art.43 ust.1 pkt 24 ustawy o vat Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Stosowanie ustawy o STIR

Stosowanie ustawy o STIR

ustawy o VAT - podatnik nie istnieje;  art. 96 ust. 9 pkt 2 ustawy o VAT - mimo podjętych udokumentowanych prób, nie ma możliwości skontaktowania (...)

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

Transakcje transgraniczne w grupach VAT

w art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy o VAT). Zatem takie przesunięcie majątkowe w ramach grupykapitałowej/przedsiębiorstwa nie będzie objęte reżimem VAT, niezależnie (...)

Rozliczenia VAT w grupie VAT

Rozliczenia VAT w grupie VAT

stosowania kas rejestrujących nazasadach ogólnych. Podatek naliczony i odliczenie proporcjonalne w VAT ZASADY OGÓLNE (art. 86 ust. 1, ust. 2a-2h, ust. 7b, art. (...)

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%

Dokumentowanie wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów dla celów stosowania stawki podatku VAT 0%

;rym mowa w art. 42 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT, nie musi zawierać wszystkich danych przewidzianych dla oświadczenia nabywcy, o którym mowa w art. 45a (...)

Kierujący pojazdami

Kierujący pojazdami

których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 2 oraz art. 82 ust. 1 pkt 2. 5. Okres ważności pozwolenia na kierowanie tramwajem jest przedłużany, za opłatą, o której (...)

VAT od czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego

VAT od czynności wykonywanych przez jednostki samorządu terytorialnego

świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o której mowa w art. 5 ust. (...)

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

określonych w art. 106i ust. 7 pkt 1 i ust. 8 ustawy o VAT. Podstawa prawna: art. 19a ust. 3, art. 106i ust. 1, ust. 7 pkt (...)

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Zakup preferencyjny paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

zakupu węgla przeznaczonego do sprzedaży na rzecz gospodarstw domowych. Podstawa prawna: art. 86 ust. 1, art. 113 ust. 1 i ust. 13 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 11 (...)

Wykazy podmiotów VAT

Wykazy podmiotów VAT

ustawyVAT podatnik nie istnieje Art. 96 ust. 9 pkt 2 ustawyVAT mimo podjętych udokumentowanych prób nie ma możliwości skontaktowania (...)

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

Odwrotne obciążenie VAT przy świadczeniu usług budowlanych

pkt 8 i ust. 1h oraz załącznik nr 14 do ustawy o VAT. Czy usługi budowlane (wymienione w załączniku nr 14 do ustawy o VAT) świadczone przez członków (...)

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

sprzedaży, o którym mowa w art. 113 ust. 1 ustawy o VAT lub wykonujących wyłącznie czynności zwolnione na podstawie art. 43 tej ustawy. Konsekwencje (...)

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

art. 30, art. 33 ust 3 i 5 oraz art. 35 ust 7 RODO. Wskazane w RODO wymagania, wymienione w art. 30, art. 33 ust 3 i (...)

Fryzjer ponad obostrzeniami...

Fryzjer ponad obostrzeniami...

stosuje się do ustanowionych na podstawie art. 46 lub art. 46b nakazów, zakazów lub ograniczeń, o których mowa w art. 46 ust. 4 pkt 3-5 lub w art. (...)

Zmieniona ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Zmieniona ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

emisyjnego. Natomiast zmiana treści ust. 3 ma na celu jednoznaczne wskazanie, że w przypadkach określonych w art. 7 ust. 3 pkt 1-4 i pkt 5 lit. e oraz art. 7 ust. (...)

Opodatkowanie VAT wykonania trwałej zabudowy meblowej w mieszkaniu

Opodatkowanie VAT wykonania trwałej zabudowy meblowej w mieszkaniu

usług wynosi 22%, z zastrzeżeniem ust. 2-12c, art. 83, art. 119 ust. 7, art. 120 ust. 2 i 3, art. 122 i art. 129 ust. 1. Jednocześnie należy zaznaczyć, (...)

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

Wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów i jej opodatkowanie VAT-em

. Znaczenie to wynika z przepisów określających termin zwrotu podatku [a konkretnie z art. 87 ust. 3 ustawy o VAT].  Zgodnie z przepisami, podstawowy termin zwrotu (...)

Stawka VAT w odniesieniu do usług obsługi wartości pieniężnych

Stawka VAT w odniesieniu do usług obsługi wartości pieniężnych

okresie od dnia 1 stycznia 2011 r. do dnia 31 grudnia 2018 r., stawka podatku, o której mowa w art. 41 ust. 1 i 13, wynosi 23%. Zgodnie z art. 146aa ust. 1 pkt 1 (...)

Stawka VAT na przechowywanie instrumentów finansowych

Stawka VAT na przechowywanie instrumentów finansowych

ustawy o VAT.Zarówno przepisy Dyrektywy 112, jak i art. 43 ust. 1 pkt 41 ustawy o VAT  nie uzależniają wyłączenia spod zwolnienia usług (...)

Dokumentacja, raportowanie i inne formalności w grupach VAT

Dokumentacja, raportowanie i inne formalności w grupach VAT

;rych mowa w art. 96b ust. 3 pkt 13 ustawy o VAT, zostają uwidocznione w wykazie jako dane tej grupy (art. 96b ust. 3c ustawy o VAT). Wskazane (...)

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

4-7 [ustawy o CIT]”. Prawa i wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o CIT Przepis art. 16b, do którego odsyła (...)

Ulga na zakup kas wirtualnych

Ulga na zakup kas wirtualnych

stosowanych kas i w efekcie dokonują zakupu np. kasy wirtualnej (podstawa prawna: art. 111 ust. 4 i art. 145b ust. 3 ustawy o VAT). W rozporządzeniu w sprawie (...)

Mienie PKP

Mienie PKP

rozumieniu art. 5 ust. 1 tej ustawy. Podniesiono, że względem przepisu art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczeniu nieruchomościami (...)

Jaki VAT przy sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne?

Jaki VAT przy sprzedaży posiłków i dań przez placówki gastronomiczne?

podlegają odpłatna dostawa towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju. Stosownie do art. 7 ust. 1 ustawy o VAT przez dostawę towarów, o (...)

Ulga dla młodych

Ulga dla młodych

art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o PIT. Tym samym dla zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o PIT, (...)

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców od 2018 roku

dostawy towarów oraz świadczenia usług poza terytorium kraju, w tym świadczenia usług, o których mowa w art. 100 ust. 1 pkt 4 ustawy o podatku od towarów (...)

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

Liczne zmiany do ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych

o zwrocie nawet wówczas, gdy od ostatniego dnia okresu, za który świadczenie zostało nienależnie pobrane upłynęło ponad 5 lat. Art. 57 ust. 1 pkt 3 i 58 ust. (...)

Co nowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

Co nowego w podatku dochodowym od osób fizycznych?

do kosztów uzyskania przychodów wierzytelności umorzonych (art. 23 ust. 1 pkt 41 ustawy o PIT). Doprecyzowano, że pod pojęciem nabycia, o którym (...)

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności

komunikatu przelewu na rachunek VAT w złotówkach, według kwoty VAT wskazanej w złotówkach na fakturze (dla potrzeb przeliczania kwoty VAT należy uwzględnić art. 106e (...)

Prawo celne - Kodeks celny

Prawo celne - Kodeks celny

których mowa w ust. 4; 2) danych, o których mowa w ust. 7. 10. Z wykazu skreśla się osobę, jeżeli: 1) nie spełnia wymogów, o których mowa w ust. (...)

Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

Nowe ułatwienia dla funduszy inwestycyjnych

sprzedaży do art. 107 ust. 1 pkt 2. Zmiana art. 2 pkt 30 ma na celu zliberalizowanie zasad dotyczących nabywania wierzytelności przez standaryzowane fundusze sekurytyzacyjne. Zmiana (...)

Czy należy się VAT od towarów po wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego?

Czy należy się VAT od towarów po wygaśnięciu zarządu sukcesyjnego?

przedsiębiorstwa (zob. art. 96 ust. 7b pkt 2 ustawy o VAT) albo wygaśnięcia zarządu sukcesyjnego (zob. art. 96 ust. 7b pkt 4 ustawy (...)

Jak założyć grupę VAT?

Jak założyć grupę VAT?

Ostatnim elementem powiązań są te o charakterze organizacyjnym (art. 15a ust. 5 ustawy o VAT), tj.: podmioty prawnie lub faktycznie, bezpośrednio lub pośrednio, znajdują (...)

Opłaty za pobyt w DPS trzeba ustalić w decyzji

Opłaty za pobyt w DPS trzeba ustalić w decyzji

opłaty, aniżeli wynika to z przepisów o minimalnych obciążeniach ustalonych w art. 61 ust. 2 pkt 2 ustawy (I. Sierpowska, komentarz do art. 103 ustawy (...)

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

Jak złożyć wniosek o wydanie Wiążącej Informacji Stawkowej?

warunkach określonych w przepisach rozdziału 1a w dziale VIII ustawy o VAT (art. 42c ust. 3 pkt 1 ustawy o VAT). WIS bowiem będą mogli posługiwać (...)

Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości komercyjnych

Opodatkowanie VAT zbycia nieruchomości komercyjnych

stosowania art. 2 pkt 6, art.2 pkt 27e, art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 6 pkt 1, art. 7 ust. 1 ustawy o VAT. Objaśnienia (...)

Opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania a VAT

Opłaty na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania a VAT

1718/13, uwzględniając wyrok TSUE w sprawie C-37/16 - SAWP, uznał, że: ,,W świetle art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 8 ust. 1 i ust. 2a oraz art. 30 ust. (...)

Noworoczne zmiany w VAT

Noworoczne zmiany w VAT

dotyczy też infrastruktury towarzyszącej, jak to czyni art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. a) ustawy o VAT, będący do dnia 31 grudnia 2007 r. (jak przepis sam stanowi) podstawą (...)

Obsługa kart płatniczych a VAT od 1 lipca 2017 r.

Obsługa kart płatniczych a VAT od 1 lipca 2017 r.

zmianą sytuacji finansowej i prawnej stron tej operacji. Usługi te będą zatem objęte zwolnieniem od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 40 ustawy o VAT. Natomiast (...)

Grupa VAT w procedurach podatkowych

Grupa VAT w procedurach podatkowych

art. 33 ust. 2-3, art. 34ust. 1, 1a i 3, art. 138i ust. 9-11 oraz art. 138j ust. 1, 2 i 4 ustawy o VAT, gdzie stronąpostępowania będzie (...)

Zwolnienia z kas fiskalnych na 2018 rok

Zwolnienia z kas fiskalnych na 2018 rok

zwolnienia z ww. pkt 2 nie stosuje się do świadczenia usług: zgodnie z warunkami określonymi w poz. 36 załącznika do rozporządzenia przez podatnika, o którym mowa w art. (...)

Sprzedaż nieruchomości a VAT - stan prawny na 31.12.2010

Sprzedaż nieruchomości a VAT - stan prawny na 31.12.2010

Jaka działalność podlega opodatkowaniu VAT? Nie zawsze od sprzedaży nieruchomości trzeba płacić VAT. Na mocy art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i (...)

Niekonstytucyjne przeszukania

Niekonstytucyjne przeszukania

kontroli osobistej, nie określając granic tej kontroli,jest niezgodny z art. 41 ust. 1 i art. 47 w związku z art. 31 ust. 3 Konstytucji; 16) art. 14 ust. (...)

Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

Kodeks drogowy - Prawo o ruchu drogowym

stopniu niepełnosprawności,3) orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień- wraz ze wskazaniem, o którym mowa w art. 6b ust. 3 pkt 9 ustawy z dnia 27 sierpnia (...)

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

Z jakiego wsparcia aktywizacyjnego mogą korzystać bezrobotni?

przez powiatowy urząd pracy. Prace interwencyjne Art. 2 ust. 1 pkt 26, art. 51, art. 56, art. 59, art. 59a i art. 61a ustawy z dnia 20 kwietnia (...)

Przedłużenie Tarczy Antyinflacyjnej oraz zmiany w CIT z podpisem Prezydenta

Przedłużenie Tarczy Antyinflacyjnej oraz zmiany w CIT z podpisem Prezydenta

, art. 12 i art. 16–19, które wchodzą w życie z dniem 31 października 2022 r.; art. 6 pkt 3 w zakresie art. 84a § 1 i 2, art. 13 i art. 24 (...)

Jak odliczyć darowizny w zeznaniu rocznym za 2020 r.?

Jak odliczyć darowizny w zeznaniu rocznym za 2020 r.?

podatku ustalonej zgodnie z art. 26 ust. 1 lub art. 30c ust. 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz art. 11 ustawy o ryczałcie (...)

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

Nie jest dopuszczalna transkrypcja zagranicznego aktu urodzenia dziecka ze związku partnerskiego...

czynności materialno-technicznej (art. 16 ust. 4 i art. 17 ust. 1 pkt 3, ust. 2 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności). W ustawie (...)

Jak opodatkowana jest pomoc z programów dofinansowanych z funduszy strukturalnych UE?

Jak opodatkowana jest pomoc z programów dofinansowanych z funduszy strukturalnych UE?

. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i odpowiednio art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób (...)

Zmiany zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym

Zmiany zasad udzielania ulg w spłacie niepodatkowych należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym i publicznoprawnym

art. 9 pkt 10 i 14 ustawy o finansach publicznych brak jest bowiem podstaw prawnych do określenia przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego (w oparciu o art. (...)

Sukcesja firm jednoosobowych

Sukcesja firm jednoosobowych

jego śmiercią; zbywaniu rzeczowych aktywów obrotowych w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 19 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości - pojęcie to obejmuje: materiały (...)

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne