bgk Wyszukiwarka e-prawnik.pl


PKPP Lewiatan o zwiększeniu akcji kredytowej dla przedsiębiorstw za pośrednictwem BGK

PKPP Lewiatan o zwiększeniu akcji kredytowej dla przedsiębiorstw za pośrednictwem BGK

w odniesieniu do działalności komercyjnej, w której BGK występuje w konkurencji do innych banków, nie poprawia jego możliwości działania w sferze programów rządowych. Prawo do wyłączenia BGK (...)

Kredyt na studia medyczne

Kredyt na studia medyczne

BGK. Operatorem funduszu jest Bank Gospodarstwa Krajowego, który obsługiwał wcześniej standardowe kredyty studenckie. BGK m.in. zawiera umowy z bankami kredytującymi, poręcza kredyty, (...)

Dłuższe preferencyjne warunki gwarancji BGK

Dłuższe preferencyjne warunki gwarancji BGK

, obejmowanego gwarancją BGK, nie może przekroczyć 250 mln zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w szczególności ze względu na ważny interes gospodarczy lub społeczny, BGK (...)

Mieszkaniowe ustawy Polskiego Ładu coraz bliżej

Mieszkaniowe ustawy Polskiego Ładu coraz bliżej

z BGK. Państwo, za pośrednictwem BGK, będzie gwarantować do 20% kwoty kredytu, jednak nie więcej niż 100 tys. zł. BGK będzie jednorazowo spłacał część gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, (...)

Jakie wsparcie można uzyskać przy termomodernizacji i remoncie?

Jakie wsparcie można uzyskać przy termomodernizacji i remoncie?

sporządzeniu i skompletowaniu tych dokumentów. Bank kredytujący przesyła do BGK wniosek o premię wraz z załącznikami oraz umową kredytu zawartą pod warunkiem przyznania premii. BGK (...)

Firmy dostaną wsparcie. Nawet do 30 mld złotych

Firmy dostaną wsparcie. Nawet do 30 mld złotych

Krajowego (BGK). Resort finansów chce, by gwarancje i poręczenia BGK obejmowały 60 proc. wartości kredytów przyznawanych przez banki małym i średnim firmom. Oznacza to, że BGK weźmie (...)

Wystartował program „Mieszkanie bez wkładu własnego”

Wystartował program „Mieszkanie bez wkładu własnego”

wiceminister Piotr Uściński. BGK podpisuje pierwsze umowy Zawarcie umowy przez BGK z pierwszym bankiem to jeden z najważniejszych etapów na drodze do pełnego wdrożenia programu w sieciach (...)

Reformy BGK korzystne dla przedsiębiorców

Reformy BGK korzystne dla przedsiębiorców

ustaw i umów zawartych z właściwymi ministrami.  Źródło: www.kig.pl projekt nowelizacji ustawy, Bank Gospodarstwa Krajowego, reforma BGK, przedsiębiorcy, firmy, wsparcie eksportu

Dopłaty do oprocentowania kredytów eksportowych

Dopłaty do oprocentowania kredytów eksportowych

DOKE) administruje Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK). Mechanizm dokonywania rozliczeń w ramach Programu DOKE Mechanizm dokonywania rozliczeń w ramach Programu DOKE pomiędzy BGK a bankami

Pożyczki płynnościowe dla podmiotów ekonomii społecznej

Pożyczki płynnościowe dla podmiotów ekonomii społecznej

ekonomii społecznej, epidemia, koronawirus, COVID-19, pomoc, wsparcie, BGK, spłata, rata

Pożyczki płynnościowe ze środków unijnych już dostępne

Pożyczki płynnościowe ze środków unijnych już dostępne

rozwiązaniami pomocowymi BGK i Polskiego Funduszu Rozwoju" – powiedziała Małgorzata Jarosińska-Jedynak, minister funduszy i polityki regionalnej. Jak wskazała prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka

Jak zdobyć pieniądze na windę?

Jak zdobyć pieniądze na windę?

pożyczkowego na zapewnienie dostępności budynków BGK. Informacje o sposobie składania i rozpatrywania wniosków przez BGK. Zachęcamy również do zapoznania się z pełną (...)

Jak skorzystać z funduszy pożyczkowych i poręczeniowych?

Jak skorzystać z funduszy pożyczkowych i poręczeniowych?

przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK". Poręczenia lub gwarancje są udzielane maksymalnie do 80% kwoty kredytu, a jego minimalna kwota nie może być niższa lub równa (...)

Informacja ws. podmiotu „Krajowy Fundusz Gwarancyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”

Informacja ws. podmiotu „Krajowy Fundusz Gwarancyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie”

BGK są ze sobą powiązane. Podmiot „Krajowy Fundusz Gwarancyjny Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie” nie jest Krajowym Funduszem Gwarancyjnym, utworzonym w BGK. ##baner

Mieszkanie bez wkładu własnego coraz bliżej

Mieszkanie bez wkładu własnego coraz bliżej

mogą odwlekać przez kolejne lata, proponujemy skorzystanie z gwarancji BGK udzielanej na część zaciąganego kredytu" – podkreślał wiceminister Uściński. Na czym będzie polegało wsparcie? Bank

Poręczenia i gwarancje dla przedsiębiorców

Poręczenia i gwarancje dla przedsiębiorców

) poręczenie, gwarancja, Skarb Państwa, osoby prawne, BGK, kredyty, Fundusz Poręczeń Unijnych

Zmiany w ustawie o obronie Ojczyzny

Zmiany w ustawie o obronie Ojczyzny

obligacji i zaciągania zobowiązań. Ustawa stanowi, że zobowiązania BGK z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji będą objęte gwarancją Skarbu Państwa reprezentowanego przez ministra właściwego (...)

Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych

Projekt ustawy o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych

celu realizacji ustawy w BGK powstanie Fundusz Dopłat do Oprocentowania. Adresatami są przedsiębiorcy oraz podmioty prowadzące działalność w sektorze podstawowej produkcji produktów rolnych. O

Lepszy dostęp do budynków

Lepszy dostęp do budynków

rolę w realizacji Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która jest kluczowym dokumentem w polityce gospodarczej Polski. Podstawą działalności BGK jest odpowiedzialny, etyczny i zró

Wyższe dopłaty do oprocentowania kredytów objętych gwarancją FGR

Wyższe dopłaty do oprocentowania kredytów objętych gwarancją FGR

bankach kredytujących, które podpisały umowę z BGK. Gwarancją z FGR może zostać objęty: kredyt inwestycyjny; kredyt obrotowy powiązany z inwestycją w ramach PROW 2014-2020; kredyt obrotowy (...)

Więcej środków na pożyczki płynnościowe dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw

Więcej środków na pożyczki płynnościowe dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw

dla mikro-, małych i średnich firm, niezależnie od branż Pożyczki płynnościowe z Programu Inteligentny Rozwój udzielane są przez instytucje finansujące współpracujące z BGK. Termin

Tarcza 4.0 w Sejmie

Tarcza 4.0 w Sejmie

miliardów złotych. Szczegóły rozwiązania: banki będą udzielać przedsiębiorstwom dotkniętym skutkami COVID-19 kredytów; do odsetek dopłaci BGK ze środków budżetu państwa. (...)

Wspieranie działalności naukowej w nowej formule

Wspieranie działalności naukowej w nowej formule

perspektywie.  Fundusz zostanie dofinansowany przez BGK kwotą 500 mln zł (poprzez obniżenie funduszu statutowego BGK). Środki Funduszu będą mogły pochodzić również m.in. z dotacji (...)

Mieszkanie dla Młodych

Mieszkanie dla Młodych

; Mieszkanie dla młodych, MdM, kredyt, BGK, bank, mieszkanie, dom, dofinansowanie wkładu własnego

Tarcza antykryzysowa po zmianach

Tarcza antykryzysowa po zmianach

finansową; przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019; gwarancje de minimis z BGK; dopłaty BGK do odsetek; fundusze płynnościowe BGK, (...)

Czy wiesz na czym polega termomodernizacja, którą planuje Twoja spółdzielnia (wspólnota)?

Czy wiesz na czym polega termomodernizacja, którą planuje Twoja spółdzielnia (wspólnota)?

termomodernizacyjna przekazywana jest do banku kredytującego przez Fundusz Termomodernizacyjny (BGK) i zaliczana na spłatę wykorzystanego kredytu, jeśli przedsięwzięcie termomodernizacyjne zostało (...)

Będzie dokładka na pożyczki z Programu Inteligentny Rozwój

Będzie dokładka na pożyczki z Programu Inteligentny Rozwój

;stronie Banku Gospodarstwa Krajowego. pożyczka, Program Inteligentny Rozwój, przedsiębiorca, pomoc, Bank Gospodarstwa Krajowego, BGK, epidemia, koronawirus, tarcza antykryzysowa

Prezydent podpisał tzw. tarczę antykryzysową

Prezydent podpisał tzw. tarczę antykryzysową

na koniec 2019; gwarancje de minimis z BGK; dopłaty BGK do odsetek; fundusze płynnościowe BGK, PFR i KUKE, w tym możliwość uzyskania – przez średnie i duże firmy – z funduszu (...)

Pakiet dot. tarczy antykryzysowej uchwalony przez Sejm

Pakiet dot. tarczy antykryzysowej uchwalony przez Sejm

obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019; gwarancje de minimis z BGK; dopłaty BGK do odsetek; fundusze płynnościowe BGK, PFR i KUKE, w tym możliwość uzyskania – przez (...)

Pakiet dot. tarczy antykryzysowej

Pakiet dot. tarczy antykryzysowej

utraciły płynność finansową; przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019; gwarancje de minimis z BGK; dopłaty BGK do odsetek; fundusze płynnościowe (...)

Rząd przygotował pakiet antykryzysowy

Rząd przygotował pakiet antykryzysowy

kawy: Współfinansowanie przez państwo postojowego Rozszerzenie programu gwarancji de minimis BGK dla MŚP Możliwość uzyskania przez firmy średnie i duże z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia

Będzie pakiet osłonowy dla firm

Będzie pakiet osłonowy dla firm

gwarancyjne oraz dopłaty do kredytów – działania BGK  udzielanie pomocy w ramach pomocy de minimis. Obecnie kwota udzielanych przez BGK gwarancji de minimis nie może stanowić więcej (...)

Reforma polskich instytucji rozwojowych na ukończeniu

Reforma polskich instytucji rozwojowych na ukończeniu

finansowania inwestycji prowadzonych przez PFR S.A. oraz obniżenie zaangażowania kapitałowego BGK w inwestycje przy rozwoju finansowania kredytowego i gwarancyjnego tego banku. Takie rozwiązanie umożliwi

Narodowy Program Mieszkaniowy i nowy rodzaj najmu

Narodowy Program Mieszkaniowy i nowy rodzaj najmu

, które dotychczas nie były zagospodarowane. Jednocześnie w ramach ścisłej współpracy z samorządami i inwestorami prywatnymi nadal rozwijana będzie oferta BGK Nieruchomości w filarze

Są nowe gwarancje w ramach rządowego programu de minimis

Są nowe gwarancje w ramach rządowego programu de minimis

26 tysięcy firm a wartość kredytów zaciągniętych dzięki gwarancjom sięga już 9 mld złotych. Do 31 października br. BGK udzielił gwarancji na kwotę ok. 5,15 mld złPremier Donald Tusk zwrócił (...)

Wspieranie działalności innowacyjnej. Są nowe przepisy

Wspieranie działalności innowacyjnej. Są nowe przepisy

zakończonej procedury odwoławczej. Dotychczas ustawa przewidywała przyznawanie promes do 15 września 2013 r. Ustawa wprowadza także termin na zawarcie przez BGK umów o wypłatę premii technologicznej. (...)

Ratujemy polskie szpitale

Ratujemy polskie szpitale

osiągnięcia przewidywanych przychodów ze świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych w ramach umowy z NFZ; uzyskają pozytywną ocenę BGK dotyczącą możliwości realizacji biznesplanu; skierują do wojewody (...)

Rekomendacje dla banków

Rekomendacje dla banków

portfelowej linii poręczeniowej BGK będą stanowiły istotne ułatwienie dla finansowania działalności gospodarczej MŚP i umożliwią rozwój akcji kredytowej zabezpieczonej poręczeniami BGK. (...)

Projekt zmian dotyczących Banku Gospodarstwa Krajowego

Projekt zmian dotyczących Banku Gospodarstwa Krajowego

Krajowego oraz niektórych innych ustaw (sejmowy druk nr 1638) gwarancje, poręczenia, Bank Gospodarstwa Krajowego, BGK, Prawo zamówień publicznych, procedury

Tarcza antykryzysowa w skrócie

Tarcza antykryzysowa w skrócie

finansową;  przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019 r.;  gwarancje de minimis z BGK;  fundusze płynnościowe BGK, PFR i KUKE, (...)

Dodatek węglowy

Dodatek węglowy

obejmowania gwarancjami Skarbu Państwa zobowiązań Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK) z tytułu emisji obligacji lub kredytów zaciągniętych przez BGK w celu utworzenia linii kredytowych (...)

2 ważne ustawy dla mieszkalnictwa i budownictwa

2 ważne ustawy dla mieszkalnictwa i budownictwa

czynszowe (SBC) wprowadzono regulacje, które ograniczą wpływ sytuacji na rynkach finansowych na możliwość dalszego udzielania preferencyjnych kredytów ze środków własnych przez BGK, b

Bezpieczna linia kredytowa dla przedsiębiorców

Bezpieczna linia kredytowa dla przedsiębiorców

kredyt, przedsiębiorcy, działalność gospodarcza, mikroprzedsiębiorca, BGK

Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

Pożyczki dla podmiotów ekonomii społecznej

, marketing czy prawo. Bank Gospodarstwa Krajowego, BGK, pożyczka, podmiot ekonomii społecznej, środki, preferencyjnie oprocentowanie

Prezydent RP podpisał ustawę o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym

Prezydent RP podpisał ustawę o gwarantowanym kredycie mieszkaniowym

zakresie umowę z BGK. Na czym polega procedura? Procedura będzie zależała  od banku udzielającego kredytu. Co do zasady jest to taki sam kredyt hipoteczny jak kredyt udzielany z wkładem własnym. (...)

Finansowanie dostępne dla MŚP

Finansowanie dostępne dla MŚP

dotyczy umowa? - "Podpisana przez BGK umowa o nowej portfelowej linii gwarancyjnej to bardzo dobra wiadomość dla Polski i dla naszego sektora leasingu. Dzięki temu polskie firmy, szczególnie małe (...)

Więcej mieszkań na wynajem

Więcej mieszkań na wynajem

BGK, który operacyjnie odpowiada za wypłatę wsparcia ze środków Funduszu Dopłat.  Do tej pory dopłaty do czynszu mogły dostawać gospodarstwa domowe, których dochody nie

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe – spółki, które w porozumieniu z samorządem budują i wynajmują mieszkania z przystępnym czynszem

Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe – spółki, które w porozumieniu z samorządem budują i wynajmują mieszkania z przystępnym czynszem

Departamentu Kredytowych Programów Mieszkaniowych BGK. - "Bardzo trudno jednym zdaniem opisać cały wachlarz propozycji zgromadzonych w pakiecie mieszkaniowym. A jeśli już, to brzmiałoby: stosowane

Więcej mieszkań na wynajem

Więcej mieszkań na wynajem

dopłaty do czynszu i pośrednictwo w wypłacie) oraz BGK, który operacyjnie odpowiada za wypłatę wsparcia ze środków Funduszu Dopłat.  Do tej pory dopłaty do czynszów mogły (...)

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

Więcej tanich mieszkań na wynajem - projekt idzie do Sejmu

wynajmujące mieszkania), gminy (współpraca z inwestorem, kryteria naboru najemców, przyznanie dopłaty do czynszu i pośrednictwo w wypłacie) oraz BGK, który operacyjnie odpowiada (...)

1

2

3

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne