach odrębnego zamówienia możliwe jest przygotowanie stosownych dokumentów.  

Mój były mąż zagroził córce że przestanie płacić na nią alimenty.

Mój były mąż zagroził córce że przestanie płacić na nią alimenty.

były mąż może przestać płacić alimenty ze względu na to że dziecko się nie uczy? A co w sytuacji kiedy wyjdzie ona za mąż, czy nadal będzie mogła otrzymywać alimenty? Niniejsza opinia (...)

Przedawnienie alimentów

Przedawnienie alimentów

zwrotu wypłaconych alimentów. Żona może wnieść sprawę o alimenty na rzecz syna tylko, jeśli działa jako jego pełnomocnik. Alimenty zasądzone przedawniają się po okresie trzyletnim (...)

Egzekucja alimentów mimo umorzenia

Egzekucja alimentów mimo umorzenia

przez byłą żonę przestępstwa. Nie wskazano w pytaniu okoliczności, które świadczyłyby o wystąpieniu znamion przestępstwa oszustwa. alimenty, świadczenia alimentacyjne, egzekucja, komornika, (...)

Alimenty bez podatku. Sprawdź, kiedy jest to możliwe

Alimenty bez podatku. Sprawdź, kiedy jest to możliwe

Care Dominik Mędrzycki, księgowy Tax Care alimenty, fiskus, podatek, PIT

Odliczenie od dochodów wydatków na cele rehabilitacyjne dziecka

Odliczenie od dochodów wydatków na cele rehabilitacyjne dziecka

rehabilitacyjna, zeznanie podatkowe, rozliczenie roczne, alimenty, rodzic

Egzekucja z rachunków bankowych

Egzekucja z rachunków bankowych

alimentów lub renty0, w takiej sytuacji bank dokonuje wypłat na alimenty i renty do rąk uprawnionego do tych świadczeń.     Podstawa prawna: Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks

Alimenty od chorego

Alimenty od chorego

matce 200 zł na mieszkanie, a za 140 zł mam przeżyć miesiąc. Czy w takim wypadku sąd przyzna mi alimenty na córkę i w jakiej wysokości? Alimenty są to świadczenia należne od określonych (...)

Alimenty w EURO

Alimenty w EURO

wystąpiła z wnioskiem o alimenty do niemieckiego sądu w wysokości 307 EUR miesięcznie minus owe 60 zł. Czy niemiecki sąd może przyznać jej alimenty ode mnie jako obywatela polskiego? Jestem (...)

Alimenty na konto pełnoletniego dziecka

Alimenty na konto pełnoletniego dziecka

Do tej pory przesyłałem alimenty na rzecz córki na konto jej mamy. Córka ukończyła 20 lat -czy mogę zmienić to i przesyłać alimenty na konto córki. Czy potrzebna jest na to zgoda jej mamy? (...)

Alimenty na bezrobotną żonę

Alimenty na bezrobotną żonę

ogóle zostały przyznane mi alimenty na żonę, zawsze uważałem, że alimenty przyznawane są na utrzymanie dziecka? Z opisu sytuacji wynika, iż sąd zasądził alimenty na rzecz Pana żony (...)

Alimenty od ojca pracującego w USA

Alimenty od ojca pracującego w USA

świadczen alimentacyjnych z urzędu przez sąd tej instancji, który wydał wyrok zasądzający alimenty. Takie żądanie sąd kieruje do właściwego organu egzekucyjnego. Jest to jego uprawnienie a nie (...)

Alimenty na dziecko, a nie na byłą małżonkę

Alimenty na dziecko, a nie na byłą małżonkę

dziecko pozwanej, a mi nakazać płacenie alimentów. Czy na rozprawie można zastrzec, że alimenty będę płacił wyłącznie na dziecko i pozbawić pozwaną możliwości występowania o alimenty (...)

Proces rozwodowy a roszczenie o alimenty

Proces rozwodowy a roszczenie o alimenty

wykonania obowiązku zaspokajania potrzeb rodziny lub o alimenty wstrzymuje się także z mocy prawa wykonanie nieprawomocnych orzeczeń o obowiązku tych świadczeń, wydanych w poprzednio wszczętej sprawie, (...)

Alimenty dla pełnoletniej córki która urodziła dziecko

Alimenty dla pełnoletniej córki która urodziła dziecko

uznać, iż córce należą się alimenty od matki aż do czasu, kiedy osiągnie kwalifikacje pozwalające jej na podjęcie pracy zawodowej. Jeśli córka (przykładowo) po zakończeniu szkoły (...)

Pozew wzajemny o alimenty na rzecz dziecka

Pozew wzajemny o alimenty na rzecz dziecka

małoletniego syna z pozwem wzajemnym o alimenty na rzecz dziecka, przeciwko matce reprezentującej to samo dziecko, a która wystąpiła z pozwem przeciwko ojcu o alimenty na rzecz dziecka w sytuacji, (...)

Dopłata do alimentów z Funduszu Alimentacyjnego

Dopłata do alimentów z Funduszu Alimentacyjnego

. Jeżeli sąd zasądzi alimenty na dziecko, to obawiam się, że alimenty na mnie i na dziecko przekroczą tą kwotę, tj. 780 zł. Załóżmy, że uda mi się wywalczyć 500 zł na dziecko. Łącznie (...)

Ustalanie wysokości alimentów

Ustalanie wysokości alimentów

utrzymania wzrosłyby więcej niż moje zarobki. Czy istnieje jakieś minimum socjalne, które płacący alimenty ma prawo zatrzymać, żeby móc żyć? Sąd zasądzając alimenty - jak w Pana przypadku (...)

Zajęcie konta a wpłacanie zasądzonych alimentów

Zajęcie konta a wpłacanie zasądzonych alimentów

Córka ma konto bankowe zajęte przez komornika na 3400 zł. Na to samo konto wpływają alimenty od byłego męża zgodnie z wyrokiem sądu po 900 zł miesięcznie. Czy bank musi te alimenty odprowadzić (...)

Jak złożyć pieniądze do depozytu sądowego?

Jak złożyć pieniądze do depozytu sądowego?

alimenty. Była synowa złożyła pozew o alimenty na wnuka ode mnie. Alimenty na wnuka syn wznowił dobrowolnie wysyłając comiesięcznie przekazem pocztowym 350 złotych. Pozew o alimenty (...)

Alimenty na pełnoletnie dziecko - opinia prawna

Alimenty na pełnoletnie dziecko - opinia prawna

oświadczenia Sądu przestać płacić alimenty w czerwcu br. Co zapewne będzie skutkowało następną sprawą sądową o alimenty lub też nie? Czy założyć sprawę sądową o zaprzestanie płacenia (...)

Umowa alimentacyjna - opinia prawna

Umowa alimentacyjna - opinia prawna

, wystarczy zwykła forma pisemna. Zdaniem opiniującego nie ma możliwości zawarcia umowy o alimenty, która byłaby absolutnie niepodważalna w sądzie. Rozstrzygając potencjalną sprawę o alimenty (...)

1

2

3

4

5

...

23

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne