ceny transferowe Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Czy wiesz co to są ceny transferowe?

Czy wiesz co to są ceny transferowe?

  Czym są ceny transferowe? Pojęcie cen transferowych nie posiada precyzyjnej definicji, nie jest też jednoznaczne. Dla niniejszego opracowania przyjmujemy, iż ceny transferowe (...)

Zmiany w cenach transferowych

Zmiany w cenach transferowych

. Ceny transferowe to ceny stosowane w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi. Zgodnie z przepisami podmioty powiązane są zobowiązane ustalać ceny transferowe (...)

Jakie skutki podatkowe wywołują transakcje powiązane?

Jakie skutki podatkowe wywołują transakcje powiązane?

podatku dochodowym od osób prawnych (Tekst jedn. 2011 r. Nr 74 poz. 397 ze zm.).       transakcje powiązane, ceny transferowe, dokumentacja, transfer pricing

Uprzednie porozumienia cenowe, czyli o cenach transferowych

Uprzednie porozumienia cenowe, czyli o cenach transferowych

światową polityką podatkową. Przerzucają one między swoimi oddziałami w różnych krajach koszty i zyski. W służących temu transakcjach stosują często ceny, które fiskus może uznać za tzw. (...)

Jakie elementy powinna zawierać dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi?

Jakie elementy powinna zawierać dokumentacja transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi?

21, poz. 86; tekst jednolity: Dz. U. 2000 r. Nr 54 poz. 654, ze zmianami) elementy dokumentacji, transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi, ceny transferowe, przedsiębiorstwa powiązane, strategia

Uprzednie porozumienia cenowe (APA)

Uprzednie porozumienia cenowe (APA)

jednolity: Dz.U. 2005 r., Nr 8, poz. 60, ze zm.).   Uprzednie porozumienia cenowe, APA, podmioty powiązane, ceny transferowe, ceny transakcyjne

Nowe wzory sprawozdań o realizacji APA oraz zmiany rozporządzeń dot. cen transferowych

Nowe wzory sprawozdań o realizacji APA oraz zmiany rozporządzeń dot. cen transferowych

, ceny transferowe, podmioty powiązane, cena, APA, cena transakcyjna

Wyjaśnienia MF w sprawie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej

Wyjaśnienia MF w sprawie obowiązku sporządzania dokumentacji podatkowej

DCT UE”). dokumentacja podatkowa, PIT, CIT, podatek dochodowy, podmioty powiązane, ceny transferowe, próg dokumentacyjny

Planowane zmiany rozporządzeń Ministra Finansów w zakresie cen transferowych

Planowane zmiany rozporządzeń Ministra Finansów w zakresie cen transferowych

transferowych składają ją zgodnie z obowiązującymi rozporządzeniami w tym zakresie. uprzednie porozumienia cenowe, ceny transferowe, rozporządzenie, APA, rozporządzenia TP, TPD, TPR, (...)

Jak ustalić ceny transferowe w porozumieniu z Ministerstwem?

Jak ustalić ceny transferowe w porozumieniu z Ministerstwem?

zaczyna stosować ceny odbiegające od warunków rynkowych. Rzeczpospolita 17.02.2006 r.   ceny transferowe, podatki, ministerstwo, porozumienie, apa

Uszczelnienie systemu podatków dochodowych

Uszczelnienie systemu podatków dochodowych

. 31, które wchodzą w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia. ceny transferowe, dochód, prawa własności intelektualnej, Intellectual Property Box, uszczelnienie systemu podatków

Czynny żal dotyczący np. schematów podatkowych i cen transferowych

Czynny żal dotyczący np. schematów podatkowych i cen transferowych

art. 16 kks. czynny żal, schemat podatkowy, ceny transferowe, podatek, kodeks karny skarbowy

Uproszczenia typu safe harbour w roku 2020

Uproszczenia typu safe harbour w roku 2020

fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (M. P. z 2018 r. poz. 1286). ceny transferowe, podmioty powiązane, uproszczenia, safe harbour, rok 2020, podatnik

Terminy zapłaty podatków w związku z COVID-19

Terminy zapłaty podatków w związku z COVID-19

-19, podatnik, koronawirus, epidemia, CIT, PIT, matryca stawek, VAT, JPK_VAT, rata, podatek od nieruchomości, podatek od sprzedaży detalicznej, podatek akcyzowy, ceny transferowe, TPR

Zmiany w przepisach podatkowych po zniesieniu stanu epidemii

Zmiany w przepisach podatkowych po zniesieniu stanu epidemii

transferowe (TP) Uproszczenia w zakresie cen transferowych: zwolnienie z obowiązku posiadania oświadczenia podmiotu powiązanego o dokonaniu korekty przy dokonywaniu korekty cen transferowych

Wydłużenie terminów na złożenie TPR

Wydłużenie terminów na złożenie TPR

października 2020 r.)  informacja o cenach transferowych, termin, złożenie TPR, ceny transferowe

Definicja transakcji kontrolowanej

Definicja transakcji kontrolowanej

Finansów, Funduszy i  Polityki Regionalnej w sprawie definicji transakcji kontrolowanej (PDF, 210 kB) transakcja kontrolowana, ceny transferowe, PIT, CIT, podatek dochodowy, podmioty (...)

Konsultacje podatkowe w zakresie cen transferowych dotyczące domniemania i należytej staranności

Konsultacje podatkowe w zakresie cen transferowych dotyczące domniemania i należytej staranności

transferowych nr 4 - Domniemanie oraz należyta staranność.pdf (PDF, 212 kB)   konsultacje podatkowe, ceny transferowe, należyta staranność, PIT, CIT, podatek dochodowy

Rodzaj bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych na rok 2021

Rodzaj bazowej stopy procentowej i marży dla potrzeb cen transferowych na rok 2021

transferowych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych (M.P. z 2020 r., poz. 1198). bazowa stopa procentowa, marża, ceny transferowe, (...)

Ułatwienia dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej w obszarze cen transferowych

Ułatwienia dla przedsiębiorców w ramach tarczy antykryzysowej w obszarze cen transferowych

). ułatwienia, przedsiębiorca, tarcza antykryzysowa, ceny transferowe, TPR, koronawirus, epidemia, termin, covid-19

Dłuższe terminy do sporządzania dokumentacji cen transferowych?

Dłuższe terminy do sporządzania dokumentacji cen transferowych?

wprowadzenie tych przepisów z mocą wsteczną - od 1 stycznia 2018 r. podatnik, ceny transferowe, sprawozdanie, dokumentacja, CIT-TP, PIT-TP, podmioty powiązane

Konsultacje podatkowe dot. nowości podatkowych

Konsultacje podatkowe dot. nowości podatkowych

podatkowych, MDR, ceny transferowe, pobór podatku u źródła, WHT

Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania dla firm - czy przyjmie się w Polsce?

Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania dla firm - czy przyjmie się w Polsce?

szczególne dokumentowanie i księgowanie transakcji transgranicznych wewnątrz grupy (ceny transferowe).PKPP Lewiatan dotychczas popierał prace nad opracowaniem koncepcji CCCTB. Naszym zdaniem:1) (...)

Pożyczka udzielona spółce z o.o. przez wspólnika

Pożyczka udzielona spółce z o.o. przez wspólnika

;w powiązanych powinny być określone na poziomie rynkowym. W przeciwnym przypadku wysokość odsetek może być zakwestionowana przez organy podatkowe (ceny transferowe). pożyczka, spółka z o.o., (...)

Czy warto zawierać porozumienie cenowe z Ministrem Finansów?

Czy warto zawierać porozumienie cenowe z Ministrem Finansów?

, partner w Deloitte. Puls Biznesu 16.03.2006 r. porozumienie cenowe, ceny transferowe, MF

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne