audiowizualna usługa na żądanie Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Obowiązek wpłat podmiotów dostarczającego audiowizualną usługę na żądanie

Obowiązek wpłat podmiotów dostarczającego audiowizualną usługę na żądanie

). obowiązek wpłat, wpłata, audiowizualna usługa na żądanie, VOD, telewizja, Polski Instytut Sztuki Filmowej

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

wystawienia faktury. Podstawa prawna: art. 106b ust. 2 ustawy o VAT.  Jednak na żądanie podmiotu publicznego, partner prywatny ma obowiązek wystawienia faktury, jeżeli żądanie zostało (...)

Prawie 2/3 czasu antenowego w UE zajmują produkcje europejskie

Prawie 2/3 czasu antenowego w UE zajmują produkcje europejskie

Europejscy nadawcy programów telewizyjnych przeznaczają ponad 63 proc. czasu antenowego na produkcje europejskie i ponad 36 proc. na produkcje niezależnych producentów europejskich. (...)

Świadczenie usług drogą elektroniczną

Świadczenie usług drogą elektroniczną

). Przekazanie informacji handlowych pocztą elektroniczną, jeżeli będzie się odbywało na żądanie klienta, będzie zaliczane do usług świadczonych drogą elektroniczną. Używanie jednak poczty (...)

Śmierć posiadacza rachunku bankowego

Śmierć posiadacza rachunku bankowego

spadku może nastąpić na mocy umowy między wszystkimi spadkobiercami lub na mocy orzeczenia sądu, wydanego na żądanie któregokolwiek ze spadkobierców. Jak działa (...)

Prawo celne - Kodeks celny

Prawo celne - Kodeks celny

przepadku na rzecz Skarbu Państwa - chyba że umowy międzynarodowe lub przepisy odrębne przewidują inny sposób postępowania. 2. O przepadku towaru na rzecz Skarbu Państwa orzeka, na (...)

Rodzaje faktur

Rodzaje faktur

uproszczona, której pan Karol nie wymienia już na zwykłą fakturę. Nie możesz wystawić faktury uproszczonej w przypadku: wewnątrzwspólnotowej sprzedaży towarów na odległość; sprzedaży (...)

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

Opodatkowanie akcyzą płynu do papierosów elektronicznych i wyrobów nowatorskich

elektronicznych lub wyroby nowatorskie, które nie będą objęte na terytorium kraju procedurą zawieszenia poboru akcyzy na potrzeby wykonywanej działalności gospodarczej na terytorium (...)

Zakres ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Zakres ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Ustawa nie wprowadza rewolucji na rynku internetowym, lecz stanowi uściślenie i doprecyzowanie zasad świadczenia usług drogą elektroniczną, które wykształciły się na rynku internetowym w (...)

VOD na żądanie pod nadzorem KRRiT. Nowe przepisy już obowiązują

VOD na żądanie pod nadzorem KRRiT. Nowe przepisy już obowiązują

: audiowizualnej usługi medialnej na żądanie oraz publicznego udostępniania audiowizualnej usługi medialnej na żądanie. Zgodnie z definicją audiowizualnej usługi medialnej na (...)

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

Dokumentacja przetwarzania danych osobowych według RODO

międzynarodowej nie następuje na podstawie wydanej przez Komisję Europejską decyzji stwierdzającej adekwatny stopień ochrony w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej (art. 45 ust. 3 RODO), (...)

Kiedy przedsiębiorcy przysługują prawa konsumenta?

Kiedy przedsiębiorcy przysługują prawa konsumenta?

przeznaczeniem i właściwościami, żądanie naprawy, żądanie wymiany na rzecz wolną od wad. Od 1 stycznia 2021 roku w przypadku przedsiębiorców, którzy są osobami fizycznymi (...)

Jak rozliczyć faktoring?- stan prawny do 31.12.2010

Jak rozliczyć faktoring?- stan prawny do 31.12.2010

wierzytelnościami przechodzą na faktora (np. bank) wszelkie prawa z nimi związane oraz służące do ich zabezpieczenia. Faktorant zobowiązuje się udostępnić na żądanie faktora odpowiednie (...)

Kiedy świadczenie ma charakter niepieniężny, czyli możliwość zastrzeżenia kary umownej - opinia prawna

Kiedy świadczenie ma charakter niepieniężny, czyli możliwość zastrzeżenia kary umownej - opinia prawna

kwestia, czy w takiej sytuacji nie należy uznać, że strony zastrzegły karę umowną na wypadek odstąpienia od umowy wzajemnej na podstawie art. 491 – 492 k.c. (ustawowe prawo odstąpienia (...)

Umowa przewozu osób i rzeczy

Umowa przewozu osób i rzeczy

wysyłający nie nadeśle w odpowiednim czasie wskazówek, przewoźnik powinien oddać przesyłkę na przechowanie lub inaczej ją zabezpieczyć, zawiadamiając o tym wysyłającego i odbiorcę. Przesyłka (...)

Jak wysłać pismo ogólne online?

Jak wysłać pismo ogólne online?

wysłane. Niebawem dostaniesz urzędowe poświadczenie przedłożenia (UPP). Czekaj na odpowiedź. Ile to potrwa, to zależy od rodzaju Twojej sprawy.  Usługa jest bezpłatna. Ile (...)

Wystawienie rachunku za usługę medyczną

Wystawienie rachunku za usługę medyczną

Prowadzę działalność w zakresie ochrony zdrowia (stomatologia). Pacjent leczy się u nas od 2005 roku. Zgodnie z dokumentacją medyczną zgłaszał się na wizyty kontrolne 1 x w miesiącu. Na (...)

Fundusze inwestycyjne a VAT

Fundusze inwestycyjne a VAT

oparcia systemu podatku VAT na jednolitej definicji podatnika, przymiot ten, w opinii Trybunału, powinien być oceniany wyłącznie na podstawie kryteriów, o których mowa w art. 4 (...)

Skutki prawne nieodebrania zamówionej usługi lub rzeczy - opinia prawna

Skutki prawne nieodebrania zamówionej usługi lub rzeczy - opinia prawna

pismem. Mając na uwadze, że przedmiotem zamówienia była maszyna, a jej wykonanie podzielono na części, uznać należy, że wartość umowy przewyższała kwotę 2 tysięcy złotych. W międzyczasie (...)

Leasing w podatku VAT

Leasing w podatku VAT

zawartej na czas określony lub umowy sprzedaży na warunkach odroczonej płatności, jeżeli umowa przewiduje, że w następstwie normalnych zdarzeń przewidzianych tą umową lub z chwilą zapłaty (...)

Zgoda dziecka na przetwarzanie danych

Zgoda dziecka na przetwarzanie danych

odpłatną usługę świadczoną na odległość, drogą elektroniczną i na indywidualne żądanie odbiorcy usług. Trzeba odróżniać wyrażenie zgody na przekazanie danych (...)

Jak złożyć wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16)?

Jak złożyć wniosek o zastosowanie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16)?

uprawnienia i obowiązki Jesteś zwolniony z prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych oraz wpłacania zaliczek na podatek dochodowy. Musisz natomiast wydawać na żądanie klienta (...)

Sankcje z RODO

Sankcje z RODO

świadczona na odległość, drogą elektroniczną, za wynagrodzeniem i na indywidualne żądanie odbiorcy usługi);  nieuwzględnienie ochrony danych w fazie projektowania oraz domyślnej (...)

Rząd przyjął projekt usprawniający pracę instytucji publicznych

Rząd przyjął projekt usprawniający pracę instytucji publicznych

udzielenie informacji, które nie będą obsługiwane w sposób automatyczny. Ułatwienia dla sądów, prokuratury i Policji Nowa usługa sieciowa udostępniania informacji z KRK – (...)

Jakie masz prawa w przypadku doręczenia uszkodzonej przesyłki? - opinia prawna

Jakie masz prawa w przypadku doręczenia uszkodzonej przesyłki? - opinia prawna

miejscowości do której przyporządkowany jest ten kod pocztowy. Jak wynika z opisu sytuacji, ma Pani wszelkie prawo żądać wymiany towaru na wolny od wad na podstawie w/w przepisów. (...)

Ochrona abonentów przed naciągaczami

Ochrona abonentów przed naciągaczami

dane o faktycznie oferowanych na rynku usługach. Operator (a zatem podmiot, na czyjego infrastrukturze oferowane będą usługi – może być niezależny od dostawcy usługi o podwyższonej (...)

Były kary od Unii i protesty internautów. Przepisy o VOD bliżej wejścia w życie

Były kary od Unii i protesty internautów. Przepisy o VOD bliżej wejścia w życie

dostawców usługi VOD obowiązek zgłoszenia do wykazu KRRiTv, bez względu na to, czy usługi byłyby udostępniane w internecie, w sieciach kablowych, czy na platformach satelitarnych. Odpowiedzialny (...)

Format oraz prawidłowe dane faktury

Format oraz prawidłowe dane faktury

przetłumaczony przysięgle na język polski), potwierdzenie dokonania zapłaty należności na rzecz kontrahenta oraz – dla celów dowodowych – polska firma powinna być przygotowana (...)

Ustawa medialna przyjmie łagodniejszą formę

Ustawa medialna przyjmie łagodniejszą formę

stron mogłoby naruszać przepisy unijnej dyrektywy audiowizualnej, które nieco inaczej definiują usługę na żądanie. Według europejskich przepisów usługa ta przeznaczona (...)

Paragon jako dowód księgowy

Paragon jako dowód księgowy

, zgodnie z art. 106 ust. 4 ustawy o VAT, nie ma obowiązku wystawiania faktur. Jednakże na żądanie tych osób podatnicy są obowiązani do wystawienia faktury. W przypadku sprzedaży na (...)

Nienależyte wykonanie zobowiązania

Nienależyte wykonanie zobowiązania

nie ponosi. Można zatem skierować do mechanika żądanie o właściwe wykonanie zobowiązania (naprawy). Jeżeli odmówi pozostaje tylko dochodzenie swych praw na drodze sądowej. W tym przypadku (...)

Z wydrukowaną fakturą nie odliczymy ulgi internetowej

Z wydrukowaną fakturą nie odliczymy ulgi internetowej

Do uwzględnienia w rocznym PIT ulgi internetowej nie wystarczy sam dostęp do faktury na stronie operatora. Dostawca internetu musi wystawić nam papierową fakturę - czytamy na łamach Gazety

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne