cit Wyszukiwarka e-prawnik.pl


Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

Nabycie niektórych rodzajów usług i praw a koszty

4-7 [ustawy o CIT]”. Prawa i wartości, o których mowa w art. 16b ust. 1 pkt 4-7 ustawy o CIT Przepis art. 16b, do którego odsyła art. 15e ust. 1 pkt 2 ustawy o CIT jest (...)

Dla kogo estoński CIT?

Dla kogo estoński CIT?

CIT (np. zwolnienie dochodów z PSI czy ulga B+R) mają właśnie za zadanie stymulować inwestycje i innowacje w przedsiębiorstwach, co w systemie klasycznego CIT oznacza zmniejszenie wysokości

Co nowego w podatku dochodowym od osób prawnych?

Co nowego w podatku dochodowym od osób prawnych?

ustawy o CIT); zmiana zakresu zwolnienia od zryczałtowanego podatku od dywidend i niektórych innych przychodów z udziału w zyskach osób prawnych (art. 22 ust. 4 ustawy o CIT); (...)

Przedłużenie niektórych terminów i inne nowości w podatkach dochodowych

Przedłużenie niektórych terminów i inne nowości w podatkach dochodowych

r. Rozporządzeniem tym Minister Finansów określił nowe wzory części formularzy obowiązujących w zakresie CITCIT-8, CIT-8AB, CIT-8/O, CIT/BR, CIT/MIT, (...)

Najważniejsze nowe rozwiązania podatkowe

Najważniejsze nowe rozwiązania podatkowe

stosowania 9% CIT - mały podatnik CIT Prawie dwukrotnemu podwyższeniu (z 1,2 mln euro do 2 mln euro) uległ limit przychodów pozwalający na skorzystanie z obniżonej stawki 9%. CIT. (...)

Estoński CIT w 2022 roku

Estoński CIT w 2022 roku

dla dużego podatnika: Estoński CIT (duży podatnik) Klasyczny CIT (duży podatnik) Opodatkowanie spółki zysk do opodatkowania – 1 000 000 estoński CIT (20%) – (...)

Trwają konsultacje objaśnień dla Estońskiego CIT 2.0

Trwają konsultacje objaśnień dla Estońskiego CIT 2.0

na dotychczasowych zasadach, tzn. jednorazowo przy rezygnacji z ryczałtu lub utarty prawa do opodatkowania Estońskim CIT. Będzie to jednak możliwość, a nie obowiązek. Podatnik samodzielnie podejmie

Rozliczenie straty w PGK

Rozliczenie straty w PGK

funkcjonowania PGK. Z wykładni art. 7a ust. 3 ustawy o CIT nie wynika jednak, że spółka traci prawo do rozliczenia straty powstałej przed zawiązaniem PGK. Zgodnie z treścią artykułu 1a ust. (...)

Sprzedaż przedmiotów w leasingu

Sprzedaż przedmiotów w leasingu

określone wrozdziale 4a ustawy o CIT (rozdziale 4a ustawy o PIT).Zgodnie z art. 17b ustawy o CIT (art. 23b ustawy o PIT) o uznaniu umowy leasingu za leasing operacyjny decyduje łączne spełnienie (...)

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

Rozliczenia podatkowe transakcji w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego

oraz art. 14 ust. 3 pkt 2 ustawy o PIT.  Rozliczanie kosztów uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego (CIT albo PIT)  Zarówno ustawa o CIT, jak i ustawa (...)

Nowe ułatwienia w składaniu e-sprawozdań i CIT-8

Nowe ułatwienia w składaniu e-sprawozdań i CIT-8

formie dokumentu pisemnego. Oznacza to, iż na podatniku CIT spoczywa obowiązek opatrzenia zeznania CIT-8 (CIT-8AB) własnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź wyznaczenia w tym (...)

Wypłata niektórych należności przez zagraniczny zakład polskiego rezydenta na rzecz nierezydenta a CIT i PIT

Wypłata niektórych należności przez zagraniczny zakład polskiego rezydenta na rzecz nierezydenta a CIT i PIT

o CIT ani art. 41 ust. 4 w związku z art. 29 ust. 1 ustawy o PIT. Reasumując, po stronie nierezydenta nie powstaje przychód w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 5 ustawy o CIT albo art. 3 ust. (...)

Nowe rozwiązania podatkowe MF przyjęte przez rząd

Nowe rozwiązania podatkowe MF przyjęte przez rząd

CIT. Najważniejsze rozwiązania dotyczące ustawy o CIT Podwyższony zostanie limit przychodów z bieżącego roku podatkowego z 1,2 mln euro do 2 mln euro uprawniających do korzystania (...)

Mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia

Mikrorachunek podatkowy od 1 stycznia

tytule przelewu zaznacz, że płatność dotyczy zobowiązania, które wynika z korekty deklaracji. Na jaki rachunek mam wpłacać podatki inne niż PIT, CIT i VAT? Podatki inne niż PIT, CIT (...)

Zmiany w przepisach podatkowych po zniesieniu stanu epidemii

Zmiany w przepisach podatkowych po zniesieniu stanu epidemii

celów CIT/PIT W ramach ulgi na złe długi ustanowionej na gruncie CIT/PIT (por. art. 18f i art. 25 ust. 19-26 ustawy o CIT oraz art. 26i

Wykaz podatników VAT

Wykaz podatników VAT

konieczność zwiększenia przychodów w podatkach PIT i CIT, odpowiedzialności solidarnej w podatku VAT. Konsekwencje w PIT i CIT Jeżeli podatnik dokona płatności za dostawę towarów (...)

Ulga w PIT na działalność badawczo-rozwojową

Ulga w PIT na działalność badawczo-rozwojową

PIT-BR - w przypadku podatników PIT (albo CIT-BR - w przypadku podatników CIT), które stanowią załączniki do zeznania rocznego (art. 26ea - 26g ustawy o PIT oraz art. 18da (...)

Najważniejsze zmiany podatkowe na 2021 rok

Najważniejsze zmiany podatkowe na 2021 rok

;łka komandytowa? Spółka komandytowa zostanie podatnikiem CIT. Oznacza to konieczność zapłaty podatku dwukrotnie: od dochodów spółki komandytowej 19% CIT lub 9% CIT (...)

Minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych w 2018 r.

Minimalny podatek dochodowy od nieruchomości komercyjnych w 2018 r.

odliczyć ten podatek od podatku należnego (PIT lub CIT) – ust. 8 i 9 albo wpłacić zaliczkę na podatek CIT lub PIT w pełnej wysokości, jeżeli jest on niższy niż kwota minimalnego (...)

Odliczenie od dochodu darowizn w CIT

Odliczenie od dochodu darowizn w CIT

odliczenia z tytułu darowizn podatnicy wykazują w załączniku CIT-8/O i przenoszą do zeznania CIT-8, a podatkowe grupy kapitałowe - w zeznaniu CIT-8A. Jakie obowiązki ma otrzymujący (...)

Zasady ustalania zwolnionego z podatku dochodowego dochodu z nowej inwestycji

Zasady ustalania zwolnionego z podatku dochodowego dochodu z nowej inwestycji

dochodowy, PIT, CIT, WNI, zwolnienie podatkowe, inwestycja, przychody, koszty

Wymiana udziałów (akcji) a podatek dochodowy

Wymiana udziałów (akcji) a podatek dochodowy

2009 r., 310.34).   wymiana udziałów, wymiana akcji, podatek dochodowy, CIT, PIT, spółka, nabycie, udziałowiec, akcjonariusz, wspólnik

Zmiany w podatkach od 1 stycznia 2020 r.

Zmiany w podatkach od 1 stycznia 2020 r.

, np. o niezaleganiu w podatkach. Na mikrorachunek można wpłacać również odsetki za zwłokę powstałe od zaległości podatkowych z tytułu PIT, CIT i VAT i koszty upomnienia. Podatki inne niż (...)

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

Formy opodatkowania podatkiem dochodowym działalności gospodarczej

albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku (art. 27 ustawy o CIT). Sprawozdanie składa się na formularzu CIT-8 (...)

Podatkowy pakiet Polskiego Ładu po konsultacjach

Podatkowy pakiet Polskiego Ładu po konsultacjach

CIT-owców. Wysokość PIT i CIT w ich przypadku wynosi teraz 34,39%" – wyjaśnił wiceminister finansów Jan Sarnowski. Podatek od dużych korporacji Efektem zmian w projekcie (...)

Koszty uzyskania przychodu oraz ich rozliczanie w czasie

Koszty uzyskania przychodu oraz ich rozliczanie w czasie

rozliczeń międzyokresowych kosztów (art. 15 ust. 4e ustawy o CIT). Od 1.01.2007 r., w przypadku podatników podatku CIT (ale również osób fizycznych, które prowadzą (...)

Wróciła możliwość składania zeznań CIT-8 w postaci papierowej

Wróciła możliwość składania zeznań CIT-8 w postaci papierowej

rozliczenia dochodu także za 2018 r. Za okres ten składanie zeznań CIT-8 podlega obecnie prolongacie do dnia 31 października 2019 r. - mocą rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 marca 2019 (...)

Rząd przygotował pakiet antykryzysowy

Rząd przygotował pakiet antykryzysowy

pracę dla obcokrajowców Możliwość odroczenia danin publicznych – PIT, CIT, VAT, składek na ZUS – bez opłat i odsetek. Minister Marlena Maląg: Programy rodzinne będą kontynuowane

Uproszczone wybory przedsiębiorców w zakresie rozliczeń z PIT i CIT

Uproszczone wybory przedsiębiorców w zakresie rozliczeń z PIT i CIT

podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych.  Wybór roku podatkowego innego niż rok kalendarzowy (dla celów CIT) Ustawa o CIT daje podatnikom możliwość wyboru innego roku podatkowego (...)

Polski Ład - ulgi na innowacje i rozszerzenie rynków zbytu

Polski Ład - ulgi na innowacje i rozszerzenie rynków zbytu

, podatek dochodowy, PIT, CIT, innowacje, rynek zbytu

Wyjaśnienia MF w zakresie składania ORD-U za rok 2018

Wyjaśnienia MF w zakresie składania ORD-U za rok 2018

który ta informacja jest składana. Biorąc powyższe pod uwagę, podatnicy obowiązani do złożenia uproszczonego sprawozdania na formularzach CIT/TP lub PIT/TP za 2018 r. objęci są zwolnieniem (...)

Tarcza antykryzysowa - ułatwienia dla firm

Tarcza antykryzysowa - ułatwienia dla firm

płatności podatków PIT, CIT, VAT Wśród proponowanych rozwiązań znajduje się możliwość przesunięcia w czasie należności publiczno-prawne bez dodatkowych opłat. Chodzi o PIT, CIT, (...)

Darowizny od zagranicznych kontrahentow

Darowizny od zagranicznych kontrahentow

nabycia towarów. Oczywiście przekazanie gotówki przez zagranicznych kontrahentów również nie jest objęte podatkiem VAT. Na gruncie CIT, przychodem są zarówno otrzymane pieniądze (art. 12 ust. 1 (...)

Zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób prawnych

Zaliczki na poczet podatku dochodowego od osób prawnych

podatku dochodowym od osób prawnych - art 25. zaliczki, zaliczka, podatek dochodowy od osób prawnych, CIT

Składamy deklaracje podatkowe

Składamy deklaracje podatkowe

Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych. Źródło: biznes.gov.pl deklaracja podatkowa, korekta deklaracji, składanie deklaracji, podatek, PCC, PIT, (...)

Podatek u źródła (WHT)

Podatek u źródła (WHT)

podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 2541).   Na podst. www.podatki.gov.pl podatek u źródła, WHT, należności, płatnik, dochód, nierezydent, PIT, CIT, (...)

Samorządy nie stracą na Polskim Ładzie

Samorządy nie stracą na Polskim Ładzie

rocznego dochodu JST z tytułu udziału we wpływach z PIT i CIT, będącej punktem odniesienia dla ustalenia oczekiwanego poziomu dochodów JST;  czasowe uelastycznienie reguł fiskalnych określonych (...)

Zmienione zasady składania sprawozdań finansowych przez niektórych podatników CIT

Zmienione zasady składania sprawozdań finansowych przez niektórych podatników CIT

(KAS). Podatnicy CIT wpisani do rejestru przedsiębiorców KRS nadal składają sprawozdania finansowe wyłącznie do KRS. Podatnicy CIT, niewpisani do rejestru przedsiębiorców KRS (lub (...)

Terminy zapłaty podatków w związku z COVID-19

Terminy zapłaty podatków w związku z COVID-19

;rzy osiągają wyłącznie dochody wolne od CIT (o których mowa w art. 17 ust. 1 ustawy o CIT); dla których przychody z działalności w sferze pożytku publicznego (art. 3 ust. 2 i (...)

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych na 2007 rok

Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych na 2007 rok

gospodarka zasobami mieszkaniowymi. Podstawa prawna: Ustawa z 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. 2006 r. Nr 217, poz. 1589) CIT, różnice kursowe

Niezapłacona należność jako koszt uzyskania przychodu

Niezapłacona należność jako koszt uzyskania przychodu

;rych mowa w art. 16 ust. 2. pkt). 2 ustawy o CIT Ten sposób dokumentowania nieściągalności wierzytelności skonstruowany został przez ustawodawcę jednoznacznie, w sposób nie budzący (...)

Ostatnia chwila na rozliczenie CIT za 2021 r.

Ostatnia chwila na rozliczenie CIT za 2021 r.

spółek kapitałowych (CIT-8E).   Terminy Przypominamy, że 30 czerwca 2022 r. upływa termin złożenia zeznania o wysokości dochodu (poniesionej straty) i zapłatę podatku (...)

PIT i CIT do poprawki!

PIT i CIT do poprawki!

obowiązywać od 1 stycznia 2018 r. podatek dochodowy od osób fizycznych, od osób prawnych, zryczałtowany podatek dochodowy, przychody, osoby fizyczne, PIT, CIT, Klasyfikacja Środków Trwałych, KŚT, (...)

Nadchodzi wielka reforma międzynarodowego opodatkowania

Nadchodzi wielka reforma międzynarodowego opodatkowania

wyniosła 22 mld zł. To o 35 proc. mniej niż w 2014 r. W relacji do PKB, wartość luki spadła w latach 2014-2018 dwukrotnie – z 2,0 do 1,0 %. W konsekwencji nawet 80 proc. wzrostu dochodów z (...)

Nowe propozycje podatkowe MF

Nowe propozycje podatkowe MF

podatkiem CIT spółek komandytowych i jawnych mających siedzibę w Polsce Objęcie CIT-em spółek osobowych jest szeroko stosowane w krajach UE. Jest też rekomendowane przez OECD jako (...)

Finansowe rozwiązania „Tarczy antykryzysowej”

Finansowe rozwiązania „Tarczy antykryzysowej”

przesunięcie terminu złożenia zeznania CIT-8 i zapłaty podatku za 2019 r. przez podatników CIT na 31 maja br. W przypadku organizacji pozarządowych, tj. podatników osiągających (...)

Zasady rozliczania i płacenia podatku od przychodów z budynków

Zasady rozliczania i płacenia podatku od przychodów z budynków

sytuacji zatem, gdy podatek obliczony wg zasad ogólnych zgodnie z art. 19 ustawy o CIT nie występuje lub jest niższy od minimalnego podatku dochodowego, wówczas minimalny podatek dochodowy (...)

Ostrożnie z optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych

Ostrożnie z optymalizacją podatkową w ramach podatkowych grup kapitałowych

interpretacje indywidualne wydane na podstawie zbliżonych treściowo wniosków. CIT, podatek dochodowy, transakcje, przekształcenia majątkowe przedsiębiorstw, optymalizacja podatkowa, podatkowa (...)

Pakiet MŚP już w Sejmie

Pakiet MŚP już w Sejmie

obowiązku wpłacania zaliczek na PIT i CIT oraz do niższego opodatkowania (w CIT). Dzięki tej zmianie więcej firm skorzysta zatem z dogodniejszych zasad amortyzacji oraz możliwości dokonywania (...)

Spółki jawne - obowiązki informacyjne w zakresie CIT

Spółki jawne - obowiązki informacyjne w zakresie CIT

tej spółki. Składanie informacji Informacje należy składać na formularzu CIT-15J oraz załączniku do tego formularza CIT/JW, do naczelnika urzędu skarbowego właściwego ze względu (...)

1

2

3

4

5

...

11

Ostatnio szukane:

Najczęściej szukane:

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne